Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Maryjny Karczew

Piotr Chmieliński
Edycja warszawska (st.) 10/2005

Miasteczko słynęło kiedyś z jarmarków bydła. W czasie II wojny światowej było centrum wyrobów mięsnych dla stolicy. Dziś słynie z przepięknych ołtarzy przygotowywanych przez wiernych na uroczystość Bożego Ciała i z wizerunku Matki Bożej Karczewskiej.

Karczew a Jasna Góra

- Pobożność karczewiaków jest tradycyjna, maryjna - mówi ks. prał. Wiesław Nowosielski, proboszcz parafii św. Wita w Karczewie. Podkreśla szczególne związki Karczewa z Jasną Górą. Wielu miejscowych parafian co roku pielgrzymuje w sierpniu na Jasną Górę. Niektóre warszawskie pielgrzymki do duchowej stolicy Polski przechodzą zresztą przez Karczew, gdzie korzystają z gościnności i posiłków przygotowywanych przez Księdza Proboszcza i miejscową ludność. Sam ks. Nowosielski wielokrotnie pielgrzymował na Jasną Górę. Jest nawet konfratrem Zakonu Paulinów. Jakby tego było mało, z parafii w Karczewie pochodzi dwóch paulinów: o. Arkadiusz Niedziółka i o. Andrzej Laskus. Są i inne powołania: dwóch parafian z Karczewa przygotowuje się obecnie do kapłaństwa w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, a jeden w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej w Tarchominie.
- Piękną tradycją od dziesiątków lat w naszej parafii jest śpiewanie, i to przez mężczyzn, Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny. Odprawiane są w każdą niedzielę przed pierwszą Mszą św. Dużą popularnością wśród wiernych cieszy się także nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Każdego 22. dnia miesiąca o 16.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, potem odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, adorujemy Pana Jezusa, a wszystko kończy się Mszą św. o godz. 18.00 w intencjach składanych przez wiernych do specjalnej puszki „Jezu, ufam Tobie”. Po parafii pielgrzymuje też, bardzo chętnie przyjmowany przez parafian, obraz Jezusa Miłosiernego - mówi Ksiądz Proboszcz.
W parafii działa wiele grup i wspólnot. Są: ministranci, bielanki, lektorzy, czcicielki św. Franciszka, tercjarki, Ruch Rodzin Nazaretańskich, oaza, 22 kółka różańcowe. W kierowaniu parafią Księdzu Proboszczowi pomaga Rada Duszpasterska. No i oczywiście dwóch księży wikariuszy, których pracę i zaangażowanie ks. Nowosielski bardzo chwali.

Zaszczepić w sercach miłość

Parafia licząca ok. 7 tysięcy mieszkańców starzeje się. Liczba zgonów znacznie przewyższa liczbę urodzin. Za wyjątkiem zakładów drobiarskich w mieście nie ma dziś żadnego przemysłu. Ludzie jeżdżą więc pracować do Warszawy, Otwocka i innych większych miejscowości. Dużymi problemami są - jak wymienia Ksiądz Proboszcz - bezrobocie, pijaństwo i plotkarstwo. - Staramy się tym wszystkim problemom jakoś zaradzić. Chcemy przede wszystkim zaszczepić w ludzkich sercach prawo miłości, żeby ona dominowała w ich szarym, niełatwym życiu - tłumaczy ks. Nowosielski.
Od 5 lat w parafii wydawane jest pisemko Vitus. Na blisko 30 stronach czytelnik może znaleźć wiele ciekawych informacji z życia parafii, w tym ładne, kolorowe fotografie. W piśmie dominują jednak teksty formacyjne. W numerze styczniowo-lutowym z tego roku moją uwagę zwrócił Leksykon Papieży przygotowany przez ks. Romana Kota. Przypomniano również i objaśniono główne prawdy wiary oraz omówiono w skrócie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Stałą rubryką są komentarze do czytań liturgicznych z niedziel przypadających na okres datowania numeru. Ze stopki redakcyjnej dowiadujemy się, że pismo redagują: Wiesław Leśniewski, Violetta Leśniewska-Olszewska, Dariusz Olszewski oraz wikariusze ks. Cezary Szałkowski i ks. Roman Kot.

Ołtarze piękne i ogromne

Największą dumą mieszkańców Karczewa są przepiękne, ogromne ołtarze Bożego Ciała. - To tradycja tego ludu. Sprawia im radość, że mogą swoją wiarę uzewnętrznić i przekazać tradycję młodemu pokoleniu - mówi ks. Nowosielski. - To jest czyn społeczny. Ofiara poszczególnych mieszkańców z danej ulicy - dodaje o. Arkadiusz Niedziółka, paulin z Jasnej Góry, który pochodzi z Karczewa i doskonale zna miejscową tradycję budowania ołtarzy w Boże Ciało.
Przy ołtarzach przez całe Boże Ciało trwają modlitwy. O 19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wzniesienia ołtarzy. Następnie o 20.00 jest Różaniec, a o 21.00 Apel Jasnogórski.

Reklama

Piękno parafialnej świątyni

Parafia w Karczewie istnieje od 1541 r. Chociaż są osoby, które twierdzą, że istniała już w XIII w. Rodzina Karczewskich założyła wieś Karczewo, stanowiącą część dóbr otwockich, i zbudowała w niej drewnianą świątynię. Natomiast w 1632 r. kanclerz koronny Kazimierz Bieliński wzniósł kościół murowany. Został on przebudowany sto lat później. Kościół konsekrował w 1733 r. biskup płocki Andrzej Załuski. W 1865 r. w mieście wybuchł pożar i z kościoła pozostały tylko szczątki. Odbudowany kościół w 1915 r. konsekrował kard. Aleksander Kakowski. Podczas ostatniej wojny kościół wiele wycierpiał, ale wszystkie zniszczenia dało się naprawić.
Dziś jest to jeden z najpiękniejszych kościołów na Mazowszu. Późnobarokowa świątynia posiada trzyprzęsłową nawę główną. W prezbiterium, w ołtarzu głównym znajduje się czczony od niepamiętnych czasów wizerunek Matki Bożej Karczewskiej. Po bokach zawieszono duże obrazy czterech Ewangelistów. Ciekawy element architektoniczny tworzy złocona ambona, umieszczona na filarze. Ma kształt łodzi skierowanej dziobem w poprzek kościoła. Łódź ozdobiona jest masztem z żaglem, orłem, kotwicą i siecią rybacką. U dołu przedstawione są fale.
We wklęsłych ścianach bocznych kościoła umieszczono ołtarze: Przemienienia Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przy drzwiach wejściowych do świątyni wiszą obrazy Dobrego Pasterza i Syna Marnotrawnego. W kaplicy „Ecce Homo” warto zwrócić uwagę na bogato rzeźbioną w gipsie figurę „Chrystusa u słupa”. Do najstarszych zabytków świątyni należy krzyż gotycki wiszący naprzeciw ambony. Ciekawie prezentują się trzy obrazy Michała Andriollego przedstawiające: św. Kazimierza, Chrystusa w grobie oraz Matkę Bożą Smutną.
W parku przed kościołem uwagę zwracają: dzwonnica z XVIII w., pomnik Chrystusa Króla ufundowany przez kupców karczewskich w 1936 r. oraz figura Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
500 metrów od kościoła znajduje się cmentarz grzebalny założony w 1812 r. - Miejscową, bardzo piękną tradycją jest, że po każdej Mszy św., szczególnie w niedziele, wierni nawiedzają groby swoich bliskich na cmentarzu - mówi ks. Nowosielski. Na cmentarzu warto zwrócić uwagę na kaplicę Bielińskich, magnatów i właścicieli majątku Otwock Wielki; mogiłę żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej; grób Józefa Geislera, lekarza, który w 1890 r. odkrył lecznicze właściwości mikroklimatu otwockiego.

Msze św. w parafii św. Wita w Karczewie ul. Ks. Żaboklickiego 12
Niedziele i święta: 7.00, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00

Przewodniczący Episkopatu: atmosfera polityczna wymaga zmiany

2019-01-19 08:55

rozmawiał Tomasz Królak / Warszawa (KAI)

Pomysł by Kościół podjął się obecnie roli mediatora to nonsens, bo taka propozycja powinna wyjść najpierw od polityków wszystkich partii - stwierdził w rozmowie z KAI abp Stanisław Gądecki. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski trzeba realizować dobro wspólne w zupełnie inny sposób, tak z jednej, jak i z drugiej strony.

Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

Tomasz Królak (KAI): Księże Arcybiskupie, po zabójstwie prezydenta Adamowicza, sytuacja w Polsce jest napięta, pełna niepokoju. Co przewodniczący Episkopatu myśli o tym, co się stało?

Abp Stanisław Gądecki: – Sytuacja jest istotnie napięta. Dlatego trzeba też ważyć słowa, które się w takim momencie wypowiada. Z jednej strony trzeba koniecznie wyrazić żal, przede wszystkim wobec rodziny Zmarłego, ale także wobec gdańszczan, a zwłaszcza współpracowników zamordowanego Prezydenta. Morderstwo na tym szczeblu jest w Polsce precedensem. Innych ludzi „na świeczniku” może stąd ogarnąć uzasadniony niepokój.
Wiemy, że na świecie zdarzały się już nieraz podobne akty przemocy, których ofiarami – czasami śmiertelnymi – padali samorządowcy i politycy. Jest to zjawisko, które, niestety, z natury zagraża zaangażowaniu politycznemu, które zazwyczaj lubi wskrzeszać w ludziach silne emocje. Zdarza się, że ma to swoje oddziaływanie na osoby, które – bądź to najęte, bądź z własnej inicjatywy – czynią komuś zło, ponieważ jest ważną figurą publiczną.
Myślę też, że żaden, nawet najdoskonalszy system ochrony nie jest w stanie obronić człowieka na stanowisku przed atakami. Przypomnijmy sobie próbę zamordowania papieża Jana Pawła II czy atak na brata Rogera z Taizé, który został śmiertelnie kilkakrotnie ugodzony nożem przez chorą psychicznie osobę. Przy częstych wystąpieniach publicznych można ograniczyć niebezpieczeństwo ataku, ale nie można go całkowicie wyeliminować, chyba że przy każdym człowieku sprawującym publiczny urząd postawimy kilku ochroniarzy.
W sumie, wydaje się, że niewielu jest takich ludzi, którzy w sposób zupełnie świadomy i dobrowolny pragną czynić zło, krzywdzić innych ludzi i samych siebie, łamać normy moralne czy lekceważyć własne sumienie. Mimo to byli, są i będą tacy ludzie i takie środowiska, które promują złe, a w konsekwencji destrukcyjne sposoby postępowania.
Myśląc o tym, co się stało, chciałbym zwrócić uwagę na to, czym kończy się często lekceważenie formacji chrześcijańskiej. Agresor nie zna, albo nie traktuje poważnie historii Kaina i Abla (Rdz 4,8-12), w której jeden człowiek objawia swoją nienawiść wobec drugiego; staje się jego nieprzyjacielem. „Cóżeś uczynił? – mówi Pan Bóg. Krew brata twego głośno woła ku Mnie... Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie” (Rdz 4,10-11).
Morderca lekceważy piąte przykazanie Dekalogu, które zakazuje – pod grzechem ciężkim – zabójstwa bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba (Rdz 4,10). Piąte przykazanie zakazuje nawet podejmowania jakichkolwiek działań z intencją spowodowania pośrednio śmierci drugiej osoby.
Kara za ten czyn jest straszna. „Zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego” – uczy św. Jan w swoim Pierwszym Liście. Kto więc – przy pełnej świadomości – podejmuje się takiej zbrodni, niezależnie od tego, czy jego ofiarą jest prezydent czy bezdomny człowiek pod mostem, sam siebie – jeśli się nie nawróci – pozbawia życia przyszłego, które trwa wiecznie. Nie ma cięższej kary dla człowieka. I to należy podkreślić w pierwszym rzędzie.

- Co robić, by do takich ataków nie dochodziło, a przynajmniej ograniczyć możliwość podejmowanych prób?

- – Odpowiedź Kościoła brzmi: nawracać się, wracać do Ewangelii i zauważać to, czego Pan Jezus uczy cały czas swoich naśladowców, to znaczy pełnego miłości odnoszenia się do wrogów. To jest istota sprawy. Wszystko inne jest tylko pochodną. Najważniejsze jest Jezusowe przykazanie „miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44). Nienawiść jest nie do pogodzenia z przesłaniem chrześcijańskim, z faktem bycia chrześcijaninem. Nie można godzić się z tym, by w narodzie chrześcijańskim niektórzy ludzie lekceważyli nakaz samego Chrystusa. Nawet jeśli zostałeś skrzywdzony, nie zwyciężaj zła złem, ale „zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).
Wszystko inne jest tylko konsekwencją takiej postawy. Jest z nią nie do pogodzenia język pełen zawiści, zazdrości, niechęci a nawet nienawiści do drugiego człowieka. Nie chodzi tu jednak o eliminację tzw. „mowy nienawiści”, która jest pojęciem ideologicznym lewicy, służącym do zamknięcia ust przeciwnikom politycznym. Ci, który nawołują do walki z „mową nienawiści”, często sami stosują ją chętnie wobec swoich oponentów.
Sygnałem ostrzegawczym w tym względzie jest sytuacja, w której chrześcijanie stopniowo rezygnują z języka Ewangelii, a coraz częściej zaczynają posługiwać się ideologiczną, „poprawną” politycznie nowomową ateistów i liberałów. Chętnie podkreślają wtedy, że chrześcijaństwo to religia miłości i miłosierdzia, że Kościół jest dla grzeszników, że nie wolno nikogo oceniać ani potępiać. Zapominają natomiast o tym, że Jezus wzywa wszystkich grzeszników do nawrócenia, a swoim wyznawcom wręcz nakazuje iść i upomnieć każdego z błądzących braci czy sióstr. Chrześcijanie, którzy poddają się ideologicznym manipulacjom, miłość do człowieka zastępują akceptacją, a prawdę o jego postępowaniu zastępują sloganem o tym, że należy być tolerancyjnym. Konieczne jest zatem uczenie się języka Ewangelii, jedynego zdolnego wyrazić pełen szacunek dla drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, wykształcenia, pozycji , kultury i wiary.

- Czy Episkopat zabierze głos odnoszący się do napiętej sytuacji w naszym kraju?

- – Od dawna jest przygotowywany w tej materii list społeczny. Na razie jest on w fazie konsultacji. Gdyby to ode mnie zależało, nie wydawałbym takiego listu w obecnej sytuacji, pełnej napięcia, żalu i rozgoryczenia i niegodnych prób wykorzystania tej śmierci dla celów politycznych. Potrzebna jest spokojna atmosfera, umożliwiająca spokojny i wyważony obiór takiego tekstu. Chcemy uniknąć też stawania po czyjeś stronie, nawet w zawoalowanej formie.

- Kilkanaście godzin po ataku nożownika oceniał Ksiądz Arcybiskup, że „kto inspiruje do wzajemnej walki, koniec końców przywołuje burzę”. Czy zatem uważa Ksiądz, że na sprawcę, który był chory psychicznie, mogła też oddziaływać fatalna atmosfera życia politycznego?

- – Na ile coś prawdziwego można wnioskować w oparciu o doniesienia medialne, to morderca mścił się za rzekome doznane krzywdy. Gdybyśmy jednak za krzywdę mieli uznać to, że złoczyńca zostaje ukarany za swoje zbrodnie i zamknięty do więzienia, byłoby to zaprzeczeniem sensowności istnienia samego prawa.
Czy to, co się stało w Gdańsku, jest wynikiem atmosfery politycznego sporu? Z pewnością atmosfera polityczna działa silnie na bezkrytycznych ludzi. Ale w tej chwili nie chodzi o diagnozowanie tego, czy i na ile atmosfera polityczna odegrała tu jakąś istotną rolę. Ważniejsza jest konieczność zmiany atmosfery. Ten proces trzeba zacząć od uderzenia się we własne piersi i przyznania się do winy, co powinno prowadzić do wyznania grzechów i zadośćuczynienia. Chodzi więc w sumie o realizowanie dobra wspólnego w zupełnie inny sposób, tak z jednej, jak i z drugiej strony.

- W liście Episkopatu z 2017 r. pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu” pada wyraźny apel o zmianę języka, co dopiero dziś stanęło w centrum społecznej refleksji. Biskupi postulowali „refleksję nad językiem” gdyż „miarą chrześcijańskiej i patriotycznej wrażliwości staje się wyrażanie własnych opinii z szacunkiem dla – także inaczej myślących – współobywateli (...)”. Z jednej strony pojawiają się apele o to, „aby Kościół coś powiedział” a jednocześnie zupełnie nie słucha się tego, co Kościół ma do powiedzenia, bo przecież te słowa nie wywołały wtedy praktycznie żadnej refleksji i nie przyniosły skutku...

- – Czasami politykom się zdaje, że to, co mówi Kościół jest tak ogólne, że aż całkiem nieistotne. Dlatego lekceważą głos Kościoła, jeśli nie dmie w ich tubę. Inni domagają się, by Kościół przyjął teraz rolę mediatora, aby zebrał wszystkie stronu sporu i usiłował je nakłonić do zmiany stanowiska. Uważam to za nonsens, bo taka propozycja powinna wyjść najpierw ze strony wszystkich partii. Dziś jednak te partie są tak skupione na sobie, że gdyby zmieniły swoją taktykę, straciłyby grunt pod nogami.

- Muszą grać to samo...

- – Nie są w stanie zmieniać swojej muzyki. Próby mediacji już bywały, na przykład abp Głódź próbował niegdyś godzić różne frakcje, ale z tego nic nie wyszło.
Jakakolwiek mediacja mogłaby być skuteczna tylko i wyłącznie wówczas, gdyby inicjatywa wyszła od samych zainteresowanych, którym zależy na pokoju ojczyzny. Jeśli na tym zależy mnie, jako przewodniczącemu Episkopatu, to jeszcze za mało.

- A jeśli politykom nie zależy, to wystawia im to chyba słabe świadectwo?

- – Jestem daleki od potępiania polityków, bo polityka to najpiękniejsza służba, jaką człowiek może oddać ojczyźnie. Każdy w swoim sumieniu powinien osądzić, co robi.

- Mieliśmy w przeszłości kilka takich momentów, np. po katastrofie smoleńskiej czy, zwłaszcza, po śmierci Jana Pawła II, gdy obiecywaliśmy sobie, że to nas zjednoczy, że nie może być tak, jak dotąd. Obecna atmosfera wzbudziła podobne nadzieje.

- – Hasła, w stylu „nigdy więcej” są komiczne. One starają się zaklinać rzeczywistość, ale nic nie wnoszą; są samouspokojeniem dla ich autorów.

- Ale czy to jest nasza, polska cecha?

- – Nie, podobnie jest wszędzie na świecie.

- Czy jednak jako przewodniczący Episkopatu zachowuje Ksiądz Arcybiskup nadzieję, że będziemy żyć teraz w bardziej pokojowej Polsce?

- – Nadzieję trzeba zachowywać zawsze, nadzieja umiera ostatnia. Trzeba przypominać historie polskiej niezgody. Wskazywać na jej konsekwencje i poruszać sumienia. O tym właśnie mówiłem w Świątyni Opatrzności podczas Mszy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Abp Gądecki: śmierć Pawła Adamowicza okryła nas smutkiem z powodu zdziczenia obyczajów

2019-01-19 12:54

lk / Gdańsk (KAI)

Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska „okryła nas wszystkich smutkiem z powodu zdziczenia obyczajów. Wszystko, co było dobrego w jego myśleniu, słowach i działaniu, brało się z chrztu. Za to chcemy dziękować – powiedział we wstępie do Mszy św. pogrzebowej śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Homilię podczas Eucharystii w tamtejszej Bazylice Mariackiej wygłosi abp Sławoj Leszek Głódź.

episkopatnews/flickr.com

W wstępie do liturgii abp Sławoj Leszek Głódź poinformował o duchowej łączności papieża Franciszka z rodziną zmarłego prezydenta. Za pośrednictwem kard. Konrada Krajewskiego, papież przekazał rodzinie Pawła Adamowicza różańce, które wręczył metropolita gdański.

Prymas Polski abp Wojciech Polak skierował do uczestników uroczystości list, który w Bazylice Mariackiej odczytał prymas Polski senior abp Henryk Muszyński. Prymas Polak wyraził w nim przede wszystkim smutek z powodu tragicznej śmierci prezydenta Gdańska. Przesłał także rodzinie Zmarłego „wyrazy szczególnego współczucia i duchowej jedności”.

„Modlitwą i myślą stają przy trumnie śp. Pana Prezydenta Pawła Adamowicz, aby dziękować Bogu za wszelkie dobro, jakie przez jego ręce i serce stały się udziałem wielu ludzi. Działo się tak w przeszłości, gdy podejmował działalność opozycyjną w czasach PRL, poprzez troskę o uchodźców i emigrantów, którą wyrażał jako prezydent Gdańska, aż po udział w tragicznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której dziękował za okazywane dobro, szczerość i solidarność” – napisał abp Wojciech Polak.

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki podkreślił, że tragiczna śmierć prezydenta Gdańska „okryła nas wszystkich smutkiem, smutkiem z powodu zdziczenia obyczajów, ale także smutkiem, który towarzyszy każdemu umierającemu człowiekowi”. – Dziękujemy Panu Bogu za to wszystko, co stało się udziałem w dobru, które rozpoczęło się w nim od momentu chrztu świętego – mówił o zmarłym prezydencie Gdańska przewodniczący Episkopatu. Od tego momentu poprzez kolejne sakramenty podążał on do coraz większej dojrzałości. – Wszystko, co było dobrego w jego myśleniu, słowach i działaniu, brało się z chrztu. Za to wszystko chcemy dziękować i za to, co otrzymali mieszkańcy tego miasta – dodał abp Gądecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem