Reklama

BETEL - Zakupy z sercem - Binyam

10 lat Studium Teologii we Włocławku

Ks. Kazimierz Skoczylas
Edycja włocławska 43/2001

Kształcenie teologiczne katolików świeckich w diecezji włocławskiej w okresie powojennym ma dość długą historię. Biskup włocławski Jan Zaręba 19 września 1983 r. powołał Instytut Wyższej Kultury Religijnej. Mimo że nie miał on charakteru studiów akademickich, bardzo wiele osób chciało w nim studiować teologię i głębiej poznać życie Kościoła. Stopniowo narastało pragnienie jeszcze głębszego poznania teologii i chęć ukończenia pełnych studiów akademickich. Wychodząc naprzeciw temu pragnieniu oraz troszcząc się o pogłębienie znajomości prawd objawionych i nauki Kościoła wśród osób świeckich, kolejny biskup włocławski Bronisław Dembowski dekretem z 29 września 1992 r. powołał do życia Studium Teologii we Włocławku. W dokumencie wyraził także nadzieję, że ta forma kształcenia przyczyni się do rozwoju życia religijnego w diecezji. Pierwszym dyrektorem został mianowany ks. dr Tomasz Kaczmarek, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W tym samym dniu Ksiądz Biskup zatwierdził też Statut Studium Teologii. Siedzibą Studium stało się Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Od początku proces dydaktyczny realizowali tu wykładowcy WSD, studia zaś miały charakter zaoczny.

W niedługim czasie została podpisana umowa o współpracy naukowej pomiędzy Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie a Studium Teologii we Włocławku. Na mocy tej umowy Papieski Wydział Teologiczny uznał studia realizowane we Włocławku jako studia akademickie. Postawiono jednak warunek rozszerzenia programu studiów do 12 semestrów. Następnie zaczęto czynić starania o uznanie tej umowy przez Kongregację Wychowania Katolickiego. Po spełnieniu wszystkich warunków przez Studium Teologii Kongregacja dokonała afiliacji Studium Teologii do Papieskiego Wydziału Teologii w Warszawie pismem z 15 kwietnia 1993 r. Przeprowadzenie procesu afiliacji stało się możliwe dzięki wielkiej trosce ordynariusza diecezji włocławskiej - bp. prof. Bronisława Dembowskiego i ogromnej życzliwości dla nowej uczelni wielkiego kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego - kard. Józefa Glempa. Kongregacja udzieliła afiliacji na okres 6 lat. Absolwenci Studium, po spełnieniu wszystkich warunków i napisaniu pracy magisterskiej, otrzymują stopień magistra teologii, który nadaje im Rada Wydziału PWTW. Studia te zaczęły przynosić wiele pozytywnych owoców. Stąd 2 czerwca 1999 r. Kongregacja przedłużyła afiliację na następne lata.

W 1994 r. za zgodą Biskupa Ordynariusza doszło do utworzenia Oddziału Studium Teologii w Koninie.

Mieści się ono przy parafii św. Maksymiliana. Proces dydaktyczny jest tam realizowany we współpracy z wykładowcami WSD we Włocławku, Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Lądzie oraz WSD w Kaliszu.

Stworzenie odpowiednich warunków spowodowało, że bardzo wiele osób chciało studiować teologię. Łącznie - od 1991 do 2001 r. studiowało 1302 studentów (720 we Włocławku oraz 582 w Koninie) . Natomiast studia ukończyło, uzyskując stopień magistra teologii, 320 osób (209 we Włocławku i 111 w Koninie).

W minionym okresie za realizację programu Studium Teologii byli odpowiedzialni: ks. dr Tomasz Kaczmarek, ks. dr Dariusz Kaliński, ks. dr Jan Przybyłowski, ks. mgr Zbigniew Wróbel, ks. mgr Paweł Kacprzak, ks. dr Kazimierz Skoczylas oraz ks. dr Tadeusz Lewandowski. Nad realizacją programu specjalizacji katechetycznej czuwał ks. dr Kazimierz Skoczy las, zaś za specjalizację rodziny był odpowiedzialny ks. dr Mieczysław Łaszczyk.

Dynamicznie rozwijający się proces kształcenia uprzytomnił możliwość jeszcze lepszego przygotowania kształcących się osób do pracy w diecezji. Stąd w 1995 r. powołano dwie specjalizacje studiów: katechetyczną i rodziny. Mogą je wybierać studenci IV roku. Realizacja tego programu trwa 3 lata. Program specjalizacji rozszerza podstawowy zakres studiów i wyposaża studentów w wiadomości i umiejętności konieczne do pracy w szkole i poradnictwie rodzinnym. Absolwenci specjalizacji katechetycznej przygotowują się do katechizacji w szkole, zaś absolwenci specjalizacji rodziny mają program studiów, który umożliwia podjęcie nauczania przedmiotu: przygotowanie do życia w rodzinie oraz pracy w poradnictwie rodzinnym.

Studium Teologii stało się płaszczyzną współpracy dydaktycznej zarówno duchownych, jak i świeckich. Dobrze też układa się współpraca naukowa i dydaktyczna z PWTW w Warszawie, WSD we Włocławku oraz innymi seminariami. Studium starało się również zapewnić wysoki poziom naukowy, jak również dobierać odpowiednich specjalistów do wszystkich dziedzin kształcenia, również w czasie trwania specjalizacji. Obecnie wykłada tam 47 pracowników naukowych. W tej liczbie jest 6 samodzielnych pracowników naukowych (tzn. profesorów i doktorów habilitowanych), 30 doktorów, 2 licencjatów magistrów oraz 9 magistrów. Wykładowcy Studium Teologii ogłaszają swoje publikacje w różnych czasopismach naukowych. Często umieszczają je w Studiach Włocławskich czy Ateneum Kapłańskim. Wielu z nich kieruje również pracą seminariów naukowych z następujących dyscyplin: Pismo Święte, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia moralna, teologia patrystyczna, teologia liturgii, teologia słowa Bożego, teologia życia duchowego, katechetyka, teologia praktyczna Kościoła, historia Kościoła, prawo kanoniczne i ekumenizm.

Studenci wywodzą się z różnych środowisk. Najczęściej żyją w niezbyt zamożnych rodzinach. Wielu z nich pochodzi ze wsi i małych miast. Studia są dla nich szansą społecznego awansu. Niekiedy zgłaszają się również absolwenci innych wyższych uczelni, posiadający tytuł magistra. Niektóre z osób, które ukończyły Studium Teologii, wybierają dalsze studia specjalistyczne z teologii, jak też i z innych dziedzin. Bardzo wielu z nich pracuje w różnego typu szkołach jako katecheci. Dzięki nowej wykształconej grupie osób z zakresu poradnictwa rodzinnego udało się otworzyć w różnych parafiach na terenie diecezji około 18 nowych Poradni Życia Rodzinnego. Inni absolwenci włączają się w działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich czy też Klubu Inteligencji Katolickiej. W nowym roku akademickim również zgłosiła się duża liczba studentów na pierwszy rok Studium.

Wielką wdzięczność trzeba wyrazić wszystkim, którzy przyczynili się zarówno do powstania, jak i realizacji tego dzieła. Szczególne podziękowanie z perspektywy minionego okresu trzeba wyrazić dla biskupa ordynariusza prof. Bronisława Dembowskiego, który przez cały czas troszczył się o funkcjonowanie i rozwój uczelni. Trzeba również podziękować władzom Papieskiego Wydziału Teologii w Warszawie za życzliwą współpracę. Wielki wkład - własną pracę - wnieśli też księża wykładowcy. Nie można także pominąć życzliwości, otwarcia i dobrego współdziałania ze strony włocławskiego WSD oraz innych seminariów duchownych.

Ostre starcie ws. aborcji u Olejnik

2018-03-21 08:01

wpolityce.pl

wideo/TVN24

Scheuring-Wielgus zaatakowała Godek: „Proszę nie mówić o płodzie jako człowieku i dziecku!"

To właśnie feministki używają osoby niepełnosprawne do swojej polityki, wpisując się w retorykę nazistowskich Niemiec - stwierdziła w „Kropce nad i” (TVN24) Kaja Godek, szefowa Fundacji Życie i Rodzina, oraz inicjatorka projektu „Zatrzymaj aborcję”.

Dyskusję – choć powinno się ją nazwać raczej ostrą sprzeczką – próbowała zdominować red. Monika Olejnik. Prowadząca program razem z Joanną Scheuring-Wielgus (Nowoczesna) chciały zakrzyczeć proliferkę!

Nie tylko ja, ale blisko milion obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem, chcą usunięcia przepisu, który wprost dyskryminuje niepełnosprawne dzieci. Dziś można zabić dziecko, jeśli jest podejrzenie, że może urodzić się niepełnosprawne. To zaprzeczenie tolerancji i sprawiedliwości, sprzeczne z prawami człowieka, co potwierdziła komisja - mówiła Kaja Godek.

Komisja potwierdziła głosami polityków PiS - odparła Joanna Scheuring-Wielgus, rozpoczynając tym samym nierówną potyczkę!

Godek była atakowana z dwóch stron! Zarówno posłanka Nowoczesnej, jak i red. Olejnik próbowały w arogancki sposób zakrzyczeć proliferkę!

Wykorzystywanie osób z niepełnosprawnością do debaty o aborcji jest nieuczciwe i haniebne - zarzuciła Scheuring-Wielgus.

Osoby niepełnosprawne nie mogą zabierać głosu? One aktywnie włączyły się w tę sprawę - odparła Godek.

Pani fundacja dyskryminuje osoby homoseksualne. Czy to nie jest nietolerancja? - atakowała Olejnik.

Żałuję, że pani nie widziała, co się działo w piątek przed sądem, gdy krzykliwa grupa z Partii Razem wyzywała mnie. I to jest dyskryminacja - odpowiedziała Godek.

Przedstawicielka Nowoczesnej dalej nacierała! Nie ma pani żadnego prawa, aby narzucać swój światopogląd innym! Aborcja to nie jest coś, co chcemy i lubimy robić. Niech pani to sobie w końcu uzmysłowi - mówiła.

Gdy Kaja Godek opowiedziała historię z Opola, gdzie pozwolono na śmierć dziecka chorego na zespół Downa, red. Olejnik zaatakowała: Pani by chciała, by umierało jedno czy trzydniowe chore dziecko!

Wtórowała jej Scheuring-Wielgus. Gdzie pani jest, gdzie kobieta musi donosić ciążę z dzieckiem, które nie ma ani rąk, ani nóg? - pytała.

Niech pani zajmie się sobą, a nie zmusza innych, by przeżywali dramat! - dodawała nerwowo Olejnik.

Pani jest impertynencka - odparła Godek.

To właśnie feministki używają osoby niepełnosprawne do swojej polityki, wpisując się w retorykę nazistowskich Niemiec - dodał szefowa Fundacji Życie i Rodzina.

Joanna Scheuring-Wielgus ponownie rzucała oskarżenia pod adresem Godek. Kobiety mają prawo decydować. (…) W tej przesłance, którą chce pani znieść, nie ma mowy o niepełnosprawności Proszę nie mówić o płodzie, jako człowieku, jako dziecku. Proszę poczytać książki z biologii - krzyczała wręcz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Przestawiamy zegarki!

2018-03-24 19:20

(jal)

pixabay.com
Zmiana czasu na letni już w niedzielę 25 marca 2018 r. W nocy przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni, czyli o godzinę do przodu, z godziny 2 na 3. Czas letni stosowany jest w prawie siedemdziesięciu krajach na świecie. Zmiany czasu mają spowodować efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego.
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem