tv fm foto młodzi książki e-kiosk
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Doktorat Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej dla prof. Etiene Aernoudt

Drukuj

W służbie nauki i wiary

30 listopada 2001 r. Politechnika Częstochowska nadała tytuł Doktora Honoris Causa prof. Etiene Aernoudt z Belgii. Jego kariera naukowa związana jest z badaniami z dziedziny metalurgii. Prof. Etiene Aernoudt wykładał na wielu uczelniach świata. Związany jest przede wszystkim z Uniwersytetem Katolickim w Leuven, gdzie był m.in. dziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, rektorem Politechniki oraz członkiem Senatu. Prowadził badania naukowe i wykłady również w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Indonezji. Jest autorem ponad 200 publikacji, książek i podręczników dotyczących m.in. zagadnień przeróbki plastycznej materiałów, stopów z pamięcią kształtów, materiałów kompozytowych, metalurgii proszków i biomateriałów. Prof. Etiene Aernoudt jest wielkim przyjacielem Polski. Był profesorem na Politechnice Wrocławskiej, a w 1988 r. zainicjował trwającą do dziś ścisłą współpracę pomiędzy Wydziałami Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Katolickiego Uniwersytetu Leuven i Politechniki Częstochowskiej.

´Niedziela´ - Przyznano Panu tytuł Doktora Honoris Causa na Politechnice Częstochowskiej. Gratulujemy!

Prof. Etiene Aernoudt: - Dziękuję bardzo. Uważam to za wielki zaszczyt, nie tylko dla mnie, ale również dla wszystkich moich kolegów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Nasz Wydział jest rzeczywiście przykładem utrzymywania tradycji współdziałania i wzajemnego wzbogacania doświadczeń pracowników naukowych i grup badawczych. Jest to więc trochę dziwne uczucie, gdy jest się sztucznie oddzielonym od takiej grupy, jak w przypadku dzisiejszej uroczystości, ale ujmując sprawę w szerszym kontekście, jesteśmy bardzo szczęśliwi z otrzymania tego zaszczytnego tytułu.

- Co właściwie znaczy nazwa Uniwersytet Katolicki Leuven? Co sobą przedstawia Uczelnia w 2001 r.?

- Najprostszą odpowiedzią jest jej historia. Uczelnia została powołana do życia decyzją papieską w 1425 r., a więc 575 lat temu, jako uniwersytet katolicki dający możliwość studiów teologicznych i filozoficznych. Potem był w jej dziejach okres rozkwitu, a także trudniejsze czasy, ale ciągle poszerzano proces kształcenia i prac badawczych o wyłaniające się nowe dziedziny naukowe. KU Leuven przekształcił się obecnie w uniwersytet prywatny, określając swą misję stwierdzeniem, że "definiuje swoje zadania i priorytety autonomicznie" i że "proces przyswajania wiedzy jest ukierunkowany na wymogi metodologii naukowej i deontologii".

Jednak misją KU Leuven jest coś więcej niż tak obojętne stwierdzenie, wspólne dla wielu placówek akademickich na całym świecie. Dalsze określenie owej misji mówi że "uniwersytet katolicki działa jako krytyczne centrum myśli w ramach społeczności katolickiej, a jako takie ma głęboko na uwadze relacje pomiędzy nauką i wiarą oraz dialog pomiędzy Kościołem i światem".

- Czy, jako inżynierowi, nie jest Panu trudno współpracować efektywnie w realizacji tego drugiego celu?

- Nie. Już jako student inżynierii we wczesnych latach 60. byłem członkiem tzw. "grupy naukowej" nowo powstałej studenckiej parafii katolickiej i razem z żoną przez wiele lat aktywnie uczestniczyliśmy w katechetycznym przygotowaniu dzieci pracowników uczelni do I Komunii świętej; nadal regularnie bierzemy udział w obecnych zajęciach. Parafia uniwersytecka KU Leuven jest od wielu lat ważnym przewodnikiem rozwoju duchowego i religijnego życia we Flandrii.

Ponadto, kierunek Inżynierii bierze aktywny udział w działalności Grupy Rozważań w Etyce Chrześcijańskiej KU Leuven. Istnieją podgrupy rozważające problemy etyczne w dziedzinach: medycyny, ekonomii i prawa, ale także grupa poświęcona zagadnieniu takiemu, jak: etyka w nauce i technice. W każdej z tych grup ma miejsce przedstawianie poglądów i myśli na kluczowe zagadnienia nowoczesnego społeczeństwa, dając w wyniku sprawozdania, seminaria, ankiety i oświadczenia publiczne sygnowane przez władze Uczelni lub Wydziału.

- Dziękujemy za rozmowę.

Z prof. Etiene Aernoudt rozmawiała "Niedziela"

Edycja częstochowska 48/2001

E-mail:
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369-43-00

Najczęściej czytane
Niedziela świąteczna 2015
Face to face z Arcybiskupem

20 XII Sobota. Dzień powszedni.
Iz 7, 10-14 ; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 7c i 10b); Łk 1, 26-38;

Liturgia godzin Posłuchaj

Hymny okresowe po 16 grudnia – s. 281 [s. 104]. Psalmy z soboty III tygodnia – s. 833 [s. 1043]. Pozostałe teksty z 20 grudnia – s. 311 [s. 120].
1. Nieszpory z 4. niedzieli Adwentu – s. 274 [s. 98].

Paradoks Adwentu
Video-komentarz do Ewangelii
Niedziela Młodych

Reklama

Polecamy
U Polaków za granicą
Kalendarz bez barier
Konkurs papieski


Dwumiesięcznik dla najmłodszych

Tagi

Partnerzy

Kontakt

www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas