Reklama

Przy eucharystycznym stole

Liturgia Słowa - W dialogu z Bogiem (4)

Ks. Marian Tomasz Kowalski
Edycja toruńska 15/2005

Określenie Liturgia pochodzi od dwóch greckich słów: „leitos” i „ergon”, które połączone oznaczają: dzieło wspólne. Dlatego też Konstytucja o Liturgii zwraca uwagę, że „w sprawowaniu liturgii każdy, kto wykonuje swą funkcję - czy to duchowny, czy wierny świecki - powinien w pełni wykonywać wszystko to i tylko to, co należy do niego z natury rzeczy i na podstawie przepisów liturgicznych” (KL 28).

Msza św., tak jak każda celebracja liturgiczna, nie jest teatrem, a zatem nie przewiduje biernego uczestnictwa, bycia widzem. Każdy, kto jest obecny na Eucharystii, powinien brać w niej czynny udział choćby poprzez włączenie się do wspólnego śpiewu i wspólnej recytacji modlitw. Są jednak pewne szczególne funkcje przypisane odpowiednio poszczególnym uczestnikom Mszy św. Liturgia Słowa nie stanowi wyjątku. Przyjrzyjmy się zatem temu, jak powinny być rozdzielone poszczególne posługi tej części Mszy św.

1. Czytania

„Na podstawie tradycji wykonywanie czytań nie jest funkcją przewodniczącego, ale usługujących. Czytania więc wykonuje lektor, Ewangelię zaś diakon lub w razie jego nieobecności inny kapłan. Jeśli jednak nie ma diakona ani innego kapłana, Ewangelię winien odczytać sam kapłan celebrujący; jeśli brak odpowiedniego lektora, kapłan celebrans powinien wykonać także inne czytania” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 59).
Jak widać, wykonywanie czytań i Ewangelii przez głównego celebransa jest ostatecznością, dopuszczaną w przypadku, gdy nie ma nikogo innego, kto mógłby je wykonać. Jak przekonamy się dalej, główny celebrans ma inne, sobie właściwe zadania w czasie Liturgii Słowa.

2. Psalm responsoryjny i aklamacja przed Ewangelią

Wersety psalmu responsoryjnego wykonuje psałterzysta, czyli kantor (z reguły powinna być to jedna osoba), refren natomiast wykonują wszyscy. Jeżeli chodzi o śpiew przed Ewangelią, to „wszyscy, stojąc, wykonują tę aklamację pod przewodnictwem scholi albo kantora oraz ją powtarzają; werset zaś śpiewa schola albo kantor” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 62).

Reklama

3. Homilia

„Homilię winien z zasady głosić kapłan celebrujący. Może on ją zlecić kapłanowi koncelebrującemu lub niekiedy, zależnie od okoliczności, także diakonowi, nigdy zaś osobie świeckiej. W szczególnych przypadkach i ze słusznej przyczyny homilię może wygłosić także biskup lub prezbiter, który uczestniczy w celebracji, choć nie może koncelebrować” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 66).
Oto pierwsze właściwe zadanie głównego celebransa w czasie Liturgii Słowa. Sytuacjami wyjątkowymi mogą tu być np. rekolekcje parafialne, kiedy to prowadzący je musiałby odprawiać po kilka Mszy św. każdego dnia. Ale nawet w takich sytuacjach powinien on być obecny na całej Mszy św.

4. Credo

„Symbol winien być śpiewany lub recytowany przez kapłana i lud” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 68).
Credo jest zatem momentem wspólnej modlitwy. Wszyscy obecni w Kościele wyznajemy tę samą wiarą, bez względu na to, czy jesteśmy duchownymi, czy świeckimi. Wyznanie wiary jest tym, co nas jednoczy. Można je recytować lub śpiewać, wspólnie lub na przemian (np. z chórem).

5. Modlitwa powszechna

„Kapłan celebrujący kieruje modlitwą. Rozpoczyna ją krótką zachętą, w której wzywa wiernych do modlitwy oraz wypowiada modlitwę na zakończenie. […] Wezwania wygłasza diakon lub kantor albo lektor lub inny wierny świecki, stojący przy ambonie lub w innym odpowiednim miejscu” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 71).
Modlitwę powszechną rozpoczyna i kończy główny celebrans (nie inny ksiądz czy diakon, który będzie czytał poszczególne jej wezwania), bo to on jest przewodniczącym liturgii i ta funkcja należy tylko do niego. Poszczególne wezwania natomiast powinien odczytać inny uczestnik liturgii.

* * *

Bogactwo liturgii widoczne jest wtedy, gdy angażuje się w nią więcej osób. Ale to zależy nie tylko od księdza, który powinien być głównym inspiratorem i motorem zaangażowania świeckich we Mszy św. (nie ograniczając się jedynie do organisty, kościelnego i ministrantów), ale także od naszej otwartości i gotowości do pomocy. Uczestnicząc w Eucharystii, pomyślmy więc, w jaki sposób moglibyśmy się w nią pełniej i czynniej zaangażować, tak aby przestała być dla nas teatrem czy „sprawą księdza”, a stała się prawdziwie częścią naszego życia.

Polski franciszkanin sędzią trybunału kościelnego Państwa Watykańskiego

2018-03-22 13:45

st (KAI) / Watykan

Papież Franciszek mianował dzisiaj trzech nowych sędziów trybunału kościelnego Państwa Watykańskiego. Jednym z nich jest polski franciszkanin konwentualny o. Robert Leżohupski.

www.porcjunkula.com
O. Robert Leżohupski OFMConv.

O. Robert Leżohupski urodził się 7 września 1974 r. w Gdańsku. W latach 1989-1993 uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego (znanej w tym mieście „Topolówki”), a następnie w latach 1993-1998 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskał tytuł magistra. Rok wcześniej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 roku. Ukończył także teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra.

W 2008 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W latach 2008-2012 pracował na wydziale teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie był duszpasterzem akademickim. W 2012 wyruszył jako misjonarz do Kenii, gdzie był wykładowcą prawa kanonicznego. Następnie w 2016 podjął pracę w Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie.

Jego pasją są wędrówki górskie i historia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Licznie i z nadzieją – 4 tys. maturzystów na Jasnej Górze

2018-03-23 21:17

mir/R.Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

- Nie pozwólcie umrzeć nadziei na to, że można być wspaniale człowiekiem – prosił dziś młodzież na Jasnej Górze bp Edward Dajczak. W sanktuarium modliło się około 4 tys. maturzystów z diec. sandomierskiej i koszalińsko - kołobrzeskiej. Apelem Jasnogórskim nocne czuwanie modlitewne rozpoczną dziś jeszcze uczniowie klas maturalnych z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Bożena Sztajner/Niedziela

Młodym towarzyszą biskupi, katecheci i wychowawcy. Na pielgrzymki zostali zaproszeni także specjalni goście. - Pozwól Bogu się kochać – zachęcał maturzystów bp Edwarda Dajczak. Ordynariusz koszalińsko – kołobrzeski mówił o Bożej miłości, która uwalnia, czyni człowieka wolnym. Wyjaśniał młodym, że między każdym człowiekiem a Bogiem jest „niepowtarzalność” i nie można nam się dać „stylowi, sposobom życia przygnieść”.

– Znacie to, to jest ta metoda tłamszenia człowieka bezosobową formą, czasami sami to powtarzacie: tak się dzisiaj żyje. Tak bezosobowo. Tak się. Tak się robi. A dlaczego – tak się?” - pytał w homilii bp Dajczak. Odwołując się do świadectwa Piotra Kowalczyka znanego jako TAU, duchowny zwrócił uwagę, że jak w przypadku tego muzyka, tak zawsze o każdego i każdą z nas rozgrywa się zmaganie Boga.

- Trzeba siebie widzieć oczami Boga, a to widzenie jest piękne. Nie pozwólcie umrzeć nadziei na to, że można być wspaniale człowiekiem – prosił młodzież bp Dajczak

Zdaniem ks. Andrzeja Zaniewskiego, duszpasterza młodzieży diec. koszalińsko-kołobrzeskiej wielką rolą Kościoła jest przywracanie młodym nadziei. - Tereny popegeerowskie, których jest wiele na terenie naszej diecezji, odcisnęły piętno na młodym pokoleniu - przyznał kapłan. Zauważył też, że pewne zjawiska, takie jak beznadzieja czy smutek, u wielu młodych istnieją wręcz "genetycznie".

Wiele grup maturzystów znad morza z racji jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odwiedziło miejsca związane z historią i walkami o wolność naszej Ojczyzny.

W dwóch grupach – wczoraj i dziś – przybyli maturzyści diecezji sandomierskiej - w sumie 3 tys. osób. Ks. Marian Bolesta wysoką frekwencję tłumaczy wytworzoną już w tej diecezji tradycją wyjazdów na Jasną Górę. – Młodzież poszukuje wartości, odpowiedzi na nurtujące pytania – wyjaśnia diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji sandomierskiej. Z młodymi modlił się bp Edward Frankowski.

Młodzież znad morza wysłuchała świadectwa Piotra Kowalczyka znanego jako TAU, rapera, producenta muzycznego i ewangelizatora. O zagrożeniach duchowych mówił z kolei do maturzystów sandomierskich Grzegorz Bacik, który od lat pomaga osobom uwikłanym w okultyzm, magię czy satanizm.

Apelem Jasnogórskim nocne czuwanie modlitewne rozpoczną dziś jeszcze maturzyści archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem