w drodze do Millennium

Jak papieża Pawła VI do Polski nie wpuszczono

Nikt w Watykanie nie pragnął tak silnie, aby papież wziął udział w obchodach 1000-lecia chrztu Polski, jak sam Paweł VI. Kiedy polscy komuniści zamknęli przed nim granice, aby nie popaść w niełaskę Kremla, Ojciec Święty robił wszystko, aby świat dowiedział się o wielkiej rocznicy Polski „zawsze wiernej”

Zobacz

rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Codzienność 63 dni

Powstanie Warszawskie według założeń dowództwa miało trwać 3 doby, najdłużej 2 tygodnie. Zbrojny zryw stał się więc codziennością na 63 dni dla blisko 700 tys. mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy, w tym dla ok. 50 tys. powstańców.

Zobacz
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij
Moje pismo Tęcza - 05-06 2016

Na miarę Apostołów

Anna Gliwa

W uroczystość Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca - wspólnota parafii w Tomaszowicach, której patronują Apostołowie, przeżywała odpust, połączony z wizytacją kanoniczną. Bp. Artura Mizińskiego serdecznie witał proboszcz ks. kan. dr Piotr Petryk, emerytowany proboszcz ks. kan. Jan Dudek oraz wierni

Polub nas na Facebooku!

Witając pasterza jako „świadka wiary”, przedstawiciele wspólnoty parafialnej podkreślali znaczenie rozpoczęcia Roku św. Pawła. „To wydarzenie dla naszej wspólnoty, której patronuje Apostoł Narodów, jest wezwaniem, by zgłębiać wiarę głoszoną przez Apostołów, a szczególnie przez św. Pawła. Jesteśmy ufni, że dzisiejsza wizyta następcy Apostołów przyczyni się do umocnienia w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowywaliśmy się do wizytacji przez słuchanie Słowa Bożego, a dziś przyzywamy orędownictwa filarów Kościoła: Piotra i Pawła - mówili. - Od ostatniej wizytacji zamienialiśmy słowa w czyn, troszczyliśmy się o kościół, nie zapominając o świątyni ducha. Troska o parafię sprawia, że czujemy się rodziną. Każdą pracę materialną wspieramy naszą modlitwą, co buduje jedność naszej wspólnoty. Mamy nadzieję, że twoja modlitwa, Słowo Boże i błogosławieństwo dodadzą nam sił w dziele budowania Kościoła”.
Składając sprawozdanie wizytacyjne, proboszcz ks. kan. Piotr Petryk przypomniał, że parafia w Tomaszowicach została erygowana w 1936 r. W jej skład weszły miejscowości należące wcześniej do parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, Garbowie oraz Wojciechowie. W ciągu kilkudziesięciu lat jej istnienia duszpasterską pieczę sprawowało 6 proboszczów, w tym aż 25 lat ks. kan. Jan Dudek, który zapisał się w pamięci i sercach wiernych jako budowniczy kościoła. Harmonijna współpraca duszpasterzy z wiernymi jest owocem m.in. istnienia w parafii wielu wspólnot i grup formacyjnych. „Od wielu lat rozwija się życie duchowe naszej wspólnoty. Na terenie parafii obecne są kółka różańcowe, Legion Maryi, lektorzy, neokatechumenat, wspólnota Galilea, KSM, rada duszpasterska; w szkołach działają koła Caritas i kółka różańcowe; istnieje także regionalne stowarzyszenie Opoka, które organizuje festyn rodzinny” - wyliczał Ksiądz Proboszcz. Zaangażowanie w życie Kościoła owocuje licznym udziałem we Mszach św. i nabożeństwach. Wielu mieszkańców, osiedlając się w miejscowości położonej na trasie Lublin - Nałęczów, chętnie włącza się w życie parafii, ubogacając jej duchowe i materialne oblicze.
Czas wizytacji jest także okazją do podsumowania materialnych dokonań wspólnoty. Za najważniejsze z nich Ksiądz Proboszcz uznał zakup organów piszczałkowych oraz oddanie do użytku przykościelnego parkingu, który powstał we współpracy z gminą, a został poświęcony przez bp. Artura. Wśród innych prac ks. Petryk wymienił m.in. renowację obrazu Matki Bożej, wykonanie odwodnienia i ocieplenia kościoła, założenie wentylacji, zmianę oświetlenia, a także prace na cmentarzu. W obecności Księdza Biskupa, Ksiądz Proboszcz serdecznie dziękował parafianom za ofiarność i zaangażowanie.
Obecny w tomaszowickiej wspólnocie bp Artur Miziński modlił się, by zgromadzeni podczas Mszy św. i przebywający w domach starsi i chorzy „otworzyli serca na Tego, który był, jest i który przychodzi”; by byli „świadkami wiary na miarę Apostołów”. Odwołując się do życia i działalności św. Piotra i Pawła, Ksiądz Biskup zachęcał, by wierni zgłębiali treści pozostawione przez Piotra - opokę i Pawła - nauczyciela narodów. „Oni dają nam przykład, jak odkrywać swoje powołanie w Kościele, jak wiarę i miłość uczynić zasadą codziennego życia” - mówił.

Edycja lubelska 31/2008

E-mail:
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel.: 0-607-66-91-92, tel./fax (0-81) 743-68-47, 532-10-58, wew. 303

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Papieski raban w Polsce EDYTORIAL

Jesteśmy budowlą Bożą zbudowaną na fundamencie Apostołów i Proroków, której kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Duszą tej budowli jest Duch Święty. Kościół w mocy Ducha Świętego głosi naukę Bożą, prawdę Ewangelii, sprawuje świętą liturgię i pełni posługę miłości. Wszystko w mocy Ducha Świętego.
Bp Ignacy Dec

29 VII Piątek. Wspomnienie św. Marty.
1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 8, 12b; J 11, 19-27 lub Łk 10, 38-42;

Reklama

Słowo Ma Moc
Polecamy