Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Dolnośląskie szlaki maryjne


Edycja wrocławska 18/2007

Kościół uczy nas, że najlepszą i najbezpieczniejszą drogą do Jezusa jest Maryja. Idąc po Jej śladach zawierzenia i modlitwy nie tylko spotykamy Chrystusa, ale mamy szansę nosić Go w sercu, rodzić dla innych, wzrastać w codzienności i wreszcie przejść Drogę Krzyżową zakończoną nie śmiercią, ale przecież zmartwychwstaniem. Maryja, Matka Boga chce być z nami. Stąd objawienia, stąd tyle cudów. Czcimy Jej wizerunki, figury i oblicza namalowane na deskach. Maj to szczególny czas na wchodzienie w Jej ślady, a Dolny Śląsk nie skąpi miejsc, w których Ona króluje i chce nas gościć.

„Tutaj, w tym sanktuarium proście, abyście byli mocni, abyście byli świadkami i głosicielami Ewangelii. Najpierw we własnej rodzinie -wobec swoich dzieci, wnuków, sąsiadów, tych wszystkich, z którymi będziecie się spotykać. Abyście własnym życiem i postawą głosili Chrystusa, Syna Maryi. A Ona niech tej pracy ewangelizacyjnej patronuje.
Abp Marian Gołębiewski w sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce 5 czerwca 2006r.

Dolnośląska Strażniczka Wiary Sanktuarium Międzydiecezjalne

Bardo Śląskie: Kult Matki Bożej w Bardzie Śląskim datuje się od XIII w. Jest to miejsce pielgrzymek z Polski, Moraw, Czech i Niemiec. Dziś figura Dolnośląskiej Strażniczki Wiary, zwana też Królową Rodzin, znajduje się w bazylice pw. Nawiedzenia NMP, nad tabernakulum. Kard. Bolesław Kominek koronował figurę koronami papieskimi.
Msze św. niedzielne: 7.00, 9.00, 11.00, 12.30

Matka Języka Polskiego

Henryków: Henryków słynie ze średniowiecznego opactwa cystersów i związanej z nim Księgi henrykowskiej. W barokowym wnętrzu bazyliki, obok obrazów Michała Willmanna, w bocznym ołtarzu, znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem (zwana też Matką Bożą Królową Świata), której kult istniał tu już w XIV w. W 1952 r., decyzją wikariusza archidiecezji wrocławskiej ks. Kazimierza Lagosza, opat Benedykt ukoronował ją koronami biskupimi. Obecnie nazywana jest Matką Języka Polskiego.

Matka Boska Bolesna

Łozina: Po II wojnie światowej do Łoziny przybyli mieszkańcy zabużańskiej wsi Tuligłowy, (dawne woj. lwowskie). Przywieźli ze sobą słynący łaskami wizerunek Matki Boskiej Bolesnej. Podczas napadów banderowskich nie został tam spalony ani jeden dom, nie zginął ani jeden człowiek. Ludność przyjęła to jako wyjątkową opiekę Matki Bożej. W 1948 r. obraz umieszczono w głównym ołtarzu przejętego od protestantów i odbudowanego kościoła, nadając mu imię Matki Bożej Bolesnej. W 2000 r. kard. H. Gulbinowicz ustanowił tu lokalne sanktuarium, nadając obrazowi tytuł „Uzdrowienie Chorych”. Msze św. niedzielne o godz. 8.30 i 11.30. Ks. Stanisław Babicz zaprasza do Łoziny w dni odpustu 15 sierpnia i na Matki Bożej Bolesnej (w tym roku 16 września), na Msze św. o 13.00. Ponadto w każdą 3 niedzielę miesiąca o godz. 11.00 odprawiana jest tu nowenna do Matki Bożej Bolesnej.

Reklama

Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia

Oława: Pochodzenie cudownego obrazu sięga czasów napadów tatarskich. Zabrany z Kijowszczyzny obraz przewieziono do Witkowa Nowego (arch. lwowska). W 1944 r. kościół w Witkowie spłonął, obraz w cudowny sposób ocalał. Do Oławy przywieziono go w maju 1945 r. Ks. Tadeusz Pilawski umieścił go w kościele i od tej chwili świątynia nosi Jej wezwanie. 21 listopada 2000 r. kard. H. Gulbinowicz ustanowił tu sanktuarium, a 29 maja 2003 r. koronował obraz.
Ks. proboszcz Andrzej Szafulski zaprasza w każdy wtorek o 18.00 na modlitwę nowenną do Matki Bożej, a w każdą sobotę o godz. 12.00 na Mszę św. przed cudownym obrazem. Codziennie o godz. 15.00 modlą się członkowie Bractwa Dobrej Śmierci. Niedzielne Msze św.: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 19.00.

Najświętsza Maria Panna Otyńska

Ligota Książęca: Sanktuarium Maryjne w Ligocie Książęcej jest miejscem kultu obrazu Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, namalowanego przez Kazimierza Ładońskiego w 1718 r. Przedstawia on Trójcę Świętą, koronującą Maryję unoszącą się nad kulą ziemską, księżycem i gwiazdami. Z obrazem wiąże się historia tułaczki z Kresów Wschodnich. W 1945 r. do Ligoty przybyli mieszkańcy Otyni (20 km na południe od Tłumacza, Ukraina), przywożąc ze sobą większość wyposażenia swojego kościoła. Do wywozu przygotowano ołtarz główny, ołtarze boczne, chrzcielnicę, ambonę, organy, obrazy drogi krzyżowej, chorągwie kościelne, naczynia i szaty liturgiczne, a nawet żyrandol. Repatrianci zrobili duże paki, do których zmieściły się wszystkie te przedmioty. Na dworcu każdy dostał skrzynkę i udawał, że wywozi ją jako własny bagaż. Kiedy przyjechali do Ligoty przechowywali paczki u siebie i oddali dopiero w 1956 r., kiedy wybudowali w Ligocie kościół. Wśród przywiezionego wyposażenia znalazł się otoczony kultem obraz.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej

Nowolesie: Po II wojnie światowej do Nowolesia przybyli Polacy z Łoszniowa, Trembowli i Komarna, przywożąc obraz Matki Bożej Różańcowej z kościoła w Komarnie. 8 grudnia 1957 r. kard. Bolesław Kominek intronizował obraz w Nowolesiu. 10 lat temu, 10 października 1997 r. kard. H. Gulbinowicz ustanowił tu sanktuarium.
Ks. Stanisław Włodarski zaprasza na obchody 10-lecia sanktuarium w październiku br. W każdą środę odprawiana jest tu nowenna do Matki Różańcowej, a od 13 maja do października w każdą niedzielę o godz. 16.00 odprawiane są nabożeństwa fatimskie - różaniec z procesją. Msze św. w niedziele o godz. 8.00 i 10.00.

Diecezjalne Sanktuarium Matki Nowej Ewangelizacji

Sobótka: To najmłodsze sanktuarium w archidiecezji wrocławskiej ustanowione przez abp. Mariana Gołębiewskiego 5 czerwca 2006 r. w kościele pomocniczym pw. św. Anny w Sobótce. Od tego dnia służy ono jako Diecezjalne Sanktuarium Maryjne. Swoje święto patronalne obchodzi w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

Kaplica Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca

Sulistrowiczki: Kaplica wykonana z drewna świerkowego, więźba dachowa w kształcie gwiazdy siedmioramiennej oraz sklepienie nawiązują do siedmiu darów Ducha Świętego. Wystrój Kaplicy nawiązuje do wierzeń naszych słowiańskich przodków. Ołtarz podtrzymywany jest przez dwa kultowe niedźwiedzie wykonane z miejscowego granitu i nawiązuje do kultu żyjących tu plemion pogańskich. Na zewnątrz, przed kościołem znajduje się figurka Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca.
Msze Święte w niedziele i święta: godz. 12 i 19, w sobotę: godz. 19

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

Święta Katarzyna: Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Świętej Katarzynie ustanowiono 16 października 1999 r. Obraz przywiózł z Kresów Wschodnich, z miasta Dolina, ks. Józef Garbicz w 1945 r. Umieszczono go w głównym ołtarzu 26 sierpnia 1956 r., w tym samym dniu i o zbliżonej godzinie, gdy na Jasnej Górze zawierzano kraj Maryi, przy nieobecnym Prymasie Tysiąclecia, uwięzionym wówczas w Komańczy.
W każdą 1 sobotę miesiąca, o godz. 10.00 rozpoczyna się tu różaniec fatimski z procesją, a o 11.00 Msza św. W każdą 3 niedzielę miesiąca o godz. 12.00 odprawiana jest Msza św. w intencji pielgrzymów.

Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej

Wrocław, kościół pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku: Nazywana jest Matką Bożą Zwycięską, Hetmańską, Mariampolską. Właścicielem obrazu był hetman koronny Stanisław Jan Jabłonowski, który zabierał go na wyprawy wojenne. W 1737 r. komisja kościelna zaliczyła obraz do cudownych wizerunków maryjnych. Plany koronacji obrazu przekreśliła II wojna światowa. Po wojnie ostatni proboszcz Mariampola ks. Mikołaj Witkowski przywiózł obraz na Ziemie Odzyskane, najpierw do Głubczyc, później do Wrocławia.
2 września 1965 r. wizerunek Zwycięskiej Pani intronizował kard. B. Kominek w obecności Prymasa Tysiąclecia w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku. Obraz w procesji niósł wówczas abp Karol Wojtyła, a kard. Kominek w tym dniu zawierzył Matce Zwycięskiej całą archidiecezję wrocławską. 10 września 1989 r. obraz koronowali kard. J. Glemp, fard. Fr. Macharski i kard. H. Gubinowicz.

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej

Wrocław, kościół pw. Opieki Św. Józefa, ul. Ołbińska: W ustanowionym w 2002 r. sanktuarium znajduje się wierna kopia obrazu wileńskiej Matki Bożej z Ostrej Bramy.
Przed Uroczystością Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca) - od 7 do 15 lipca o godz. 18.00 odprawiana jest nowenna. Przed uroczystością Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej (16 listopada) - triduum.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy, Patronki młodych małżeństw

Wrocław, kościół pw. św. Augustyna, ul. Sudecka: Obraz jest kopią figurki Maryi z Dzieciątkiem z okolic Ołomuńca. Jedna z kopii znalazła się w 1798 r. w rodzinie katolickiej gospodarza z parafii Hodowica k. Lwowa. W 1839 r. córka właściciela obrazu wyszła za mąż za Jędrzeja Rączkowskiego i zabrała go ze sobą jako pamiątkę. Po latach obraz sczerniał, ale 25 stycznia 1852 r. zajaśniał żywymi barwami. Obraz umieszczono w kościele parafialnym 30 czerwca 1852 r. O łaskach świadczyły 124 srebrne wota i 100 zapisów w aktach. Po wojnie ostatni proboszcz z Hodowicy zabrał cudowny obraz. W 1956 r. na stolicy arcybiskupiej we Wrocławiu zasiadł abp Bolesław Kominek, członkiem Kapituły mianowany został ks. Oberc, a proboszczem parafii św. Augustyna o. Hieronim Warachim. Ci dwaj ostatni gorąco pragnęli, aby obraz, ukrywany w Jaworzynie Śląskiej, a następnie w prywatnej kaplicy abp. Kominka, znalazł się pod opieką franciszkanów. 12 lutego 1960 r. abp Kominek przekazał obraz kapucynom, a 20 lipca 1960 r. ustanowił sanktuarium maryjne.
Codziennie o 6.15 sprawowana jest Msza św. przed obrazem, a w każdą sobotę o 18.30 nabożeństwo ku czci Pani Hodowickiej, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań, po nim Msza św. w tych intencjach.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Małżeństwa i Rodzin

Wrocław, kościół pw. św. Karola Boromeusza, ul. Krucza: Znajdujący się w tym sanktuarium obraz Matki Bożej Łaskawej, Opiekunki Małżeństw i Rodzin, czczony był od dawna na Wschodzie, a później w bazylice krakowskiej. Odprawiane są tutaj codziennie Msze św. z prośbami i podziękowaniami Matce Bożej.
11 września 1993 r. legat Jana Pawła II ukoronował obraz Łaskawej Madonny koronami papieskimi. Ponieważ koronacja miała miejsce w Roku Rodziny, biskupi dodali tytuł Opiekunki Małżeństwa i Rodzin.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Wrocław, kościół pw. św. Klemensa Dworzaka, al. Pracy: Namalowany w Rzymie ok. 1570r. obraz Matki Bożej Pocieszenia przekazano jezuitom we Lwowie. Przed nim modlili się Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Stefan Czarnecki. W 1656 r. Król Jan Kazimierz ślubował, że wraz z całym narodem czcić będzie Najświętszą Marię Pannę jako Królową Korony Polskiej. Po ślubach orszak królewski przeszedł do kaplicy z obrazem, i przed nim legat papieski dodał po raz pierwszy do Litanii Loretańskiej wezwanie: Matko Boska Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. 28 maja 1905 r. ukoronowano obraz. W 1947 r. przywieziony do Wrocławia.
Szczególny kult Matki Boskiej Pocieszenia zaznaczył się po 14 grudnia 1981 r., kiedy rodziny zamawiały Msze św. przed jej cudownym wizerunkiem w intencji ojczyzny i internowanych. Tak rozwinął się kult Madonny jako patronki ludzi pracy i „Solidarności”.
W każdy wtorek o godz. 18.00 wierni modlą się przed obrazem.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej

Wrocław, kościół pw. św. Wojciecha, plac Dominikański: Obraz Matki Bożej Różańcowej przywieziono w 1957 r. do Wrocławia z Krakowa, wcześniej był w Podkamieniu na Podolu, gdzie cieszył się dużym kultem. Papież Benedykt XIII wydał zgodę na uroczystą koronację obrazu 15 sierpnia 1727 r.

Sanktuarium Matki Bożej Adorującej

Wrocław, katedra, Ostrów Tumski: Podczas swojej II wizyty we Wrocławiu Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście poświęcił i nałożył korony na słynący łaskami obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Adorującej, czczonej w bocznej kaplicy wrocławskiej katedry. Wg przekazów obraz ten miał podarować Janowi Sobieskiemu papież Innocenty XI po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem.

Zebrała Lilianna Sicińska

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

2016-12-26 23:12

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Wiesław Podgórski
Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

1. Znak krzyża

2. Akt skruchy – Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca

4. Rozważanie na dany dzień nowenny

5. Dwie następne dziesiątki różańca

6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

7. Znak krzyża

Akt skruchy

Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

Rozważanie na dany dzień nowenny

Pierwszy dzień

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły

pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce.

Oddaję Ci dzisiaj ten „węzeł” ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu.

Powierzam Ci ten dręczący mnie „węzeł”, który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc.

Wierzę, że możesz rozwiązać ten „węzeł”, gdyż Jezus daje Ci wszelką moc.

Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

Drugi dzień

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz.

Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten „węzeł”...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

Trzeci dzień

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten „węzeł” mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem.

Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego „węzła”. W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

Czwarty dzień

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną.

Składam w Twoje ręce ten „węzeł”..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie.

Rozwiąż Matko ten „węzeł” mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

Piąty dzień

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten „węzeł”..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga.

Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten „węzeł” we mnie zrodził.

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest bogata w moc u Boga

Szósty dzień

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten „węzeł” mojego życia.... i proszę byś mi dała serce,

które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten „węzeł”.

Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

Siódmy dzień

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten „węzeł” w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

Ósmy dzień

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten „węzeł”... w moim życiu.

Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił.

Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

Dziewiąty dzień

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz „węzły”, przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten „węzeł” w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach.

Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie „węzłów” mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka,

wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów” życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.

W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł” ... (nazwać go w miarę możności).

Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.

Przyjmij moje wołanie.

Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

EGZORCYZM

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Adios Chitré!

2019-01-22 00:02

Agata Pieszko

"Za nami piękny czas w Los Pozos. Czas modlitwy, braterstwa i radości. Mimo że różni nas wiele-język, kultura, miejsce gdzie żyjemy, to w czasie Dni w Diecezji Chitré doświadczaliśmy tej wielkiej prawdy, że mimo tych wszystkich rzeczy, które nas różnią, w Chrystusie wszyscy jesteśmy jedną rodziną".-mówi ks. Mariusz Sobkowiak z Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży we Wrocławiu.

Archiwum DDM

Podczas Dni w Diecezjach pielgrzymi z Polski doświadczali bożej obecności nie tylko podczas wspólnej Eucharystii. Odnajdowali Pana Boga w gościnności gospodarzy z diecezji Chitré, barwnej kulturze Hiszpan, a nawet w pracach społecznych, dzięki którym uczyli się radości z codziennych spraw.

"Wszyscy pielgrzymi z różnych krajów, które gościnnie przyjęła diecezja, gromadzą się tu jak w wieczerniku. Tutaj czujemy się jednym Kościołem bo jesteśmy napełnieni jednym Duchem i łączy nas jeden chrzest. Nic tak nie łączy, jak wspólna Eucharystia i wspólna modlitwa, której tutaj na ŚDM nigdy nie brakuje!"-dodaje ks. Mariusz

Już jutro nasi rodacy rozpoczną oficjalne świętowanie Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie! Otaczajmy ich szczególną modlitwą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem