Reklama

Zakupy z sercem

Oświadczenie Kurii Archidiecezji Warmińskiej w sprawie ks. Romana K.

2018-10-20 12:17

tk / Olsztyn (KAI)

BOŻENA SZTAJNER

Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński skierował sprawę ks. Romana K. do Kongregacji Nauki Wiary - informuje w przesłanym KAI oświadczeniu rzecznik Kurii. Tym samym ks. Roman K. został zawieszony w pełnieniu obowiązków duszpasterskich proboszcza do czasu rozstrzygnięcia kwestii przez Stolicę Apostolską. Zasada zero tolerancji dla nadużyć seksualnych jest dla nas priorytetem - czytamy w oświadczeniu.

Publikujemy Oświadczenie Kurii Archidiecezji Warmińskiej w sprawie ks. Romana K.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi sprawy ks. Romana K. informujemy, że biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie wskazania Stolicy Apostolskiej i wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński po rozeznaniu sytuacji, podjął decyzję o skierowaniu sprawy do Kongregacji Nauki Wiary, co wiąże się z jednoczesnym zawieszeniem ks. Romana K. w pełnieniu obowiązków duszpasterskich proboszcza do czasu rozstrzygnięcia kwestii przez Stolicę Apostolską, o co poprosił także ks. Roman K.

W 2003 roku Archidiecezja Warmińska postępowała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. W sprawie ks. Romana K. przeprowadzono dochodzenie kanoniczne. Dokonał tego delegat ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, który po rozmowie z bezpośrednim świadkiem zdarzenia nie potwierdził prawdopodobieństwa zaistnienia przestępstwa na tle seksualnym. Na bazie tej opinii uznano, że nie ma konieczności informowania Stolicy Apostolskiej.

Reklama

Sprawa ks. Romana K. prowadzona była przez amerykański wymiar sprawiedliwości, a także badana przez prokuraturę rejonową w Olsztynie. W Stanach Zjednoczonych sprawa zakończyła się zawarciem ugody. Należy zaznaczyć, że w USA przypadek ks. Romana K. nie był podnoszony i rozpatrywany ani w kategoriach gwałtu, rozumianego jako pożycie seksualne, ani w kategoriach pedofilii. W Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło także, że ks. Roman K. nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Wyrażamy ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji zapewniając, że zasada zero tolerancji dla nadużyć seksualnych jest dla nas priorytetem.

Olsztyn, dnia 20 października 2018 r.

Ks. Marcin Sawicki Rzecznik Kurii Archidiecezji Warmińskiej

Tagi:
oświadczenie

Oświadczenie ws. Zjawiska Eucharystycznego w Sokółce

2018-11-08 09:37

Oświadczenie Biura Prasowego Archidiecezji Białostockiej dotyczące Zjawiska Eucharystycznego w Sokółce.

wikipedia.org

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej informacjami o rzekomym „wyblaknięciu” Zjawiska Eucharystycznego w Sokółce, Biuro Prasowe Archidiecezji Białostockiej informuje, iż powielane informacje są nieprawdziwe.

Cząstka Ciała Pańskiego przechowywana w kolegiacie pw. św. Antoniego w Sokółce jest starannie zabezpieczona i nie zmieniła swojego kształtu i koloru. Od 7 lat jest Ona na co dzień wystawiona wraz z Najświętszym Sakramentem w sokólskim Sanktuarium, które jest żywym miejscem kultu i licznych łask, o których zaświadczają przybywający tam pielgrzymi.

Ks. dr Andrzej Dębski

Rzecznik Prasowy Archidiecezji Białostockiej

Białystok, 6.11.2018 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Drogi Kościoła i prawdziwej polskiej wolności rozejść się nie mogą

2018-11-11 19:59

Anna Wyszyńska

B.M.Sztajner/Niedziela
Uroczystości 11 listopada w katedrze w Częstochowie

Asysta kompanii honorowej komandosów, liczne poczty sztandarowe, a także biało-czerwone symbole narodowe przypięte do ubrań wielu obecnych podkreślały doniosłość chwili – Mszy św., którą abp Wacław Depo – metropolita częstochowski odprawił w intencji Ojczyzny i miasta 11 listopada 2018 r. w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie. W Eucharystii wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych W jednej z naw dzieci trzymały 100-metrową biało-czerwoną flagę, której, z powodu silnego wiatru, nie można było rozwiesić na wieży jasnogórskiej.

Msza św. w 100. rocznicę odzyskania niepodległości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu „Gaude Mater Polonia” oraz Hymnu państwowego.

Abp Depo odczytał list papieża Franciszka nadesłany z okazji naszego święta. Papież przypomniał w nim, że odzyskanie niepodległości przez Polskę było okupione ofiarą wielu jej synów, którzy gotowi byli poświęcić swoją wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie na rzecz utraconej Ojczyzny. Papież podkreślił, że dążenie do wolności Polacy opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ojciec Święty napisał też, że wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuje Bogu za to, że „wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolnośćˮ, że nie utracili jej, mimo kolejnych doświadczeń związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją i komunistycznym reżimem.

“Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności” – napisał do nas papież.

W homilii abp Wacław Depo podkreślił, że dziękując Bogu w setną rocznicę odzyskania niepodległości za życie własne, naszych rodzin, wspólnoty narodu i całego Kościoła, pamiętajmy również o późniejszych niepodległościowych zrywach, zarówno w Wielkopolsce, jak i Powstaniach śląskich. Przypomniał, że często cytowane słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Jasnej Górze w czerwcu 1979 r, „Tutaj zawsze byliśmy wolni” wyrażają istotę charyzmatu tego miejsca i rolę jaka spełnia kult Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski w kulturze religijnej, narodowej, rodzinnej i osobistej wielu Polaków.

Dokładnie 90 lat temu bp Teodor Kubina – pierwszy biskup częstochowski wzywał do dziękczynienia Bogu za odzyskanie wolności, bowiem rok 1918 „potwierdził nam uroczyści i stanowczo, że Polska nie jest tylko marzeniem, nie snem pięknym, ale rzeczywistością, Polska nie jest państwem sezonowym”. Bp Kubina już wtedy wskazywał nasze narodowe błędy, podkreślał, że paraliżem dla państwa jest niezgoda, a jego, wypowiedziane 9 dekad temu słowa brzmią aktualnie: „Duch partyjności przeniknął nie tylko życie polityczna, ale także kulturalne, narodowe, społeczne, a nawet towarzyskie. Brak nam poczucia odpowiedzialności przed Bogiem za pracę na niwie państwowej, brak tej jasnej świadomości, że naród polski i państwo mają także cele wieczne w Bogu” mówił bp Kubina.

Warto pamiętać o tych słowach, jak i o ks. Piotrze Skardze, autorze modlitwy za Ojczyznę, którą codziennie odmawiał Jan Paweł II.

Ks. Skarga, dobrze znający realia polskiego życia wołał, że Matka-Ojczyzna choruje z powodu 6 chorób. Są nimi: nieżyczliwość dla Rzeczypospolitej, oglądając się na inne narody, niezgoda i rozterki między ludźmi, naruszenie zasad religii katolickiej i walkę z Bogiem i Kościołem; uwłaczanie władzy i jej osłabianie na polu międzynarodowym, prawa niesprawiedliwe, grzechy wołające o pomstę do nieba”.

– Czy i dzisiaj wyliczone przez ks. Skargę choroby, nie niszczą sumień polskiego narodu i jego przyszłości? – pytał abp Depo. – Nie możemy ich lekceważyć. Ale nie wolno nam zniechęcać się trudną rzeczywistością, trzeba nieustannie wzywać Ducha Swiętego, który jest duchem Jezusa, duchem Prawdy, która nas prawdziwie wyzwala i buduje. Naszą modlitwę chcemy dzisiaj złączyć z zawierzeniem Królowej Polski, bo drogi Kościoła i prawdziwej polskiej wolności rozejść się nie mogą – kontynuował kaznodzieja.

Arcybiskup apelował, abyśmy pamiętali, że jesteśmy dziedzicami historii, która jest siłą, ale przede wszystkim ducha. – Trzeba wierzyć w mądrość narodu, który buduje swoją przyszłość na więzi z Chrystusem, jego Krzyżem i zaufaniem do Bogarodzicy Dziewicy – mówił hierarcha. Na zakończenie Mszy św. abp Depo podziękował uczestnikom, a zwłaszcza dzieciom, które przyniosły polską flagę do wnętrza świątyni: - Niech ten sztandar biało-czerwony, symbol naszej niepodległej Ojczyzny, będzie niesiony w naszych sercach na każdy czas – zaapelował abp Wacław Depo.

Mszę św. zakończył wspólny śpiew pieśni „Boże, coś Polskę”. Liturgii towarzyszył chór parafii archikatedralnej „Basilica cantans”. Był obecny również dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Bursztynki” z Wilna, który wystąpił z krótkim koncertem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przywrócenie klauzuli sumienia w USA: zwycięstwo zdrowego rozsądku i wolności religijnej

2018-11-12 20:21

vaticannews.va / Waszyngton (KAI)

Amerykańscy biskupi dziękują administracji Donalda Trumpa za wprowadzenie regulacji przywracających klauzulę sumienia ze względów religijnych i etycznych. Nazywają je „zwycięstwem zdrowego rozsądku”. Oświadczenie podpisał przewodniczący konferencji kard. Daniel DiNardo i abp Joseph Kurtz, szef komitetu ds. wolności religijnej przy episkopacie USA.

Jolanta Marszałek

Jesteśmy wdzięczni za tę decyzję, bo pozwala ona tym, którzy mają szczere religijne lub moralne przekonania, nie brać udziału w aborcji czy sterylizacji – czytamy w oświadczeniu episkopatu. Regulacje – dodają hierarchowie – dają możliwość religijnym instytucjom oświatowym i zdrowotnym żyć swoją wiarą i pomagać innym bez obaw, że będą karane przez rząd federalny.

Według amerykańskich biskupów nowe przepisy są również przywróceniem wolności religijnej, zgodnie z Pierwszą Poprawką do amerykańskiej konstytucji i innymi obowiązującymi od lat ustawami. Jest to już kolejna tego typu decyzja po zeszłorocznym rozszerzeniu klauzuli sumienia na środki antykoncepcyjne. O zmianie w prawie w październiku 2017 r. biskupi mówili wtedy, że naprawia ona anomalię, która nigdy nie powinna była się pojawić i na pewno nie powinna się powtórzyć.

Rozszerzenie zasad, poza organizacjami o naturze religijnej, obejmuje także organizacje non-profit i małe przedsiębiorstwa, które z względów moralnych mogą nie świadczyć usług, jakie proponuje amerykański Departament Zdrowia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem