Reklama

Dynamizm dojrzałej wspólnoty

Ks. Adam Łach
Edycja płocka 53/2006

Pierwsza informacja o tym, że w Brwilnie znajduje się kościół, pochodzi już z 1220 r. Następne świątynie powstawały w wiekach: XIV, XVI i XVIII. Obecny kościół parafialny konsekrował bp Wojciech Gadomski w 1787 r. Dziś jednak z uwagi na migracje ludności centrum parafialnego życia przenosi się powoli gdzie indziej - do nowo wybudowanej świątyni filialnej w Maszewie Dużym. Kościół ten konsekrował 8 października przy okazji wizytacji kanonicznej bp Roman Marcinkowski.

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie

Patron parafii: św. Andrzej Apostoł
Kościół parafialny: pw. św. Andrzeja Apostoła
Dekanat: Płock-Zachód
Miejscowości: Biskupice, Brwilno, Ludwikowo, Maszewo Duże, Maszewo n. Wisłą, Płock (część)
Kościół filialny: pw. św. Jadwigi Śląskiej w Maszewie Dużym
Proboszcz: ks. kan. Henryk Lipka
Pomoc duszpasterska: ks. dr Marek Wilczewski
Katecheci: Aneta Mikołajewska, Elżbieta Załęgowska
Organista: Janusz Piotrowski
Zakrystiani: Romuald Dolecki (w Brwilnie), Edward Zalewski (w Maszewie)
W parafii działają: lektorzy, ministranci, koła Żywego Różańca (7), asysta procesyjna, parafialna rada gospodarcza, Papieskie Dzieło Misyjne
Współpracują z parafią: Ochotnicza Straż Pożarna, Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie, drużyny harcerskie
Msze św. w niedziele:
w kościele parafialnym - 9, 17.30
w kościele filialnym - 11, 16

Charakterystyka parafii

Wspólnotę zaprezentował Pasterzowi duszpasterzujący tu od 1986 r. proboszcz ks. kan. Henryk Lipka. Jak poinformował, parafia liczy obecnie 2445 osób. Średnia frekwencja we Mszy św. niedzielnej wynosi 33%, co niedzielę do Komunii św. przystępuje ok. 200 osób.
W dni powszednie w Eucharystii uczestniczy ok. 30 osób. Duża liczba parafian bierze udział w Godzinie św. w I czwartki miesiąca, w I piątki przeważają dzieci. Dobrą frekwencją cieszą się nabożeństwa okresowe: majowe i październikowe. W obu kościołach uczestniczy w nich codziennie ok. 200 wiernych. Majowe odprawiane jest także przy figurach w poszczególnych wioskach. Bardzo dobrze wypadła ostatnia renowacja Misji św., a także doroczne rekolekcje adwentowe i wielkopostne.
Życie duszpasterskie toczy się w dwóch ośrodkach: w Brwilnie i Maszewie Dużym. Z uwagi na zmiany demograficzne w poszczególnych miejscowościach od jakiegoś czasu to właśnie Maszewo - jako największa miejscowość w parafii - przejmuje palmę pierwszeństwa. Świadczy o tym m.in. nowa wspaniała świątynia, konsekrowana podczas wizytacji. Brwilno jednak również tętni życiem - wszak to tu znajduje się oficjalna siedziba parafii i parafialny kościół. Można by zaryzykować twierdzenie, że dojrzała wspólnota z tradycjami „urodziła” nową, dynamiczną część parafii skupioną wokół kościoła w Maszewie Dużym.

Grupy duszpasterskie

O żywotności obu ośrodków świadczą działające w nich grupy duszpasterskie. Papieskim Dziełem Misyjnym funkcjonującym już od 9 lat przy szkole w Maszewie opiekuje się Aneta Mikołajewska. Do koła należą 43 uczniowie i uczennice z klas III-VI. Ich zadaniem jest modlitwa za misjonarzy, czytanie prasy katolickiej, a także pomoc materialna pozyskiwana z kiermaszu misyjnego, loterii, sprzedaży własnoręcznie wykonanych kart oraz kolędy misyjnej. Członkowie koła przygotowują też rozważania różańcowe i medytacje do Drogi Krzyżowej.
W obu ośrodkach działają grupy ministranckie. W Brwilnie do Mszy św. służy 10 chłopców, w Maszewie jest ich 20. Wśród ministrantów jest dwóch lektorów.
Modlitewne zaplecze parafii stanowi 7 kół Żywego Różańca. Niektóre mają swoje wezwania. W Brwilnie działa koło pw. Świętej Trójcy, w Maszewie nad Wisłą - pw. św. Andrzeja, kołom w Maszewie Dużym patronują m.in.: Jan Paweł II, św. Faustyna i św. Teresa z Lisieux. Pośród różnych intencji koła stale modlą się m.in. o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Kilka razy w ciągu roku zamawiają Msze św., zaś niemal wszystkie członkinie Żywego Różańca są w asyście procesyjnej, której zadaniem jest dbanie o właściwą oprawę procesji eucharystycznych.
Kwestie materialne to domena parafialnej rady gospodarczej, w skład której wchodzą reprezentanci poszczególnych miejscowości. Rada spotyka się 2 razy w roku lub w razie bieżących potrzeb. Jej członkowie służą pomocą, angażują się w zbiórkę ofiar na różne cele. „Niejednokrotnie sam ksiądz proboszcz zabiega o wsparcie spoza parafii, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni” - mówił przedstawiciel rady, składający sprawozanie z działalności tego gremium. „Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, bo wybudowaliśmy dom Boży” - dodał.
Podczas spotkania z grupami głos zabrała także dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, w którym przebywa 120 pensjonariuszy. „Dziękuję dziś za dar jedności i powszechności Kościoła, bo dzięki niemu niepełnosprawni mogą w nim być i funkcjonować” - mówiła.
Z parafią współpracują także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Brwilna i Maszewa, jak również drużyny harcerskie. Pod adresem tych grup ks. Henryk Lipka skierował słowa szczególnego podziękowania.
Koordynacja pracy duszpasterskiej w dwóch ośrodkach, zwłaszcza gdy w grę wchodzi budowa kościoła, to dla jednego kapłana niesłychanie trudne zadanie. Dlatego też przez szereg lat księdzu proboszczowi pomagali diakoni VI roku płockiego Seminarium, zaś od niedawna pomocą służy ks. dr Marek Wilczewski, wykładowca homiletyki w WSD i kapelan DPS w Brwilnie.

Reklama

Dokonania materialne

Mimo że prace gospodarcze od długiego czasu koncentrowały się głównie wokół budowy kościoła, to jednak piękna zabytkowa świątynia w Brwilnie nie schodziła wcale na dalszy plan: na kościele zostały wymienione rynny i instalacja odgromowa, wykonano przyłącze energetyczne, zainstalowano alarm. Zabezpieczona została skarpa, której osuwanie zagrażało świątyni. Zakupiono 26 arów ziemi pod parking, poszerzono i ogrodzono cmentarz, prowadzone były także prace nad renowacją kościoła.
Budowa świątyni w Maszewie Dużym pochłaniała lwią część czasu, energii i środków materialnych. Od ostatniej wizytacji kościół wzbogacił się o nowy drewniany sufit, instalację alarmową i elektryczną. Wykonano tynki wewnętrzne, betonową posadzkę, zaś w prezbiterium położono posadzkę granitową o powierzchni 200 m2.
W 2003 r. do nowej świątyni przeniesiono Najświętszy Sakrament, zaś w dniu wizytacji kościół został konsekrowany.

Przebieg wizytacji

Pasterską wizytę rozpoczęło spotkanie z grupami duszpasterskimi w kościele parafialnym w Brwilnie, po czym Ksiądz Biskup odprawił Mszę św. W homilii podkreślił, że polska rodzina jest współcześnie dotykana wieloma zagrożeniami, „a jeśli rodzina będzie chora, państwo nie będzie zdrowe; nie pomogą wtedy nawet najlepsze ustawy” - mówił Pasterz.
Kolejny punkt programu stanowiła Eucharystia sprawowana w kościele w Maszewie, podczas której świątynia została konsekrowana. W homilii Biskup Roman przypomniał, że każdy kościół jest „wyrazem tęsknoty za wieczną prawdą, dobrem i pięknem”. „To owoc waszej miłości do Tego, który jest Panem wszelkiego stworzenia” - podkreślał. Po obrzędzie konsekracji i liturgii eucharystycznej kanclerz Kurii ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski odczytał akt konsekracyjny. Podpisy pod dokumentem złożyli: Ksiądz Biskup i wybrani kapłani, a także świeckie osoby zaangażowane w budowę kościoła na różnych etapach.
Miłym akcentem było wystąpienie prepozyta Kapituły Pułtuskiej ks. inf. Saturnina Wierzbickiego, który odczytał pismo bp. Stanisława Wielgusa, mianujące proboszcza ks. Henryka Lipkę kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. „W szczególny sposób i z całego serca dziękuję za ogromny trud i poniesione wielorakie ofiary przy budowie - wraz z parafianami - wspaniałej świątyni w Maszewie. (...) Wierzę mocno, że to odznaczenie (...) będzie źródłem osobistej satysfakcji, a także zachętą o dalszej owocnej i twórczej pracy dla dobra Kościoła płockiego” - napisał Biskup Stanisław. Słowa listu zostały przyjęte przez wiernych oklaskami. Podobnie zareagowali wierni, gdy ksiądz proboszcz, podsumowując uroczystość, podziękował Pasterzom za „modlitwę i ojcowską miłość”.
W uroczystości wzięli udział liczni goście: kapłani z Kurii Diecezjalnej i innych urzędów centralnych, profesorowie UKSW i WSD, duchowni z dekanatu Płock-Zachód i z diecezji, a także architekci, inżynierowie, inspektorzy nadzoru i bardzo wielu parafian.

Reklama

Nigeria: zamordowano 120 chrześcijan – media milczą

2019-03-19 13:33

ts (KAI) / Wiedeń

Od lutego w Nigerii zamordowano ponad 120 chrześcijan, ostatnio 52 w miniony poniedziałek. Informując o tym katolicki portal internetowy kath.net dziwi się, że ta wiadomość nie znalazła się w serwisach żadnej agencji informacyjnej, nie było żadnej wiadomości telewizyjnej. Milczą o tym także przedstawiciele Kościoła, nie tylko katolickiego.

Wiesław Ochotny
„Jezus, chcąc zdobyć człowieka, oddał wszystko, co miał: pozbawił się bóstwa i poświęcił się aż do śmierci krzyżowej”

Agencja cytuje doniesienia „Christian Post”, według której bilans ostatniego ataku na chrześcijan, to nie tylko 52 zamordowanych, ale także kilkadziesiąt osób ciężko rannych i zniszczone 143 domy w wioskach Inkirimi, Dogonnoma i Ungwan Gora. Dzień wcześniej we wsi Ungwan Barde w regionie Kajuru zamordowano 17 chrześcijan. Pod koniec lutego podczas ataku w Maro zamordowano 38 chrześcijan i spalono kościół.

Nigeria jest obecnie na 12 miejscu wśród krajów świata, najbardziej prześladujących chrześcijan. Według chrześcijańskiej organizacji wspierającej i monitorującej prześladowanych chrześcijan „Open Doors” w 2018 roku muzułmańscy bojownicy zamordowali w tym kraju tysiące wyznawców Chrystusa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Światowy Dzień Zespołu Downa - w 2017 r. było 1035 tzw. aborcji eugenicznych

2019-03-20 12:53

lk / Warszawa (KAI)

Przed obchodzonym 21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa KAI przypomina ostatnie oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia na temat liczby dozwolonych prawem aborcji - ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub zagrożenie jego życia dokonano ich w 2017 r. aż 1035.

eleonora_os/fotolia.com

Według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w 2017 r. przeprowadzono w Polsce łącznie 1061 dozwolonych prawem aborcji. W 22 przypadkach ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, zaś aż w 1035 przypadkach badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ponadto z tego samego powodu dokonano czterech aborcji w szpitalach publicznych nadzorowanych przez MSWiA.

Ustawa z 1993 r. pozwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (jak gwałt czy kazirodztwo). W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Nowelizacji ustawy poprzez usunięcie z niej zapisów o tzw. przesłance eugenicznej domaga się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", który złożył w tej sprawie w Sejmie obywatelski projekt ustawy wraz z ponad 830 tys. podpisów osób popierających ten postulat. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 10 stycznia 2018 r., ale od tego czasu nie był on procedowany. Specjalnie powołana w tym celu podkomisja zwleka jednak choćby ze zorganizowaniem swoich spotkań.

Działacze pro-life domagają się zatem złożenia mandatu poselskiego przez przewodniczącego podkomisji Grzegorza Matusiaka (PiS), który ich zdaniem wykazuje się biernością i "od miesięcy nie potrafi stanąć na wysokości zadania i powstrzymać zabijania w szpitalach bezbronnych dzieci".

Ponadto w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie złożony przez posłów prawie półtora roku temu wniosek w sprawie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej. Fundacja Życie i Rodzina, której członkowie tworzą także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", apelują o jak najszybsze orzeczenie TK w tej sprawie. Ich petycję poparło ponad 20 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem