Reklama

17 listopada patronki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

S. Lidia Mierzwa
Edycja legnicka 45/2001

Czynnikiem, który w istotny sposób decyduje o istnieniu rozwoju i dynamizmie wspólnoty, jest ciągły dopływ nowych członkiń. Wiemy, że rozwój życia zakonnego zależy przede wszystkim od Bożej Opatrzności. Bóg ma zwyczaj powoływania i rozwijania zgromadzeń zakonnych w zależności od istniejących potrzeb. Minęło już 159 lat od momentu powstania Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. W Nysie na Śląsku w 1842 r. założycielki Klara Volf, Matylda i Maria Merkert oraz Franciszka Werner jako patronkę swych dzieł miłosierdzia obrały św. Elżbietę Węgierską. Za jej przykładem pragnęły służyć biednym chorym i cierpiącym w ich własnych domach pielęgnując - jak mówiły - "zbolałe członki Chrystusa". W swoim liście skierowanym do władz cywilnych w Nysie napisały: "Jesteśmy zdecydowane ze zdwojonym nawet zapałem poświęcić nasze siły cierpiącym oraz wszystkim tym, którzy będą prosić o pomoc. Nasze siły chcemy poświęcić chorym, aby w miarę możliwości przed troskliwą opiekę uratować biednym dzieciom ojca lub matkę czy też strapionym rodzicom najdroższe, ukochane dziecko" .

Przy realizacji tych myśli kierowały się współczuciem dla biednych, opuszczonych, chorych, dla których wówczas niewiele czyniono ze strony państwa i społeczeństwa, zwłaszcza na Śląsku. Tego rodzaju pielęgnacja przy słabej sieci szpitalnej była ogromnie pożyteczna i wręcz konieczna. W uroczystość św. Elżbiety Węgierskiej przypominamy sobie tę średniowieczną Świętą. Jako córka króla Węgier Andrzeja II od czwartego roku życia przebywała w Turyngii, jako narzeczona, a później żona tamtejszego władcy Ludwika IV, który zginął podczas wyprawy krzyżowej 1227 r. Jako wdowa przebywała w Marburgu, gdzie ufundowała szpital. Żyła w umartwieniu, poświęcając się wspieraniu ubogich. Przejęta ideałem życia franciszkańskiego wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka. Jej kult rozwinął się na Śląsku, powstało wiele obrazów ukazujących uczynki miłosierdzia oraz kaplice m.in. w 1671-1682 r. kard. Fryderyk Hessen ufundował w katedrze wrocławskiej kaplicę św. Elżbiety w stylu barokowym. Sztuka przedstawia ją przywdzianą w królewskie szaty, trzymającą w dłoniach chleb i dzban, ukazuje ją często pochyloną nad biednymi. Czasami artyści ukazują ją z różami w królewskim płaszczu, na pamiątkę legendy o tym, że kiedy niosła chleb dla biednych, to jej mąż chciał koniecznie zobaczyć, co tam niesie. Okazało się, że potrafi dzielić z ubogimi swoje majętności, a dobre nasze uczynki w oczach Bożych są jak piękne róże.

Co sprawia, że młode dziewczęta dziś po tylu latach za przykładem św. Elżbiety idą do chorych, potrzebujących, biednych, samotnych? Jezus Chrystus powiedział "Ubogich zawsze mieć będziecie" ( J 12,8). Stąd młode wrażliwe osoby jako pielęgniarki idą do chorych i cierpiących nie tylko w szpitalach, ale w domach na terenie miast i wsi. Siostry podejmują pracę wśród samotnych dzieci w domach dziecka, w ochronkach, przedszkolach, w szkole w katechizacji, w biurze, w kuchni, w kurii biskupiej, w seminariach, na misjach w różnych krajach świata, idąc tam, gdzie jest potrzeba współczesnego Kościoła, niosąc miłość, radość i pokój Chrystusa.

Pytając jedną z sióstr, dlaczego wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, tak to wspomina: Kiedy czytałam Pismo Święte, moją uwagę zwróciły słowa Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mieście uczynili" (Mt 25,40). Stały się one niezmiernie ważne dla mego życia. Kiedyś robiłam porządki w swych starych zeszytach i znalazłam zadanie domowe z religii z IV klasy podstawowej: Jaką świętą, świętego chciałabyś naśladować i dlaczego? Wtedy napisałam, że chciałabym naśladować św. Elżbietę, być taka jak ona i pomagać biednym, chorym a szczególnie dzieciom. Ta myśl mi nieustannie towarzyszyła w wyborze drogi życiowej. Myślałam najpierw, aby być pielęgniarką, potem aby pracować w przedszkolu, w szkole i zajmować się potrzebującymi. I oto w szkole średniej poznałam Siostry Elżbietanki. Kiedy przyjechałam do nich, zobaczyłam planszę z wizerunkiem św. Elżbiety, a obok widniało jej życiowe hasło "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mieście uczynili". Zrozumiałam, że to czego szukałam tyle czasu, nareszcie odnalazłam. Dziś jako siostra pracuję z dziećmi i młodzieżą, zajmując się tymi, którzy są samotni i potrzebują pomocy.

Inna znów wspomina: Wybrałam się na Europejskie Spotkanie Młodych TaizeM z Białorusi do Wrocławia. Nocleg otrzymaliśmy w klasztorze u sióstr. Oprócz wspólnej modlitwy z braćmi z TaizeM mieliśmy też spotkania z siostrami, wspólny śpiew i długie rozmowy. Był to czas mile spędzony. Kiedy obserwowałam zaangażowania sióstr wśród chorych w szpitalu, wtedy przyszła mi myśl: a może i ja bym tak żyła dla najbardziej potrzebujących? Pojechałam do domu, ale myśli te nie dawały mi spokoju, napisałam do sióstr, zaprosiły mnie na rekolekcje. Kiedy tam byłam, jeszcze bardziej przekonałam się przez codzienne świadectwo sióstr, że pragnę żyć wyłącznie dla Chrystusa za przykładem św. Elżbiety.

Inna pamięta: Pewnego dnia do naszej parafii przyjechały siostry. Tak pięknie mówiły o powołaniu, śpiewały w czasie Mszy św. A przy wyjściu z Kościoła można było obejrzeć wystawę z działalności sióstr w różnych krajach, porozmawiać. Myślałam często, co mam w życiu robić, by być szczęśliwą i innych uszczęśliwiać. Po tym spotkaniu powstało we mnie wiele pytań dotyczących życia zakonnego. Zaczęłam utrzymywać kontakt listowny, przyjeżdżać na rekolekcje i tak oto postanowiłam, że będę służyć jako katechetka wśród dzieci zaniedbanych.

Czytając te świadectwa, możemy się zastanawiać, co sprawia, że taka młoda dziewczyna pozostawia swój dom rodzinny, przyjaciół, środowisko i idzie za wezwaniem Chrystusa? To miłość do Chrystusa sprawia, że młoda osoba jest zdolna do poświęcenia życia Bogu w służbie bliźniemu. Od Boga otrzymuje też moc potrzebną do pójścia za jego wezwaniem. Ojciec Święty Jan Paweł II w książce Dar i tajemnica pisze, że powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał (J 15,16)". Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy i powołania. Jest to dar i równocześnie zadanie dla tych, którzy tę drogę podejmują.

Młodzi Polacy najbardziej religijni w Europie

2018-03-22 13:41

abd (KAI Rzym) / Rzym

82 proc. Polaków w wieku 16-29 lat deklaruje się jako katolicy. To najwyższy odsetek w Europie - wynika z raportu, przygotowanego przed tegorocznym Synodem Biskupów wspólnie przez brytyjski St Mary's University w Twickenham i paryski Instytut Katolicki.

Ks. Waldemar Wesołowski
Podczas Spotkania Młodych w Legnickim Polu

Z myślą o tegorocznym Synodzie Biskupów nt. młodzieży, St Mary's University w Twickenham i Instytut Katolicki w Paryżu przygotowały raport dotyczący religijności młodych Europejczyków. Rezultaty pokazują, że młodzi Polacy są dziś najbardziej religijnym narodem Starego Kontynentu.

Jako katolicy deklaruje się 82 proc. Polaków w wieku 16-29 lat. Drugie miejsce zajmują młodzi Litwini (71 proc.), trzecie Słoweńcy (55 proc.), a kolejne Irlandczycy (54 proc.). Wśród Francuzów i Brytyjczyków, a więc w krajach, w których podjęto badania, jest to odpowiednio 23 proc. i 10 proc.

W przeprowadzonych badaniach pytano również o odsetek katolików, którzy co najmniej raz w tygodniu, poza ważnymi świętami, uczestniczą we Mszy św. Tu również prym wiodą Polacy (47 proc.) przed Portugalczykami (27 proc.), Czechami i Irlandczykami (po 24 proc). W Wielkiej Brytanii jest to 17 proc., we Francji 7 proc. Najniższy odsetek stanowią katolicy w Belgii – 2 proc. oraz na Węgrzech i w Austrii – po 3 proc.

Młodych katolików pytano też o to, czy są wśród nich tacy, którzy w ogóle nie uczestniczą we Mszach św. poza świętami. Najwięcej odpowiedzi twierdzących udzielili Hiszpanie (39 proc.), Belgowie (31 proc.), Holendrzy (23 proc.) i Francuzi (21 proc.) Wśród Polaków takie osoby stanowią 3 proc.

Polacy zajmują pierwsze miejsce także wśród katolików, którzy raz w tygodniu lub częściej modlą się w okolicznościach innych innych niż Msze św. i nabożeństwa w kościołach (60 proc.) W europejskiej czołówce są także katolicy z Czech (48 proc.) oraz z Irlandii, Holandii (po 43 proc.) i Wielkiej Brytanii (42 proc.)

Wśród Europejczyków którzy nie identyfikują się z żadną religią, pierwsze trzy miejsca zajmują Czesi (91 proc.), Estończycy (80 proc.) i Szwedzi (75 proc.). Polacy znajdują się na drugim miejscu od końca z wynikiem na poziomie 17 proc. Najmniej, bo tylko 1 proc. mieszkańców nieidentyfikujących się z jakąkolwiek religią mieszka w Izraelu.

Autorem opracowania na podstawie badań przeprowadzonych w 22 krajach Europy jest Stephen Bullivant, profesor teologii i socjologii religii St Mary's University w Twickenham i dyrektor Centrum Religijno-Społecznego im. Benedykta XVI. Użyte dane pochodzą z badań European Social Survey, przeprowadzonych kolejno w latach 2014 i 2016.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież Franciszek docenił Ekstremalne Drogi Krzyżowe

2018-03-23 11:55

ks.jr, EDK / Warszawa (KAI)

Sto tysięcy osób w 20 krajach - takie są szacunki na 10. edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, jednego z najszybciej rozwijających się ruchów duchowych na świecie. W najbliższy piątek, 23 marca, pątnicy wyjdą na trasy wyznaczone na całym świecie – w Phoenix na Szlaku Apaczów, w Sydney, Amsterdamie, Zborovie, Madrycie czy na Islandii. Przejście minimum 40-kilometrowych tras, nocą, w całkowitej ciszy i skupieniu, to ryzyko, które uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej podejmują już od dziesięciu lat, aby wejść na drogę przełomu i odnaleźć nowe życie. To piękny wyraz przeżycia Wielkiego Postu i przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy. Z tej okazji list do uczestników EDK napisał watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin.

Archiwum EDK
Podczas drogi wysiłkowi towarzyszą przeżycia duchowe

Nocą, w milczeniu i samotności każdy z pątników przejdzie pieszo jedną z kilkuset tras liczących od 40 do 144 km. – EDK to globalny startup religijny i sposób praktykowania duchowości na miarę XXI wieku – mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek, pomysłodawca projektu, twórca SZLACHETNEJ PACZKI.

Organizatorzy wskazują, że EDK to stara kościelna tradycja, ale w nowej formie, to duchowość łącząca ciało i duszę, ponieważ nie możemy uważać, że nasza dusza jest w dobrej kondycji, skoro zaniedbaliśmy ciało. To także świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy dużo pracują i trudno im znaleźć czas dla siebie i swojej duszy. Ta kumulacja daje okazję do gruntownego przemyślenia siebie, do przekroczenia granicy nawyku i wyjścia ze swojej, zarówno duchowej, jak i cielesnej, strefy komfortu. Ekstremalna Droga Krzyżowa czerpie z duchowości św. Franciszka – dużo ducha przy pełnym zaangażowaniu ciała. EDK jest przeciwieństwem stylu życia określanego jako couch potato, czyli przesiadywania na kanapie. W idei Ekstremalnej Drogi Krzyżowej chodzi o to, aby z niej wstać. Odbywa się zawsze w Wielkim Poście. W tym roku większość pątników wyruszy w drogę 23 marca. Rozpoczną mszą świętą o godz. 20.00, a potem wyjdą na wybrane przez siebie, wcześniej przygotowane trasy. Na stronie www.edk.org.pl można ich znaleźć ponad 600 – w Polsce i na świecie.

Z okazji trwającej właśnie 10. edycji list do uczestników EDK napisał kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Watykanu. - Pragnienie życia w pełni, z pasją i entuzjazmem, wymaga ogołocenia i porzucenia wszystkiego, co jest naznaczone obłudą i kulturą tymczasowości; wymaga nowych narodzin, nawet za cenę niewygody, bólu i łez – zwrócił się do uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej watykański sekretarz stanu.

Rozwojowi EDK sprzyjał ks. kard. Stanisław Dziwisz, wspiera go obecny arcybiskup metropolita krakowski ks. Marek Jędraszewski, a uczestnikiem i popularyzatorem wydarzenia był także nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. W tym roku swoje błogosławieństwo przekazał uczestnikom EDK również papież Franciszek.

- Jego Świątobliwość, łącząc się duchowo z Organizatorami i wszystkimi Uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, zachęca ich do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Na wędrówkę śladami Chrystusa, jednocząc się w modlitwie, Ojciec Święty udziela im wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa – czytamy w liście.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to tylko jeden z programów realizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA, organizatora jednego z największych programów pomocowych w Polsce – SZLACHETNEJ PACZKI. To unikatowy na skalę światową program mądrej, precyzyjnej i konkretnej pomocy, w ramach którego tylko w ubiegłym roku przekazano ponad 20 tysiącom rodzin w Polsce pomoc o wartości przeszło 54 milionów złotych. Warto dodać, iż obecny Papież dwukrotnie pomagał potrzebującej rodzinie, zaś Benedykt XVI błogosławił tej inicjatywie.

Więcej informacji o EDK, szczegóły dotyczące tras, terminów i zapisów na www.edk.org.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem