Reklama

Z wizytą w parafii

Tu żyją sprawami Boga i Ojczyzny

Agnieszka Małecka, ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 41/2005

16 września bp Stanisław Wielgus wizytował parafię pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza w Szydłowie. Pierwsza wzmianka o Szydłowie pochodzi z lat 1412-23. Parafia powstała najprawdopodobniej pod koniec XVI w., zaś pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1471 r. Na mapie Mazowsza z 1578 r. zaznaczone jest Szydłowo z kościołem, a inne dokumenty z 1598 r. mówią o kościele pw. św. Małgorzaty.

Parafia pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza w Szydłowie

Patroni parafii: św. Maria Magdalena i św. Kazimierz
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Dekanat: mławski
Miejscowości: Gednia, Krzywonoś, Marianowo, Nosarzewo Borowe, Nosarzewo Nowe, Nosarzewo Polne, Pawłowo, Szydłowo, Szydłówek
Proboszcz: ks. kan. Andrzej Skorłutowski
Katecheci: Marta Stachelska, Henryk Kuciejczyk
Zakrystian: Rafał Kubik
W parafii działają: parafialna rada gospodarcza, parafialna rada duszpasterska, Akcja Katolicka, ministranci i lektorzy, schola, koła Żywego Różańca (6) i Jasnogórska Rodzina Różańcowa, asysta procesyjna, zespół charytatywny, koło misyjne, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, koło biblijno-liturgiczne, szkolne koło różańcowe, klub sportowy
Współpracują z parafią: Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie i Nosarzewie Borowym
Msze św. w niedzielę: 8.30, 10.00, 11.30

Pierwszy kościół był drewniany, drugi, również drewniany, spłonął w czasie najazdu Szwedów w poł. XVII w., a zbudowana ok. 1740 r. trzecia świątynia krótko służyła parafianom. Po jej rozbiórce czwarty, drewniany kościół z 1838 r. został spalony podczas wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym w 1863 r. Obecną, murowaną świątynię wybudowano w latach 1872-84 staraniem ks. Bonifacego Kulasińskiego, a konsekrował ją w 1885 r. sufragan płocki bp Henryk Kossowski. W tym roku przypada więc jubileusz 120-lecia konsekracji parafialnego kościoła.

Charakterystyka parafii i duszpasterstwo

Niemal wszyscy mieszkańcy parafii Szydłowo są katolikami, tylko trzy zamieszkałe na terenie parafii osoby należą do innych wspólnot religijnych. Na Msze św. niedzielne uczęszcza systematycznie ok. 650-700 osób, w tym ok. 140 dzieci (czyli 70%). W czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych ok. 80% parafian przystępuje do sakramentu pojednania. Komunii św. w ub.r. udzielono 27 tys.
Wierni praktykują pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz procesje eucharystyczne w pierwszą niedzielę miesiąca. Owocem peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Koronka, odmawiana w każdy piątek. Na Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale przychodzi ok. 150 osób. Na Różaniec w październiku uczęszcza ok. 100 osób, na nabożeństwa majowe ok. 50, ale we wszystkich wioskach parafianie śpiewają nabożeństwo majowe przy figurkach. Na przełomie maja i czerwca w każdej wiosce odbywa się poświęcenie pól. Co roku wiosną lub jesienią organizowana jest pielgrzymka do Lichenia lub Częstochowy, a młodzież bierze udział w diecezjalnej pielgrzymce do Rostkowa.
Na terenie parafii są dwie szkoły podstawowe: w Szydłowie i Nosarzewie Borowym oraz Gimnazjum Publiczne w Szydłowie. Doskonała współpraca szkół z parafią przejawia się m.in. we wspólnym organizowaniu wielu uroczystości religijno-patriotycznych. Oprócz katechezy szkolnej raz w miesiącu prowadzona jest też katecheza parafialna, w ramach której m.in. uczniowie klas pierwszych gimnazjum odprawiają pierwsze piątki miesiąca.

Grupy duszpasterskie

Wspólnota parafialna może poszczycić się jedenastoma grupami o zróżnicowanych charyzmatach. Jak niemal w każdej parafii, tak i tu grupą doradczą w sprawach materialnych jest dla Księdza Proboszcza rada gospodarcza (pięcioosobowa). Z kolei rada duszpasterska pomaga w animowaniu życia duszpasterskiego. Rada skupia dziesięć osób, w tym katechetów i przedstawicieli innych grup. Członkowie rady angażują się w przygotowanie dekoracji w kościele, ołtarzy w uroczystość Bożego Ciała oraz innych corocznych obchodów.
Rada organizuje także Msze św., np. z okazji narodowych rocznic czy też zbiórkę pieniędzy w Dniu Papieskim na fundusz stypendialny.
Dziesięć osób liczy także szydłowskie koło Akcji Katolickiej. Oprócz pogłębiania formacji wewnętrznej poprzez spotkania i modlitwę jego członkowie są także współorganizatorami festynów i zabaw świątecznych tzw. choinki dla najmłodszych czy festynu na 1 czerwca, a w maju tego roku w czasie jednego z festynów propagowali ideę trzeźwości.
Na pomocy najbiedniejszym i potrzebującym koncentruje się parafialny zespół charytatywny, do którego należy sześć osób. Zespół włącza się we wszelkie akcje ogólnopolskie: rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz wielkanocnych chlebów miłości, rokrocznie przygotowuje też dzieci do wyjazdu na letni wypoczynek.
W służbie ołtarza pozostaje 29 ministrantów i 4 lektorów. Przed większymi uroczystościami pogłębiają znajomość liturgii i Pisma Świętego. Dbają nie tylko o swą kondycję duchową, ale i fizyczną, czego potwierdzeniem było zdobycie pierwszego miejsca w Dekanalnym Turnieju Piłki Nożnej Ministrantów w 2004 oraz 2005 r.
Uroczystości liturgiczne uświetnia asysta procesyjna, licząca 21 osób. Cieszy fakt, że zaczynają się do niej przyłączać także młodzi. „Nie mamy systematycznie organizowanych spotkań, staramy się jednak przed każdymi świętami i związanymi z nimi procesjami przygotować, odświeżyć czy też przystroić chorągwie, feretrony, obrazy czy różaniec” - opowiadali o swej działalności.
Liturgię uświetnia też schola „Harfa”, która działa w Szydłowie od 13 lat. Tworzy ją 17 dziewcząt i 2 chłopców odpowiedzialnych za akompaniament i obsługę techniczną oraz dwoje opiekunów. „Harfa” bierze także udział w konkursach, m.in. w roku 2000 schola zajęła trzecie miejsce w II Powiatowym Dziecięcym Konkursie Piosenki Religijnej w Mławie w kategorii zespołów gimnazjalnych.
Charyzmat modlitwy różańcowej pielęgnują koła Żywego Różańca, których jest w tej wspólnocie parafialnej 6. 89 osób spośród ich członków należy jednocześnie do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Obok tradycyjnych trzech części Różańca, odmawiają także tajemnice światła ustanowione przez Jana Pawła II.
W szydłowskiej parafii regularnie na różańcu modli się także grupa dzieci, a to dzięki istniejącemu od 3 lat szkolnemu kółku różańcowemu, skupiającemu uczniów Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym. Należy do niego 36 uczniów z klas: IV, V i VI, a jego opiekunką jest katechetka Marta Stacherska.
W parafii istnieje koło biblijno-liturgiczne, które skupia 18 młodych osób. Jego opiekunem jest katecheta Henryk Kuciejczyk. Na spotkaniach uczestnicy analizują fragmenty Biblii, uczą się właściwej intonacji, akcentu i dykcji. Jedna z dziewcząt należących do koła weszła do finału Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Część liturgiczna koła opracowuje i realizuje komentarze, czytania oraz modlitwę wiernych.
Głównym celem działalności koła misyjnego dzieci jest wspieranie misjonarzy codzienną modlitwą i drobną ofiarą. Opiekunem tego koła, liczącego 24 uczniów, jest również katecheta Henryk Kuciejczyk. „Przeprowadziliśmy na terenie szkoły zbiórkę makulatury i puszek na cele misyjne. W Tygodniu Misyjnym odmawiamy Różaniec w intencji misji. W święto patronalne misjonarzy (Trzech Króli) bierzemy czynny udział w Eucharystii. W czasie Wielkiego Postu organizujemy Misyjną Drogę Krzyżową, a w Wielki Piątek adorujemy grób Jezusa” - mówili o swej pracy uczniowie z koła.
Oprócz wspomnianych grup z parafią w Szydłowie współpracują strażacy i Klub Sportowy. Ten ostatni skupia dziesięciu członków. Ksiądz Proboszcz udostępnił Klubowi pomieszczenia, dzięki temu jego młodzi parafianie mogą uprawiać ćwiczenia kulturystyczne i gimnastykę. „Dzięki sportowi - zapewniali w sprawozdaniu - jesteśmy nie tylko sprawniejsi fizycznie, ale także możemy zagospodarować nasz czas, budować charakter i silną wolę”.
W życie parafialne włącza się OSP z Szydłowa. „Naszą obecnością - mówił jej przedstawiciel - staramy się uświetniać święta kościelne. Najważniejszym naszym zadaniem jest pełnienie warty przy Bożym grobie w Wielką Sobotę. Ponadto podczas procesji nosimy baldachim i wspieramy księdza, który niesie Najświętszy Sakrament. Zawsze jesteśmy gotowi do pomocy w parafii i przy kościele”.

Reklama

Dokonania materialne

„Pod względem materialnym moi parafianie żyją skromnie - mówił w swoim wizytacyjnym sprawozdaniu Ksiądz Proboszcz. - Dużo jest u nas bezrobotnych, czasami jedynym źródłem utrzymania jest emerytura dziadków. Jednak choć mają niewiele, potrafią podzielić się przysłowiowym groszem na utrzymanie kościoła i parafii”.
Owocem tego materialnego zaangażowania się parafian stało się w ciągu ostatnich 5 lat, jakie minęły od poprzedniej wizytacji: pomalowanie elewacji kościoła, częściowa naprawa rynien na kościele i plebanii, zainstalowanie alarmu w kościele, pomalowanie dachu zakrystii, dachu starej i nowej plebanii oraz budynku gospodarczego, renowacja zabytkowej chrzcielnicy, zakup 7 nowych pieców elektrycznych do kościoła i doprowadzenie do nich nowej instalacji elektrycznej, przeprowadzenie remontu niegrających od ponad 20 lat organów piszczałkowych oraz częściowy remont mieszkania dla organisty.
W tym czasie przeprowadzono także remont zakrystii i odnowiono parkiet w prezbiterium, odnowiono wszystkie drzwi, konfesjonały i schody na chór, naprawiono kilkanaście uszkodzonych stałych ławek w kościele, zakupiono 9 dębowych ławek dla dzieci, na plebanii wymieniono 7 okien i dwoje drzwi balkonowych, położono płytki na tarasie i schodach wejściowych, przeprowadzono remont kuchni. Do kościoła zakupiono kilka ornatów, trzy kapy, dwie chorągwie pogrzebowe, bieliznę kielichową i wiele innych szat liturgicznych, a wieś Marianowo ufundowała chorągiew procesyjną.

Przebieg wizytacji

Wizytację w Szydłowie rozpoczęło spotkanie Biskupa Wielgusa z przedstawicielami władz samorządowych i oświatowych gminy, natomiast o godz. 11.00 w kościele na Pasterza diecezji czekały już grona pedagogiczne i licznie zgromadzeni uczniowie trzech szkół, znajdujących się na terenie parafii: Szkoły Podstawowej im. 49. Pułku Piechoty w Szydłowie, Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym i Gimnazjum Publicznego im. 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich w Szydłowie.
„Mimo wszystkich trudności, mimo kłopotów materialnych, mimo biedy w wielu rodzinach jesteście naprawdę szczęśliwym pokoleniem, bo żyjecie w wolnym kraju, bo możecie wszystko - powiedział Ksiądz Biskup, zwracając się do społeczności szkolnych. - Przed wami, młodymi ludźmi, jest taki wachlarz możliwości. Możecie zostać wielkimi ludźmi, profesorami uniwersytetów, artystami, jeśli ktoś jest zdolny i będzie pracował; bo jest ogromnie ważne, by wykorzystać swoje zdolności, to, co nam Pan Bóg dał. Tylko trzeba je w sobie odkryć.
Pamiętajcie, że sukces jest zawsze, oprócz zdolności, wynikiem ciężkiej pracy, dyscypliny, metody. Dlatego zwracam się do dzieci i młodzieży, byście szanowali i kochali szkołę, byście szanowali swoich nauczycieli i wychowawców, bo oni chcą dla was dobrze. Dlatego poważnie potraktujcie lekcje szkolne i naukę. Bo od tego będzie zależało, kim będziecie w życiu”.
Po spotkaniu wszyscy udali się na cmentarz, by pomodlić się przy grobach patronów szkół i za zmarłych parafian. I tu uczniowie okazali wielki hart ducha, bo mimo rzęsistego deszczu stawili się w komplecie.
W dalszej części wizytacji Ksiądz Biskup spotkał się z chorymi: ze starszą kobietą i dziewczynką chorą na porażenie nerwowe. O godz. 15.30 w kościele sprawozdania ze swojej działalności składali Księdzu Biskupowi przedstawiciele grup parafialnych. Wizytację zakończyła uroczysta Msza św. ingresowa, podczas której bp Stanisław udzielił sakramentu bierzmowania przygotowanej do tego młodzieży.

Siostry modlą się za Trybunał Konstytucyjny ws. aborcji

2018-12-14 18:58

Artur Stelmasiak

karmel.kalisz.pl

Prawie 20 tys. sióstr zakonnych z całej Polski modli się w intencji zmiany prawa, aby dzieci nienarodzone były chronione. - W naszych klasztorach codziennie modlimy się zarówno za polityków, jak i za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to od nich teraz zależy czy dzieci w Polsce będą dalej zabijane - mówi "Niedzieli" s. Halina Rosiek ze zgromadzenia służebniczek dębickich.

W intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych modlą się także mniszki Benedyktynki Sakramentki z Siedlec. - Otrzymaliśmy z Episkopatu apel o nieustającą modlitwę w intencji ochrony życia - mówi "Niedzieli" s. Elżbieta, przełożona klasztoru kontemplacyjnego w Siedlcach.

Modlitewny szturm do nieba w intencji zmiany stanowionego prawa rozpoczął się od pierwszej niedzieli adwentu i będzie trwał do skutku. "Na progu adwentu biskupi przypominają o godności każdego ludzkiego życia, którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i narodzeniem. W tym duchu biskupi proszą o modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.(...) Módlmy się także za legislatorów, aby respektowali prawo do życia każdego człowieka” - napisał w specjalnym apelu do sióstr bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP.

Na apel biskupów pozytywnie odpowiedziały siostry z zakonów czynnych oraz mniszki z zakonów klauzurowych. Szczególnie siostry kontemplacyjne są specjalistkami od trudnych spraw, które wypraszają u Pana Boga. Charyzmatem benedyktynek sakramentek jest przede wszystkim modlitwa, na którą poświęcają aż osiem godzin każdego dnia. Oprócz tego prowadzą dyżury modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, by Pan Jezus w Eucharystii był adorowany przez 24 godziny na dobę. - Cały czas modlimy się za tych, którzy mają wpływ na polskie prawo. Wiele sióstr regularnie podejmuje się także duchowej adopcji dziecka poczętego - mówi s. Elżbieta.

Za polityków, posłów i Trybunał Konstytucyjny modlą się także siostry Urszulanki z Warszawy. W modlitewnej kampanii prolife "uruchomiony" został cały sztab świętych i błogosławionych Kościoła. - W naszych domach zakonnych modlimy się za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej - napisała na twitterze s. Małgorzat Krupecka USJK. Siostry z Łagiewnik proszą o Bożą interwencję św. Faustynę, a Służebniczki Dębickie bł. Edmunda Bojanowskiego. - Założyciel naszego zgromadzenia był opiekunem i wielkim przyjacielem dzieci. Ufamy, że wstawi się u Pana Boga także za tymi dziećmi, którym odebrane jest prawo do narodzin - mówi s. Halina Rosiek, wicegeneralna zgromadzania.

Siostry Służebniczki w swoim charyzmacie mają opiekę na dziećmi i troskę o ich życie. Nie ma w tym nic szczególnego, że w swoich modlitwach upominają się także o dzieci nienarodzone. - Codziennie modlimy się za naszych polityków, posłów i także za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, by nie bali się chronić życia tych dzieci, które tego najbardziej potrzebują. Mamy nadzieję, że nasza gorliwa modlitwa przyczyni się do zmiany prawa, które zezwala na zbijanie tych, którzy ochrony życia najbardziej potrzebują - dodaje s. Rosiek.

Siostry w szturmie do Nieba może wspomóc każda parafia i wierni świeccy modląc indywidualnie. Oprócz modlitwy warto też podpisać obywatelską petycję do Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, by wreszcie wyznaczyła termin rozprawy ws. aborcji eugenicznej.

Możesz tu podpisać

Pod tym apelem podpisało się już ponad 10 tys. Polaków.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski przełamał się opłatkiem z osobami konsekrowanymi

2018-12-15 13:14

bgk / Gniezno (KAI)

„Miejcie korzenie w ziemi i serca w niebie” - życzył słowami papieża Franciszka Prymas Polski abp Wojciech Polak osobom konsekrowanym, z którymi 15 grudnia przełamał się opłatkiem.

Agnieszka Marek

„Korzenie w ziemi i serce w niebie, tak o życiu konsekrowanym mówi ten, który ma duszę zakonnika. Pokazuje, że życie konsekrowane wyraża i służy jednej fundamentalnej idei – przeżywać do samej głębi wezwanie zakochanego Jezusa. Tego wszystkim Braciom i Siostrom życzę. I bardzo dziękuję za waszą pamięć, obecność, świadectwo wiary i za waszą modlitwę” – mówił abp Polak, składając wszystkim życzenia pełnego nadziei oczekiwania, a później radosnego przeżywania świąt narodzenia Pańskiego.

Na doroczne spotkanie opłatkowe do Gniezna przyjechali przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich zgromadzeń zakonnych obecnych w archidiecezji gnieźnieńskiej. W przedświątecznym spotkaniu w gnieźnieńskiej Kurii uczestniczyli także: abp senior Henryk Muszyński, abp senior Józef Kowalczyk oraz ks. Paweł Kiejkowski z referatu ds. zakonnych.

Obecne były siostry pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą, wśród osób starszych i ubogich, posługujące w parafiach, ośrodkach i domach pomocy społecznej. Przyjechali również ojcowe i bracia – m.in. kapucyni, michalici, paulini i franciszkanie wraz z postulantami. Wszyscy – jak mówił abp Wojciech Polak – stanowią żywą i cenną cząstkę Kościoła i to nie tylko przez to, co robią, ale przez samą swoją obecność, modlitwę i świadectwo.

W czasie spotkania był czas na osobiste rozmowy, dobre życzenia, wspólne kolędowanie i poznanie się, dla niektórych bowiem było to pierwsze wspólnotowe spotkanie po rozpoczęciu posługi w archidiecezji gnieźnieńskiej. Była także okazja wspomóc dzieła podejmowane przez organizację „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem