Reklama

Sacroexpo 2018

IV Krajowy Kongres Polskiej Federacji „Pueri Cantores”

Hymn chwały Tobie śpiewamy

Aleksandra Rogalska
Edycja toruńska 30/2006

Ok. 500 młodych chórzystów - chłopców i dziewcząt, wzięło udział w IV Krajowym Kongresie Polskiej Federacji „Pueri Cantores”, który odbył się w dniach 29 czerwca - 2 lipca br. w Toruniu.

Federacja, powołana do życia 14 marca 1992 r. w Tarnowie, zrzesza 42 chóry chłopięce, chłopięco-męskie, dziecięce, żeńskie i młodzieżowe, które prowadzą szeroką działalność artystyczną i uświetniają swym śpiewem liturgię Kościoła katolickiego.
Krajowe Kongresy Polskiej Federacji „Pueri Cantores” odbywają się co 3 lata w innym miejscu. Dotychczas chóry gościły w Tarnowie (1997 r.), Krakowie (2000 r.) i Poznaniu (2003 r.). Organizator toruńskiego Kongresu, prof. Roman Grucza - dyrektor i dyrygent Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Thorunienses”, na główne miejsce wspólnych prób i koncertów połączonych chórów wybrał kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uczestniczyły w nich wszystkie chóry, które przyjechały do Torunia (z Białej Podlaskiej, Gułtowy, Inowrocławia, Koszalina, Limanowej, Olsztyna, Tarnowa, Warszawy, Wesołej, Wrocławia, Zabrza i gospodarze z Torunia).
Kościół rozbrzmiewał śpiewem od godzin popołudniowych w czwartek do niedzielnego przedpołudnia. Połączone chóry pod dyrekcją prof. Romana Gruczy i przy akompaniamencie organowym Tomasza Niżygorockiego odbywały codzienne wspólne próby i koncerty. Pierwszy z nich miał miejsce w czwartek 29 czerwca o godz. 19.30, podczas uroczystej inauguracji Kongresu, która rozpoczęła się wykonaniem Gaude Mater Polonia, a zakończyła hymnem Kongresu skomponowanym przez Krzysztofa Niegowskiego Hymnum gloriae Tuae canimus.
Zabrzmiały także utwory innych polskich kompozytorów: ks. W. Gieburowskiego Tu es Petrus, ks. A. Chlondowskiego Ave Maria oraz J. Fotka kanon Fixit solem i Chorał, traktujące o dziele astronoma Mikołaja Kopernika. Licznie zebranych gości, publiczność, dyrygentów i chórzystów powitał prof. Roman Grucza, który nie tylko dyrygował połączonymi chórami, ale i prowadził całą uroczystość. Podczas inauguracji głos zabrali honorowi goście Kongresu: ordynariusz diecezji toruńskiej bp Andrzej Suski, wojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, przewodniczący Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores” J. M. Torrents, przewodniczący Polskiej Federacji „Pueri Cantores” ks. dr Robert Tyrała i dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku - prof. Marek Rocławski, który wraz z prof. Henrykiem Gostomskim reprezentowali Akademię Muzyczną w Gdańsku.
Prezydent Torunia Michał Zaleski wraz z Romanem Gruczą wręczył gościom i dyrygentom chórów medal pamiątkowy, wybity z okazji IV Kongresu, który, podobnie jak okolicznościowy znaczek i okładka biuletynu, został zaprojektowany przez absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK, a zarazem chórzystę „Pueri Cantores Thorunienses” - Piotra Tołoczko.
W piątek 30 czerwca, podczas Modlitwy o pokój, którą celebrował bp Stefan Cichy - przewodniczący Komisji Liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski, zabrzmiały w wykonaniu połączonych chórów następujące utwory: O. Faulsticha - kanon i psalm Da pacem Domine, L. van Beethovena Niebiosa głoszą, J. Fotka - kanon Fixit solem i Chorał oraz K. Niegowskiego Hymnum gloriae Tue canimus.
Godzinę później w „Piwnicy pod Janami” odbyło się spotkanie gości Kongresu, dyrygentów i prezesów chórów z bp. A. Suskim, bp. S. Cichym, bp. J. Szamockim i prezydentem miasta Torunia M. Zaleskim. Nastąpiła wymiana upominków, życzeń i podziękowań, a także doświadczeń artystycznych.
W tym dniu o godz. 19.30 rozpoczął się koncert galowy Kongresu, podczas którego wszystkie chóry w nim uczestniczące wykonały indywidualnie kilkunasto minutowy program a cappella lub z towarzyszeniem organów, na który złożyły się utwory kompozytorów polskich i obcych, nierzadko w języku łacińskim. Długi, bo prawie trzygodzinny koncert z udziałem bp. A. Suskiego, nestora polskiej chóralistyki prof. H. Gostomskiego i innych zaproszonych gości, dał znakomitą sposobność rozkoszowania się subtelnym brzmieniem chłopięcych głosów.
Trzeci dzień Kongresu upłynął na zwiedzaniu Torunia z przewodnikami, oglądaniu miasta z wieży kościoła katedralnego i wspólnej próbie, a zakończył się wieczornym indywidualnym koncertem poszczególnych chórów w różnych kościołach naszego miasta. Społeczność Torunia po raz drugi mogła zachwycić się szlachetną barwą dziecięcych głosów i kunsztem artystycznym chórów.
Natomiast w południe, w Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizator Kongresu prof. Roman Grucza odpowiadał na pytania dziennikarzy.
Warto nadmienić, że Kongres został objęty patronatem medialnym przez: Niedzielę - Głos z Torunia, Nowości, TVP 3 Oddział TVP S.A. w Bydgoszczy i Telewizję Kablową Toruń MSM.
Bardzo znamienna jest długa lista osobistości państwowych i kościelnych, które objęły Kongres swym honorowym patronatem, m.in. Lech Kaczyński - Prezydent RP, Marek Jurek - Marszałek Sejmu, Kazimierz Marcinkiewicz - Premier RP, kard. Józef Glemp - Prymas Polski.
Na ręce prof. R. Gruczy i Prezydenta Polskiej Federacji „Pueri Cantores” ks. dr. R. Tyrały spłynęły listy okolicznościowe, w których zawarte są słowa uznania dla całego ruchu „Pueri Cantores”, organizatorów IV Kongresu oraz wszystkich dyrygentów i chórzystów.
Kulminacją Kongresu była Eucharystia sprawowana przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i kilkunastu kapłanów. Podczas Mszy św. po raz ostatni zabrzmiały połączone chóry, wykonując m.in. Missa Dominicalis ks. A. Chlondowskiego, Offertorium D-dur S. - Moniuszki, Ave verum - E. Elgara, E. Gruberskiego Homo quidam, Te Deum, a na zakończenie K. Niegowskiego hymn, którego pierwsze słowa są mottem Kongresu Hymnum gloriae Tuae canimus (Hymn chwały Tobie śpiewamy). Przed rozpoczęciem liturgii ks. R. Tyrała przeczytał list okolicznościowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, skierowany do uczestników Kongresu, a przed zakończeniem Eucharystii ks. Stanisław Mierzczak SCJ (asystent kościelny Polskiej Federacji „Pueri Cantores”) zaprezentował przesłanie Federacji do Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji IV Kongresu. Do miłego akcentu uroczystości należał moment podziękowań złożonych na ręce ks. prał. Józefa Nowakowskiego, proboszcza kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który z radością otworzył dla uczestników Kongresu podwoje świątyni, za serce, życzliwość i zrozumienie. Ks. R. Tyrała w szczególny sposób podziękował organizatorowi całego przedsięwzięcia - prof. Romanowi Gruczy. Jesienią 2005 r. wydał on (ze swoimi opracowaniami) materiały nutowe dla wszystkich chórów, zajął się logistyką i stroną artystyczną Kongresu, a władze miasta i województwa przekonał do sponsorowania przedsięwzięcia. W tym miejscu organizatorzy i wszyscy uczestnicy Kongresu dziękują Gminie Miasta Toruń i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wsparcie i pomoc finansową w tym wielkim przedsięwzięciu.
Kolejne spotkanie chórów zrzeszonych w Polskiej Federacji „Pueri Cantores” będzie szersze, w gronie wielojęzycznym, podczas Międzynarodowego Kongresu „Pueri Cantores”, który odbędzie się w Krakowie, w lipcu 2007 r.

Dr Wanda Półtawska: chciałam nauczyć ludzi, że nie są urodzeni, tylko stworzeni

2018-05-23 21:46

abd / Warszawa (KAI)

Ja chciałam nauczyć ludzi, że nie są urodzeni, tylko stworzeni. Ale to nie jest moja nauka, tylko nauka Kościoła rzymskokatolickiego, w wydaniu ks. Karola Wojtyły, którego spotkałam zaraz po tym, jak skończyłam studia – tak o swojej misji mówiła dr Wanda Półtawska podczas spotkania autorskiego zorganizowanego w duszpasterstwie oo. dominikanów w Warszawie przy ul. Freta. Odbyło się ono z okazji promocji najnowszej książki dr Półtawskiej „Genealogia divina. Boże pochodzenia człowieka”, wydanej nakładem Edycji św. Pawła.

B. M. Sztajner/Niedziela

Tłumy warszawiaków zebrały się w środowy wieczór w sali prowincjalskiej duszpasterstwa oo. dominikanów przy ul. Freta w Warszawie na spotkaniu autorskim z dr. Wandą Półtawską, przyjaciółką św. Jana Pawła II, obrończynią życia i specjalistką w dziedzinie psychiatrii. Okazją do spotkania była promocja najnowszej książki dr. Półtawskiej pt. „Genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka”, będącej zbiorem wykładów poświęconych małżeństwu i rodzicielstwu.

Wprowadzając w temat spotkania, jego moderator o. Stanisław Tasiemski OP przypomniał na wstępie, że przez całe życie, w różnych jego kontekstach, dr Wanda Półtawska stawia pytanie o to: „kim jest człowiek” i wokół tego pytania buduje nauczanie o wartości ludzkiego życia i podejmowanych przez człowieka wyborów.

„Gdzie tkwi tajemnica szczęścia, powodzenia, sukcesu ludzkiego życia, do którego często dążymy za wszelką cenę? (…) Jak być w pełni kobietą, mężczyzną i ojcem?” - wyliczał możliwe do zadania w tym kontekście pytania dominikanin, zaznaczając zarazem, że wszystkie słowa wydają się zbędne w sytuacji, w której nadarza się okazja, by oddać głos dr. Półtawskiej.

W swoim wystąpieniu autorka wyjaśniała genezę powstania książki, a także inspiracje, które towarzyszą jej w wieloletniej pracy z młodzieżą i młodymi małżonkami.

„Na początku, kiedy wróciłam z wojny po różnych perypetiach, postanowiłam, że będę lekarzem, choć wcześniej nie miałam takiego zamiaru. Wojna mnie do tego namówiła. Z medycyny postanowiłam wybrać najbardziej humanitarną dziedzinę: psychiatrię juwenilną. Ja jestem specjalistka od młodzieży” - wyjaśniała na wstępie, podkreślając, że to właśnie ludzie młodzi i znajdują się w centrum jej zainteresowania i prowadzili ją od tzw. trudnej młodzieży, do trudnych rodziców i rodzin. Podkreślała też, że rozwój człowieka, który jest przedmiotem jej zainteresowań naukowych, jest wpisany w boskie pochodzenie człowieka, który – stworzony z jednej komórki – jest przez Boga powołany do rozwoju.

„Ja chciałam nauczyć ludzi, że nie są urodzeni, tylko stworzeni. Ale to nie jest moja nauka, tylko nauka Kościoła rzymskokatolickiego, w wydaniu ks. Karola Wojtyły, którego spotkałam zaraz po tym, jak skończyłam studia” - mówiła, zaznaczając, że jako młody ksiądz, Karol Wojtyła opiekował się służbą zdrowia i medycyną, a więc obszarami, które znajdowały się także w jej zainteresowaniu, co zapoczątkowało ich wieloletnią współpracę i przyjaźń budowaną na wspólnej trosce o człowieka.

Mówiąc o osobistych inspiracjach zaczerpniętych od Karola Wojtyły, dr Półtawska wspominała też zainteresowania przyszłego papieża filozofią personalistyczną, która stała się dla niej inspiracją do stworzenia sposobu pracy z trudną młodzieżą i trudnymi rodzinami. Przywołała też dwa zdania Wojtyły, skierowane do uczestników małżeństw przeżywających trudności, które dla niej stały się podstawą wieloletniej pracy z małżonkami: „Najpierw zróbcie sobie program minimalny. Niczego sobie wzajemnie nie niszczcie. To nie jest program pozytywny, to jest program minimalnie negatywny. (…) A drugie zdanie brzmiało: jest jedno wyjście: furtka pokory. Niechaj każde z was uklęknie i powie: moja wina. Bo póki mówisz: twoja wina, nie masz żadnego wyjścia”.

Przechodząc od osobistych inspiracji, do motywów, które kierowały nią podczas pisania książek, podkreślała, że chciała, zachęcić młodych ludzi do czytania dokumentów przygotowywanych najpierw przez biskupa, a następnie przez papieża Wojtyłę, które były owocem jego wieloletnich doświadczeń pracy, m.in. z młodzieżą. Wśród tych dokumentów wymieniła m.in. „Miłość i odpowiedzialność”, papieską publikację, którą określiła określiła jako lekturę obowiązkową, a także list Jana Pawła II do rodzin.

„Ta książka, to jest po prostu skrypt dla moich dawnych studentów” - mówiła, zdradzając, że składają się na nią wykłady, które niegdyś głosiła studentom, a których treść skrzętnie udokumentowała Ewa Ablewicz-Rzeczkowska. Przekonywała, że poznawanie nauczania Kościoła o człowieku, wykładanego m.in. przez Jana Pawła II, to droga do szczęścia i świętości dla każdego.

„Jeżeli nie rozumiecie, kim jesteście, nie możecie być szczęśliwi” - mówiła, zwracając uwagę, że to nie entuzjazm względem osoby papieża, ale świadome zgłębianie jego nauczania jest najistotniejsze.

„Po raz pierwszy w historii świata papież Jan Paweł II wymyślił Światowe Dni Młodzieży. I wy wszyscy chcecie tam jechać, śpiewać mu Barki, ale dalej go nie chcecie czytać i nic nie wiecie!” - mówiła. Przypominała, że w tym nauczaniu jest zawarta papieska recepta na świętość rodziny, jaką jest świętość rodziców, której świadkami są dzieci. „Dzieci mają obserwować świętość rodziców, a nie awantury i krzywdy”. Za Karolem Wojtyłą przypominała także o świętości ciała ludzkiego. „Człowiek nie jest materią. Człowiek ma ciało, ale nie jest ciałem. Jest duchem ucieleśnionym” - mówiła. Przypominała, że wszelkie życie pochodzi od Boga przez mężczyznę, a kobieta jest sanktuarium tego życia, które ma tylko jedno zadanie: strzec tego życia.

Dr Półtawska mówiła też o obowiązku bronienia świętości życia i o tym, że ta obrona powinna być świadomym i konsekwentnym wyborem każdego człowieka. „Wybór, to nie: że coś sobie wziąłeś, ale: że coś musisz zostawić. (…) Życie chrześcijanina jest ciągłą ascezą” - przekonywała, zwracając uwagę, że Sakrament Bierzmowania niesie ze sobą konsekwencje takiego wyboru, które wyrażają się m.in. w przyjmowanych postawach i bronionych wartościach. Zwróciła też uwagę na trudności młodzieży w konsekwentnym podążaniu za dokonywanymi wyborami. „Młodzież rezygnuje dziś zupełnie z wolnej woli, bo wygodniej jest nie wiedzieć, nie umieć, nie rozumieć i zrzucić winę na trudne dzieciństwo i rodziców” - mówiła, dodając, za św. Janem Pawłem II, że jedynym zadaniem młodego człowieka powinno być świadome dążenie do świętości. Wielokrotnie podkreślała też, żemłodzi ludzie nie używają dziś rozumu, wolnej woli i sumienia i, że żyją w czasach, w których etyka została wyparta przez technikę.

„Masz być święty, wszyscy macie być święci. I ta książka ma pójść do wszystkich maturzystów, bo oni są w tym wieku, kiedy wydaje się, że już wszystko można” - podsumowała, zachęcając do lektury zbioru wykładów, wydanych pod wspólnym tytułem „Genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka”.

„Nie chodzi o czytanie. Chodzi o przyjęcie poglądów, które tam są zawarte. W tej książce zawarta jest nauka personalizmu, pewnego filozofa, a konkretnie: świętego filozofa Karola Wojtyły” - zachęcała.

„Genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka”, to zbiór wykładów dr. Wandy Półtawskiej wygłoszonych głównie w roku akademickim 2012/2013 dla słuchaczy bielskiego oddziału Instytutu Teologii Rodziny, założonego przy krakowskiej kurii przez ówczesnego bp. Karola Wojtyłę. Na publikację składają się wykłady nt. kobiety i mężczyzny, małżeństwa i rodziny, a także wykłady o tematyce uzupełniającej. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Edycja św. Pawła.

Wanda Półtawska z d. Wojtasik urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie. W młodości, podczas II wojny światowej była więźniem obozu koncentracyjnym w Ravensbrück. Po zakończeniu wojny rozpoczęła studia medyczne. Jest doktorem nauk medycznych oraz specjalistką w dziedzinie psychiatrii juwenilnej, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej i znaną obrończynią życia. Przez kilkadziesiąt lat przyjaźniła się i współpracowała z Karolem Wojtyłą, począwszy od czasów, gdy był on krakowskim duszpasterzem. Odznaczona m.in. Orderem Orła Białego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Franciszek i Benedykt XVI przyjęli Bartłomieja I

2018-05-26 15:03

st (KAI) / Watykan

Franciszek i jego poprzednik Benedykt XVI przyjęli duchowego zwierzchnika prawosławia, patriarchę Konstantynopola, Bartłomieja I. Rozmowa z papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie trwała około dwudziestu pięciu minut. Przybył on do Rzymu, aby odwiedzić bazylikę Dwunastu Apostołów, oddać cześć przechowywanym tam relikwiom apostołów Filipa i Jakuba Młodszego oraz wziąć udział w międzynarodowej konferencji Fundacji Centesimus Annus pro Pontifice.

Massimo Finizio / pl.wikipedia.org

Podczas dzisiejszego spotkania Bartłomiej przekazał papieżowi pudełko czekoladek, obraz Madonny z Dzieciątkiem, ikonę świętego Franciszka i broszurę o patriarchacie. Papież ze swej strony ofiarował osobiście podpisaną adhortację „Gaudete et exsultate” oraz brązową reprodukcję Drzwi Świętych.

Podczas konferencji obchodzącej 25-lecie istnienia Papieskiej Fundacji Centisimus Annus Bartłomiej wygłosił wykład na temat: „Wspólny chrześcijański program działania na rzecz dobra wspólnego”. W trakcie swojego wystąpienia poinformował, że wczoraj wieczorem spotkał się również z papieżem-seniorem Benedyktem XVI.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem