Reklama

Każdy potrzebuje rekolekcji

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Edycja podlaska 11/2008

W dniach 22-23 lutego członkowie parafialnych zespołów Caritas z diecezji drohiczyńskiej przeżywali rekolekcje wielkopostne, które tradycyjnie zorganizowano w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Rekolekcje prowadził ks. Andrzej Witerski. Kapłan ten od dawna związany jest z Caritas, przez kilka lat był dyrektorem Domu Miłosierdzia w Sokołowie, obecnie jest diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia, duszpasterzem akademickim i kapelanem chorych, posługę kapłańską pełni w parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.
Rekolekcje rozpoczęły się od konferencji, której towarzyszyły słowa: „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła” (Mt 4, 1). Zebrani rozważali te słowa w kontekście filmu pt. „Diabeł”, którego projekcja odbyła się w trakcie konferencji. Każdy jest kuszony przez diabła, także pracujący w Caritas muszą strzec się podszeptów złego, by pomagać ubogim w sterze materialnej i duchowej - mówił ks. Witerski. Następnie zebrani wzięli udział w Drodze Krzyżowej, dzień zakończono Apelem Jasnogórskim.
W sobotni poranek wszyscy zgromadzili się w kaplicy Matki Bożej Różańcowej i dzień rozpoczęto modlitwą o właściwe przeżycie rekolekcji. Kolejnym punktem dnia była konferencja, którą otworzyło rozważanie słów: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32). Inspiracją do dalszych rozważań były słowa Pisma: „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2, 4-5). Słowa te, jak i komentarz Księdza Rekolekcjonisty poruszyły wszystkich zebranych. Każdy potrafił odnieść je do własnego życia i codziennej posługi na rzecz ubogich i potrzebujących. Po konferencji wszyscy wzięli udział w liturgii Mszy św. sprawowanej przez ks. Witerskiego i dyrektora Caritas diecezjalnej ks. Krzysztofa Kisielewicza.
Dwudniowe rekolekcje zakończyły się spotkaniem roboczym. Przedstawiciele poszczególnych zespołów Caritas opowiadali o swojej pracy, codziennych doświadczeniach. Parafialne grupy wolontariuszy wypracowały swoje własne wzory działań, każda z grup w podobny, ale nieco odmienny sposób pomaga potrzebującym, dzięki wymianie doświadczeń można uczyć się od innych i przejmować sprawdzone już sposoby działania. Podczas ożywionej dyskusji wspólnie poszukiwano rozwiązania problemów pojawiających się w codziennej pracy. Od s. Barbary wszyscy dowiedzieli się, na czym polega praca szkolnych kół Caritas i jak realizowany jest program Skrzydła.
Praca w parafialnych zespołach Caritas jest pracą trudną i odpowiedzialną, daje wiele radości, ale naraża też na codzienne ciężkie próby. Dlatego w każdej parafii ciągle potrzebne są nowe osoby.
Rekolekcje to czas duchowego wzmocnienia ludzi wierzących, umocnienie to potrzebne jest też wolontariuszom, którzy na co dzień włączeni są w różne akcje charytatywne prowadzone przez Caritas. Wielki Post jest także tym szczególnym okresem, w którym trzeba się zastanowić zwłaszcza nad zrozumieniem istoty jałmużny, aby nie była ona tylko zwykłą filantropią niemającą duchowego znaczenia, ale wyrzeczeniem i rezygnacją z dozwolonych przyjemności na rzecz innych, którzy sami nie są w stanie zapewnić godziwego bytu swoim rodzinom.
Pracownicy Caritas wyjechali z Sokołowa umocnieni i pokrzepieni, nikt nie żałował spędzonych razem chwil. Kolejne spotkanie parafialnych zespołów Caritas zaplanowano na maj, kiedy to ma odbyć się wspólna pielgrzymka do sanktuarium w Łagiewnikach, by od św. s. Faustyny - apostołki Bożego Miłosierdzia zaczerpnąć sił i mądrości.

Aktorka zaprasza na Narodowy Marsz Życia

2019-03-22 19:26

Artur Stelmasiak

Znana aktorka Dominika Chorosińska-Figurska zaprasza na ogólnopolski marsz w obronie dzieci przed aborcją oraz demoralizacją dzieci w szkołach, jak w przypadku warszawskiej Karty LGBT.

Artur Stelmasiak/Niedziela

- To jest doskonała okazja do tego, by zamanifestować nasze przywiązanie do wartości, ale także pokazać radość z tego, że życie rodzi się w naturalnej rodzinie - mówi "Niedzieli" Dominika Chorosińska-Figurska. - Nie możemy siedzieć tylko cicho w domach, ale czasem trzeba wyjść na ulice. Być uśmiechniętym i pokojowo nastawionym, ale jednocześnie stanowczo przypominać o najważniejszych wartościach jakimi są życie ludzkie i rodzina.

Narodowy Marsz Życia rozpocznie się w Narodowy Dzień Życia 24 marca na Placu Zamkowym w Warszawie o godz. 13.30. Wcześniej jego uczestnicy zaproszeni są również na Mszę św. do kościoła św. Anny o godz. 12.00 lub innych pobliskich kościołów. Trasa przemarszu wiedzie Traktem Królewskim na plac Trzech Krzyży.

Wśród postulatów marszu jest ochrona rodziny przed ideologią gender, ochrona dzieci przed szkodliwą edukacją LGBT w szkołach, a także uchwalenie przez Sejm prawa zniesienia aborcji eugenicznej. - Niestety ciągle na to czekamy. Moim zdaniem Polska opowiadając się za życiem dzieci mogłaby być wzorem dla Europy i Świata - podkreśla aktorka, która osobiście wybiera się na Narodowy Marsz Życia.

Jej zdaniem obecność na marszu jest naszym świadectwem przywiązania do wartości oraz wyrazem sprzeciwu wobec aborcji i ataków na rodzinę. - Doceniam to, że w ostatnich latach bardzo poprawiła się sytuacja rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Są w lepszej sytuacji ekonomicznej i w ten sposób wielu Polakom została przywrócona godność - mówi Dominika Chorosińska-Figurska, która od 2018 r. jest także radną sejmiku mazowieckiego.

Niestety wydarzenia z ostatnich tygodni pokazują, że ciągle pojawiają się nowe zagrożenia. Największe oburzenie i kontrowersje związane są z podpisaną przez prezydenta Warszawy tzw. Deklaracją LGBT+. - Tylnymi drzwiami wkrada się zła ideologia, która zagraża rodzinie i chce ją zniszczyć. Dlatego nie powinniśmy być cicho, ale głośno mówić, że nie zgadzamy się. Ja jako matka piątki dzieci nie zgadzam się na seksedukatorów w szkole - podkreśla aktorka. - My jako dorośli poradzimy sobie z tą ideologią i zagrożeniami, ale przecież jesteśmy odpowiedzialni także za bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój naszych dzieci. Idę więc na Narodowy Marsz Życia w obronie mojej rodziny, moich dzieci oraz tych dzieci, które same bronić się jeszcze nie mogą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież w Loreto: trzeba odkryć na nowo plan Boga dla rodziny

2019-03-25 15:21

Vatican Media

Vatican Media
Papież na modlitwie w Świętym Domku Maryi

Oby Loreto stało się uprzywilejowanym miejscem, gdzie młodzi mogliby przyjść, aby w szkole Maryi odkrywać swoje powołanie. To pragnienie, które wyraził Papież w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”, jaką odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu przed sanktuarium Świętego Domku.

Franciszek odniósł się do sceny Zwiastowania jako przykładu powołaniowej dynamiki. Jest w niej bowiem najpierw słuchanie Bożego słowa, bo to przecież Bóg podejmuje inicjatywę powołania ingerując w życie człowieka, aby ofiarować mu dar Swojej miłości. Trzeba się wsłuchać w to, co mówi schodząc w głąb swojego „ja”, gdzie działają siły moralne i duchowe. Nie da się bowiem rozeznać powołania pozostając na powierzchi.

Za słuchaniem idzie rozeznanie, aby pojąć wszystkie wymagania Bożego planu współpracując z bezinteresowaną inicjatywą Boga. I wreszcie podjęcie decyji, która niesie ze sobą całkowite powierzenie własnego życia Panu Bogu. Papież wskazał na Maryję, jako wzór wszelkiego powołania oraz oredowniczkę pomagającą rozeznać Boży plan i dająca siłę, aby się na niego zgodzić.

Święty Domek w Loreto to nie tylko miejsce rozeznawania Bożego powołania, ale także dom rodziny. W dzisiejszym niełatwym świecie – stwierdził Franciszek – małżeństwo oparte na mężczyźnie i kobiecie nabiera fundamenalnego znaczenia i podstwowej misji.

Wspaniała i niezastępowalna rola rodziny w służbie życiu

Trzeba odkryć na nowo plan Boga dla rodziny, będącej podstawową komórką społeczeństwa, aby podkreślić jej wspaniałość i niezastępowalną rolę w służbie życiu. W nazaretańskim domu Maryja przeżywała wiele relacji rodzinnych jako córka, narzeczona, oblubienica i matka. Z tego względu każda rodzina w jej różnych elementach znajduje tutaj gościnę, inspirację aby przeżywać swoją tożsamość – mówił Ojciec Święty. - Doświadczenie domowe Najświętszej Dziewicy wskazuje, że rodzina i młodzi nie mogą być dwoma równoległymi sektorami duszpasterstwa naszych wspólnot, ale muszą podążać ściśle ze sobą złączone, ponieważ bardzo często ludzie młodzi są tym, co rodzina im dała w okresie dorastania. Taka perspektywa przekształca w jedność duszpasterstwo powołaniowe, które stara się wyrazić oblicze Jezusa w jego wielu aspektach, jako kapłana, oblubieńca, jako pasterza. ”

Franciszek zaznaczył, że Domek Maryi jest także domem chorych. To w domu i rodzinie winni oni znaleźć podstawową opiekę i być otoczeni szczególną miłością. Papież zwrócił się do chorych całego świata zapewniając ich, ze są w centrum zbawczego dzieła Jezusa, bo w bardzo konkretny sposób niosą krzyż każdego dnia postępując za Nim.

Franciszek zwrócił się także do wszystkich związanych z sanktuarium, aby stawali się apostołami współczesnych czasów.

Zanieść Ewangelię pokoju i życia współczesnym

" Wam i osobom związanym z tym sanktuarium, Bóg przez Maryję powierza misję w naszych czasach: by zanieść Ewangelię pokoju i życia naszym współczesnym, często nieuważnym w obliczu znaków Boga, pochłoniętym interesami doczesnymi lub zanurzonym w klimacie obojętności duchowej – zachęcał Franciszek. - Trzeba osób prostych, ale mądrych, pokornych, ale odważnych, ubogich, ale hojnych. Krótko mówiąc, ludzi, którzy w szkole Maryi przyjmują bez zastrzeżeń Ewangelię w swoim życiu. W ten sposób, poprzez świętość ludu Bożego, nadal z tego miejsca w całym narodzie będą szerzyć się świadectwa świętości w każdym stanie życia, aby odnowić Kościół i ożywić społeczeństwo zaczynem królestwa Bożego. ”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem