Reklama

IV Krajowy Kongres Polskiej Federacji „Pueri Cantores”

Hymn chwały Tobie śpiewamy

Aleksandra Rogalska
Edycja toruńska 30/2006

Ok. 500 młodych chórzystów - chłopców i dziewcząt, wzięło udział w IV Krajowym Kongresie Polskiej Federacji „Pueri Cantores”, który odbył się w dniach 29 czerwca - 2 lipca br. w Toruniu.

Federacja, powołana do życia 14 marca 1992 r. w Tarnowie, zrzesza 42 chóry chłopięce, chłopięco-męskie, dziecięce, żeńskie i młodzieżowe, które prowadzą szeroką działalność artystyczną i uświetniają swym śpiewem liturgię Kościoła katolickiego.
Krajowe Kongresy Polskiej Federacji „Pueri Cantores” odbywają się co 3 lata w innym miejscu. Dotychczas chóry gościły w Tarnowie (1997 r.), Krakowie (2000 r.) i Poznaniu (2003 r.). Organizator toruńskiego Kongresu, prof. Roman Grucza - dyrektor i dyrygent Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Thorunienses”, na główne miejsce wspólnych prób i koncertów połączonych chórów wybrał kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uczestniczyły w nich wszystkie chóry, które przyjechały do Torunia (z Białej Podlaskiej, Gułtowy, Inowrocławia, Koszalina, Limanowej, Olsztyna, Tarnowa, Warszawy, Wesołej, Wrocławia, Zabrza i gospodarze z Torunia).
Kościół rozbrzmiewał śpiewem od godzin popołudniowych w czwartek do niedzielnego przedpołudnia. Połączone chóry pod dyrekcją prof. Romana Gruczy i przy akompaniamencie organowym Tomasza Niżygorockiego odbywały codzienne wspólne próby i koncerty. Pierwszy z nich miał miejsce w czwartek 29 czerwca o godz. 19.30, podczas uroczystej inauguracji Kongresu, która rozpoczęła się wykonaniem Gaude Mater Polonia, a zakończyła hymnem Kongresu skomponowanym przez Krzysztofa Niegowskiego Hymnum gloriae Tuae canimus.
Zabrzmiały także utwory innych polskich kompozytorów: ks. W. Gieburowskiego Tu es Petrus, ks. A. Chlondowskiego Ave Maria oraz J. Fotka kanon Fixit solem i Chorał, traktujące o dziele astronoma Mikołaja Kopernika. Licznie zebranych gości, publiczność, dyrygentów i chórzystów powitał prof. Roman Grucza, który nie tylko dyrygował połączonymi chórami, ale i prowadził całą uroczystość. Podczas inauguracji głos zabrali honorowi goście Kongresu: ordynariusz diecezji toruńskiej bp Andrzej Suski, wojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, przewodniczący Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores” J. M. Torrents, przewodniczący Polskiej Federacji „Pueri Cantores” ks. dr Robert Tyrała i dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku - prof. Marek Rocławski, który wraz z prof. Henrykiem Gostomskim reprezentowali Akademię Muzyczną w Gdańsku.
Prezydent Torunia Michał Zaleski wraz z Romanem Gruczą wręczył gościom i dyrygentom chórów medal pamiątkowy, wybity z okazji IV Kongresu, który, podobnie jak okolicznościowy znaczek i okładka biuletynu, został zaprojektowany przez absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK, a zarazem chórzystę „Pueri Cantores Thorunienses” - Piotra Tołoczko.
W piątek 30 czerwca, podczas Modlitwy o pokój, którą celebrował bp Stefan Cichy - przewodniczący Komisji Liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski, zabrzmiały w wykonaniu połączonych chórów następujące utwory: O. Faulsticha - kanon i psalm Da pacem Domine, L. van Beethovena Niebiosa głoszą, J. Fotka - kanon Fixit solem i Chorał oraz K. Niegowskiego Hymnum gloriae Tue canimus.
Godzinę później w „Piwnicy pod Janami” odbyło się spotkanie gości Kongresu, dyrygentów i prezesów chórów z bp. A. Suskim, bp. S. Cichym, bp. J. Szamockim i prezydentem miasta Torunia M. Zaleskim. Nastąpiła wymiana upominków, życzeń i podziękowań, a także doświadczeń artystycznych.
W tym dniu o godz. 19.30 rozpoczął się koncert galowy Kongresu, podczas którego wszystkie chóry w nim uczestniczące wykonały indywidualnie kilkunasto minutowy program a cappella lub z towarzyszeniem organów, na który złożyły się utwory kompozytorów polskich i obcych, nierzadko w języku łacińskim. Długi, bo prawie trzygodzinny koncert z udziałem bp. A. Suskiego, nestora polskiej chóralistyki prof. H. Gostomskiego i innych zaproszonych gości, dał znakomitą sposobność rozkoszowania się subtelnym brzmieniem chłopięcych głosów.
Trzeci dzień Kongresu upłynął na zwiedzaniu Torunia z przewodnikami, oglądaniu miasta z wieży kościoła katedralnego i wspólnej próbie, a zakończył się wieczornym indywidualnym koncertem poszczególnych chórów w różnych kościołach naszego miasta. Społeczność Torunia po raz drugi mogła zachwycić się szlachetną barwą dziecięcych głosów i kunsztem artystycznym chórów.
Natomiast w południe, w Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizator Kongresu prof. Roman Grucza odpowiadał na pytania dziennikarzy.
Warto nadmienić, że Kongres został objęty patronatem medialnym przez: Niedzielę - Głos z Torunia, Nowości, TVP 3 Oddział TVP S.A. w Bydgoszczy i Telewizję Kablową Toruń MSM.
Bardzo znamienna jest długa lista osobistości państwowych i kościelnych, które objęły Kongres swym honorowym patronatem, m.in. Lech Kaczyński - Prezydent RP, Marek Jurek - Marszałek Sejmu, Kazimierz Marcinkiewicz - Premier RP, kard. Józef Glemp - Prymas Polski.
Na ręce prof. R. Gruczy i Prezydenta Polskiej Federacji „Pueri Cantores” ks. dr. R. Tyrały spłynęły listy okolicznościowe, w których zawarte są słowa uznania dla całego ruchu „Pueri Cantores”, organizatorów IV Kongresu oraz wszystkich dyrygentów i chórzystów.
Kulminacją Kongresu była Eucharystia sprawowana przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i kilkunastu kapłanów. Podczas Mszy św. po raz ostatni zabrzmiały połączone chóry, wykonując m.in. Missa Dominicalis ks. A. Chlondowskiego, Offertorium D-dur S. - Moniuszki, Ave verum - E. Elgara, E. Gruberskiego Homo quidam, Te Deum, a na zakończenie K. Niegowskiego hymn, którego pierwsze słowa są mottem Kongresu Hymnum gloriae Tuae canimus (Hymn chwały Tobie śpiewamy). Przed rozpoczęciem liturgii ks. R. Tyrała przeczytał list okolicznościowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, skierowany do uczestników Kongresu, a przed zakończeniem Eucharystii ks. Stanisław Mierzczak SCJ (asystent kościelny Polskiej Federacji „Pueri Cantores”) zaprezentował przesłanie Federacji do Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji IV Kongresu. Do miłego akcentu uroczystości należał moment podziękowań złożonych na ręce ks. prał. Józefa Nowakowskiego, proboszcza kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który z radością otworzył dla uczestników Kongresu podwoje świątyni, za serce, życzliwość i zrozumienie. Ks. R. Tyrała w szczególny sposób podziękował organizatorowi całego przedsięwzięcia - prof. Romanowi Gruczy. Jesienią 2005 r. wydał on (ze swoimi opracowaniami) materiały nutowe dla wszystkich chórów, zajął się logistyką i stroną artystyczną Kongresu, a władze miasta i województwa przekonał do sponsorowania przedsięwzięcia. W tym miejscu organizatorzy i wszyscy uczestnicy Kongresu dziękują Gminie Miasta Toruń i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wsparcie i pomoc finansową w tym wielkim przedsięwzięciu.
Kolejne spotkanie chórów zrzeszonych w Polskiej Federacji „Pueri Cantores” będzie szersze, w gronie wielojęzycznym, podczas Międzynarodowego Kongresu „Pueri Cantores”, który odbędzie się w Krakowie, w lipcu 2007 r.

Rozważania Męki Pańskiej z Całunem Turyńskim

2018-03-24 15:24

Rozmawiała Ewa Korbut / Kraków (KAI)

Całun Turyński, Sudarion z Oviedo, gwoździe i fragmenty Krzyża to relikwie czczone na całym świecie, głównie w okresie Wielkiego Tygodnia. Mają być one dowodem wydarzeń z Golgoty i inspiracją do rozważań nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. O fenomenie znaków Bożej Męki, a zwłaszcza Całunu Turyńskiego, mówi w rozmowie z KAI Krzysztof Sadło, dyrektor komitetu duszpasterskiego Polskiego Centrum Syndonologicznego oraz kurator wystawy "Kim jest człowiek z Całunu?" w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Graziako
Wizerunek Jezusa z Całunu Turyńskiego

Krzysztof Sadło: - Dla przykładu, patolodzy oszacowali, że ciało wewnątrz płótna znalazło się w około 2-3 godziny po zgonie i znajdowało się tam w bezruchu i w stanie stężenia między 24 a 40 godzin, co odpowiada czasowi, jaki w Ewangeliach upływa od zgonu do Zmartwychwstania.

Relacjonując wizytę św. Jana i św. Piotra w grobie, w poranek zmartwychwstania, Ewangelia św. Jana stwierdza dość lakonicznie, że Apostoł „ujrzał i uwierzył”. Co zobaczył św. Jan? Coś więcej niż brak ciała w grobie – to widziały i niewiasty. Ujrzał nienaruszone, puste płótno, z którego w sposób nieznany i niewyobrażalny, tak dla niego, jak i dla nas, musiało wydostać się Ciało Zmartwychwstałego Pana. Wskrzeszonego Łazarza musiano uwalniać i rozwiązywać z płócien pogrzebowych. Zmartwychwstały Pan najwyraźniej przez nie przeniknął.

- Czym w istocie jest Całun Turyński?

- Całun Turyński to długie na 4,4 m, a szerokie na 1,1 m, lniane płótno, na którym widnieje odbicie umęczonego, ukrzyżowanego mężczyzny - a dla większości chrześcijan, po prostu Jezusa Chrystusa. Poza tym, że dla większości z nas Całun jest święta relikwią, to jest też obrazem, przez który Bóg stara się przemówić nie tylko do naszego rozumu, ale przed wszystkim do naszego serca i pokazać nam swoją miłość. Jest ikoną kerygmatu.

- Z Całunu można dowiedzieć się wiele o tym, co wycierpiał owinięty w niego człowiek: ślady biczowania, bicia, korony z cierni.

- Tak, można dużo dowiedzieć się o Męce Pańskiej, w czym jeszcze bardziej pomagają wystawa i nasze prelekcje. Ostatecznie jednak nie o wiedzę tutaj chodzi, a o doświadczenie, o doprowadzenie człowieka do osobistego spotkania z Chrystusem. Ten cel przyświeca wszelkiej naszej działalności: prowadzeniu wystawy, organizowaniu Drogi Krzyżowej, głoszeniu konferencji czy wykładów na temat Całunu w szkołach i parafiach.

- Czy, według aktualnej wiedzy, płótno jest rzeczywiście tym, w które owinięty po zdjęciu z Krzyża był Jezus?

- Pytanie o autentyczność, to częste pytanie, jednak po latach posługi jako przewodnik na wystawie, po tysiącach wygłoszonych prelekcji, mogę z całą pewnością powiedzieć, że najważniejszym i chyba najbardziej konfrontującym dla człowieka pytaniem w obliczu Całunu, nie jest pytanie o jego autentyczność, ale o to, dlaczego stało się to, co Całun pokazuje, czyli dlaczego Jezus umarł i jaki to w ogóle ma związek z moim życiem. Staramy się postawić ludzi, którym opowiadamy o Całunie, właśnie w obliczu takiego pytania.

- Więc po co jest Całun Turyński? To jest dowód?

- Kiedy oprowadzam po wystawie czy prowadzę prelekcję na temat Całunu, nie tyle staram się pokazywać go jako dowód (choć wiele przemawia za jego autentycznością), co jako powód do postawienia sobie różnych pytań, jak choćby to wspomniane wcześniej. Ostateczne udowodnienie autentyczności niewiele może zmienić. Zobaczmy, że kiedy Chrystus chodził po ziemi, mimo iż czynił cuda i znaki, to nawróciła się mniejszość z tych ludzi, z którymi miał kontakt.
Ci, którzy się nawracali, robili to z dwóch powodów: albo ze względu na wspomniane cuda, których doświadczali bądź byli ich świadkami, albo ze względu na mądrość, z jaką Jezus głosił. Jest jednak jedna ciekawa postać, która nawróciła się, choć ani cudów nie widziała, ani mądrych nauk nie słyszała, a w dodatku jeszcze stało się to w ostatniej chwili jej życia.

- Dobry Łotr...

- Tak, ten, którego tradycja nazwała Dyzmą, nawrócił się, bo widział jak Jezus umierał. I to wystarczyło. Może jest wśród nas więcej takich „dobrych łotrów”, a może też każdy z nas ma w sobie coś z Dobrego Łotra i musi czasem coś takiego, co pokazuje nam Całun zobaczyć, ale może też i z naszą pomocą przeżyć, żeby chociaż trochę przekonać się o Miłości, jaką Pan Bóg ma do nas. Całun na pewno daje taką szansę. Może faktycznie jest tak, parafrazując jeden z wierszy św. Jana Pawła II, że kiedy nie nawraca nas Słowo, kiedy nie nawraca nas Znak, to nawraca nas Krew. Jego Krew.

- Kontemplując Całun jako relikwię Męki stawiamy sobie kolejne pytania o wpływ tych wydarzeń na nasze życie.

- Patrząc na tę ikonę Męki można także zastanowić się, czy moje życie jest dobrą odpowiedzią na miłość z jaką Bóg do mnie przychodzi. Wizerunek na Całunie pokazuje, że Jezus, kiedy przyszedł na świat i ukochał ludzi, to ukochał ich do końca. A jaka jest moja miłość?

- W rozważaniach Drogi Krzyżowej, w której możemy uczestniczyć na wystawie, oraz cyklu rozważań na kanale YouTube słyszymy, że Całun pokazuje nam nie tylko cierpienie i okrucieństwo, ale także nadzieję i miłosierdzie. Jak to jest możliwe?

- Pismo Święte w Psalmie 45. nazywa Chrystusa „najpiękniejszym z synów ludzkich”, a na Całunie widzimy Go takim, jakim opisywał Go Prorok Izajasz „tak zeszpeconym, że aż niepodobnym do ludzi” (Iz 52) i to jest właśnie wielka nadzieja dla nas. Dlaczego? Bo niezależnie od tego, jak każdy z nas zeszpecił swoje własne życie, jak bardzo upadł, to jest nadzieja na zmartwychwstanie, na to, że historia mojego życia nie musi się źle skończyć, że już dziś może się zmienić, bo Jego historia nie skończyła się w grobie, i moja też nie musi.
Pan Bóg przez swoją Mękę ukazuje nam też swoją dobroć. On nie porzuca człowieka i pomimo grzechu, który miał miejsce pod jednym drzewem, stawia drugie drzewo, aby położyć kres grzechowi i kłamstwu szatana. To jest paradoks chrześcijaństwa, religii, w której to nie człowiek składa ofiarę, aby przebłagać Boga, ale religii, w której Bóg złożył ofiarę z samego siebie, żeby przebłagać człowieka, żeby nas ostatecznie przekonać o swojej dobroci.

- Czy Całun wzbudza duże zainteresowanie?

- W tym roku poza stałą obsługą wystawy, miałem bardzo wiele wyjazdów z prelekcjami na temat Całunu do szkół, parafii i wspólnot. W sumie, gdyby to zliczyć, zrobiłem ok. 3,5 tys. km, najdalej na wschód odwiedziłem Sanok, a na zachód Szczecin. Wielki Post to czas, kiedy wzrasta zainteresowanie Całunem, ale treści z nim związane można równie dobrze wpasować także w okres wielkanocny, a nawet w każdy inny, bo zawsze jest dobry czas, aby mówić o tym, jak dokonało się nasze zbawienie. W tym miejscu jeszcze chciałbym wspomnieć o seminarium naukowym na temat Całunu, które zorganizowaliśmy w ramach Polskiego Centrum Syndonologicznego. Odbywa się ono na Uniwersytecie Jagiellońskim w cyklu miesięcznym, uczestniczą w nim naukowcy z różnych polskich uczelni. W końcu też, jak zwykle w Wielkim Poście, organizowaliśmy Drogi Krzyżowe z Całunem.
***
Wystawa „Kim jest człowiek z Całunu?” została przygotowana przez Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa we współpracy z Fundacją „Othonia” oraz Centrum Jana Pawła II. Mieści się w budynku Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie. Więcej informacji na temat samej wystawy: www.calun.info.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Z. Grocholewski wysłannikiem papieskim na obchody 700-lecia sanktuarium w Piekarach Śląskich

2018-03-24 18:26

kg (KAI) / Watykan/Piekary

Papież Franciszek mianował prefekta-seniora Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenona Grocholewskiego swym osobistym wysłannikiem na obchody 700. rocznicy konsekracji sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Uroczystości te odbędą się 27 maja br.

Katarzyna Cegielska

Sanktuarium w Piekarach jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce, mimo że w tamtejszej bazylice znajduje się tylko kopia obrazu, słynącego od XVII wieku cudami i łaskami. Oryginał wywieziono bowiem w 1702 - w obawie przed trwającą wówczas na ziemiach Polski tzw. wojną północną - do Opola, skąd już nigdy nie powrócił. W świątyni piekarskiej pozostała kopia, a jednak to tam, a nie do Opola przybywali i do dzisiaj przybywają pątnicy.

Pierwsza pielgrzymka do cudownego obrazu dotarła tam w 1676 z Tarnowskich Gór. Potem ruch pielgrzymkowy bardzo się rozwinął, a wśród przybywających do Piekar był m.in. Jan III Sobieski, gdy pod koniec sierpnia 1683 podążał z odsieczą pod Wiedeń.

15 sierpnia 1925 ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Lorenzo Lauri nałożył na obraz Madonny Piekarskiej korony podarowane i poświęcone przez Piusa XI.

Rosnący kult maryjny w XIX wieku spowodował wzniesienia nowej świątyni na miejsce dotychczasowego drewnianego kościółka, który stał się za mały. Nowy obiekt pw. Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja, zbudowany w stylu neoromańskim, konsekrował 22 sierpnia 1849 biskup wrocławski kard. Melchior Diepenbrock. W latach 1844-49 postawiono także cztery kaplice: św. Teresy, św. Sebastiana, św. Franciszka i Matki Bożej Lekarki Chorych. 1 grudnia 1962 Jan XXIII nadał kościołowi piekarskiemu tytuł "Bazyliki Mniejszej".

W latach 1869-96 zbudowano tam kalwarię, na którą składają się 14 kaplic Drogi Krzyżowej, 15 kaplic różańcowych i 11 innych, związanych z życiem Chrystusa i Jego Matki.

Dziś do sanktuarium pielgrzymki przybywają przez cały rok, przy czym do najbardziej znanych należą: pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców w ostatnią niedzielę maja oraz kobiet (mężatek i panien) w pierwszą niedzielę po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia).

Od 1967 roku stałym pątnikiem do Piekar, zwłaszcza w maju, był ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła, który później - już jako papież - nadał Pani Piekarskiej tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem