Reklama

Wiedeń wspomina św. Stanisława Kostkę

2018-11-21 22:52

Joanna Łukaszuk-Ritter

Joanna Łukaszuk-Ritter

Każdego roku między 13 do 20 listopada kaplica św. Stanisława Kostki, jedna z nielicznych tak dobrze zachowanych prywatnych kaplic w Wiedniu, udostępniana jest wiernym i zwiedzającym. Podczas codziennych nabożeństw i wspólnotowych modlitw sprawowanych w tym szczególnym miejscu, kultywuje się wielowiekową tradycję oddającą cześć św. Stanisławowi z dalekiej Polski.

Stanisław Kostka przebywał w Wiedniu przez trzy lata. Przybył tu w wieku czternastu lat w 1564 r., aby wraz ze swoim bratem Pawłem kształcić się w kolegium jezuickim. Początkowo mieszkali w konwikcie zakonu jezuickiego na dzisiejszym placu Am Hof. Po zamknięciu internatu przez cesarza Maksymiliana II wynajęli mieszkanie w pobliskiej kamienicy przy Kurrentgasse 2. Na pierwszym piętrze znajdował się pokój Stanisława. Piętnaście lat po jego śmierci, w 1583 r., izbę przebudowano na prostą kaplicę. W miejscu, gdzie stało jego łóżko i gdzie Stanisław miał objawienia umieszczono ołtarz. W połowie XVIII wieku kaplicę raz jeszcze przebudowano, ozdabiając ją bogatymi ornamentami rokokowymi. Nad ołtarzem umieszczono w XIX w. obraz dzieła jezuity Franza Stachera, przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem, św. Barbarę i anioła podającego Stanisławowi komunię świętą.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się 13 listopada Mszą św. o godz. 7.30, którą celebrował rektor kaplicy o. Michael Zacherl wraz z ks. prał. Andrzejem Maciejewskim z przasnyskiej Fary. Wieczorne nabożeństwo odbyło się z udziałem licznych wiernych z duszpasterstwa polonijnego w Wiedniu pod przewodnictwem ks. Augustyna Bazana. Podczas oktawy każdego dnia odprawiano kilka nabożeństw. Stałą Mszę św. w języku niemieckim o godz. 7.30, w niedzielę o godz. 10.00, celebrowali tradycyjnie ojcowie jezuici z kościoła jezuickiego pw. św. św. Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego. Oprócz osób prywatnych kaplicę odwiedzali również księża z wiedeńskich parafii wraz z grupami ministrantów, aby przybliżyć młodzieży postać ich patrona. Oktawę zakończyła wieczorna Msza św. w języku łacińskim we wtorek 20 listopada.

Joanna Łukaszuk-Ritter

W roku jubileuszowym 450 rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki w pomieszczeniu obok kaplicy można było obejrzeć interesującą wystawę – pokaźny zbiór obrazków z różnych stron świata ze świętym z Rostkowa. Pochodzi ona z kolekcji dr. Waldemara Krzyżewskiego z Przasnysza, który osobiście przywiózł ją do Wiednia. Pan Waldemar z zawodu jest weterynarzem, z zamiłowania od przeszło 50 lat pasjonatem pamiątek związanych ze św. Stanisławem Kostką, najważniejszą postacią ziemi przasnyckiej znaną i czczoną na całym świecie. Ta sama wystawa pokazywana była również podczas odbywającego się 15 listopada w Płocku sympozjum naukowego „Św. Stanisław Kostka, patron Polski – w 100. rocznicę odzyskania niepodległości” w Wyższym Seminarium Duchownym.

Reklama

Kaplica św. Stanisława Kostki, znajdująca się w kamienicy u splotu ulic Steindlgasse 6 / Kurrentgasse 2 w pierwszej dzielnicy Wiednia, jest od 1925 r. (z przerwą w latach 1938-1948) w posiadaniu Związku Chrześcijańskich Pracobiorców, odpowiedzialnego za jej utrzymanie i administrację. Tutaj należałoby wymienić wieloletnie ogromne zasługi byłej prezes stowarzyszenia Nory Brandl, która od objęcia kierowniczej funkcji troszyczyła się o dobro tego miejsca zarówno w kontekście duchowym jak i finansowym. Mimo przejścia na emeryturę i ukończonych w tym roku 90 lat czuje się ona ciągle na siłach, aby opiekować się kaplicą św. Stanisława. Robi to z potrzeby serca – jak mówi – z ogromnym zaangażowaniem i oczywiście nieodpłatnie. Za to stara się, aby odwiedzający to miejsce pozostawili choć niewielką ofiarę, gdyż kaplica utrzymuje się sama, bez jakichkolwiek środków finansowych z zewnątrz. To ona oprowadza pielgrzymów i osoby zainteresowane, pokazując w detalach niewielką kapliczkę i opowiadając z zapałem o świętym arystokracie z Polski. Przygotowuje comiesięczne nabożeństwa poranne oraz listopadową oktawę, zawsze uśmiechnięta i zadowolona, chętnie służy pomocą i radą innym. To dobra dusza tego

świętego miejsca! Opiekę duszpasterską natomiast sprawują nadal ojcowie jezuici z Prowincji Austriackiej, której siedziba mieści się niedaleko stąd na Dr. Ignaz-Seipel-Platz. Obecnym rektorem kaplicy jest już emerytowany wikariusz biskupi o. Michael Zacherl.

Kaplica św. Stanisława Kostki jest na co dzień niedostępna dla zwiedzających. Istnieje jednak kilka możliwości w roku, aby ją zobaczyć. Regularnie dwa razy w miesiącu sprawowane są tu Msze św. – każdego 13-go o godz. 7.30, na pamiątkę wspomnienia z 13 listopada i wieczorne nabożeństwo wtorkowe, odprawiane w drugim lub trzecim tygodniu miesiąca. Poza tym kaplicę można zwiedzać podczas odbywającej się w maju „Nocy Kościołów” oraz w trakcie oktawy św. Stanisława Kostki między 13 a 20 listopada (w godz. 7.30 – 12.00 i 15.00 – 18.00), jak również po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. +43 1 533 82 51 Berufsverband christlicher Arbeitnehmer lub tel. +43 1 512 52 32 o. Michael Zacherl).

Tagi:
Wiedeń św. Stanisław Kostka

Reklama

Wiedeń uczcił „węgierską“ Madonnę

2018-11-06 07:15

Joanna Łukaszuk-Ritter

Kard. Schönborn odprawił maryjną Mszę św. w katedrze św. Szczepana w Wiedniu

Joanna Łukaszuk-Ritter

W wiedeńskiej katedrze św. Szczepana jest miejsce, gdzie zawsze modlą się ludzie, gdzie zawsze palą się świeczki – to kaplica po prawej stronie od wejścia do świątyni, gdzie znajduje się otoczony od wieków szczególnym kultem obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Niewielka ikona typu Hodegetria – ta, która wskazuje drogę – namalowana została w 1676 r. jako wotum dla greckokatolickiej cerkwi w Pócs (dzisiejsza Máriapócs) we wschodniej części Węgier. Stąd też jej nazwa „Maria Pócs”. Wizerunek Madonny czczony był także jako ikona płacząca – 4 listopada 1696 r. zauważono płynące z oczu Matki Bożej łzy, które bezustannie przez czternaście dni spływały z jej oblicza. Cudownej ikonie przypisano zwycięstwo arcyksięcia Eugeniusza Sabaudzkigo nad Turkami pod Zentą 11 września 1697 r.

W niedzielę 4 listopada 2018 r. w katedrze św. Szczepana odprawiona została uroczysta suma ku czci Matki Bożej z cudownego obrazu „Maria Pócs”, którą celebrował kard. Christoph Schönborn. Nabożeństwo uświetniła muzyka Wolfganga Amadeusa Mozarta missa brevis G-dur KV 49 (tzw. „Ursulinen-Messe”, nazwa pochodzi od prawykonania w Klasztorze Urszulanek w Wiedniu) oraz Edvarda Griega „Ave maris stella” w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry katedralnej St. Stephan.

Po Mszy św. wierni przeszli w procesji do ołtarza „Maria Pócs”, przy którym kard. Schönborn udzielił błogosławieńdstwa.

Do Wiednia obraz trafił w 1697 r. z polecenia cesarza Leopolda I. Dzięki staraniom kapucyna bł. Marka z Aviano, 4 lipca 1697 r., po kilkumiesięcznej pielgrzymce eskortowanej przez 150 żołnierzy, ikonę powitano triumfalnie w naddunajskiej metropolii, gdzie tygodniami oddawano jej cześć w procesjach i uroczystych nabożeństwach w licznych kościołach miasta, zanim 1 grudnia 1697 r. znalazła swoje miejsce w głównym ołtarzu katedry św. Szczepana. Z tej okazji cesarzowa Eleonora ofiarowała srebrną ramę oraz ozdobny ornat nazwany jej imieniem („Eleonoren-Ornat”).

Przeniesienie ikony do katedry pod koniec XVII w. przyczyniło się również do rozkwitu religijności mieszkańców Wiednia. Obok licznych Mszy św. i nabożeństw modlitewnych przy ołtarzu maryjnym odprawiana była codziennie o godz. 11 uroczysta suma z muzyką w wykonaniu orkiestry i chóru, a o 5 rano śpiewano Litanię Loretańską. W niedziele i święta odprawiano nabożeństwo różańcowe również z towarzyszeniem instrumentów muzycznych. Od tego czasu prawie przez 100 lat działała przy katedrze św. Szczepana obok głównej orkiestry katedralnej również specjalna orkiestra, „pełniąca służbę” przy cudownym obrazie „Maria Pócs”. Najbardziej znanym kapelmistrzem tej szczególnej orkiestry był słynny austriacki kompozytor barokowy Johann Joseph Fux, który ku czci cudownej ikony skomponował mszę „Missa Lachrymantis Virginis”.

Na pamiątkę cudu płaczącego obrazu z Pócs z 4 listopada 1696, odprawiana jest corocznie w katedrze św. Szczepana w niedzielę około 4 listopada uroczysta Msza św. ku czci cudownej Mdonny tzw. „Maria Pócs-Amt”.

Po II wojnie światowej, obraz, który ocalał podczas wojennych bombardowań i pożaru katedry, został przeniesiony do nawy południowej, gdzie znajduje się do dziś. Umieszczony jest pod późnogotyckim baldachimem ołtarzowym z 1515 r.

W ciągu roku wiedeńska katedra odwiedzana jest przez miliony osób. Każdy, kto przekroczy próg świątyni – wiedeńczycy i turyści, wierzący i niewierzący – zatrzymuje się w tym szczególnym miejscu, aby choć na moment w ciszy i zamyśleniu przysiąść czy uklęknąć przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, kierując do Niej swoje prośby i modlitwy, zapalając świeczkę w ważnej dla siebie intencji.

Tutaj przed obliczem ikony z Máriapócs modlił się Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Austrii. Papież Polak odwiedził Austrię trzy razy: w 1983 r., 1988 r. i 1998 r. Podczas swoich dwóch pierwszych wizyt pastoralnych odprawiał w katedrze św. Szczepana Mszę św. dla laikatu (12 września 1983) oraz Nieszpory (23 czerwca 1988). Za każdym razem przed rozpoczęciem nabożeństwa znalazł czas na modlitwę w ciszy i skupieniu do cudownej Madonny „Maria Pócs”.

Zapewne fakt ten sprawił, ze proboszcz katedry wybrał bliskość ołtarza maryjnego na miejsce upamiętniające pontyfikat Karola Wojtyły. Między ołtarzem „Maria Pócs” a kaplicą Elizjusza (kaplicą św. Sakramentu) znajduje się od 2013 r. portret z podobizną Jana Pawła II dzieła austriackiego artysty Bernda Faschinga.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Protest przeciwko polityce LGBT i adopcji dzieci

2019-03-16 17:50

Artur Stelmasiak

Warszawskie rodziny uczczą pierwszą miesięcznicę Karty LGBT+, którą podpisał prezydent Rafał Trzaskowski. Z tej okazji organizacje prorodzinne organizują protest przed warszawskim ratuszem w poniedziałek 18 marca.

facebook.com

Karta LGBT+ jest krytykowana praktycznie przez wszystkie środowiska konserwatywne, edukacyjne i prorodzinne. Bardzo negatywną opinię wystawili warszawscy biskupi, a ostatnio także Konferencja Episkopatu Polski. Jednoznacznie dowiedziono, że zapisane w Karcie LGBT treści i postulaty są niebezpieczne dla dzieci uczących się w warszawskich szkołach, a także ingerują prawo rodziny do wychowywania dzieci. - Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci.(...) Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich - napisał kard. Kazimierz Nycz i bp Romuald Kamiński we wspólnym komunikacie skierowanym mieszkańców obydwu warszawskich diecezji.

Protest rodziców i organizacji nabrał dodatkowego znaczenia w kontekście słów wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja. W piątkowym wywiadzie dla Dziennika Gazeta Prawna nie tylko poprał on mocno krytykowane standardy edukacji seksualnej WHO, ale także opowiedział się za tzw. "małżeństwami homoseksualnymi" i adopcją dzieci przez homoseksualistów. - Wiceprezydent Warszawy jednoznacznie zdradził strategię swoje polityki i cel środowisk LGBT. Najpierw Karta LGBT, następnie związki jednopłciowe, a później także adopcja dzieci. Musimy sobie uświadomić, że żyjemy w czasach stopniowej rewolucji, która jest zagrożeniem dla naszych dzieci i naszych rodzin - mówi "Niedzieli" Edyta Ziętara z Centrum Życia i Rodziny.

Centrum organizuje prorodzinny protest przed warszawskim ratuszem przy pl. Bankowym w poniedziałek 18 marca o godz. 16. - Zapraszamy wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro dzieci i rodzin, a także przyszłość Polski w jakiej będą żyły nasze dzieci - mówi Edyta Ziętara.

Przypomnijmy, że jednym z punktów Karty LGBT+ podpisanej przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego jest edukacja seksualna w szkołach, wg. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Standardy WHO zakładają, że dzieci do 4-tego roku życia powinny być poinformowane o „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, 4-6 latki uczone o „różnych koncepcjach rodziny i szacunku do różnych norm związanych z seksualnością”, 6-9-latki informowane o antykoncepcji czy pojęciu „akceptowalne współżycie/seks (za zgodą obu stron)” a przed 12 rokiem życia dzieci powinny zdobyć wiedzę o „skutecznym stosowaniu prezerwatyw czy braniu odpowiedzialności za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne”.

Ponadto Deklaracja LGBT+ zakłada wprowadzenie w życie programu „Latarnik”, zakładającego zatrudnienie w każdej szkole, do kadry pedagogicznej, przynajmniej jednej osoby działającej na rzecz wspierania środowisk LGBT, objęcie oficjalnym patronatem Parady Równości w Warszawie czy dofinansowanie organizacji kulturalnych czy sportowych sprofilowanych pod kątem środowisk homoseksualnych. - Podpisanie Karty LGBT to był czarny dzień dla Polski, bo po raz pierwszy określona grupa nacisku zdobyła kontrolę nad władzą publiczną. Okazało się, że suwerenem nie jest naród i warszawskie rodziny, ale konkretna organizacja LGBT. To oni przygotowali program, który wyznacza kierunki działania urzędu miasta. Dlatego zapraszam wszystkich na nasz poniedziałkowy protest, by było nas tego dnia jak najwięcej - mówi Kazimierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Chór "Con Spirito" w Krakowie-Łagiewnikach

2019-03-18 23:45

ks. Mateusz Szerwiński

Marzena Jachimowicz
Oprócz samego śpiewania w sanktuarium, modlitwy i spacerów po krakowskim rynku, chór zwiedził także kopalnię soli w Wieliczce i wykonał 3 utwory w kaplicy św. Kingi

W dniach 16-17 marca br. chór „Con Spirito” z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego uczestniczył w wyjeździe do Krakowa, którego głównym punktem było śpiewanie na niedzielnej Eucharystii o godz. 7.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Była to Msza święta transmitowana przez TVP 1.

Oprócz samego śpiewania w sanktuarium, modlitwy i spacerów po krakowskim rynku, chór zwiedził także kopalnię soli w Wieliczce i wykonał 3 utwory w kaplicy św. Kingi (na zdjęciu). Chórem od początku jego powstania - czyli od 5 lat - dyryguje pani Małgorzata Szumska. Fakt, iż działający stosunkowo krótko chór ma w swoim repertuarze już ponad 100 poważnych utworów sakralnych, świadczy o wielkiej pasji muzycznej jego członków i dobrej atmosferze, która zachęca do systematycznej pracy wokalnej. W najbliższym czasie chór „Con Spirito” będzie można usłyszeć jeszcze podczas Festiwalu Muzyki Pasyjnej (31 marca, kościół św. Jana Bosko w Lubinie), a także na zakończenie Roku Jubileuszowego w sanktuarium maryjnym w Rokitnie, 18 czerwca br. Chętnych, by śpiewać w chórze i uczestniczyć w niezapomnianych muzycznych przygodach zapraszamy na próby w każdą środę o godz. 19.00 do Auli Jasnogórskiej przy ul. Bułgarskiej 30 w Zielonej Górze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem