Niedziela Młodych

Adwentowe nicnierobienie

„Co jest jeszcze do zrobienia? Muszę się pośpieszyć. Nie mogę zwolnić tempa” – oto często nasz zaprogramowany sposób myślenia. Dobrze jest jednak czasem nic nie robić – żeby mógł coś zrobić w moim życiu Bóg. Temu może służyć Adwent.

Zobacz

tajemnice Jasnej Góry

Z miłości do historii i piękna regionu

Spędził blisko cztery lata w klasztorze paulińskim, mimo że ma żonę i dwoje dzieci. Wszystko w wolnym czasie. - Po pracy, bez kosztów dla rodziny, a wszystko dla następnych pokoleń - podkreśla Michał Sitek. Każdą wolną chwilę wykorzystywał na digitalizację (cyfrową dokumentację) archiwalnych jasnogórskich zbiorów.

Zobacz
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II

Ojciec Święty Jan Paweł II na Podkarpaciu (1)

Krosno - Dukla 1997 r.

Ks. Kazimierz Kaczor

Polub nas na Facebooku!

(...) 2 lipca 1994 r. Stolica Apostolska wydała Dekret o Heroiczności Cnót bł. Jana z Dukli. W następnym roku został kanonicznie potwierdzony cud zdziałany za przyczyną Błogosławionego. Powyższe decyzje otworzyły drogę do kanonizacji błogosławionego Zakonnika. Wśród osób duchownych i świeckich powstawała wtedy myśl, by kanonizacja tego świętego kapłana odbyła się w miejscu jego urodzenia i życia. Zresztą jak podkreślał abp Józef Michalik w wielu z rozmowach z kapłanami, że inicjatywa kanonizacji bł. Jana z Dukli w Dukli lub w Krośnie wyszła od samego Ojca Świętego. Papież chciał odwiedzić tereny Bieszczad, które mu były bliskie z czasów krakowskich, gdy wraz z młodzieżą wędrował po nich.
Pierwsze ustne zaproszenie Ojca Świętego do złożenia wizyty w Dukli wystosował burmistrz tego miasta Zygmunt Nowak 20 marca 1994 r. w bibliotece papieskiej w Watykanie, gdy spotkał się z Papieżem jako delegat Stowarzyszenia Gmin Małopolskich.
Następnie oficjalny list w tej sprawie został wysłany do Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 1 lutego 1995 r. od biskupów diecezjalnych metropolii przemyskiej obrządku łacińskiego oraz Metropolity przemysko-warszawskiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Powyższe zaproszenie było oficjalnym pismem, by Ojciec Święty przybył do archidiecezji przemyskiej. Okazją zaś byłaby bliska kanonizacja bł. Jana z Dukli, może także beatyfikacja sługi Bożego ks. Jana Balickiego oraz 400. rocznica Unii Brzeskiej dającej początek wielkiej i męczeńskiej drodze jedności Kościoła. Zaproszenie zostało podpisane przez: abp. Józefa Michalika, bp. Jana Martyniaka, bp. Kazimierza Górnego, bp. Jana Śrutwę.
28 czerwca 1995 r. Radni Miasta Krosna podjęli Uchwałę Nr XI 199/95 w sprawie zaproszenia Ojca Świętego Jana Pawła II do Krosna. Zaproszenie Radnych wraz z propozycją planu pielgrzymki do Krosna zostało wysłane drogą służbową do abp. Józefa Michalika, który zawiózł je do Watykanu. Podpisane było przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Stanisława Kawulę.
W lipcu 1995 r. do Dukli i Krosna przybył z polecenia Papieża osobisty jego sekretarz ks. Stanisław Dziwisz. Celem tego rekonesansu było obejrzenie miejsc proponowanych na spotkania z wiernymi w czasie pielgrzymki Ojca Świętego na Podkarpacie.
Od 15 do 21 października 1995 r. przebywała w Rzymie 90-osobowa grupa pielgrzymów z Dukli, która 18 października 1995 r. podczas prywatnego spotkania z Ojcem Świętym w Sali Klementyńskiej wręczyła dwa zaproszenia: oficjalne od władz świeckich Miasta Dukli podpisane przez burmistrza Zygmunta Nowaka i przewodniczącego Rady Andrzeja Krężałka i drugie z podpisami mieszkańców Dukli i okolic.
Na przełomie roku 1995/1996 udała się do Rzymu delegacja archiprezbiteratu krośnieńskiego i Urzędu Miasta Krosna. Celem tej podróży było zawiezienie i wręczenie oficjalnego zaproszenia Ojca Świętego Jana Pawła II do Krosna. Zaproszenie podpisali: ks. Kazimierz Kaczor - archiprezbiter krośnieński, ks. Bronisław Jastrzębski - proboszcz fary krośnieńskiej, Roman Zimka - prezydent Miasta Krosna i Wacław Krzanowski - członek Rady Miasta. W składzie delegacji był także przedstawiciel Wojewody Krośnieńskiego Witold Lichoń. Delegacja 2 stycznia 1996 r. uczestniczyła we Mszy św. w prywatnej kaplicy Ojca Świętego a następnie została przyjęta przez Papieża w Jego bibliotece. Tam w czasie spotkania w odpowiedzi na zaproszenie Ojciec Święty powiedział, że pragnie przyjechać do Dukli i Krosna.
Przez następne miesiące 1996 r. w dalszym ciągu czynione były starania o przyjazd Ojca Świętego do archidiecezji przemyskiej. Czynił to przede wszystkim abp Józef Michalik, który z racji prac w Kongregacji do Spraw Biskupów wyjeżdżał do Rzymu i zawsze w spotkaniach z Ojcem Świętym zapraszał go do archidiecezji. Czynił to także bp Jan Chrapek, który chciał, by Ojciec Święty odwiedził Miejsce Piastowe koło Krosna, gdzie żył i działał sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz, którego proces beatyfikacyjny się toczył. Czyniły to też różne grupy pielgrzymów, które przybywały do Watykanu na spotkania z Ojcem Świętym. W czasie audiencji środowych mieli oni ze sobą transparenty z napisem: „Ojcze Święty - archidiecezja przemyska czeka na Ciebie” albo „Ojcze Święty - Podkarpacie - czeka na Ciebie”. Także w Watykanie sprawę odwiedzin archidiecezji przemyskiej a w niej Dukli i Krosna popierali ks. Edward Nowak - sekretarz Kongregacji do Spraw Świętych i ks. Stanisław Dziwisz - sekretarz Ojca Świętego.
W kwietniu 1996 r. w Watykanie spotkał się z Ojcem Świętym wojewoda krośnieński Piotr Komornicki i złożył osobiste zaproszenie do odwiedzenia Krosna i Dukli.
Trzeba tu także zaznaczyć, że w połowie 1996 r. oficjalnie zaprosił do złożenia wizyty w Ojczyźnie Ojca Świętego w roku 1997 prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.
Chociaż nie było ustalenia, że Ojciec Święty przybędzie do archidiecezji przemyskiej, to jednak panowało przekonanie, że w planowanej przez Watykan na rok 1997 wizycie Ojca Świętego w Ojczyźnie Papież odwiedzi Podkarpacie - Duklę i Krosno. Dlatego 9 kwietnia 1996 r. abp Józef Michalik wydał Dekret ustanawiający Archidiecezjalną Komisję do spraw Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Przewodniczącymi zostali bp Stefan Moskwa oraz ojciec prowincjał Czesław Gniecki z Zakonu Bernardynów, pierwszym wiceprzewodniczącym - ks. inf. Stanisław Zygarowicz, a drugim - ks. Józef Bar. Równocześnie Ksiądz Arcybiskup upoważnił archiprezbitera krośnieńskiego ks. Kazimierza Kaczora i dziekana dukielskiego ks. Stanisława Siarę do powołania Komitetów Lokalnych w Krośnie i w Dukli.
Z chwilą powołania Komitetów Lokalnych, na czele których stanęli: w Krośnie - ks. Kazimierz Kaczor i Roman Zimka, a w Dukli - o. Gabriel Kudzia, ks. Stanisław Siara i Zygmunt Nowak rozpoczęła się intensywna praca mająca na celu godne przygotowanie tak duchowe, jak i materialne Podkarpacia na przyjęcie Ojca Świętego.
9 czerwca 1996 r. odbyło się w Krośnie spotkanie Komitetu Lokalnego Krosna z abp. Józefem Michalikiem i przedstawicielami Komitetu Archidiecezjalnego. W czasie tego spotkania zwizytowano lotnisko w Krośnie - miejsce przyszłego spotkania wiernych z Ojcem Świętym, ustalono, gdzie będzie stał ołtarz papieski, a także zobaczono budujący się kościół pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli, który miał być poświęcony w czasie pielgrzymki przez Papieża.
15 listopada 1996 r. przybył do Krosna o. Roberto Tucci i dokonał oględzin miejsc, gdzie Ojciec Święty miałby lądować, przejeżdżać, mieszkać i spotykać się z wiernymi, a także gdzie miałyby być rozlokowane parkingi. Zapoznał się też z przygotowaniami czynionymi przez policję państwową odnośnie bezpieczeństwa Ojca Świętego w czasie pielgrzymki na Podkarpacie.
20 listopada 1996 r. rozstrzygnięto i zatwierdzono projekt papieskiego ołtarza, jaki miał być zbudowany na lotnisku w Krośnie.
15 grudnia 1996 r. w Rzymie zatwierdzono program V Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. 9 i 10 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II miał nawiedzić Duklę i Krosno. W czasie Mszy św. na lotnisku w Krośnie miał dokonać kanonizacji bł. Jana z Dukli i koronować cudowne wizerunki Matki Bożej z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu, oraz poświęcić nowy kościół św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie, jako widzialną pamiątkę po wizycie Papieża.
Przez następne dni, tygodnie i miesiące 1997 r. trwały intensywne prace w miejscach, gdzie miał przebywać Ojciec Święty Jan Paweł II. Zbudowany został wspaniały ołtarz polowy na lotnisku w Krośnie i pięknie urządzona zakrystia w hangarze. Płytę lotniska podzielono na sektory, a w obrębie miasta i jego obrzeżach wydzielono miejsca na parkingi. Kościół pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli został przygotowany do poświęcenia.

cdn.

Referat wygłoszony przez ks. Kazimierza Kaczora podczas Konferencji popularnonaukowej, w Krośnie 9 czerwca 2005 r.

Edycja przemyska 14/2006

E-mail:
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676-06-00

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Polityk, który pozostał człowiekiem EDYTORIAL

Chrześcijanin musi być gotowy podzielić się z tymi, którzy są w potrzebie, podzielić się w sposób całkowicie bezinteresowny. »
Bp Krzysztof Nitkiewicz

Reklama


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas