Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij
Biały Kruk 2

Przy eucharystycznym stole

Liturgia Eucharystyczna - Modlitwa Eucharystyczna

Modlimy się za cały Kościół (9)

Ks. Marian Tomasz Kowalski

„Modlitwy wstawiennicze: wyrażają one prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim, oraz że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje Ciało i Krew”.
(Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 79 e)

Polub nas na Facebooku!

Każda Msza św. jest ofiarą składaną w jedności z całym Kościołem i za cały Kościół, zarówno ten ziemski, pielgrzymujący, jak i niebieski. Modlimy się za żywych i za zmarłych członków Kościoła1.
W modlitwie wstawienniczej2 modlimy się za obecnego papieża, za biskupa diecezji, na terenie której sprawowana jest Msza św. (można również wymienić imiona biskupów pomocniczych3), za wszystkich biskupów świata, za duchowieństwo, za cały lud boży i za wszystkich zmarłych4.
W tzw. Mszach św. obrzędowych, w czasie których udziela się sakramentów chrztu, bierzmowania czy celebruje się sakrament małżeństwa, wymienia się również osoby, które w czasie Mszy św. przystępują do tych sakramentów.
Modlimy się o to, co jest najważniejsze (zarówno dla nas, żywych jak i dla zmarłych) - o zbawienie. Przy tej okazji wspominamy również cały Kościół uwielbiony: Maryję, Apostołów i wszystkich świętych (tych znanych i nieznanych, którzy po prostu podobali się Bogu). Modlimy się również o pokój i jedność dla Kościoła, o nieustanny wzrost miłości i wiary dla wszystkich wierzących5, o pokój i zbawienie dla całego świata6, o radość, zaufanie i nadzieję dla wierzących, o umiejętność rozpoznawania znaków czasu i gotowość służenia drugiemu człowiekowi7 i wreszcie o wsparcie w budowaniu Bożego Królestwa na ziemi8.
Wsłuchując się w mszalne modlitwy wstawiennicze, możemy nauczyć się tego, co w naszej modlitwie powinno zajmować pierwsze miejsce. Modlitwa zwraca nam bowiem uwagę na to, byśmy nigdy nie zapominali o wieczności i wierności ewangelii. Byśmy całym naszym życiem, każdym jego momentem, budowali jedność i pokój, i przygotowywali siebie oraz tych, których spotykamy, na spotkanie z Bogiem w wieczności.

1 Modlitwa za zmarłych, zanoszona w czasie Mszy św., obejmuje wszystkich zmarłych, dlatego nie można powiedzieć, że są zmarli, za których nikt się nie modli.
2 Modlitwy wstawiennicze to określenie części Modlitwy Eucharystycznej, następującej po ofiarowaniu i przed doksologią, która kończy Modlitwę Eucharystyczną. Samo określenie „modlitwa wstawiennicza” oznacza modlitwę wspólnoty czy grupy w intencji innej osoby lub osób.
3 Gdy kapłan odprawia Mszę św. na obcym terytorium (np. w Krakowie), lecz dla grupy wiernych z własnej diecezji (np. diecezji toruńskiej), np. z okazji pielgrzymki, rekolekcji, obozu dla ministrantów itp., wtedy mówi: z naszym Biskupem Andrzejem i z Biskupem Kościoła krakowskiego.
4 I Modlitwa Eucharystyczna (Kanon Rzymski) wspomina również wszystkich, którzy strzegą wiary, tych, którzy są obecni na danej Mszy św. i ich bliskich (którzy składają Bogu ofiarę za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich). Pozwala też (jako jedyna Modlitwa Eucharystyczna!) na wymienienie osób żywych, za których chcemy w danej Mszy św. modlić się szczególnie lub które mają dla nas, czy dla wspólnoty sprawującej Mszę św., szczególne znaczenie.
Natomiast IV Modlitwa Eucharystyczna wspomina, oprócz wierzących, również tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Boga.
5 II Modlitwa Eucharystyczna.
6 III Modlitwa Eucharystyczna.
7 V Modlitwa Eucharystyczna.
8 II Modlitwa Eucharystyczna o Tajemnicy Pojednania.

Edycja toruńska 30/2005

E-mail:
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622-35-30 w. 39, fax (56) 621-09-02

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Oscar dla „Człowieka Boga” EDYTORIAL

Współczesny świat zwraca uwagę na pozory, które wywołują piękne, estetyczne doznania, ale równocześnie odciągają i zniekształcają głębszą wartość Nowiny Bożego... »
Bp Marian Rojek

Reklama

Kalendarze 2018


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas