Reklama

"Służyć Bogu - to królować"

Z s. Marią Nowakowską, pracującą w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, na temat życia zakonnego rozmawia Joanna Dolna.
Edycja gnieźnieńska 9/2002

JOANNA DOLNA: - Jaki sens dla Siostry ma obchodzenie Dnia Życia Konsekrowanego?

S. MARIA NOWAKOWSKA: - Po pierwsze jest aktem posłuszeństwa wobec Najwyższego Przełożonego, jakim dla sióstr jest Namiestnik Chrystusowy. Jest także wyrazem najwyższej czci i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który doceniając w pełni dar życia zakonnego, w 1997 r. dzień ten ustanowił Światowym Dniem Życia Konsekrowanego.

Obchodzenie tego Dnia pobudza przede wszystkim do głębokiej refleksji nad darem powołania zakonnego i przynagla, by ciągle powracać do pierwotnej miłości, z jaką wstępowało się na tę drogę życia. Złożywszy Bogu raz śluby zakonne, każdego dnia trzeba je ponawiać na nowo, by zarówno pośród doniosłych momentów życia, jak i w codziennych okolicznościach szarych dni - tak jak starzec Symeon - odnajdywać wszędzie Chrystusa, mówić o Nim bez słów swoją dobrocią, uśmiechem i poświęceniem dla bliźnich i w ten sposób ujawnić całkowitą i radosną przynależność do Boga.

- Z jakimi sprawami tego dnia zwraca się Siostra do Pana Boga?

- Z dziękczynieniem za dar dobrych rodziców i wychowanie w wierze katolickiej, za łaskę powołania zakonnego i za dar wytrwania na drodze życia radami ewangelicznymi. Dziękuję także Bogu za Jego wielką miłość oraz proszę również, bym zawsze z radością i pogodą ducha umiała służyć Bogu w bliźnich, "bo służyć Bogu - to królować" . Modlę się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, by w świecie wypełnionym materializmem i duchem konsumpcyjnym, Bóg wybierał sobie młode i czyste serca zdolne całkowicie zawierzyć i oddać się Jemu. Pragnę, by światu nie zabrakło ludzi głoszących Dobrą Nowinę oraz wypraszających pokój, głęboką wiarę ludziom, Bogu zaś wynagrodzenie za liczne zbrodnie i grzechy, równoważąc w ten sposób szalę zła popełnionego przez ludzkość. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: "Potrzebni są ludzie, którzy będą ukazywać ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła, którzy będą umieli zaryzykować własnym życiem, aby inni mieli życie i nadzieję".

- Jakie są blaski i cienie życia siostry zakonnej?

- Według Ojca Świętego Jana Pawła II samo istnienie życia konsekrowanego jest już blaskiem Kościoła. Osoba konsekrowana samą przynależnością do instytutu życia konsekrowanego woła, że istnieją wartości, na które warto stawiać. Jej powołanie jest na wskroś profetyczne. Już samo jej istnienie budzi refleksję, intryguje, zmusza do myślenia, do postawienia sobie niejednego pytania.

Blaskiem można też nazwać sam porządek codziennego życia zakonnego, który na pierwszym miesjcu stawia Boga i obowiązki wobec Niego, takie jak modlitwę ustną i medytację, coroczny udział w rekolekcjach, nieustanną formację, ale także rzetelność i odpowiedzialność za podjęte obowiązki zarówno wobec wspólnoty, jak i dziełach podejmowanych w ramach charyzmatu zakonnego, wysiłek nad łączeniem pracy z kontemplacją, nieustannym trwaniem w obecności Boga. Pewną radością życia siostry zakonnej jest zachwycanie się dziełami Stwórcy w otaczającym ją świecie, a przez to prostsza droga do coraz większego miłowania Go. Blaskiem dla siostry zakonnej jest też życie w miłującej się i uzupełniającej wspólnocie, ubogacanie się jej zdolnościami, dzielnie się talentami, osiągnięciami, jak i troskami. Do blasków należy zaliczyć również wolność w obecnym czasie podejmowania przez siostry studiów i zdobywanie różnych fakultetów. Prawdziwą radością siostry zakonnej jest wzrost rodziny zakonnej poprzez powołanie, jak i doświadczenie faktu, że osoby konsekrowane są współczesnemu światu potrzebne. Należy cieszyć się także z zainteresowania pewnej części młodzieży tą formą życia. Szczególnym jednak blaskiem życia konsekrowanego są jego duchowe owoce - owoce świętości. Droga świętości to droga uprzywilejowana, droga osób konsekrowanych, na niej osoby te prawdziwie są sobą, na niej można powiedzieć świecą pełnym blaskiem i pociągają ludzi do Boga. Na tej drodze samorealizują siebie przez poświęcenie i dawanie siebie dla dobra tych, którzy dotknięci są wielorakimi potrzebami, tak duszy, jak i ciała. Wielką też radością w życiu siostry zakonnej są kanonizacje i beatyfikacje członków rodziny zakonnej.

Z pewnością cieniem jest niezrozumienie sensu tego rodzaju życia, posunięte niekiedy do wrogości i bronienia młodym ludziom obrania tej formy życia. Cieniem są również: każdy brak wierności w dziedzinie ducha wiary, brak radykalizmu w przeżywaniu powołania, wykruszenie się powołań, związane z wiekiem, jak i brak dostatecznej liczby sióstr do sprostania potrzebom obecnych czasów.

- Czego oczekują osoby konsekrowane od osób świeckich, którzy stanowią zdecydowaną większość Czytelników "Niedzieli Gnieźnieńskiej"?

- Uważam, iż osoby konsekrowane od świeckich oczekują większego zrozumienia sposobu życia ślubami zakonnymi. Niemało jest przecież dzisiaj ludzi, nawet wśród chrześcijan, katolików, którzy uważają, że życie zakonne nie ma większego sensu, bo jest pozbawione ziemskiego prestiżu i dobrobytu. Nie brakuje i takich, którzy wybór życia konsekrowanego traktują jako marnotrawienie ludzkich zdolności i energii. Dlatego więc myślę, iż wskazane byłoby, aby na łamach Niedzieli Gnieźnieńskiej zostały kolejno ukazane charyzmaty zakonów i zgromadzeń zakonnych, zarówno męskich, jak i żeńskich pracujących na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. W ten sposób zostałby Czytelnikom ukazany dar życia konsekrowanego w całej różnorodności jego charyzmatów i instytucji oraz zakres wielorakich prac pełnionych przez zgromadzenia w imię dobra człowieka i najbardziej potrzebujących.

- Jaką funkcję Siostra pełni w diecezji?

- W diecezji pełnię funkcję Zakonnej Referentki Diecezjalnej. Instytucja Zakonnych Referentek w diecezjach została powołana do istnienia w marcu 1951 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski celem koordynowania współpracy międzyzakonnej zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski, zarządzeniami Ordynariusza diecezji i Wydziału Spraw Zakonnych istniejącego przy Sekretariacie Prymasa Polski.

- Na czym ona polega?

- Praca referentki na terenie diecezji polega na organizowaniu i koordynowaniu pracy zakonnej w oparciu o zarządzenie biskupa i wytyczne Konferencji Wyższych Przełożonych lub Konsulty. Główne formy tej współpracy to: organizowanie comiesięcznych dni skupienia dla sióstr przełożonych oraz dla wszystkich sióstr regionu bydgoskiego, jak i gnieźnieńskiego.

W pracy tej szczególne znaczenie ma troska o ciągłą formację osób życia konsekrowanego w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez Konsultę.

- Dziękuję za rozmowę.

Przewodniczący episkopatu USA wdzięczny Ojcu Świętem za czytelny znak

2019-02-16 16:31

st (KAI) / Galveston-Houston

Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA, kard. Daniel N. DiNardo wydał następujące oświadczenie po opublikowaniu przez Stolicę Apostolską komunikatu o wydaleniu Theodore’a McCarricka ze stanu duchownego.

wikipedia.org

"Komunikat Stolicy Apostolskiej dotyczący Theodore’a McCarricka jest wyraźnym sygnałem, że wykorzystywanie nie będzie tolerowane. Żaden biskup, bez względu na to, jak bardzo wpływowy, nie jest ponad prawem Kościoła. Pragnę, aby dla wszystkich molestowanych przez McCarricka ten wyrok był małym krokiem, pośród wielu, w kierunku uzdrowienia. Dla nas, biskupów, umacnia on naszą stanowczą wolę, by być odpowiedzialnymi wobec Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jestem wdzięczny papieżowi Franciszkowi za zdecydowany sposób, w jaki pokierował on reakcją Kościoła.

Jeśli ktoś doznał wykorzystywania seksualnego z rąk kogoś z Kościoła katolickiego, zachęcam cię do skontaktowania się z lokalnymi organami ścigania i lokalną diecezją lub eparchią. Koordynatorzy pomocy ofiarom są gotowi pomóc. Dążymy do uzdrowienia i pojednania ".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Śmigiel: Słowo i Eucharystia budują z nas wspólnotę miłości

2019-02-16 18:15

xpb/Toruń

- Słowo i Eucharystia budują z nas wspólnotę miłości - powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. dziękczynnej za 85 lat istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Msza św. sprawowana w kaplicy toruńskiego seminarium była centralnym wydarzeniem trzydniowych obrad Zarządów Diecezjalnych KSM, które zakończą się w niedzielę 17 lutego. W Eucharystii uczestniczył także bp Marek Solarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM.

ks. Paweł Borowski

Drugi dzień obrad rozpoczął się wspólną modlitwą i podsumowaniem projektów realizowanych przez Stowarzyszenie m.in. akcji „Polak z sercem”. Przed południem odbyła się także konferencja prasowa, podczas której nastąpiła prezentacja projektu „Środowisko Młodzieży”, Platformy KSM i prac nad nowelizacją statutu KSM. Bp Marek Solarczyk podzielił się swoimi spostrzeżeniami związanymi z zadaniami stawianymi młodzieży przez papieża Franciszka podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Minister środowiska Sławomir Mazurek wyraził radość z owocnej współpracy KSM w ramach projektu „Środowisko Młodzieży”.

Kolejnym punktem obrad było seminarium „Środowiska Młodzieży”, podczas którego zebrani wysłuchali dwóch wykładów: ks. dra Marcina Szczodrego na temat ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej oraz ministra Sławomira Mazurka na temat budowania środowiska młodzieżowego wokół zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Centralnym punktem drugiego dnia obrad była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. W homilii bp Śmigiel przypomniał, że Bóg pragnie dokonywać wielkich znaków w naszym życiu, ale potrzebuje naszych dłoni, naszego zaangażowania, naszej wiary i ufności w Jego moc. – Tam gdzie ma się dokonać cud, znak potrzeba wysiłku człowieka, ale nic się nie dokona bez Pana Boga. To Bóg jest Tym, który inicjuje, który sprawia cud i który jest potrzebny do tego, byśmy mogli rozpoznać znak – mówił.

- Jeśli dziś dotykają nas problemy, a może nawet kryzysy, myślę tu o Kościele, to są to w gruncie rzeczy kryzysy wiary w Boga i zaufania do Pana Jezusa. Wszystkie inne sprawy są konsekwencją kryzysu wiary – mówił bp Śmigiel.

Biskup toruński nawiązując do ewangelicznej perykopy o rozmnożeniu chleba zaznaczył, że Chrystus przychodzi, by zaspokoić głód każdego człowieka. Nie chodzi tylko o głód cielesny, ale o głód Boga. – My wszyscy, ja również, jesteśmy głodni Pana Boga, chcemy nieustannie karmić się Panem Bogiem, Jego słowem. Chcemy otrzymywać od Niego sens naszego życia, chcemy przyjmować Eucharystię do naszego serca, bo to jest Chleb na życie wieczne – dodał. Podkreślił także, że nawet ci, którzy Boga nie uznają noszą w sobie ten głód. – Świat współczesny, nawet jeśli neguje Boga, to w jakimś sensie jest głodny Boga. Neguje ideę Boga, ale chce prawdy, miłości, chce sensu. Jeśli będziemy świadkami Jezusa Chrystusa, dobrymi synami i córkami Kościoła to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie przekonać świat współczesny do Boga i zaspokoić jego głód – zaznaczył bp Śmigiel.

ks. Paweł Borowski

- Słowo i Eucharystia są podstawą chrześcijańskiego życia. Niech Eucharystia będzie jak najczęstszą praktyką waszego życia duchowego. Bez Eucharystii trudno znaleźć sens życia – podkreślił. Wskazał, że na bazie Słowa i Eucharystii tworzy się wspólnota miłości. – Jeśli chcemy, żeby w Kościele dokonywały się znaki, żeby w naszym życiu były one obecne, to potrzebujemy wiary, a wiara przyjdzie wtedy, gdy otworzymy się na Słowo Pana, otworzymy się na łaskę i będziemy karmić się Chlebem Eucharystii, by w konsekwencji zacząć dzielić się miłością – zakończył bp Śmigiel.

Zwieńczeniem drugiego dnia obrad będzie gra miejska, której celem jest przybliżenie postaci św. Stanisława Kostki i Mikołaja Kopernika.

Obrady zakończą się w niedzielę 17 lutego konferencją formacyjną, którą wygłosi ks. dr Andrzej Lubowicki, asystent generalny KSM oraz Eucharystią sprawowaną w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem