Reklama

„Jordan” przyjaźń człowieka z Bogiem

Beata Pieczykura
Edycja częstochowska 6/2005

Archiwum Wspólnoty „Jordan”
Animatorki z moderatorem ks. Tomaszem Knopem

Historia

Historia Wspólnoty „Jordan” sięga 1997 r., kiedy katechezy prowadzone przez ks. Tomasza Knopa w Zespole Szkół w Złotym Potoku rozpoczęły preewangelizację. Ważnymi jej elementami były: kierownictwo duchowe, rozmowy indywidualne oraz cotygodniowe spotkania modlitewne. Rok później ks. Remigiusz Lota wraz z zespołem ewangelizacyjnym prowadził rekolekcje, które zapoczątkowały regularne spotkania w małych grupach. Uczestnicy tych spotkań przeżyli w wakacje swoje pierwsze rekolekcje oazowe w Załęczu Małym.
Kolejny rok był czasem intensywnej pracy formacyjnej. Animatorzy uczestniczyli w comiesięcznych, a następnie - podobnie jak uczestnicy - w cotygodniowych spotkaniach. Cała Wspólnota gromadziła się raz w tygodniu na Eucharystii. Był to czas konstytuowania się Wspólnoty, którą tworzyły głównie osoby z terenu Złotego Potoku. W 1999 r. w rekolekcjach w Żegiestowie uczestniczyły także grupy z Wielunia, Praszki oraz dwóch parafii częstochowskich. Zapoczątkowały one okres deuterokatechumenatu, który wspomagały DOM-y (Deuterokatechomenalne Oazy Modlitwy), będące autorskim projektem Wspólnoty „Jordan”.
W kolejnych latach Wspólnota intensywnie się rozwijała. Grupy z parafii w Częstochowie, Praszce i Wieluniu usamodzielniły się i pracę formacyjną, a także posługę liturgiczną pełniły w swoich parafiach. W wakacje odbywały się letnie rekolekcje poszczególnych stopni (I, II, III, KODA). W 2003 r. po raz pierwszy uczestniczyli w nich studenci i osoby pracujące. Oazy letnie przygotowują i mobilizują do pracy w małych grupach parafialnych. W czasie roku szkolnego odbywają się spotkania jednoczące całą wspólnotę. Kilka razy w roku ma miejsce Deuterokatechumenalna Oaza Modlitwy. Na jej dwudniowy program składają się: codzienna Msza św., celebracja Słowa Bożego, wspólna adoracja Najświętszego
Sakramentu, Namiot Spotkania, rozmowy indywidualne i spacer, nazywany Wyprawą Otwartych Oczu.

Duchowość

Wspólnota „Jordan” opiera swoją działalność na zasadach odnowy Kościoła, wprowadzonych przez Sobór Watykański II i czerpie z doświadczeń Ruchu Światło-Życie, założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Jej powstanie było odpowiedzią na pragnienia osób poszukujących pogłębionego życia chrześcijańskiego, wspólnoty i kierownictwa duchowego. Stąd jej duchowość zawiera się w haśle: „misterium - wspólnota - misja”. Misterium oznacza zbawcze działanie Boga, zapoczątkowane w Starym Testamencie, objawione w pełni przez Chrystusa i dokonane przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uczestnictwo w Tajemnicy Zbawienia jest możliwe za sprawą sakramentów. Wymaga od człowieka zerwania z grzechem i przemiany w nowego człowieka, który pozwoli się prowadzić działaniu Ducha Świętego. Nawrócenie nie jest więc jednorazowym aktem, ale procesem ciągłej przemiany. I jako takie prowadzi do pełniejszego poznania tajemnic wiary, a także doświadczenia Boga, Jego miłości i nieskończoności.
Ważnym elementem misterium jest odkrywanie powołania, rozumianego jako dążenie do świętości, a także indywidualnego powołania każdego człowieka. Realizuje się to najpełniej podczas modlitwy. Stąd też członkom Wspólnoty „Jordan” w kształtowaniu życia wewnętrznego pomaga reguła życia, która ma dwa wymiary: codzienność, która obejmuje codzienną modlitwę, medytację Pisma Świętego, rachunek sumienia, Liturgię Godzin, uczestnictwo w Eucharystii oraz niecodzienność, którą stanowią: adoracja (raz w tygodniu), spowiedź (raz w miesiącu, stały spowiednik), dzień skupienia (raz w miesiącu), rekolekcje (raz w roku). Trwanie na modlitwie, słuchanie słów Chrystusa i życie zgodne z Jego wolą urzeczywistnia przyjaźń łączącą ludzi z Bogiem i z sobą nawzajem. Tylko ten, kto jest przyjacielem Boga, może być prawdziwym przyjacielem człowieka. Tak ukształtowana wspólnota chrześcijańska jest znakiem obecności Boga w świecie, cząstką Kościoła, będącego komunią osób w Chrystusie, na wzór Boga, który jest wspólnotą osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Odkrywając swoje powołanie w Kościele, który z natury jest misyjny, członkowie Wspólnoty odczytują go jako wezwanie do apostolstwa we wspólnocie.

Reklama

Dzieła

Nazwa Wspólnoty „Jordan” nawiązuje do wydarzeń biblijnych, które miały miejsce nad tą rzeką. Najważniejszym z nich był chrzest Jezusa. Członkowie grupy, zapatrzeni w Chrystusa-Sługę, który staje wśród grzeszników i przyjmuje chrzest od Jana jako zapowiedź odkupieńczej misji, słuchają słów: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Starają się żyć tak, aby stać się bratem Chrystusa, dostrzegać w człowieku to, co dobre i lepiej zrozumieć tajemnice wiary. Chcą, tak jak Jan Chrzciciel, otrzymać dar rozpoznawania spraw Bożych. Pragną, aby całe ich życie opromieniała tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie. Wydarzenie to uświadamia znaczenie własnego chrztu, który jest odrodzeniem z wody i Ducha Świętego. Uzdalnia do życia w łasce i świadczenia o Bożej miłości. Zgodnie ze swoim charyzmatem, Wspólnota podejmuje działalność apostolską, która obejmuje: organizowanie i prowadzenie rekolekcji, sesji modlitewnych, dni skupienia, warsztatów, akcji ewangelizacyjnych, oaz modlitwy. Drugim elementem misji jest deuterokatechumenat, czyli odnowiony katechumenat. Jest to proces formacyjny w Ruchu Światło-Życie, prowadzący chrześcijanina do dojrzałej wiary. Kolejnym krokiem jest Diecezjalna Diakonia Deuterokatechumenatu, która animuje odnowę życia parafii według zaleceń Soboru Watykańskiego II. Głoszenie Dobrej Nowiny odbywa się w różny sposób, także z wykorzystaniem pantomimy, śpiewu, tańca i małych form teatralnych. Wspólnota prowadzi rekolekcje otwarte i zamknięte, parafialne i szkolne, oraz akcje ewangelizacyjne: akademie szkolne, wieczory ewangelizacyjne i audycje w Radiu „Fiat”. Ich celem jest refleksja nad dotychczasowym życiem, prowadząca do nawrócenia. Działalności ewangelizacyjnej służą sesje modlitewne, będące formą rekolekcji tematycznych (ostatnie dotyczyły duchowości kobiety i mężczyzny) i warsztaty pt. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii, stanowiące przygotowanie do podjęcia posługi ewangelizacji. Oazy modlitwy kierowane są do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe.

Informacje na temat Wspólnoty „Jordan” można znaleźć na stronie internetowej:
www.jordan.org.pl
oraz u ks. Tomasza Knopa
tel. 0607 618 288, e-mail: tknop@jordan.org.pl
i Anny Kłosowicz,
tel. 0507 132 043, e-mail: aklosowicz@jordan.org.pl

Watykan przyznaje: list Benedykta do Franciszka nie został opublikowany w całości

2018-03-17 21:18

st, pb (KAI) / Watykan

Stolica Apostolska przyznała, że list papieża-seniora do prefekta Sekretariatu ds. Komunikacji, ks. prał. Dario Viganò, z okazji prezentacji serii książek „Teologia papieża Franciszka” nie został opublikowany w całości.

Grzegorz Gałązka

W komunikacie watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji czytamy, że z treści listu Benedykta XVI, który nie był przeznaczony do publikacji ujawniono jedynie to, co uznano za stosowne odnośnie do samej inicjatywy opublikowania serii książek poświęconych teologii Papieża Franciszka, w tym opinię papieża-seniora o formacji filozoficznej i teologicznej jego następcy, a także wewnętrznej jedności obydwu pontyfikatów. Pominięto natomiast pewne uwagi Benedyka XVI dotyczące autorów zbioru tekstów. Sekretariat ds. Komunikacji zapewnia, że motywem pominięcia tych uwag był poufny charakter listu, a nie jakieś próby cenzury. Aby rozproszyć wszelkie wątpliwości postanowiono obecnie przedstawić list papieża- seniora w jego wersji integralnej.

Już wcześniej zwracano uwagę, że Benedykt XVI tłumaczył, iż nie jest w stanie napisać więcej na temat wspomnianej serii książek, gdyż ze względu na stan swego zdrowia nie był ich w stanie przeczytać. Obecnie ujawniono, że papież-senior wyraził swoje zaskoczenie, iż wśród autorów opublikowanych przez watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana (LEV) prac znajduje się między innymi niemiecki teolog Peter Hünermann. „W okresie mojego pontyfikatu wyróżniał się on jako przywódca inicjatyw antypapieskich. W znacznym stopniu uczestniczył w opublikowaniu «Kölner Erklärung» (Deklaracji kolońskiej), która w związku z encykliką «Veritatis splendor» złośliwie zaatakowała autorytet nauczycielski papieża, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień teologii moralnej. Również utworzone przez niego «Europaische Theologengesellschaft» było początkowo pomyślane, jako organizacja przeciwstawiająca się nauczaniu papieskiemu. Następnie myślenie kościelne wielu teologów przeszkodziło takiemu ukierunkowaniu, czyniąc tę organizację normalnym narzędziem spotkań między teologami” – napisał Benedykt XVI.

W poniedziałek, 12 marca podano do wiadomości, że papież-senior wyraził zadowolenie z powodu tej inicjatywy, „która chce sprzeciwić się i zareagować na niemądry przesąd, według którego papież Franciszek jest człowiekiem praktycznym, pozbawionym szczególnej formacji teologicznej lub filozoficznej, podczas gdy ja byłbym jedynie teoretykiem teologii, który mało zrozumiał z konkretnego życia chrześcijańskiego dzisiaj” - napisał Benedykt XVI. Podziękował za dar 11 książek napisanych przez tyluż teologów o międzynarodowej sławie, które złożyły się na serię zredagowaną przez ks. Roberto Repole, przewodniczącego Włoskiego Towarzystwa Teologicznego. - Niewielkie tomy słusznie ukazują, że Papież Franciszek jest człowiekiem o głębokiej formacji filozoficznej i teologicznej i dlatego pomagają zobaczyć wewnętrzną kontynuację między dwoma pontyfikatami, choć ze wszystkimi różnicami stylu i temperamentu - zauważył Benedykt XVI.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kamil Stoch wywalczył Kryształową Kulę

2018-03-18 19:24

wpolityce.pl

PAP/wpolityce.pl

Kamil Stoch zapewnił sobie drugi w karierze triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polak wyprzedza w konkursie na mamucim obiekcie w Vikersund Niemca Richarda Freitaga, który jako jedyny mógł mu odebrać zwycięstwo w cyklu.

Kamil Stoch, po pięknym skoku na 237 m w drugiej serii, zapewnił sobie Kryształową Kulę za triumf w Pucharze Świata! Polak wygrał też, zakończony dziś turniej Raw Air, mimo szaleńczego pościgu Roberta Johanssona. Norweg wygrał konkurs, a Stoch był szósty.

Stoch po niedzielnym konkursie będzie miał ponad 200 punktów przewagi nad Freitagiem w klasyfikacji generalnej, a do zakończenia rywalizacji w PŚ zostaną dwa konkursy indywidualne. Niemiec nie będzie więc już w stanie wyprzedzić trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Stoch poprzednio ze zdobycia Kryształowej Kuli cieszył się w sezonie 2013/14.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem