Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Przy eucharystycznym stole

Liturgia Eucharystyczna - Modlitwa Eucharystyczna

Ks. Marian Tomasz Kowalski
Edycja toruńska 30/2005

„Modlitwy wstawiennicze: wyrażają one prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim, oraz że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje Ciało i Krew”.
(Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 79 e)

Każda Msza św. jest ofiarą składaną w jedności z całym Kościołem i za cały Kościół, zarówno ten ziemski, pielgrzymujący, jak i niebieski. Modlimy się za żywych i za zmarłych członków Kościoła1.
W modlitwie wstawienniczej2 modlimy się za obecnego papieża, za biskupa diecezji, na terenie której sprawowana jest Msza św. (można również wymienić imiona biskupów pomocniczych3), za wszystkich biskupów świata, za duchowieństwo, za cały lud boży i za wszystkich zmarłych4.
W tzw. Mszach św. obrzędowych, w czasie których udziela się sakramentów chrztu, bierzmowania czy celebruje się sakrament małżeństwa, wymienia się również osoby, które w czasie Mszy św. przystępują do tych sakramentów.
Modlimy się o to, co jest najważniejsze (zarówno dla nas, żywych jak i dla zmarłych) - o zbawienie. Przy tej okazji wspominamy również cały Kościół uwielbiony: Maryję, Apostołów i wszystkich świętych (tych znanych i nieznanych, którzy po prostu podobali się Bogu). Modlimy się również o pokój i jedność dla Kościoła, o nieustanny wzrost miłości i wiary dla wszystkich wierzących5, o pokój i zbawienie dla całego świata6, o radość, zaufanie i nadzieję dla wierzących, o umiejętność rozpoznawania znaków czasu i gotowość służenia drugiemu człowiekowi7 i wreszcie o wsparcie w budowaniu Bożego Królestwa na ziemi8.
Wsłuchując się w mszalne modlitwy wstawiennicze, możemy nauczyć się tego, co w naszej modlitwie powinno zajmować pierwsze miejsce. Modlitwa zwraca nam bowiem uwagę na to, byśmy nigdy nie zapominali o wieczności i wierności ewangelii. Byśmy całym naszym życiem, każdym jego momentem, budowali jedność i pokój, i przygotowywali siebie oraz tych, których spotykamy, na spotkanie z Bogiem w wieczności.

1 Modlitwa za zmarłych, zanoszona w czasie Mszy św., obejmuje wszystkich zmarłych, dlatego nie można powiedzieć, że są zmarli, za których nikt się nie modli.
2 Modlitwy wstawiennicze to określenie części Modlitwy Eucharystycznej, następującej po ofiarowaniu i przed doksologią, która kończy Modlitwę Eucharystyczną. Samo określenie „modlitwa wstawiennicza” oznacza modlitwę wspólnoty czy grupy w intencji innej osoby lub osób.
3 Gdy kapłan odprawia Mszę św. na obcym terytorium (np. w Krakowie), lecz dla grupy wiernych z własnej diecezji (np. diecezji toruńskiej), np. z okazji pielgrzymki, rekolekcji, obozu dla ministrantów itp., wtedy mówi: z naszym Biskupem Andrzejem i z Biskupem Kościoła krakowskiego.
4 I Modlitwa Eucharystyczna (Kanon Rzymski) wspomina również wszystkich, którzy strzegą wiary, tych, którzy są obecni na danej Mszy św. i ich bliskich (którzy składają Bogu ofiarę za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich). Pozwala też (jako jedyna Modlitwa Eucharystyczna!) na wymienienie osób żywych, za których chcemy w danej Mszy św. modlić się szczególnie lub które mają dla nas, czy dla wspólnoty sprawującej Mszę św., szczególne znaczenie.
Natomiast IV Modlitwa Eucharystyczna wspomina, oprócz wierzących, również tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Boga.
5 II Modlitwa Eucharystyczna.
6 III Modlitwa Eucharystyczna.
7 V Modlitwa Eucharystyczna.
8 II Modlitwa Eucharystyczna o Tajemnicy Pojednania.

Powstaje film o św. siostrze Faustynie „Miłość i Miłosierdzie”

2018-04-18 11:42

pgo, ks.mf, kolbe.org.pl / Warszawa (KAI)

„Teraz można będzie dostrzec, jak wiele elementów układa się w całość i jak dobry Bóg pięknie to wszystko wymyślił” – mówi Michał Kondrat reżyser filmu o św. s. Faustynie „Miłość i Miłosierdzie”. Premierę filmu zaplanowano na 5 października 2018 roku w Watykanie - w 80. rocznicę śmierci świętej. Z kolei dziś - 18 kwietnia- mija 25 lat od beatyfikacji św. s. Faustyny.

Materiały prasowe

Właśnie trwają zdjęcia do filmu „Miłość i Miłosierdzie”, który, jak zapowiadają twórcy, rzuci nowe światło na prawdę o potędze Bożego Miłosierdzia.

Grupa ekspertów wraz z reżyserem Michałem Kondratem odnalazła nieznane dotąd listy bł. ks. Michała Sopoćki – wieloletniego spowiednika polskiej wizjonerki. Penetrując zapomniane archiwa odkryli nieznane powszechnie dziś dokumenty, których ujawnienie pozwoli światu poznać, jak prawda o Bożym Miłosierdziu wpłynęła i dalej wpływa na jego losy. Postanowili swoje odkrycie nagłośnić i tak zrodził się pomysł realizacji dokumentu fabularyzowanego o roli jaką bł. ks. Sopoćko odegrał w objawieniu światu prawdy o Bożym Miłosierdziu.

„Teraz można będzie dostrzec, jak wiele elementów układa się w całość i jak dobry Bóg pięknie to wszystko wymyślił” – powiedział reżyser, Michał Kondrat o odkrytych dokumentach.

Zdjęcia dokumentalne do filmu kręcone będą w Polsce, USA, Litwie, Białorusi, Kolumbii oraz we Włoszech. W zdjęciach fabularnych udział wezmą wybitni polscy aktorzy. Premiera filmu przewidziana jest na 5 października 2018 roku w Watykanie - w 80. rocznicę śmierci św. s. Faustyny Kowalskiej.

Wsparcia produkcji można udzielić poprzez Fundację Filmową im. św. Maksymiliana Kolbe, której strona znajduje się pod adresem: www.kolbe.org.pl

Św. s. Faustyna (Helena Kowalska) urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec koło Łodzi. W 1925 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Bożego. W zakonie przyjęła imię Maria Faustyna. Pracowała jako kucharka, ogrodniczka i furtianka w kilku domach Zgromadzenia w Warszawie, Płocku, Wilnie, Krakowie.

Zwykłym obowiązkom zakonnym towarzyszyły wizje i objawienia (po raz pierwszy 22 lutego 1931 r. w Płocku).W kolejnych objawieniach Jezus polecił jej namalowanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego z napisem "Jezu, ufam Tobie", chciał, aby założyła zgromadzenie, które będzie wypraszać dla świata Boże miłosierdzie, przekazał jej tekst Koronki do Bożego Miłosierdzia, chciał też aby czcić moment Jego konania na krzyżu w Godzinie Miłosierdzia, i aby pierwsza niedziela po Wielkiejnocy była obchodzona w Kościele powszechnym jako Święto Miłosierdzia Bożego.

Swoje wizje i rozmowy z Jezusem opisuje s. Faustyna w "Dzienniczku" - jednym z najwybitniejszych dzieł mistyki chrześcijańskiej. Zmarła na gruźlicę 5 października 1938 r. w klasztorze Zgromadzenia w Łagiewnikach. 18 kwietnia 1993 r. papież Jan Paweł II beatyfikował, a 30 kwietnia 2000 r. kanonizował apostołkę miłosierdzia Bożego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

I Gminny Dzień Rodziny w Żmigrodzie

2018-04-19 17:18

Anna Buchar

Rodzinne karaoke, koncert zespołu Humorek, turniej pokoleń, występ wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie – 13 maja po raz pierwszy na żmigrodzkim Rynku odbędzie się Gminny Dzień Rodziny.


Oficjalne otwarcie imprezy rozpocznie się o godz. 13. Wśród wielu zaplanowanych atrakcji nie zabraknie stoisk z lokalnymi produktami, darmowej waty cukrowej i popcornu dla wszystkich dzieci oraz kiełbasek z grilla dla całych rodzin. W trakcie zabawy rozstrzygnięty zostanie konkurs twórczy ,,Moja rodzina”, ogłoszony przez GOPS.

Wydarzenie zakończy koncertStars of Melody& City Band.

Serdecznie zapraszamy!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem