Reklama

15 lat diecezji toruńskiej 1992-2007

Ks. Wojciech Miszewski
Edycja toruńska 12/2007

Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II 25 marca 1992 r. powołał nową diecezję toruńską, w skład której weszły ziemie: chełmińska, lubawska i michałowska oraz miasto Toruń, jako stolica diecezji. Pierwszym biskupem diecezjalnym został bp Andrzej Suski - dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji płockiej.
Ingres Biskupa Toruńskiego odbył się 31 maja 1992 r. Bazylika Świętych Janów została podniesiona do rangi kościoła katedralnego.
Na terenie diecezji toruńskiej wierni świeccy zrzeszeni są w stowarzyszeniach, ruchach, wspólnotach i bractwach. Koordynacją ich działalności zajmuje się Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej.
Kandydaci do kapłaństwa przygotowują się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej, które w latach 1992-2006 przygotowało do święceń kapłańskich 160 alumnów. Od 2001 r. WSD działa w ramach Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.

Teraźniejszość naszej diecezji:

obszar diecezji - 5 427 km2 mieszkańcy - 626 557 osób diecezjanie - 604 299 osób dekanaty - 24 parafie - 193 kapłani - 409 alumni WSD - 79 domy zakonne męskie - 13 domy zakonne żeńskie - 27

Kalendarium

1992
25 marca - Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Papież Jan Paweł II dokonuje zmian w organizacji kościelnej w Polsce. Wśród powołanych do życia nowych diecezji znajduje się diecezja toruńska
25 marca - Nominacja biskupa pomocniczego płockiego Andrzeja Suskiego na ordynariusza diecezji toruńskiej
31 maja - Ingres bp. Andrzeja Suskiego do bazyliki katedralnej Świętych Janów w Toruniu
6 czerwca - Pierwsze święcenia kapłańskie w diecezji toruńskiej przyjmuje 8 diakonów

1993
8 września - Dekret bp. Andrzeja Suskiego, powołujący do życia Wyższe Seminarium Duchowne im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu
5-7 listopada - Uroczystości z okazji jubileuszu 750-lecia macierzystej diecezji chełmińskiej

Reklama

1994
26 stycznia - Trybunał Diecezjalny w Toruniu wznawia urzędowe dochodzenie w sprawie męczeństwa ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
20 czerwca - Biskup pomocniczy drohiczyński Jan Chrapek zostaje ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym toruńskim
29 czerwca - Bp Andrzej Suski wydaje dekret powołujący do życia Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej
15 października - Inauguracja działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu
25 grudnia - Ukazuje się pierwszy numer „Głosu z Torunia” - dodatku diecezjalnego do ogólnopolskiego katolickiego tygodnika „Niedziela”

1995
25 marca - Inauguracja prac I Synodu Diecezji Toruńskiej
4 lipca - Powołanie do życia Toruńskiego Centrum Caritas im. Matki Marii Karłowskiej
13-15 października - Obchody 350. rocznicy „Colloquium Charitativum” w Toruniu

1996
25 marca - Dekret bp. Andrzeja Suskiego o ustanowieniu Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Diecezji Toruńskiej
22-29 czerwca - Nawiedzenie diecezji toruńskiej przez figurę Matki Bożej Fatimskiej
17-23 listopada - Obchody 400. rocznicy przybycia jezuitów do Torunia

1997
6 czerwca - Papież Jan Paweł II beatyfikuje matkę Marię Karłowską, założycielkę zgromadzenia sióstr pasterek
1 września - Rozpoczęcie działalności Katolickiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu

1998
12 stycznia - Wizyta ad limina apostolorum w Rzymie biskupów toruńskich: Andrzeja Suskiego i Jana Chrapka
24 stycznia - Inauguracja działalności Studium Etyki Społecznej Diecezji Toruńskiej im. Pawła Włodkowica
19 lutego - Podczas specjalnej audiencji w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego bp Andrzej Suski ponawia zaproszenie do papieskiej wizyty w grodzie Kopernika, a przedstawiciele władz miasta wręczają Janowi Pawłowi II Medal i Dyplom Honorowego Obywatela Miasta Torunia
25 kwietnia - Powołanie przez bp. Andrzeja Suskiego Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej pw. św. Jana Apostoła, Umiłowanego Ucznia
19-20 czerwca - I Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Song of Songs” w ruinach zamku krzyżackiego w Toruniu
3 listopada - Rozpoczęcie działalności Grudziądzkiego Centrum Caritas im. bł. Juty
18 grudnia - Otwarcie Centrum Caritas w Działdowie im. abp. Juliana Antoniego Nowowiejskiego

1999
7 czerwca - Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Podczas nabożeństwa czerwcowego na lotnisku Papież ogłasza błogosławionym ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
28 czerwca - Papież Jan Paweł II mianuje bp. Jana Chrapka, dotychczasowego biskupa pomocniczego w Toruniu, ordynariuszem diecezji radomskiej
11-21 listopada - Pielgrzymka diecezji toruńskiej do Rzymu, stanowiąca podziękowanie za dar beatyfikacji ks. Frelichowskiego. Bierze w niej udział ok. 350 osób
28 listopada - Bp Andrzej Suski eryguje w Łasinie pierwszy w naszej diecezji klasztor kontemplacyjno-klauzurowy Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
25 grudnia - Otwarcie Wielkiego Jubileuszu w katedrze w Toruniu i konkatedrze w Chełmży

2000
20 kwietnia - Ogłoszenie nominacji ks. Józefa Szamockiego na biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej
7 czerwca - Otwarcie Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu
14-22 listopada - Diecezjalna pielgrzymka jubileuszowa do Ziemi Świętej
19 grudnia - Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podejmuje uchwałę o utworzeniu Wydziału Teologicznego UMK

2001
5 stycznia - Zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 - uroczystość w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu
23 listopada - Inauguracja działalności Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

2002
9 marca - Jan Paweł II błogosławi w Rzymie obraz Jezusa Miłosiernego dla diecezji toruńskiej
7 kwietnia - Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji toruńskiej
9 czerwca - 250. rocznica koronacji figury Matki Bożej Łąkowskiej z udziałem Prymasa Polski Józefa Glempa
14 sierpnia - Koronacja obrazu Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie
7 września - Koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu

2003
4-13 sierpnia - 25. Pielgrzymka Piesza z Torunia na Jasną Górę
15 września - Zakończenie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji toruńskiej i ustanowienie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

2004
23 listopada - Wręczenie Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa

2005
2 lutego - Powołanie Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej
6 kwietnia - Msza św. na Rynku Staromiejskim w Toruniu po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
14-17 lipca - Peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji toruńskiej
30 września - Otwarcie Centrum Wolontariatu Caritas w Przysieku
21-26 listopada - Wizyta ad limina apostolorum

2006
28 października - Kolejna edycja „Colloquium Charitativum”

Reklama

Dlaczego data Wielkanocy jest zmienna

Ks. Józef Dębiński
Edycja włocławska 16/2003

Sashkin/pl.fotolia.com

Wielkanoc jest świętem ruchomym, którego data wielokrotnie była przedmiotem sporu. Obecnie przyjmuje się, że to święto przypada w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, tj. po 21 marca.
Niejakim problemem przy ustaleniu daty Wielkanocy jest różnica w dacie ukrzyżowania Chrystusa podana w Ewangeliach synoptycznych (św. Marka, św. Mateusza i św. Łukasza) i w Ewangelii św. Jana. Różnica ta spowodowana jest żydowskim systemem liczenia dnia, czyli od zachodu do zachodu słońca. Stąd pytanie, jak powinien być zaliczony wieczór 14. nizan. Obydwa ujęcia miały swoich zwolenników. Kościoły wschodnie opowiadały się za dniem 14., a zachodnie - za 15. Kwestia ta została w końcu rozstrzygnięta na pierwszym soborze ekumenicznym w Nicei (Turcja) w 325 r., gdzie przyjęto oficjalnie datę 15.
Zgodnie z kalendarzem żydowskim i przekazami Ewangelii, Chrystus został ukrzyżowany 14. nizan, a zmartwychwstał w niedzielę po 14. nizan. Tę praktykę za św. Janem Apostołem przyjął Kościół w Małej Azji i obchodził uroczystości wielkanocne w dwa dni po 14. nizan. Zwolenników takiego terminu Świąt Wielkanocnych nazywano kwartodecymanami.
Praktyka Kościoła na Zachodzie była inna. Uroczystości wielkanocne obchodzono w niedzielę po 14. nizan, natomiast pamiątkę śmierci Chrystusa czczono w piątek przed niedzielą. Należy zauważyć, iż Kościoły małoazjatyckie, podkreślając dogmatyczny punkt widzenia, obchodziły dzień śmierci Chrystusa jako dzień radości - odkupienia. Zachód zaś akcentował mocniej punkt widzenia historyczny i obchodził dzień śmierci Chrystusa jako dzień żałoby, smutku, postu.
Nie można nie wspomnieć o trzeciej grupie chrześcijan, o tzw. protopaschistach, którzy po zburzeniu Jerozolimy nie trzymali się ściśle kalendarza żydowskiego i często obchodzili uroczystości wielkanocne przed 14. nizan.
Biskup Smyrny Polikarp w 155 r. udał się do Rzymu, do papieża Aniceta, w celu ustalenia jednego terminu Świąt Wielkanocnych dla całego Kościoła. Do porozumienia jednakże nie doszło. Sprawa odżyła w 180 r., za papieża Wiktora, kiedy opowiedziano się za niedzielnym terminem Wielkanocy. Papież polecił - pod karą ekskomuniki - przestrzegać nowo ustalonego terminu święcenia Wielkanocy. Mimo tego polecenia, metropolia efezka z biskupem Polikarpem na czele trzymała się nadal praktyki 14. nizan. Zanosiło się nawet na schizmę, ale nie doszło do niej dzięki zabiegom św. Ireneusza, biskupa Lyonu.
Dopiero na I soborze powszechnym w Nicei (325 r.) przyjęto dla całego Kościoła praktykę rzymską. Uchwały Soboru nie zlikwidowały jednak różnic pomiędzy Kościołami wschodnimi i zachodnimi. Należy pamiętać, że Rzym i Aleksandria używały odmiennych metod obliczania daty. Metoda aprobowana przez Rzym zakładała zbyt wczesną datę równonocy - 18 marca, gdy tymczasem Aleksandryjczycy ustalili ją poprawnie.
By położyć kres tej dwoistości, Synod Sardycki (343 r.) podniósł na nowo kwestię dnia wielkanocnego, ustalając wspólną datę na 50 lat. Inicjatywa przetrwała jednak zaledwie kilka lat. Po raz kolejny spór próbował zażegnać cesarz Teodozjusz (346--395). Prosił biskupa aleksandryjskiego Teofilosa o wyjaśnienie różnic. W odpowiedzi biskup, opierając się na metodzie aleksandryjskiej, sporządził tabelę chronologiczną świąt Wielkanocy. Jego zaś kuzyn, św. Cyryl, kontynuując dzieło wuja, wskazał przy okazji, na czym polegał błąd metody rzymskiej. Metoda aleksandryjska uzyskała pierwszeństwo i została zaakceptowana dopiero w połowie V w.
Z polecenia archidiakona Hilarego, Wiktor z Akwitanii w 457 r. rozpoczął pracę nad pogodzeniem metody rzymskiej i aleksandryjskiej. Hilary, już jako papież, zatwierdził obliczenia Wiktora z Akwitanii i uznał je za obowiązujące w Kościele. Od tego czasu obydwa Kościoły obchodziły Wielkanoc w tym samym czasie.
Największego przełomu w zakresie ustalenia daty Wielkanocy dokonał żyjący w VI w. scytyjski mnich, Dionysius Exiguus (Mały). Stworzył on chrześcijański kalendarz, rozpoczynając rachubę lat od narodzenia Chrystusa. To nowe ujecie chronologii zapanowało w Europie na dobre w XI w., a w świecie greckim dopiero w XV w. Chcąc uzyskać datę Wielkanocy, średniowieczny chronolog znalazł tzw. złotą liczbę danego roku (tj. kolejny numer roku w 19-letnim cyklu lunarnym), a potem sprawdzał w tabelach datę pełni księżyca. Znalazłszy ją, szukał pierwszej pełni po równonocy, czyli po 21 marca. Potem sprawdzał tabelę tzw. liter niedziel, która podawała datę Niedzieli Wielkanocnej.
Również Mikołaj Kopernik, na zamku w Olsztynie, gdzie przebywał przez pięć lat, własnoręcznie wykonał tablicę astronomiczną, na której wykreślił równonoc wiosenną. Było to ważne m.in. przy ustalaniu Wielkanocy.
Po XVI-wiecznej reformie kalendarza i wprowadzeniu w 1582 r. kalendarza gregoriańskiego po raz kolejny rozeszły się drogi Wschodu i Zachodu. Niedokładność kalendarza juliańskiego spowodowała przesunięcie względem rzeczywistej daty wiosennej równonocy, dziś wynoszące 13 dni.
Pod koniec XX i na początku XXI w. można zauważyć tendencje do wprowadzenia stałej daty Wielkanocy. Takie propozycje przedstawiano już na forum Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dał temu też wyraz w Konstytucji o liturgii II Sobór Watykański oraz patriarcha Konstantynopola Atenagora I w wielkanocnym orędziu z 1969 r., wzywając do usuwania różnic pomiędzy Kościołami i ustalenia wspólnej daty Wielkanocy.
Spośród proponowanych stałych dat sugerowana jest najczęściej druga niedziela Wielkanocy, co pokrywałoby się z ogólnym trendem ustaleń daty śmierci Chrystusa na dzień 3 kwietnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Niepełnosprawni mistrzowie kuchni

2019-03-22 17:23

Paweł Trawka

Wspaniałe zapachy unosiły się w pracowni – kuchni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach. Podopieczni Caritas rywalizowali w umiejętnościach kulinarnych i zmierzyli się ze swoimi niepełnosprawnościami. Wszystko odbyło się w profesjonalnej pracowni gospodarstwa domowego, z której na co dzień korzystają podopieczni Warsztatu.

Archiwum wrocławskiej Caritas
Ocena potraw dla jury była bardzo trudna, ponieważ wszystkie smakowały i wyglądały wyśmienicie.

Pod pilnym okiem terapeutów i jury ośmiu kucharzy przygotowywało potrawy, nie tylko dbając o ich smak, ale również o bezpieczeństwo, estetykę podania i czystość miejsca pracy. Nie zabrakło momentów, w których potrzebna była pomoc kolegów, ale i opiekunów. - To ważne, aby nie bać się poprosić o pomoc, gdy sami nie potrafimy sobie z czymś poradzić - wyjaśnia Krzysztof Gawroński, kierownik Warsztatu. Ocena potraw dla jury była bardzo trudna, ponieważ wszystkie smakowały i wyglądały wyśmienicie. - O werdykcie decydowały niuanse - tłumaczy Justyna Kądziela-Doktor, członek jury, a na co dzień kierownik internatu w Dobroszycach. Na oczach komisji piekły się i gotowały przeróżne potrawy. Stopień trudność ich przygotowania dostosowany był do możliwości poszczególnych uczestników. Była sałatka na przystawkę i wiosenna zupa kalafiorowa, nie zabrakło głównych dań, ale specjalnością uczestników konkursu okazały się desery: sałatka owocowa, ciasto z leśnymi przysmakami i wielkanocna babka. - Taki konkurs to szansa nie tylko na sprawdzenie zdobytych umiejętności, ale na jeszcze większe zmotywowanie do dalszej pracy i tak naprawdę zdobywania kwalifikacji zawodowych - opowiada kierownik dobroszyckiego WTZ-u. - Nasi już byli podopieczni z powodzeniem podejmują pracę, np. w pizzerii, a osoby niepełnosprawne mogą obsługiwać klientów np. w kawiarniach - dodaje.

Pracownia gospodarstwa domowego to najnowsza część Warsztatu, która została odnowiona i częściowo wyposażona dzięki pracownikom firmy GKN Oleśnica i projektowi „GeKoN”. W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach i Sycowie uczestniczy 67 osób z niepełnosprawnościami. WTZ wyposażony jest w 14 pracowni, w których podopieczni nabywają umiejętności i kompetencje potrzebne do samodzielnego życia i zdobycia stanowiska pracy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem