Reklama

Sanktuaria archidiecezji częstochowskiej

Mrzygłód czci swoją Patronkę

Agnieszka Raczyńska-Lorek
Edycja częstochowska 37/2006

Każda koronacja jest doniosłym wydarzeniem dla Kościoła, bo cześć, jaką otaczamy Bogarodzicę jest wypełnieniem Jej słów: „Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). Akt nałożenia królewskich diademów na skronie Bożego Dzieciątka i Jego Matki w prastarym Mrzygłodzie miał miejsce w czasie szczególnym - na zakończenie Międzynarodowych Kongresów Mariologicznego i Maryjnego, które odbywały się w Częstochowie. Do tego wydarzenia doszło 25 sierpnia 1996 r. na błoniach myszkowskich. W obecności 34 biskupów, w tym 5 kardynałów, przy ogromnym udziale wiernych i pielgrzymów legat papieski kard. Adam Maida z Detroit w USA dokonał historycznego aktu koronacji.

Minęło 10 lat…

„Z wdzięcznością wspominamy największe w historii naszej parafii, miasta i regionu wydarzenie, aby umocnić i ożywić cześć i miłość do Matki Najświętszej. Czujemy Jej obecność na każdym kroku, Ona jest Tą, która dodaje otuchy, nadziei, wiary i stale zapewnia o swej macierzyńskiej miłości” - mówił rozpoczynając uroczystości rocznicowe gospodarz miejsca, kustosz sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej, proboszcz parafii, ks. prał. Zdzisław Skrzek.
Uroczystości jubileuszu koronacji rozpoczęły się w dniu odpustu parafialnego, który obchodzony jest w mrzygłodzkiej wspólnocie 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Sumie odpustowej, która rozpoczęła się przy ołtarzu polowym w samo południe, przewodniczył ks. inf. Zenon Janyszek, zaś słowo Boże wygłosił ks. dr Remigiusz Lota - ojciec duchowny częstochowskiego seminarium, niegdyś wikariusz parafii w Mrzygłodzie. W kolejnych dniach, od 16 do 20 sierpnia, zgodnie z tradycją, w ramach tzw. Dni Mrzygłodzkich, do sanktuarium przybywały pielgrzymki kapłanów i wiernych z dekanatów regionu zawierciańsko-żareckiego.
Zwieńczeniem rocznicowych uroczystości była 20 sierpnia wielka procesja maryjna z kopią obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej, której przewodniczył metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. Udekorowane domy i ulice wyznaczały procesyjną trasę, podczas której śpiewano maryjne pieśni i rozważano tajemnice różańcowe. Wierni na czele z Arcypasterzem przeszli z placu koronacyjnego na plac kościelny, gdzie przy ołtarzu polowym rozpoczęła się Najświętsza Liturgia. Ksiądz Arcybiskup podkreślił, iż każda procesja przypomina nam naszą wędrówkę do nieba, zachwycił się oryginalnością mrzygłodzkich uroczystości, wskazał na ich specyfikę i głęboką rolę dla regionu.

Owoce koronacji

Kustosz mrzygłodzkiego sanktuarium, ks. prał. Zdzisław Skrzek twierdzi, iż jego dotychczasowa, 23-letnia posługa w tym miejscu dzieli się na trzy zasadnicze etapy: przygotowanie do aktu koronacji - „wówczas podjęta została renowacja zabytkowej świątyni, powstała nowa polichromia, zmienił się wystrój wnętrza, odnowiliśmy wieżę kościelną oraz zewnętrzną elewację. W 1986 r. w dawnym ogrodzie plebańskim, na wzgórzach usypanych z kamienia wapiennego z pobliskiej Jury, zbudowaliśmy stacje Kalwarii Mrzygłodzkiej wykonane w brązie przez rzeźbiarza architekta z Wrocławia, Tadeusza Tellera. Przygotowaliśmy też plac z ołtarzem polowym dla większych zgromadzeń wiernych” - wspomina Ksiądz Kustosz. „Potem doczekaliśmy się dziejowego i niewątpliwie największego wydarzenia, jakim była koronacja Matki Bożej Mrzygłodzkiej, a od 10 lat wypełniamy wyzwania i zadania pokoronacyjne” - dodaje.
Życie religijne w sanktuarium mocno się ożywiło. Można już mówić o duchowych owocach koronacji. Wielu oddających się w opiekę Mrzygłodzkiej Pani doznaje łaski zdrowia i duchowych nawróceń. Nie brakuje pielgrzymów, którzy zatrzymują się tutaj zwłaszcza w drodze do Jasnogórskiej Pani. Co roku przybywają także pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych, wielu indywidualnych turystów oraz zgłoszone grupy pielgrzymkowe, szczególnie ze Śląska. W świątyni odprawiane są: w każdą środę Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Mrzygłodzkiej, nabożeństwa adoracyjne Godzina Święta, nabożeństwa majowe i październikowe, apele maryjne, wierni uczestniczą też w czuwaniach pokutno-fatimskich, każdego miesiąca odprawiana jest także Msza św. w intencji Ojca Świętego. Z wieży kościelnej wygrywane są na trąbkach pieśni ku czci Matki Bożej.
Z materialnych zadań pokoronacyjnych na plan pierwszy wysuwa się bardzo nowoczesny Dom Pielgrzyma, którego budowa ruszyła 7 lat temu. „Obecnie wszystkie wysiłki kierujemy na ostateczne wykończenie i oddanie do sprawowania kultu kaplicy w Domu Pielgrzyma, którą poświęci w uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej, 7 października Ksiądz Arcybiskup” - informuje ks. prał. Skrzek. Będzie to zarazem dzień Pielgrzymki Wspólnot Żywego Różańca do sanktuarium w Mrzygłodzie. Wtedy też nastąpi uroczyste zakończenie jubileuszowych obchodów.

Reklama

Kult Mrzygłodzkiej Pani

8 września 1644 r. ojcowie dominikanie z Krakowa przywieźli obraz Matki Bożej Różańcowej do Mrzygłodu i jednocześnie bardzo uroczyście zaprowadzili tutaj Arcybractwo Różańca Świętego. Był to początek kultu Matki Bożej Różańcowej w parafii i jednocześnie jedno z pierwszych miejsc wzmożonego kultu Matki Bożej Różańcowej na ziemiach polskich. Z racji gromadzenia się przed ołtarzem różańcowym coraz większych rzesz wiernych, zaistniała potrzeba budowy odrębnej kaplicy, do której uroczyście przeniesiono obraz. W 1782 r. umieszczony został w ołtarzu głównym, nosząc od tej pory wezwanie Wniebowziętej Królowej Różańca Świętego. Obraz wraz z upływem czasu uległ zniszczeniu. Zastąpiono go nowym wizerunkiem Matki Bożej. Niedługo potem, w 1804 r. miała miejsce następna wymiana obrazu w ołtarzu głównym. Ten trzeci wizerunek Matki Bożej dotrwał w centralnym miejscu świątyni do naszych czasów, a mieszkańcy nazwali go obrazem Matki Bożej Mrzygłodzkiej. W 1986 r. metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak odnowił kult Matki Bożej Mrzygłodzkiej, uznając tutejszą świątynię sanktuarium maryjnym, a 24 października 1994 r. Jan Paweł II wydał bullę zezwalającą na koronację koronami papieskimi obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej.
Obraz o wymiarach 110x75 cm namalowany jest na obciągniętym na deskach płótnie. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce. Kompozycja postaci powtarza ikonograficzny typ Hodegetrii. Tło obrazu jest ciemne, zaś twarze i dłonie postaci są w kolorze naturalnym. Na postaci Matki Bożej i Dzieciątka Jezus nałożono sukienkę i korony pochodzące z wcześniejszego obrazu, co wskazuje na fakt, że obydwa wizerunki musiały mieć podobne rozmiary i kompozycję postaci. Autorem obrazu jest artysta malarz Ciszewski, a fundatorem dziedzic mrzygłodzki Łukasz Bniński. „Szczęśliwe oczy w obrazie Maryi zdają się patrzeć na ciebie, gdziekolwiek klęczysz, raz wesołe, to smutne, stosownie jak twoje sumienie” - pisał o mrzygłodzkim wizerunku Maryi jeden z pracujących tutaj duszpasterzy, ks. Romuald Wójcik.

Ordo Iuris składa skargę do Rady Etyki Mediów na artykuł „Wysokich Obcasów”

2018-02-22 14:27

Artykuł weekendowego magazynu „Gazety Wyborczej”, promujący aborcję hasłem „Aborcja jest ok”, narusza standardy etyki dziennikarskiej i stanowi zakazaną pochwałę działalności przestępczej. Instytut Ordo Iuris skierował dzisiaj skargę na publikację do Rady Etyki Mediów. Skargę można poprzeć podpisując petycję na portalu maszwplyw.pl.

screen/Wysokie Obcasy
Okładka "Wysokich Obcasów" budzi sprzeciw

Artykuł przytacza nieprawdziwe stwierdzenia o legalności pomocy w dostępie do aborcyjnych środków farmakologicznych. Wprowadzone śródtytuły „Informowanie nie jest nielegalne” oraz „Aborcja farmakologiczna. Bezpieczna alternatywa” wskazują na celowe promowanie nieprawdziwych informacji. Zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej oraz prawem prasowym, obowiązkiem dziennikarza jest weryfikowanie zgodności z prawdą informacji, które udostępnia.

Tymczasem z art. 152 § 2 i art. 18 kodeksu karnego jasno wynika, że karana jest pomoc w przerwaniu ciąży udzielona poprzez świadome i celowe działanie mające na celu wsparcie aborcji, w tym m.in. dostarczenie narzędzi służących o tego celu (w tym sprzedaż leków wczesnoporonnych), dostarczenie rady lub informacji (np. gdzie lub w jaki sposób przerwać ciążę), pośrednictwo w organizacji przerywania ciąży (w tym skontaktowanie kobiety w ciąży z osobą przeprowadzającą aborcję), czy też pokrycie kosztów przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. Mówiła o tym zeszłoroczna, głośna ekspertyza Instytutu Ordo Iuris oparta o dotychczasowe orzecznictwo i poglądy doktryny prawa.

Za szczególną manipulację można uznać posłużenie się na okładce czasopisma hasłem „NIE JESTEŚ SAMA. 1 Z 3 TWOICH ZNAJOMYCH MIAŁA ABORCJĘ”. Zdanie to jest przedstawione w sposób jednoznacznie sugerujący, że obliczenia te mają jakiekolwiek umocowanie w badaniach. Tymczasem przywoływane na ich poparcie badania CBOS z 2013 r. dowodziły przede wszystkim istotnego wpływu prawnej ochrony życia na spadek liczby aborcji przeprowadzonych w młodszym pokoleniu Polek.

W skardze do Rady Etyki Mediów Ordo Iuris podkreśla, że publikacja „Wysokich Obcasów” pt. „Aborcja farmakologiczna jest w Polsce tematem tabu” narusza nie tylko standardy etyki dziennikarskiej, ale także może stanowić zakazaną pochwałę działalności przestępczej, co samo w sobie stanowi przestępstwo z art. 255 §3 kodeksu karnego. Artykuł zawiera instruktaż dostateczny dla pozyskania farmakologicznych środków aborcyjnych, promuje hasło „Aborcja jest normalna” oraz przytacza słowa jednej z bohaterek, dla której aborcja stanowi „największe hobby”. Ten sam zarzut odnieść należy do okładki zapewniającej, że „Aborcja jest ok”.

Zgodnie z Kartą Etyczną Mediów zarówno dziennikarze, jak i wydawcy, winni kierować się w swej pracy zasadami prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, a także zasadą uczciwości, szacunku i tolerancji, zasadą pierwszeństwa dobra odbiorcy oraz zasadą wolności i odpowiedzialności. Artykuł „Aborcja farmakologiczna jest w Polsce tematem tabu” i towarzysząca mu okładka naruszyły wszystkie te standardy.

Analiza wątpliwości prawnych i etycznych została przedstawiony w skardze przekazanej do Rady Etyki Mediów.

Petycja Instytutu Ordo Iuris skierowana do Rady Etyki Mediów dostępna jest na stronie: www.maszwplyw.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

"Niedziela" odnaleziona we Wrocławiu

2018-02-22 14:58

Agnieszka Bugała


Znalezione we Wrocławiu roczniki "Niedzieli"

W Centrum Technologii Audiowizualnych (b. Wytwórnia Filmów Fabularnych) we Wrocławiu znaleziono oryginalnie oprawione roczniki Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z 1934r. Dyrektor Centrum Robert Banasiak jutro opowie nam historię tego cennego znaleziska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem