Reklama

Zimowe wakacje

Zdzisław Wójcik
Edycja przemyska 8/2005

Skończyły się ferie, podczas których w wielu szkołach zorganizowane zostały zimowiska. Jedną z nich była przemyska „15”. Szkoła specyficzna z uwagi na to, że posiada pewien kapitał. Jest nim inwencja twórcza dyrektora tej placówki Mirosława Bara, którego w bogatym zakresie działalności wspiera wspaniałe grono pedagogiczne.

Podczas ferii dzieci ze SP nr 15 w Przemyślu nie miały czasu na nudę. W budynku szkolnym zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, komputerowe i świetlicowe, prowadzone przez nauczycieli. Kierownikiem zimowiska odpowiedzialnym m.in. za bezpieczeństwo uczestników i koordynację zimowego wypoczynku była Małgorzata Wajda. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawowała pielęgniarka szkolna Lidia Dacko. Zajęcia trwały od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 15. Zimowisko, z którego skorzystało 91 dzieci, miało charakter półkolonii z dwoma posiłkami (II śniadanie, obiad). Młodzież skorzystała także z zabaw kształtujących podstawowe cechy psychomotoryczne i prawidłową postawę ciała, gier i zabaw dydaktycznych. Duży nacisk położono na rozgrywki sportowe. Ogromna wola sportowej walki cechowała pojedynki podczas rozgrywek w piłkę nożną, koszykową, siatkową, unihokej czy tenis stołowy. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła rozrywka na śniegu. W czasie zabawy na lodzie jedne dzieci skorzystały z możliwości nauki, inne z doskonalenia jazdy na łyżwach. Dzieci i młodzież mogły także skorzystać z nauki pływania podczas zajęć na basenie. Do tej niemałej dawki ruchu należy „dorzucić” jeszcze spacer po mieście czy też wyjście do muzeum.
Żeby zachowana została równowaga pomiędzy ciałem a duchem, organizatorzy zadbali także o inne zajęcia. Nie zabrakło atrakcyjnych filmów, zabaw i zajęć z komputerem. Dużym powodzeniem cieszył się konkurs
Europa bez granic. Grzegorz Lewandowski ciekawie opowiadał o Szwecji oraz o zwyczajach panujących w szkołach w tym kraju, po czym przeprowadzono „egzamin” ze zdobytej wiedzy.
Organizatorzy szczególny nacisk położyli na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Dzieci odwiedził Andrzej Żółtek z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, który wygłosił pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem dojścia i powrotu do szkoły, czyli czasu, kiedy najczęściej dzieci ulegają wypadkom. Eugeniusz Tamaka z Komendy Miejskiej Policji mówił o bezpieczeństwie na drodze, na przejściach dla pieszych, wokół szkoły, na przystankach. Rzecznik prasowy
Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu aspirant sztabowy Zdzisław Wójcik, podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą omówił m.in. zagadnienia bezpiecznego i przyjemnego spędzania wolnego czasu zimą. Przypomniał też o potrzebie udzielania pomocy osobom starszym, które mają trudności z poruszaniem się w warunkach zimowych. Przedstawił zasady udzielania pierwszej pomocy, zaprezentował kronikę KM PSP, omówił i przekazał do wglądu plansze z kolorowymi zdjęciami obrazującymi działalność tutejszej jednostki. Tydzień później młodzież miała okazję zaprezentować swoją wiedzę na tematy związane z ochroną przeciwpożarową podczas przeprowadzonego w szkole Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego organizatorem był rzecznik. Jury natomiast składało się z kilkunastu uczniów - członków zimowiska.
Kolejną piękną i pożyteczną inicjatywą był konkurs plastyczny pt. Praca strażaka. Dzieci po obejrzeniu plansz ze zdjęciami oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tutejszej Komendy, a zaprezentowanego im przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. kpt. Pawła Żygałę, asp. Jeremiusza Skórkę, ogn. Józefa Jakubca i sekc. Mariusza Kozyrę, puściły wodze fantazji. Oceniający mieli sporo kłopotu z wytypowaniem najlepszych prac. W rezultacie pierwsze miejsce w grupie starszej zajęła Adrianna Pusz, drugie - Kamil Skowronek, a trzecie - Angelika Janiszyn. W młodszej natomiast najlepsza okazała się Klaudia Iwasieczko, a na kolejnych pozycjach uplasowały się prace Wojciecha Morawskiego i Eweliny Olear. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody, a wszystkie dzieci słodkie upominki.
„Zaplanowane zajęcia miały na celu m.in. bezpieczne i aktywne spędzenie wolnego czasu” - mówi pani Małgorzata. „Jako jedyna szkoła podstawowa w Przemyślu braliśmy udział w konkursie pod hasłem Zimowa przygoda 2005 zorganizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Stanisława Rusznicę. Warto wspomnieć, że funkcjonariusze Straży Miejskiej służyli pomocą w doprowadzaniu dzieci m.in. na basen, lodowisko, do muzeum” - dodaje z zadowoleniem Kierownik zimowiska.
„Zainteresowanie feriami w szkole było bardzo duże. Organizowane zajęcia cieszyły się powodzeniem. Chętnych nie brakowało, a wprost przeciwnie. Najważniejszy jest dobry pomysł i kilka osób, które zechcą go zrealizować” - przyznaje dyrektor tej placówki Mirosław Bar.
Wspomniałem na początku o bogatej działalności szkoły. Dzieje się w niej bardzo wiele w różnym zakresie. W placówce mieści się Centrum Piosenki Dziecięcej, działają Zespoły: „Rytm”, „Gama”, „Mezar”, taneczne „Miraż”, „Iskierki”, „Układanka”, Grupa Teatralna, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aktywności Twórczej. Prężną działalność prowadzą także kluby: literacki - prowadzony przez znanego poetę Mateusza Pieniążka, sportowy, młodego gitarzysty, tenisa ziemnego, rowerowy. Kuźnią młodych talentów są klasy o profilu muzycznym, tanecznym i plastycznym. W szkole realizowany jest program autorski Jesteśmy blisko, bądźmy razem: w rodzinie, szkole, środowisku. Współpracuje ona również z innymi szkołami na terenie kraju i poza jego granicami, m.in. w Łodzi, Ropie, Hazlinie na Słowacji, Dallas w USA, z polskimi szkołami w
Mościskach i Strzelczyskach na Ukrainie, a także z miastem Innsbruck w Austrii. Ostatnio nawiązano kolejne kontakty z Egerem na Węgrzech i Falun w Szwecji. W uznaniu dużego dorobku, dwa lata temu „15” otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, została również laureatem ogólnopolskiego konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych. Szkoła otrzymała austriackie odznaczenie „Czarny Krzyż”. Została laureatem Dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla.
Na potwierdzenie faktu, że dzieci wraz ze swoimi dorosłymi przewodnikami po życiu są obecne w wielu miejscach, warto przytoczyć przykład z ostatniej chwili. 30 stycznia br. dzieci z „15” wraz z koleżankami i kolegami ze szkół w Żurawicy, Wyszatycach, oraz z przemyskich placówek - SP nr 4, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 spotkały się z rówieśnikami w Mościskach i Strzelczyskach. W Domach Kultury w tych miejscowościach wystąpiły podczas pięknych koncertów dedykowanych miejscowej społeczności. Występy połączone były z przekazaniem darów dla dzieci uczęszczających do tamtejszych szkół podstawowych. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości byli m.in. prezydent Przemyśla, radni przemyscy, zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM w Przemyślu, mer Mościsk, prezesi polskich organizacji z Ukrainy i Polski. Radość ze spotkania, zarówno w tych mniejszych, jak i większych serduszkach pozostanie na długo. Często podczas zwykłych spotkań rodzą się niezwykłe przyjaźnie. I tego wszystkim serdecznie życzę.

Warszawa: 24 marca Narodowy Marsz Życia

2019-03-22 11:31

pra / Warszawa (KAI)

Prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, konieczność ochrony i wsparcia dla naturalnej rodziny, oraz prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci, to postulaty Narodowego Marszu Życia, który przejdzie ulicami Warszawy 24 marca, w Narodowym Dniu Życia. Organizatorem marszu jest Chrześcijański Kongres Społeczny.

Łukasz Krzysztofka

Chrześcijański Kongres Społeczny w trakcie Narodowego Marszu Życia chce dać wyraz swoim marzeniom, nadziejom, ale także determinacji. „Marzeniom o lepszym świecie bez zabijania, także tych jeszcze nienarodzonych, bez przemocy i nienawiści. Nadziejom, że jest to możliwe tu i teraz, chociaż na pewno nie wszystko od razu” - zapowiadają organizatorzy.

W trakcie Marszu organizatorzy przypomną o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o konieczności ochrony i wsparcia dla naturalnej rodziny, oraz prawie rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci.

„Będziemy także wprost upominać się o konkretne działania władz, obiecane i deklarowane, a obecnie zaniechane, które stanowią bardzo ważne elementy budowania w naszym kraju sprawiedliwego ładu społecznego, w którego centrum jest godność człowieka i prawa rodziny” - zapowiada Chrześcijański Kongres Społeczny. Chodzi m.in. o jak najszybsze przyjęcie przez Sejm w formie ustawy obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 800 tysięcy obywateli, oraz wypowiedzenie przez Polskę genderowej Konwencji Stambulskiej i zaproponowanie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.

Chrześcijański Kongres Społeczny wierzy, że ten rok może być kluczowy dla realizacji postulatu ochrony życia od poczęcia, a szczególnie w przypadku eugenicznym. Podstawą tej wiary, jak wskazują organizatorzy Narodowego Marszu Życia, jest fakt, że rządzący dziś Polską mają wszystkie instrumenty, aby ochronę życia zagwarantować prawem.

„Mają większość w Sejmie i Senacie, mają większość przekonanych w sprawie ochrony życia posłów i senatorów, mają w Parlamencie gotowy do dalszego procedowania obywatelski projekt ustawy, mają gotowy projekt stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, mają media publiczne” - wylicza Chrześcijański Kongres Społeczny.

„Narodowy Dzień Życia, który obchodzimy 24 marca, to ostatni moment, aby jeszcze raz z pełną mocą zaapelować do rządzących o wypełnienie obietnic i powinności, ale przede wszystkim o realizację tego wielkiego dobra, które jest w ich zasięgu” - podkreślają organizatorzy Narodowego Marszu Życia.

Marsz rozpocznie się o godzinie 13.30 na Placu Zamkowym w Warszawie. Organizatorzy zapraszają wcześniej do uczestniczenia we Mszy św. o godz. 12.00 w kościele Św. Anny.

Organizatorem Narodowego Marszu Życia jest Chrześcijański Kongres Społeczny, którego inicjatorem jest poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek. Patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Włoskie miasta przypominają o świadectwie męczenników

2019-03-23 18:13

vaticannews / Rzym (KAI)

Z inicjatywy Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w potrzebie” wiele pomników oraz ważnych obiektów kilku włoskich miast pod koniec tygodnia zostanie rozświetlonych na czerwono. W ten sposób zostanie przypomniane świadectwo męczenników chrześcijańskich, którzy dzisiaj w wielu miejscach świata oddają życie za wiarę. W 2018 r. zginęło 40 misjonarzy oraz ich współpracowników. To dwukrotnie więcej niż poprzedniego roku.

W inicjatywę włączyły się władze lokalne oraz wspólnoty kościelne kilku miast: Albenga, Legnano, Pistoi oraz San Remo. Z tej okazji w sobotę rozbłyśnie na czerwono m.in. kościół Najświętszego Zbawiciela w Legnano, mieście położonym na północny zachód od Mediolanu, a następnego dnia zostanie rozświetlony ratusz oraz fontanna na centralnym placu tego miasta. W nocy z 23 na 24 marca czerwony kolor przybiorą także katedra w Albenga, mieście położonym nad Zatoką Genueńską oraz sanktuarium maryjne na wybrzeżu w San Remo.

Nie zabraknie również świadectw współczesnych męczenników, m.in z Nigerii. Będą one zawierały opowieści o dramatycznych warunkach życia chrześcijan, którzy cierpią z powodu wiary i żyją w nieustannym zagrożeniu. Podczas Mszy odprawianych w niedzielę w San Remo będą zbierane ofiary na sfinansowanie studiów 120 młodych seminarzystów diecezji Umahia oraz Sokoto w Nigerii. W Pistoi natomiast zostanie przybliżona aktualna sytuacja chrześcijan w Syrii dzięki obecności księdza Ihaba Alrachida z grecko-melchickiej diecezji Damaszku. Wraz z rozpoczęciem wieczornej Mszy zostaną oświetlone na czerwono: katedra oraz siedziba władz miasta.

Jutro obchodzony jest XXVII Dzień modlitwy i postu z okazji wspomnienia męczenników misjonarzy. Przypada on w 38. rocznicę zamordowania arcybiskupa San Salwador, św. Oscara Romero.

Dzień wspomnienia misjonarzy męczenników zrodził się w 1993 r. z inicjatywy włoskiego Młodzieżowego Ruchu Misyjnego. Tegorocznym hasłem są słowa: „Z miłości do mojego ludu nie będę milczał” (Iz 62, 1). Temat jest inspirowany świadectwem Oskara Romero, świętego z Ameryki, który miał pełną świadomość, że kochać Boga oznacza kochać braci, oznacza bronić ich praw, dzielić ich obawy i trudności. Ruch Misyjny zwraca uwagę, że temat obchodów podkreśla znaczenie działania zgodnego z wiarą, do którego jesteśmy wezwani jako chrześcijanie, uczniowie misjonarze, nosiciele Dobrej Nowiny. Nie możemy milczeć w obliczu zła. To oznaczałoby zdradę zadania, które zostało nam powierzone.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem