Reklama

Francja: upamiętniono 2. rocznicę śmierci ks. Jacquesa Hamela

2018-07-26 17:26

st (KAI) / Saint-Étienne-du-Rouvray

laCroix
Ks. Jacques Hamel

Arcybiskup Rouen, Dominique Lebrun przewodniczył dziś w Saint-Étienne-du-Rouvray (Normandia) Mszy św. w drugą rocznicę tragicznej śmierci ks. Jacquesa Hamela. 85-letni kapłan został zamordowany brutalnie przez dwóch islamistów podczas sprawowania Mszy św. w swoim kościele. Ponad rok temu rozpoczął się proces beatyfikacyjny francuskiego duchownego.

Abp Lebrun podkreślił, że ks. Hamel promieniował swoim przykładem, przykładem sługi wiernego i dyskretnego, w sercu rodziny, swojej parafii, w sercu tego miasta". Następnie zapytał: „Czy wystarczająco przyjęliśmy to, co chciał przekazać Jacques Hamel?”. Jak poinformował postulator sprawy kanonizacyjnej, ks. Paul Vigouroux znaleziono setki homilii napisanych przez księdza Hamela, „krótkich, uporządkowanych, niestrudzenie wyjaśniających Ewangelię”. Około 9.55, po rozdaniu Komunii św., jak donosi dziennik La Croix, abp Lebrun poprosił o chwilę milczenia, bowiem jak twierdzą świadkowie w tym momencie Mszy św. nastąpiła przed dwoma laty tragedia. We Mszy św. wzięła też udział siostra zamordowanego kapłana. Po uroczystości, o godz. 10.30, na placu Saint-Étienne-du-Rouvray miała miejsce „republikańska ceremonia pokoju i braterstwa”.


Przed dwoma laty - 26 lipca 2016 w Rouen na północy Francji - zginął śmiercią męczeńską w wieku 86 lat ks. Jacques Hamel. Został brutalnie zamordowany podczas odprawiania Mszy św. w miejscowym kościele Saint-Etienne-du-Rouvray przez dwóch terrorystów, związanych z tzw. Państwem Islamskim. W drugą rocznicę tego tragicznego wydarzenia w diecezji Rouen odbędą się uroczystości zarówno państwowe, jak i kościelne dla uczczenia mężnego kapłana-męczennika.

W "republikańskiej ceremonii na rzecz pokoju i braterstwa" weźmie udział m.in. Jacqueline Gourault - minister spraw wewnętrznych Francji, natomiast program obchodów religijnych przewiduje odmówienie różańca i krótki milczący marsz, a to wszystko poprzedzone Mszą św., którą odprawił arcybiskup Rouen - Dominique Lebrun. Rozpoczęła się ona o godz. 9, a więc dokładnie wtedy, gdy sprawował ją ks. Hamel.

Reklama

Dwa lata temu sędziwego kapłana - męczennika wspomniał Franciszek w czasie poświęconej mu liturgii 14 września 2016 w kaplicy Domu św. Marty. Przybyli na nią liczni pielgrzymi francuscy z Normandii, wśród nich krewni zamordowanego oraz abp Lebrun, który koncelebrował Eucharystię razem z papieżem.

Główny celebrans określił wówczas ks. Hamela jako "człowieka łagodnego, dobrego, który budował braterstwo". Przypomniał, że był on męczennikiem chrześcijańskim, których jest tak wielu w Kościele dzisiejszym. Są oni "mordowani, torturowani, więzieni, duszeni, gdyż nie chcą wyrzec się Jezusa Chrystusa". Tworzą oni "łańcuch" łączący dawne czasy z ks. Hamelem dzisiaj - dodał Ojciec Święty.

Wspomniał wówczas o "diabelskim okrucieństwie, które należy się zaprzeć", wyrażając życzenie, aby wszystkie wyznania oświadczyły, że “zabijanie w imię Boga jest czymś szatańskim”. Agresor ma wiele imion, ale w istocie jest jeden - podkreślił papież.

Zezwolił on, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny tego kapłana, nie czekając na pięć lat, jakie - w myśl przepisów kanonicznych - winny upłynąć od śmierci danej osoby. I taki proces rozpoczęto 13 kwietnia ub.r.

Chaldejski kapłan ks. Rebwar Audisz Basa z Iraku, który był świadkiem zabójstw duchownych w swym kraju ojczystym, powiedział w Radiu Watykańskim, wspominając kapłana francuskiego, że "nienawiść nie zwyciężyła i nigdy nie zwycięży". Zapewnił, że od swych rodaków - chrześcijan nauczył się, że "miłość zwycięża, a my jesteśmy dla życia, nie dla śmierci". "Męczennicy są uczciwymi osobami, kroczącymi drogą Pana i gotowymi oddać życia za brata" - tłumaczył dalej ksiądz z Iraku.

Przypomniał, że greckie słowo "martyria" (czyli męczeństwo) oznacza w oryginale "świadectwo" i dodał, że wielu chrześcijan traci codziennie życie, często w milczeniu i przy międzynarodowej obojętności. Dzieje się tak w Iraku, Pakistanie, na Filipinach, w krajach afrykańskich. W tym kontekście zaznaczył, że mniejszość chrześcijańska w jego kraju mogła przetrwać tylko "dzięki solidarności papieskiej, gdyby nie ona, chrześcijan już by tam nie było".

A nawiązując do słów Ojca Świętego sprzed dwóch lat ks. Basa podkreślił, że przyczyną prześladowań jest deologia nienawiści i nieakceptowania. Organizacje terrorystyczne mogą nazywać się Państwo Islamskie lub Boko Haram, ale mają one wspólny mianownik. Kapłan przytoczył też inne słowa Franciszka, iż wielu wykorzystuje religię i imię Boga do propagowania zamierzeń osobistych, korupcji czy własnych planów politycznych, on sam natomiast uznał za bardzo ważną walkę o przestrzeganie praw człowieka także samych muzułmanów.

Tagi:
rocznica

Obchody 156. rocznicy Bitwy pod Węgrowem

2019-02-13 07:44

Monika Kanabrodzka
Edycja podlaska 7/2019, str. I

„Na prochach Waszych z pól polskich kamienia wznoszą przez pamięć wdzięczne pokolenia” – to napis na kamieniu-pomniku upamiętniającym stoczoną 3 lutego 1863 r. Bitwę pod Węgrowem w czasie powstania styczniowego. Uroczyste obchody poświęcone tamtym wydarzeniom miały miejsce 3 lutego 2019 r.

Monika Kanabrodzka
Mszy św. w intencji poległych Powstańców przewodniczył w węgrowskiej Bazylice ks. bp Tadeusz Pikus

Mszą św., sprawowaną pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa w węgrowskiej bazylice rozpoczęto uroczystości poświęcone pamięci poległych powstańców. – 156. rocznica Bitwy pod Węgrowem jest szczególnie ważna dla Węgrowa, jak również dla całej Polski – zauważył Ksiądz Biskup w homilii. W kontekście wielkiego heroizmu budowniczych niepodległości, Ekscelencja zauważył, iż czasami jest nam łatwiej walczyć o wolność, a trudniej jest żyć w wolności. Przytoczony list pasterski kard. Augusta Hlonda pt. „Obowiązek zwalczania zdziczenia politycznego”, wytyka przywary życia publicznego, które wpisują się w obecnie realia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ks. Lombardi: decyzja w sprawie McCarricka jasnym sygnałem dla Kościoła i świata

2019-02-16 16:28

st (KAI) / Watykan

Decyzja Stolicy Apostolskiej o wydaleniu ze stanu duchownego byłego kardynała Theodore'a Edgara McCarricka, emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu, jest wyraźnym sygnałem woli Kościoła bezkompromisowej walki z tymi przestępstwami – powiedział były rzecznik Watykanu, a zarazem moderator planowanego w dniach 21-24 lutego spotkania przewodniczących episkopatów, ks. Federico Lombardi SJ.

Margita Kotas

- Wiadomość o dekrecie wydalenia ze stanu duchownego byłego kardynała McCarricka jest oczywiście wiadomością bardzo smutną, ponieważ jest to publiczne i definitywne potwierdzenie przez Kościół, że osoba ta popełniła czyny bardzo poważne i niegodne jego posługi duchowej. Jednocześnie, w przeddzień bardzo ważnego spotkania na temat ochrony małoletnich, a tym samym walki z wszelkimi formami wykorzystywania seksualnego, poczynając od Kościoła i osób pełniących w nim odpowiedzialne funkcje, jest niezwykle silnym sygnałem woli jasności i stanowczości, bez ulgi i kompromisów dla nikogo – stwierdził ks. Federico Lombardi SJ dla włoskiej telewizji.

„To co uczynił McCarrick - dodał jezuita, który w dniach od 21 do 24 lutego będzie moderatorem spotkania poświęconego ochronie małoletnich w Kościele - jest bardzo poważne i absolutnie nie do pogodzenia z posługą kapłana i biskupa. Nie można tego w żaden sposób zaakceptować i trzeba to wyraźnie powiedzieć”.

Ks. Lombardi dodał: „Duch, w którym przygotowujemy się do spotkania w przyszłym tygodniu, jest jasny: w Kościele musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za ochronę małoletnich, zdać sprawę ze sposobu, w jaki ta odpowiedzialność jest wypełniana, postępować w prawdzie i odrzucić jakąkolwiek formę oszustwa, kłamstwa, nadużywania władzy, sumienia i wykorzystywania seksualnego”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Papież w FAO. Polska w Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa

2019-02-16 22:42

Włodzimierz Rędzioch

14 lutego Franciszek uczestniczył w otwarciu 42. posiedzenia Rady Wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development – IFAD), które odbyło się w siedzibie FAO.

Vatican Media

Zwracając się do zebranych Papież podkreślił, że przynosi na to spotkanie tęsknoty i potrzeby ogromnej rzeszy ludzi, którzy cierpią na całym świecie: „Trzeba spojrzeć na ich oblicza, wsłuchać się w ich wołanie oraz wziąć pod uwagę ich niepokoje. Żyją w niestabilnej sytuacji: powietrze jest skażone, zasoby naturalne są wyczerpane, rzeki zanieczyszczone, gleby zakwaszone. Nie mają wystarczającej ilości wody ani dla siebie, ani dla swoich upraw”. Społeczność międzynarodowa opracowała tzw. Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. W realizacji celów Agendy Fundusz Rozwoju Rolnictwa ma szczególnie ważne zadania, takie jak wyeliminowanie ubóstwa, walka z głodem oraz promocja niezależności żywnościowej. Aby osiągnąć ten cel potrzebna jest pomoc całej wspólnoty międzynarodowej, społeczeństwa obywatelskiego oraz wszystkich, którzy dysponują zasobami finansowymi. Trzeba podjąć konkretne i realne rozwiązania, nie przerzucając odpowiedzialności jeden na drugiego. „Głód powinien należeć jedynie do przeszłości” – podkreślił Franciszek.

Dzień wizyty papieskiej w siedzibie FAO był również ważnym momentem dla naszego kraju: Rada Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development – IFAD) w tym właśnie dniu przyjęła przez aklamację rezolucję o przyjęciu Polski do grona członków Funduszu. Wniosek o członkostwo został złożony przez Rząd RP, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w dniu 6 lutego br. na ręce Przewodniczącego IFAD Gilberta F. Houngbo. Na czele polskiej delegacji stanął ambasador Artur Pollok, który od 2016 r. pełni funkcję Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz przy Światowym Programie Żywnościowym, które mają swoją siedzibą również w Rzymie. W swoim przemówieniu Ambasador wyraził podziękowanie członkom Rady Zarządzającej IFAD za wyrażenie zgody na członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Funduszu, dzięki czemu nasz kraj jeszcze bardziej będzie się mógł angażować w działania wspólnoty międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ambasador wyraził przekonanie, że Polska, dzięki własnym doświadczeniom, włączy się w ramach działalności IFAD w proces transformacji sektora rolnego w krajach rozwijających się.

Założony w 1977 r. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ a jednocześnie międzynarodową instytucją finansową. Głównym celem działalności IFAD jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności poprzez udzielanie pożyczek i dotacji na programy, które stymulują wzrost gospodarczy, zmniejszają nierówności i poprawiają warunki życia ubogich mieszkańców obszarów wiejskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem