Reklama

Lektura na Wielki Post

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Gnojnie

Parafii Gnojno dzień dzisiejszy

Katarzyna Dobrowolska
Edycja kielecka 4/2005

Ponad stuletni budynek plebanii w Gnojnie położony jest w pobliżu malowniczych stawów, z których biją żywe źródła. Dom ma kilka nieogrzewanych pokoi i jedno skromne pomieszczenie z piecem - jakby trochę nie z tej epoki. O drewno nie jest może trudno, ale należy urąbać i przynieść codziennie. Drogę do zabytkowego kościoła znaczą wielowiekowe, pnące się na wzgórze schody, pod którymi dawno temu znajdowała się fosa. Codziennie kilkakrotnie przemierzają je ks. proboszcz Józef Knap i ks. wikariusz Michał Wojda.

Miejscowość Gnojono, położona w gminie Chmielnik, o bogatej przeszłości historycznej, wielu intryguje swoją nazwą. Rozumie to doskonale także proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela - ks. Józef Knap - i ciekawym wyjaśnia: „Kiedy z obcymi rozmawiałem o Gnojnie, niejednokrotnie spotykałem się ze zdziwieniem, uśmieszkiem lub dopowiedzeniem «za przeproszeniem». Niektórzy proponowali nawet: «a może by zmienić nazwę miejscowości, bo to trochę brzydka nazwa». Tymczasem Gnojono pochodzi prawdopodobnie od nazwiska hrabiego Gnojeńskiego. A gdyby nawet kojarzyć w sensie dosłownym, to i tak w dobie promocji ekologii mogłaby się ta nazwa stać źródłem chluby i rozwoju całego regionu, a nie upokorzenia. Stosowanie sztucznych nawozów jest może bardziej wygodne i czyste, ale i szkodliwe, a nawet zabójcze. Współczesne reklamy pokazują piękne opakowania, nie troszcząc się o zawartość. My chcemy dbać o istotne wartości, promować naturę i historyczne dziedzictwo. Sami mieszkańcy Gnojna są przywiązani do nazwy swojej miejscowości” - wyjaśnia Ksiądz Proboszcz, który do parafii przybył w 2000 r.
Wraz z psem o imieniu Jubilatek, 4-letnim maluchem, Ksiądz Proboszcz przywiózł też nowy pomysł. Przekonany o konieczności informowania o bieżących sprawach parafian, podjął decyzję o wydawaniu gazetki parafialnej Jubilatek. W Jubilatku od początku było dużo ciekawostek. Krótkie, mądre opowiadanie, często rebusy, humor, rejestr bieżących wydarzeń z życia parafii, intencje Mszy św. czy sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek i prac przy kościele. Cotygodniowa praca nad gazetką nie jest łatwa, ale nowego Proboszcza nie zniechęciły trudne warunki lokalowe ani skromne fundusze. Gazetka wychodzi co tydzień - i to bezpłatnie. Rozchodzi się w ok. 500 egzemplarzach. Ksiądz Proboszcz ma nadzieję, że dzięki temu integruje bardziej parafian.
W inicjatywy duszpasterskie angażują się również świeccy. Scholę młodzieżową prowadzi małżeństwo: Aneta i Sebastian Kicińscy. Schola śpiewa niemal w każdą niedzielę. W trosce o najuboższych z inicjatywy parafialnej przed Świętami przygotowano paczki z najpotrzebniejszymi artykułami. Roznosiła je młodzież z grupy biblijno-liturgicznej. W parafii działa 12 kół różańcowych. Parafianie uczestniczą w nabożeństwach fatimskich, prowadzonych każdego 13. dnia miesiąca od maja do października. Mimo późnej pory i często długiej drogi do kościoła, przychodzi na nie wielu parafian - opowiada Ksiądz Proboszcz.
Od kilku lat, w okresie Bożego Narodzenia w kościele wystawione są jasełka oraz organizowany jest koncert kolęd. Księdza Proboszcza cieszy, że parafianie dbają o świątynię i regularnie, solidnie porządkują kościół w każdą sobotę. Parafia zaangażowała się też w coroczną zbiórkę płodów rolnych na potrzeby Seminarium. W ubiegłym roku w parafii zebrano ponad 6 ton płodów rolnych i ponad 700 zł. Na apel Księdza Proboszcza odpowiedziało ponad 50 gospodarzy z 15 miejscowości należących do parafii.
Proboszczowi pomaga ks. Michał Wojda, pracujący tu od 2003 r. Uczy religii młodzież i dzieci w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gnojnie. Ale to zaledwie część jego obowiązków. Pod okiem ks. Wojdy 40 młodych przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. W przygotowanie młodych włączyli się też rodzice kandydatów. Ks. Wojda prowadzi także grupę ok. 20 ministrantów i jest opiekunem grupy biblijno-liturgicznej. W każdy piątek wieczorem na plebanii odbywają się spotkania młodzieży. Przychodzi ok. 10 młodych. „Podczas spotkań korzystam z doświadczeń Ruchu Światło-Życie, z którym byłem związany w młodości. Rozpoczynamy modlitwą. Potem rozmawiamy o różnych problemach dotyczących młodzieży” - opowiada ks. Wojda.
Kościół parafialny posiada wielką zabytkową wartość. Pierwotna świątynia powstała na wzgórzu już w XII w. Parafię erygowano w 1326 r. Kościół został przebudowany w XVII w. Świątynia ma piękny, barokowy wystrój z ornamentami rokokowymi. W kościele znajdują się ołtarze z obrazami: Matki Bożej Pocieszenia oraz Matki Bożej Różańcowej z XVIII w. W niektórych źródłach kościół figuruje jako sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Za tym faktem przemawiają nie tylko zapiski źródłowe, ale też liczne wota wokół obrazu.
Małymi krokami w parafii sporo udało się zrobić. Parafianie niejednokrotnie pomagali i pomagają w pracach przykościelnych i budowie plebanii. Na początku ogrodzono cmentarze, a do jednego doprowadzono wodę. Wytynkowano i pomalowano z dwóch stron kościół z zewnątrz. Zadbano o jego oświetlenie. Teraz również w nocy widoczna jest piękna bryła świątyni. Konieczna też była wymiana części więźby dachowej nad prezbiterium. Odnowiono zabytkową kaplicę przedpogrzebową. W zakrystii i kaplicy wprawiono nowe drzwi dębowe. W kościele zainstalowano alarm.
Za budynkiem starej plebanii od kilku lat trwa budowa nowej. Mury już przykryto. Proboszcz pilnuje, aby wszystko było zrobione jak należy. Sam też brał w ręce łopatę i pracował przy budowie. Dom parafialny ma przecież służyć też przyszłym pokoleniom. W nowym budynku mają się też mieścić klub-kawiarnia z biblioteką i internetem dla wszystkich młodych. Planów na najbliższą przyszłość nie brakuje. Pilną potrzebą jest wymiana stropu nad nawą główną. W dalszym etapie konieczny będzie remont wieży kościelnej, wykonanie wokół kościoła ogrodzenia wraz ze schodami. Projekt jest już gotowy.
Od 1965 r z parafią Gnojno związane są także siostry sercanki, pracujące w tutejszym Domu Pomocy Społecznej. Obecnie w Domu pracuje 5 sióstr. Oprócz opieki nad pensjonariuszami DPS, siostry mają jeszcze inne obowiązki, m.in. dbają o bieliznę kielichową. Jedna z sióstr katechizuje dzieci, a ponadto pięknie haftuje. Spod jej rąk wyszedł już m.in. ornat, sztandar pogrzebowy oraz sztandar dla szkoły w Gnojnie. Siostra próbuje z dużym powodzeniem uczyć tego misternego i trudnego zajęcia niektórych parafian.

Jest przełom w sprawie projektu "Zatrzymaj aborcję"

2018-03-19 18:38

lk / Warszawa (KAI)

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka wydała pozytywną opinię o obywatelskim projekcie "Zatrzymaj aborcję". Za taką rekomendacją dla sejmowej komisji praw społecznych i rodziny, która ma wkrótce podjąć dalsze prace nad projektem likwidującym tzw. przesłankę eugeniczną, opowiedziało się 16 posłów, a 9 było przeciw. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

wpolityce.pl
Sejmowa komisja spawiedliwości

Na początku obrad poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad dyskusji na projektem "Zatrzymaj aborcję". W jej opinii, projekt "zmusza kobiety do rodzenia śmiertelnie lub ciężko chorych dzieci" i jest sprzeczny z Konstytucją oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.

Zaapelowała też do komisji, by wystąpiła o opinie do ekspertów takich jak prof. Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy prof. Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji UW oraz zaproszenie ich do dyskusji w innym terminie.

Wniosek Gasiuk-Pihowicz został poddany pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało jednak tylko 8 posłów, a 15 było przeciwko. Takim samym stosunkiem zakończyło się głosowanie nad wnioskiem posłanki o przeniesienie dyskusji nad projektem "Zatrzymaj aborcję" z końca na początek posiedzenia.

Przed dyskusją do posłów zwróciła się Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję". - Wysoka Komisjo! Nie rozmawiamy o suchym przepisie. Mówimy o ludziach. Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele patrzą na Was - powiedziała.

W późniejszej dyskusji Gasiuk-Pihowicz skrytykowała ewentualne, jej zdaniem, skutki wprowadzenia nowelizacji, czyli zaprzestanie prowadzenia badań prenatalnych. Monika Wielichowska (PO) stwierdziła, że Polska jest państwem świeckim i politycy nie powinni słuchać duchownych. Skarżyła się też, że rządy PiS przyniosły zakończenie dofinansowania procedury in vitro i likwidację edukacji seksualnej w szkołach.

Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła, że posłowie PiS "na pewno zostali już poinformowani o tym, jak mają głosować i jakie piekło chcą nam, kobietom, zgotować". Jej zdaniem, w Polsce dokonuje się rocznie aż 150 tys. nielegalnych aborcji, a ponadto wiele Polak wyjeżdża w celu jej dokonania zagranicę.

"Warto, aby państwo także zrozumieli, że dziecko ma prawo do życia" - odpowiedział Stanisław Piotrowicz.

Robert Winnicki skrytykował posłankę Gasiuk-Pihowicz, która użyła w swojej wypowiedzi stwierdzenia "tak zwane życie poczęte". - Ja nigdy bym tak o pani nie powiedział - dodał. Skrytykował też dane o 150 tys. nielegalnych aborcji. - To są dane z sufitu - stwierdził. Tłumaczył, że nowelizacja pozwoli uratować wiele wartościowych żyć, bo każde jest wartościowe.

Europoseł Marek Jurek pogratulował inicjatorom projektu oraz podziękował tym, którzy go podpisali. Powiedział, że przyjęcie tego projektu będzie wypełnieniem woli wyrażonej w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r. TK stwierdził wówczas, że „od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”. - Temu orzeczeniu powinniśmy być wierni - podkreślił Marek Jurek.

Argumentował też, że aborcja nigdy nie była standardem europejskich praw, gdyż legalizacji dzieciobójstwa nie zaakceptowałby Robert Schuman czy Alcide De Gasperi. Zaapelował też o "konsensus sumień". "Nie róbcie z tego sporu partyjnego" - mówił Marek Jurek.

Poseł Bartłomiej Wróblewski, autor wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przesłanki eugenicznej z Konstytucją, przytoczył gwarantowane w ustawie zasadniczej prawa związane z ochroną życia. Konstytucja w art. 38 wprost wyraża prawo do życia, w art. 30 mówi o nienaruszalnej godności człowieka, w art. 32 mówi o zasadzie równości.

- Zgodnie z tą zasadą, podmioty, które mają taką samą cechę, należą do tej samej grupy, powinny być traktowane w sposób równy. Wydaje mi się, że jest dosyć oczywiste, że nie powinno dochodzić do dyskryminacji dzieci chorych, niepełnosprawnych w sytuacji, gdy dzieci zdrowe są chronione - powiedział Wróblewski.

Choć polska Konstytucja jest nadrzędna wobec prawodawstwa międzynarodowego, to i w nim są argumenty wskazujące na ochronę dzieci przed ich narodzeniem. To np. Deklaracja Praw Dziecka, Konwencja Praw Dziecka, stanowisko Komitetu ds. Osób Niepełnosprawnych ONZ z jesieni 2017 r., w którym zwraca się uwagę dyskryminację osób chorych, gdy w związku z podejrzeniem choroby dopuszczalna jest aborcja.

Zdaniem Wróblewskiego głosowanie za prawem do życia nienarodzonych powinno być sprawą ponadpartyjną. Stwierdził, że czuje olbrzymi dyskomfort z powodu łamania kręgosłupów moralnych posłów wszystkich ugrupowań, bo w każdym z nich w Sejmie są posłowie, którzy opowiadają się za życiem.

"Uważam też, że musimy dużo więcej robić, by pomóc takim osobom i ich rodzinom oraz przeciwdziałać formom dyskryminacji, jakie wciąż są obecne w naszym społeczeństwie" - dodał poseł Wróblewski.

Stwierdził, że jeśli dzięki programowi Rodzina 500+ o ponad 90 proc. zmalało ubóstwo wśród dzieci i dotyczy to także dzieci niepełnosprawnych. Wspomniał o programie pomocowym "Za życiem". - Musimy pamiętać, że prawo do życia jest prawem uniwersalnym i podstawowym. Bez prawa do życia nie można się powołać na żadne inne prawo, bez niego nie ma żadnych innych wolności - podkreślił Bartłomiej Wróblewski.

Mec. Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris wskazał na zasadę "in dubio pro vita humana", wyrażoną w orzeczeniu TK z 16 lipca 2007. Trybunał uznał wówczas, że skoro prawo do życia jest prawem wobec państwa pierwotnym i w zasadzie nienaruszalnym, to wszelkie wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony.

Kaja Godek stwierdziła na zakończenie, że projekt "Zatrzymaj aborcję" nie oznacza zaostrzania prawa, ale jego łagodzenia. - Przyznanie prawa do życia kolejnej grupie ludzi jest łagodzeniem prawa, a nie zaostrzaniem - dodała. Powiedziała, że 25 lat temu, gdy wchodziła w życie ustawa o planowaniu rodziny, zrobiono pierwszy krok w kierunku ochrony życia, a dziś trzeba zrobić krok następny.

- Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że aborcja jest ohydnym morderstwem i nie chce tego morderstwa - argumentowała, prosząc w imieniu niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin o pozytywną opinię komisji na temat projektu.

Zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej "Zatrzymaj aborcję" projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Sejm skierował do dalszych prac w komisji 10 stycznia. Zgodnie z zaleceniem głosujących, dyskusja nad projektem ma się odbyć na posiedzeniu komisji spraw społecznych i rodziny, która z kolei miała zasięgnąć opinii komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

"Zatrzymaj aborcję" jest obywatelską inicjatywą ustawodawczą zgłoszoną przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej o tej samej nazwie. Ma ona jeden postulat – wykreślenie aborcji eugenicznej z polskiego prawa, czyli możliwości zabijania dziecka ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Na mocy tego zapisu zabija się 95 proc. dzieci poczętych w polskich szpitalach.

Według danych Ministerstwa Zdrowia z 2016 r., 1042 na 1098 aborcji dotyczyło właśnie podejrzenia choroby lub niepełnosprawności.

Projekt zakłada zmianę ustawy z 7 stycznia 1993 r., znowelizowanej w 1996 r., o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wprowadzając do tejże trzy zmiany. Najistotniejszą z nich jest uchylenie art. 4a ust 1 pkt 2, brzmiącego: "Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu".

Pod projektem „Zatrzymaj aborcję” podpisało się ponad 830 tys. Polaków.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

V Synod Diecezji Tarnowskiej

2018-03-20 09:05

ks. Andrzej Dudek

W uroczystość św. Józefa odbyło się ostatnie spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu.

diecezja.tarnow.pl

Ks. Piotr Cebula przedstawił metodologię, czyli schemat dla prac i dyskusji synodalnych zarówno w Komisjach jak i podczas spotkań parafialnych zespołów synodalnych. Jest ona oparta na klasycznej zasadzie „widzieć-oceniać-działać” i będzie koncentrować się wokół trzech obszarów rozważań: 1) Jak jest? (próba oceny sytuacji), 2) Jak powinno być? (ujęcie teologiczne problemu) oraz 3) Co zrobić, aby było tak jak powinno być? (sposoby naprawy niewłaściwych sytuacji). W tych trzech obszarach z pewnością nie zabraknie pytań dlaczego jest tak a nie inaczej; jednak V Synod za cel stawia sobie bardziej wskazanie najlepszej drogi do zbawienia, a nie jedynie ocenę socjologiczną współczesnego świata i Kościoła.

Ponadto ks. Piotr zaprezentował przykładowe materiały dla parafialnych zespołów synodalnych na jedno z pierwszych spotkań. Z jednej strony będą to materiały o charakterze formacyjnym, skoncentrowane na różnych aspektach rodziny, parafii i ewangelizacji, a z drugiej każdy zespół będzie zaproszony do dyskusji nad materiałami problemowymi, wypracowanymi przez gremia synodalne. W tym punkcie spotkania podjęto także dyskusję nad sposobem kontynuowania niedziel synodalnych lub wypracowania innych form dotarcia do jak największej liczby wiernych z tematyką wyznaczoną na poszczególne miesiące trwania V Synodu.

W dalszej części zapoznano się z syntetyczną informacją na temat zadań parafialnych zespołów synodalnych. Dzięki temu każdy z członków Komisji Przygotowawczej będzie mógł wyjaśnić wiernym, zebranym 7 lub 14 kwietnia na specjalnych spotkaniach w dekanatach, czego od nich się oczekuje w V Synodzie i jak będą mogli zaangażować się w jego prace. Ks. Michał Dąbrówka szczegółowo opisał program tychże spotkań dekanalnych, podkreślając, iż będzie to również ostatnia okazja do tego, aby w sposób bezpośredni zaprosić wiernych na Inaugurację V Synodu do Tarnowa.

diecezja.tarnow.pl

Ks. Andrzej Turek zaprezentował ostateczny dokument Komisji Przygotowawczej, który niebawem zostanie wręczony biskupowi Andrzejowi, jako owoc prac trzynastu miesięcy prac przygotowujących synod.

Wreszcie Biskup Andrzej podsumował dzisiejsze spotkanie i cały wielomiesięczny wysiłek komisji na rzecz nie tylko V Synodu, ale przede wszystkim dla dobra Kościoła. Podziękował zebranym za „ich Oblubieńczą miłość do Kościoła”, którą wykazali w tym czasie i za wszelką pracę jaka została wykonana. Zaznaczył, iż tak długi czas przygotowania w którym przeprowadzono niedziele synodalne oraz propagowano modlitwę w intencji V Synodu, nie tylko przypomniał wszystkim o potrzebie modlitwy za Kościół, ale też zaczął uwrażliwiać na jej praktykowanie i poczucie wspólnoty, co już należy uznać za pierwszy owoc synodowania. Na koniec wraz z Biskupem Leszkiem, na dowód wdzięczności wręczyli wszystkim członkom Komisji Przygotowawczej pamiątkowy album oraz stuły synodalne, jako symbol jedności kapłańskiej i udział w trosce biskupa o dobro duchowe Diecezji tarnowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem