Reklama

Sześć wieków tradycji

Ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 36/2008

Trochę z dala od głównych szlaków komunikacyjnych znajduje się piękny, zabytkowy drewniany kościół w Pilichowie. 31 maja parafię tę wizytował bp Roman Marcinkowski.
Parafia powstała prawdopodobnie pod koniec XIV wieku, a pierwsza wzmianka źródłowa o świątyni pochodzi z 1477 r. Kolejny drewniany kościół został wzniesiony i konsekrowany w 1522 r., zniszczony w wyniku pożaru na początku XVIII wieku.
Nowa, obecnie istniejąca świątynia została wzniesiona w 1717 r. z fundacji Jana Bromirskiego, podkomorzego wyszogrodzkiego. Pod koniec XVIII wieku przebudowano kościół, remont prowadzono też w 1862 r. W czasie II wojny światowej, po aresztowaniu proboszcza z Bulkowa, kościół w Pilichowie był zamknięty. Po wojnie remontowano go w latach 1947-1951 oraz 1972-1975.

Duszpasterstwo

Parafia w Pilichowie liczy już ponad 600 lat, a od 138 lat zarządza nią proboszcz sąsiedniej parafii Bulkowo. Parafia jednak zachowuje swoją odrębność i tożsamość: ma własny kościół, cmentarz i księgi parafialne.
Zmiany społeczno-polityczne lat 90. bardzo dotknęły parafię. Na jej terenie były dwa PGR. „Ponad 100 rodzin miało mieszkanie, pracę dającą jako takie utrzymanie. Dzisiaj wielu szuka pracy daleko od domu, dojeżdżając nawet ponad 100 km, bądź też emigrując za granicę” - mówił w swoim wizytacyjnym sprawozdaniu administrujący parafią ks. Wiesław Sadłowski.
W kościele parafialnym Msze św. są odprawiane w niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca, odbywają się także nabożeństwa okresowe: Różaniec i Droga Krzyżowa. Sprawowana jest liturgia Wielkiego Tygodnia. W swoim kościele parafianie przystępują do sakramentów świętych, uczestniczą w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych. I Komunia św., uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz sakrament bierzmowania są organizowane razem z dziećmi z Bulkowa w tamtejszym kościele. Na terenie parafii nie ma żadnej szkoły, a dzieci uczęszczają do szkoły w Bulkowie.

Dokonania materialne

„Mieszkańcy parafii kochają swój kościół i wspierają proboszcza w trosce o jego wygląd i otoczenie ofiarą, a także czynem społecznym” - mówi ks. Sadłowski. Dzięki temu zaangażowaniu oraz pozyskiwaniu zewnętrznych środków (od Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Powiatu czy Urzędu Gminy) od ostatniej wizytacji wykonano wiele prac. Przeprowadzono remont ogrodzenia cmentarza grzebalnego i odbudowano 50 m zniszczonego ogrodzenia z elementów betonowych. Dokonano odbudowy i renowacji ogrodzenia przykościelnego. Przeprowadzono konserwację i odbudowę zabytkowych organów (z 1854 r.), dodając do nich trzy nowe głosy. W kościele został założony alarm z czujnikami przeciwpożarowymi i antywłamaniowymi oraz monitoring. Zbudowano wokół świątyni chodnik procesyjny z kostki granitowej. Położono wykładzinę ocieplającą na krzesłach i ławkach.
W tym roku jest planowany remont i konserwacja dzwonnicy oraz zamontowanie zaginionego w czasie II wojny światowej dzwonu. W pracowni ludwisarskiej w Taciszowie k. Gliwic jest zamówiony nowy dzwon, który będzie miał imię Jan Paweł II (stary nosi imię św. Wojciech).

Reklama

Przebieg wizytacji

Wizytę pasterza rozpoczął uroczysty ingres do kościoła w Pilichowie i Msza św., podczas której Biskup Roman poświęcił wykonane w niej w ostatnim czasie prace: odnowione organy, parkan wokół kościoła oraz chodnik z kostki granitowej. Po Mszy św. Ksiądz Biskup udał się na cmentarz parafialny, by tam wraz parafianami modlić się za zmarłych. Pobyt w parafii Pilichowo zakończyła wizyta w domu liczącej 95 lat chorej w Pilichówku i spotkanie z opiekującą się nią rodziną.

Grupy parafialne

Zarówno w Bulkowie, jak i w Pilichowie działa oddzielna rada parafialna, pełniąca rolę zarówno rady gospodarczej, jak i duszpasterskiej. Rada w Bulkowie spotyka się 3-4 razy do roku, w Pilichowie - 2-3 razy w roku. Do zadań rady należy m.in. organizacja czynów społecznych przy pracach, które parafia jest w stanie zorganizować we własnym zakresie, oraz zbieranie środków materialnych, a jesienią - zbiórki na seminarium duchowne.
Wspólnie w obu parafiach działa oddział Akcji Katolickiej. Obecnie grupa liczy 20 członków i wielu sympatyków. Działający w Akcji są podzieleni na poszczególne sekcje. Sekcja liturgiczna przygotowuje liturgię na uroczystości i Msze św. dla dorosłych. Sekcja charytatywna zajmuje się pomocą potrzebującym. W 2007 r. przez teren parafii przeszedł kataklizm, niszcząc 7 domów mieszkalnych - każdej poszkodowanej rodzinie udało się przekazać po 1500 zł. Sekcja pielgrzymkowa zajmuje się organizacją pielgrzymek do miejsc świętych oraz wyjazdami na filmy czy misteria Męki Pańskiej. Sekcja dekoracyjna zajmuje się dekoracjami w kościele z okazji świąt i uroczystości.
Asysta procesyjna w Bulkowie liczy 65 członków. W procesji jest noszonych 19 feretronów (od ostatniej wizytacji parafia wzbogaciła się o 2 nowe chorągwie: jedną z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny, drugą zaś z wizerunkiem patronującej parafii Świętej Trójcy, a na drugiej stronie - Matki Bożej Różańcowej). Również w Pilichowie działa asysta procesyjna, licząca 45 osób.
W obydwu parafiach działają koła Żywego Różańca. Na terenie parafii Bulkowo są 3 koła: Bulkowo Wieś, Krupice Stare, Bulkowo Kolonia, a w parafii Pilichowo - 2. Raz w roku każde koło zamawia Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków, a w święto Matki Bożej Różańcowej uczestniczy we wspólnej modlitwie różańcowej z przedstawicielami innych parafii dekanatu w Bodzanowie.
W parafii Bulkowo są również członkowie Domowego Kościoła - rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. Z powodu ich niewielkiej liczby formację swą przeżywają w kręgu spoza parafii, ale włączają się czynnie w jej życie.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży obecnie w parafii Bulkowo liczy 9 osób. W ramach spotkań formacyjnych w ubiegłym roku młodzi analizowali encyklikę Benedykta XVI „Bóg jest Miłością”. Uczestniczą w przygotowywaniu dekoracji okolicznościowych i biorą czynny udział w czuwaniach. Wyjeżdżają też na szkolenia, rekolekcje i kursy, dzięki którym pogłębiają swoją formację.
Liturgiczna Służba Ołtarza parafii Bulkowo liczy 31 ministrantów, a w Pilichowie - 5. Oprócz służenia do Mszy św. i nabożeństw ministranci rozprowadzają czasopisma katolickie i pomagają przy zbiórkach pieniężnych na potrzeby kościoła. Podczas dekanalnych rozgrywek ministranckich w piłkę nożną zajęli w tym roku IV miejsce. Przedstawiciele wspólnoty ministranckiej uczestniczą też w Forum Młodzieży Mazowsza.
Schola parafialna w Bulkowie została reaktywowana w 2005 r. Obecnie liczy 7 osób. W tym składzie brała udział w konkursie piosenki religijnej w Radzanowie, zajmując III miejsce. Schola zajmuje się oprawą muzyczną Mszy św. o godz. 8.30 i uświetnia śpiewem inne uroczystości parafialne.

(T.O.)

Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Pilichowie

Patron parafii: św. Maria Magdalena
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Dekanat: bodzanowski
Miejscowości: Osiek, Pilichowo, Pilichówko
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Wiesław Sadłowski
Organista: Czesław Salamon
Zakrystiani: Mieczysław i Hanna Lasota
W parafii działają: rada parafialna, Akcja Katolicka, asysta procesyjna, 2 koła Żywego Różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza
Współpraca: OSP Pilichówko
Msze św. w niedzielę: godz. 12.15

Reklama

Francja zmaga się z antysemityzmem, Kościół wskazuje przyczyny

2019-02-20 17:36

vaticannews / Paryż (KAI)

Nie oszukujmy się, żyjemy w agresywnym społeczeństwie. Stąd te nagłe eksplozje gniewu i przemocy – tymi słowami rzecznik, a zarazem sekretarz generalny episkopatu Francji komentuje gwałtowne nasilenie w tym kraju antysemityzmu, czemu towarzyszy zarazem, jako zjawisko niemal równoległe, nagły wzrost liczby profanacji katolickich miejsc kultu. Ks. Olivier Ribadeau Dumas łączy ze sobą te dwie tendencje. Świadczą one o naruszonej jedności francuskiego społeczeństwa, o trudnościach z zaakceptowaniem różnorodności. Chodzi o to, abyśmy wszyscy potrafili żyć w tym samym kraju, abyśmy zaakceptowali się nawzajem– wyznaje oficjalny przedstawiciel biskupów.

AG photographe/Fotolia.com

Wczoraj wieczorem wraz z biskupem pomocniczym francuskiej stolicy ks. Ribadau Dumas wziął udział w manifestacji zwołanej przez główne siły polityczne Francji na znak sprzeciwu wobec nowej fali antysemityzmu. Zgromadziła ona 20 tys. osób, w tym premiera i 14 ministrów. Jest to reakcja na kolejne akty agresji względem wspólnoty żydowskiej we Francji. Według oficjalnych danych ich liczba wzrosła w ubiegłym roku o 74 proc. Wczoraj, już po zwołaniu manifestacji, w Alzacji sprofanowano 96 żydowskich grobów.

Jak podkreśla rzecznik episkopatu, jest to tendencja, której trzeba się przeciwstawić z całą stanowczością.

"W naszym kraju doszło ostatnio do aktów antysemityzmu, liczniejszych niż w latach ubiegłych, a także do ataków na kościoły i miejsca kultu różnych religii. Myślę, że ta atmosfera przemocy i nienawiści, która panuje w naszym kraju, musi się skończyć – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Ribadau Dumas. – Przeciwko antysemityzmowi musimy jednak walczyć w sposób priorytetowy, bo wiemy z historii, że nienawiść względem Żydów stała się powodem niewyobrażalnej przemocy. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby nigdy więcej się to nie powtórzyło. Wraz z różnymi partiami politycznymi, a także przedstawicielami różnych religii wyrażamy naszą solidarność z Żydami, ale także naszą dezaprobatę dla wszelkich aktów agresji względem miejsc kultu, bez względu na religię".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zmarł bp Alojzy Orszulik

2019-02-21 13:07

lk / Łowicz (KAI)

Zmarł bp senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Miał 90 lat, odszedł w 62 roku kapłaństwa i 30 roku biskupstwa. "Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie" - poinformował wikariusz generalny diecezji łowickiej bp Wojciech Osial.

Archiwum KEP
Bp Alojzy Orszulik

Urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach, pochodził z rodziny rolniczej.

W latach okupacji i zaraz po wojnie pracował jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1952-57, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kontynuując studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat prawa. W latach 1961-89 wykładał prawo kanoniczne w Seminarium w Ołtarzewie.

W 1962 roku został skierowany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 roku kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski. Konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Członek i sekretarz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczący Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i członek Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych.

W latach 1989-94 był zastępcą Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Orszulik wraz z bp Bronisławem Dembowskim (obecnym biskupem-seniorem diecezji włocławskiej) był z ramienia Kościoła obserwatorem rozmów Okrągłego Stołu, toczonych w warszawskim Pałacu namiestnikowskim. Pełnił wówczas obowiązki sekretarza Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL, zaś jako jako szef Biura Prasowego KEP brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski, począwszy od pierwszej w 1979 r.

Kiedy w 1988 r. opozycja rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami KC PZPR w związku z konfliktami społecznymi w Nowej Hucie i w Gdańsku – wspominał w rozmowie z KAI emerytowany biskup łowicki – wydawało się, że PRL stoi na trzech betonowych słupach, którymi były: PZPR, Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiązane ze służbami KGB w Związku Radzieckim i KC KPZR. „Okazało się jednak w ciągu roku, że były to słupy zmurszałe. Wiedzieli o tym niektórzy z prominentów partyjnych i dlatego stopniowo miękli w rozmowach z opozycją, pragnąc mieć za świadków przedstawicieli Kościoła” – mówił bp Orszulik.

Z perspektywy lat bp Orszulik oceniał, że obrady „Okrągłego Stołu” przyczyniły się do spokojnych przemian ustrojowych. Przedstawiciele „silnych” resortów i PZPR-u jeszcze udawali mocnych. „Z perspektywy tych lat widać także, że nie był potrzebny sejm kontraktowy, który hamował tempo przemian i przejęcie przez opozycję całej władzy” – mówił w rozmowie z KAI.

8 września 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Sakrę biskupią otrzymał 8 grudnia 1989 roku w Siedlcach, z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i Biskupa siedleckiego Jana Mazura.

Wniósł wielki wkład w prace Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza w proces unormowania stosunków Państwo-Kościół, którego uwieńczeniem było podpisanie w 1993 Konkordatu między rządem RP a Stolicą Apostolską.

25 marca 1992 roku, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany pierwszym biskupem łowickim. Ingres do Katedry w Łowiczu odbył 12 kwietnia 1992 roku. W czasie swoich rządów w diecezji erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, utworzył Kolegium Katechetycznego w Łowiczu, reaktywował tamtejszą kapituły archi kolegiacką i powołał diecezjalną Caritas. 22 maja 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy. Honorowy członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Orderem Orła Białego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem