Reklama

Z życia diecezji

W skrócie za Radiem Plus

Monika Poręba
Edycja legnicka 8/2005

3 lutego. Niemcy i Polacy wspólnie modlili się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w kościele pw. Świętego Krzyża w Goerlitz w Niemczech. Uroczysta Msza św. została odprawiona w czwartą rocznicę przywiezienia obrazu do świątyni. Ten obraz to dar narodu polskiego - powiedział Radiu PLUS ks. Przemysław Słyszko, który pracuje w niemieckiej parafii pw. Świętego Krzyża. Kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przekazał niemieckiej parafii biskup legnicki Tadeusz Rybak.
W uroczystości - 3 lutego 2001 r. uczestniczyli także biskup Rudolf Müller oraz rzesze wiernych z Polski i Niemiec.

2 lutego. Święto Ofiarowania Pańskiego nazywane popularnie świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu w wielu parafiach Msze św. rozpoczynają się od procesji ze świecami. Jest to gest symbolizujący wniesienie Chrystusa - Światłości świata do świątyni. W tym dniu przypada również Światowy Dzień Osób Konsekrowanych. W południe w legnickiej katedrze została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa Tadeusz Rybaka. Podczas Eucharystii przedstawiciele zakonów męskich i żeńskich odnowili śluby zakonne. Warto przypomnieć, że obrzęd święcenia gromnic w święto Ofiarowania Pańskiego znany jest już od X wieku. Przypomina nam, że Światło Chrystusa ma towarzyszyć człowiekowi od narodzin aż po grób.
Spotkamy je w szkołach, szpitalach, domach dziecka. Wiele z nich opuszcza nie tylko dom rodzinny, ale i kraj. Wyjeżdżają w nieznane - by na misjach pomagać i głosić dobrą Nowinę tym, którzy nie znają jeszcze Boga. Dzień Ofiarowania Pańskiego jest okazją, by lepiej przyjrzeć się pracy sióstr zakonnych, bo właśnie dziś przypada ich święto.
Siostra Małgorzata Fudalej z Karpnik koło Jeleniej Góry misjonarką chciała zostać od zawsze. Po maturze wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki. Na misji w Mali siostra Małgorzata znalazła swój drugi dom. Mieszkańcy wioski, w której pracowała i uczyła się języka bambara, przyjęli ją bardzo dobrze. Siostra Małgorzata Fudalej po 8 latach wróciła do Polski, by studiować rehabilitację. Później zamierza wrócić na misje do Mali.
Siostra Emilia - elżbietanka decyzję o wstąpieniu do zakonu podjęła dokładnie 2 lutego 1973 r. Miesiąc później była już w zakonie. Zawsze chciała wychowywać porzucone dzieci. Od kilku lat jest dyrektorką Domu Dziecka w Legnicy. W placówce przebywa 43 dzieci w wieku od 3 do 20 lat. Siostra Emilia - jak sama mówi „w domu dziecka trzeba być mamą, tatą, ciocią... Małe dzieci często mówią do niej po prostu „mamo”. Siotra Emilia nie ma wątpliwości - gdyby drugi raz miała wybierać swoją drogę życiową - wybrałaby zakon.

2 lutego. Zdolni, ale niezamożni - często nie mają szans na kontynuowanie nauki. Od kilku lat takim uczniom pomaga założona przez Episkopat Polski Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Każdego roku w Dzień Papieski zbierane są pieniądze na pomoc zdolnym dzieciom z ubogich rodzin. Od 1 lutego z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia stypendia otrzymuje 25 uczniów z diecezji legnickiej. Jak mówi ks. Marek Mendyk z Referatu Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej - miesięcznie stypendyści otrzymywać będą po 250 zł, a raz na semestr dostaną pieniądze na zakup np. odzieży.
Wnioski o przyznanie stypendium z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Legnicka Kuria Biskupia przyjmuje przez cały rok. Warto dodać, że rocznie o taką pomoc finansową ubiega się ponad 200 uczniów z diecezji legnickiej.

3 lutego. Ukończą kurs i wkrótce rozpoczną swoją misję. Ponad 30 osób chce zostać wolontariuszami w szpitalu specjalistycznym w Legnicy. Od ponad dwóch miesięcy dla przyszłych wolontariuszy organizowane są m.in. spotkania z personelem szpitala, psychologami, a także z księdzem. Jak mówi kapelan ks. Roman Raczak - bezinteresownie opiekować się chorymi chce przede wszystkim młodzież, najczęściej uczniowie szkół średnich i studenci. Rozpoczną swoją posługę prawdopodobnie już w marcu.

Kiedy obowiązuje post?

Ks. Ryszard Kamiński
Edycja płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Światowy Dzień Zespołu Downa - w 2017 r. było 1035 tzw. aborcji eugenicznych

2019-03-20 12:53

lk / Warszawa (KAI)

Przed obchodzonym 21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa KAI przypomina ostatnie oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia na temat liczby dozwolonych prawem aborcji - ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub zagrożenie jego życia dokonano ich w 2017 r. aż 1035.

eleonora_os/fotolia.com

Według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w 2017 r. przeprowadzono w Polsce łącznie 1061 dozwolonych prawem aborcji. W 22 przypadkach ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, zaś aż w 1035 przypadkach badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ponadto z tego samego powodu dokonano czterech aborcji w szpitalach publicznych nadzorowanych przez MSWiA.

Ustawa z 1993 r. pozwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (jak gwałt czy kazirodztwo). W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Nowelizacji ustawy poprzez usunięcie z niej zapisów o tzw. przesłance eugenicznej domaga się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", który złożył w tej sprawie w Sejmie obywatelski projekt ustawy wraz z ponad 830 tys. podpisów osób popierających ten postulat. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 10 stycznia 2018 r., ale od tego czasu nie był on procedowany. Specjalnie powołana w tym celu podkomisja zwleka jednak choćby ze zorganizowaniem swoich spotkań.

Działacze pro-life domagają się zatem złożenia mandatu poselskiego przez przewodniczącego podkomisji Grzegorza Matusiaka (PiS), który ich zdaniem wykazuje się biernością i "od miesięcy nie potrafi stanąć na wysokości zadania i powstrzymać zabijania w szpitalach bezbronnych dzieci".

Ponadto w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie złożony przez posłów prawie półtora roku temu wniosek w sprawie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej. Fundacja Życie i Rodzina, której członkowie tworzą także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", apelują o jak najszybsze orzeczenie TK w tej sprawie. Ich petycję poparło ponad 20 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem