Reklama

Pielgrzymka inna niż wszystkie

Agnieszka Lorek
Edycja sosnowiecka 36/2008

Minął sierpień, czas, kiedy niezliczone rzesze ludzi, pokonując setki kilometrów, podążają na Jasną Górę, by przed Cudownym Obrazem Matki Bożej uprosić potrzebne łaski. W pielgrzymce jest miejsce dla wszystkich - dla młodych i starszych, dla głęboko wierzących i dla tych, którzy wciąż poszukują drogi do Boga. Już w początkach istnienia diecezji sosnowieckiej również na ziemi zagłębiowskiej wytworzyła się tradycja wspólnego pielgrzymowania

W bieżącym roku Piesza Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej po raz 17. udała się na swój pątniczy szlak, aby w łączności z ogólnopolskim ruchem pielgrzymkowym przeżywać radość z nawiedzenia sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze. Tradycja tej pielgrzymki sięga roku 1982. Wówczas to młodzież z Olkusza i okolic w liczbie ok. 50 osób po raz pierwszy wzięła udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Ponieważ Olkusz i okoliczne parafie wchodziły wtedy w skład diecezji kieleckiej, pątnicy wyruszyli z Wiślicy - kolebki chrześcijaństwa na ziemiach polskich. W roku 1992 Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał nowego podziału diecezji w Polsce, w wyniku czego w nowo powstałej diecezji sosnowieckiej oprócz Zagłębia znalazły się dekanaty: Olkusz, Wolbrom, Sułoszowa, Pilica i Sławków. Od tej chwili zaczyna się nowy rozdział w historii pielgrzymki. Odtąd każdego roku, w sierpniu, dwie kolumny pielgrzymki wyruszają na Jasną Górę w dwóch terminach. Przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do Matki Bożej Jasnogórskiej podążają pielgrzymi z Olkusza, zaś w dniach 23-26 sierpnia pątnicy z dawnej pielgrzymki zagłębiowskiej.

Do Sanktuarium Narodu

Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Dąbrowie Górniczej-Łęknicach ks. Marek Turlejski, który przewodniczy tej grupie pątników, mówi, iż pielgrzymuje przez całe swoje kapłańskie życie. „Kilka razy prowadziłem grupę czeladzką, a w ramach diecezji sosnowieckiej przyszło mi przy udziale innych kapłanów tworzyć pielgrzymkę i prowadzić sosnowieckich diecezjan do Sanktuarium Narodu po raz 16., z czego ogromnie się cieszę. Dla mnie pielgrzymka to przede wszystkim ubogacanie się świadectwem i wiarą innych pielgrzymów, to swoistego rodzaju rekolekcje, w których można spotkać się z Bogiem w drugim człowieku - wyznaje ks. Marek. Warto podkreślić niesamowite zaangażowanie kapłanów naszej diecezji, którzy idą z ludźmi, są z nimi w każdej chwili - otwarci i służebni” - dodaje.

Reklama

Po raz 17. - z Zagłębia

Tegorocznej, 17. pielgrzymce, która wyruszyła na Jasną Górę 23 sierpnia z kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Będzinie-Syberce, patronowało hasło „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Mszę św. otwierającą pielgrzymi szlak odprawił proboszcz parafii, kustosz sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce, ks. kan. Kazimierz Wawer. Potem 1500 osób - w 14 grupach, w tym 23 kapłanów, 16 klerykówi 1 siostra zakonna - wyruszyło w drogę. W pierwszym dniu pielgrzymi przez Grodziec, Targoszyce dotarli do Zendka, gdzie zatrzymali się na nocleg. W parafialnym kościele Mszę św. w intencji pielgrzymów sprawował i słowo Boże wygłosił kanclerz Kurii Diecezjalnejks. prał. Zbigniew Książek. W kolejnym dniu pątnicy zatrzymali się na obiad w Woźnikach, gdzie czekała na nich grochówka z kuchni polowej serwowana przez zespół tygodnika „Niedziela”. O to, aby zupy wystarczyło dla wszystkich pielgrzymujących, zadbał osobiście redaktor naczelny ks. inf. Ireneusz Skubiś. „Smakowała jak grochówka w wojsku, to super pomysł, Księdzu Redaktorowi i całej »polowej« ekipie dziękujemy za smakowity obiad i przypomnienie tego wojskowego smaku” - mówi pielgrzym z Będzina.
Nierada - to kolejny nocleg. Wczesnym rankiem do sosnowieckich pątników tradycyjnie przybył metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak, który odprawił Eucharystię i wygłosił homilię.25 sierpnia, kilka minut po godz. 13, nasi pątnicy ujrzeli jasnogórski szczyt. Ostatnia noc poza domem. Tym razem pielgrzymi znaleźli nocleg w częstochowskich szkołach - Liceum Ekonomicznym i Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, o godz. 7uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w Bazylice Jasnogórskiej przez ks. prał. Jana Szkoca, z homilią ks. prał. Pawła Brańki. Po uroczystej Eucharystii pontyfikalnej w samo południe przed jasnogórskim szczytem sosnowieccy pielgrzymi pociągami wrócili do swoich parafii.

Zawierzyli Księdza Biskupa

„Mówiąc o pielgrzymce, nie sposób nie wspomnieć ogromnej gościnności kapłanów naszej diecezji, którzy przyjmują pielgrzymów - czy to na krótkim postoju, poczęstunku, czy na noclegu. Proboszczowie z Grodźca, Targoszyc i Zendka wspaniale przygotowali swoich parafian do przyjęcia strudzonych pielgrzymów, stąd wielki ukłon w stronę kapłanów i parafian, którzy użyczają swoich mieszkań, przyrządzają posiłki, by jak najlepiej podjąć tych, którzy w trudzie i zmęczeniu zmierzają do Czarnej Madonny. Tegoroczna aura dopisywała, nie było zbyt chłodno ani zbyt gorąco, nie spiekło nas słońce, ani raz też nie zmokliśmy, a to na pielgrzymim szlaku ma także duże znaczenie” - zaznacza ks. Turlejski.
Pielgrzymka ta jednak była inna niż wszystkie dotychczasowe, a to z uwagi na brak kogoś bardzo ważnego, kogoś, kto dodawał sił, krzepił słowem, błogosławił, żegnał i witał, po prostu był ze swoimi pielgrzymującymi diecezjanami. Brakowało pasterza naszego Kościoła bp. Adama Śmigielskiego SDB. Tę pustkę i brak raz po raz podkreślali pątnicy, nie zabrakło jednak modlitwy w jego intencji. Pielgrzymi prosili o łaskę zdrowia w chorobie Księdza Biskupa, a Jasnogórskiej Pani zawierzyli osobę Pasterza naszej diecezji. „To zawsze Biskup Ordynariusz zachęcał nas do modlitwy za chorych, także za chorych kapłanów. Teraz naszym pragnieniem jest, by on wrócił do nas, wrócił do sił, do formy, do zdrowia” - mówili podążający w kierunku Jasnej Góry diecezjanie.

Reklama

Nowy rektor krakowskiego seminarium

2019-02-20 14:20

archidiecezja krakowska

Decyzją Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, po biskupie Januszu Mastalskim, obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie od 1 marca br. obejmie ks. Andrzej Tarasiuk, dotychczasowy ojciec duchowny Seminarium.

cwr-skawina.pl
Ks. Andrzej Tarasiuk był gościem warsztatów psychoedukacyjnych dla kobiet, organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Archiwiści podziękowali paulinom za wkład w ocalenie narodowego dziedzictwa

2019-02-20 21:01

mir/Radio Jasna Góra / Jasna Góra (KAI)

- To wielkie zadanie chronić przeszłość, niektórzy czynili to z narażeniem życia - mówił dziś na Jasnej Górze o. prof. Janusz Zbudniewek, historyk Kościoła. Przedstawiciele Archiwum Akt Nowych podziękowali Zakonowi Paulinów za pomoc w ocaleniu dużej części zbiorów w czasie II wojny światowej. W tym roku przypada 100-lecie podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami.

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Mszy św. odprawionej w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Henryk Tomasik. Ordynariusz diecezji radomskiej podziękował troszczącym się o naszą kulturę i dokumentację dotyczącą „wielkich polskich spraw”. W modlitwie uczestniczyła ponad 20-osobowa delegacja archiwistów, w tym trzech dyrektorów archiwów państwowych.

Tadeusz Krawczak dyrektor Archiwum Akt Nowych zwrócił uwagę na wielką rolę jasnogórskich paulinów, którzy w czasie wojny przechowali część narodowego zasobu archiwalnego. Sporej części nie dało się uratować od wojennej pożogi. Jak podaje Krawczak, 37 kilometrów dokumentów z Archiwum Akt Nowych Niemcy spalili już po Powstaniu Warszawskim, 3 listopada 1944 r. Zbiory innych archiwów warszawskich zostały zniszczone przez hitlerowców w czasie Powstania Warszawskiego.

W listopadzie 1944 r. zwieziono na Jasną Górę najcenniejsze materiały przeznaczone do wywozu do Niemiec. Jak wyjaśnia o. prof. Janusz Zbudniewek, historyk Kościoła i Zakonu Paulinów, Jasna Góra na trasie między Warszawą a Katowicami była punktem zbornym wypatrzonym przez historyka, zasłużonego archiwistę, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, Kazimierza Kaczmarczyka, który od grudnia 1939 do lipca 1940 roku porządkował jasnogórskie archiwum.

Dokumenty – jak podaje prof. Zbudniewek - w ponad 480 wielkich kartonach i ok. 800 workach materiałów w teczkach zwieziono na Jasna Górę. To były najcenniejsze materiały, sięgające dwunastego stulecia po rok 1944, które udało się przewieźć pracownikom polskim, za zgodą życzliwych Niemców. Kazimierz Kaczmarczyk uczestniczył w gromadzeniu i zabezpieczaniu archiwaliów wywiezionych z Warszawy nad którymi sprawował nadzór do marca 1945 roku.

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak złożył na Jasnej Górze ryngraf jako wotum dziękczynne.

Z kolei o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry przekazał w darze kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, aby mogła zawisnąć w Archiwum Akt Nowych na pamiątkę dzisiejszej modlitwy. Paulin wyraził radość, że Jasna Góra, wpisując się w duchowe życie Polaków, w duchowe życie ludzi Kościoła, ludzi wierzących, mogła też stać się ważnym miejscem, które posłużyło przechowaniu pamięci narodu, w postaci archiwaliów. „Bardzo dziękuję za to, że razem z państwem możemy dziś, w ramach tej Mszy św., dziękować Bogu za to, że możemy też naszą pracą wpisywać się w wielkie dziedzictwo historii naszej Ojczyzny”- mówił przeor Jasnej Góry.

W 2019 r. trwają obchody stulecia istnienia sieci archiwów państwowych. 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał "Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami”. Obecnie sieć archiwów państwowych tworzy 75 instytucji, w tym 30 regionalnych, do których należy 39 wydziałów zamiejscowych i 3 ekspozytury, a także 3 archiwa centralne z siedzibami w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem