Reklama

U Michała Archanioła

Ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 40/2008

Płońsk był wymieniony już w 1065 r. wraz z kościołem grodowym, jaki tam istniał. Świątynia uległa zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich. Klasztor karmelitów, w którego murach mieści się obecnie siedziba najstarszej parafii Płońska, fundował przed 1417 r. Siemowit IV i jego żona Aleksandra. Wzniesiony w 1462 r. kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny być może był fundowany przez Bonę; uległ zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich w połowie XVII wieku. Odbudowany w połowie XVIII wieku był przekształcany w latach 1839, 1865 i 1888. W 1779 r. z inicjatywy ówczesnego biskupa płockiego Michała Poniatowskiego stał się świątynią parafialną. Gruntownie remontowany był w 1935 r. Prace regotyzacyjne prowadzono w latach 1954-58.

Życie duszpasterskie

Na terenie parafii mieszka ponad 10 tys. osób, żyjących w ponad 3 tys. rodzin. Systematycznie we Mszy św. niedzielnej bierze udział ok. 30% parafian. W ciągu roku jest rozdawanych ponad 110 tys. Komunii św. W niedziele w kościele parafialnym jest sprawowanych 6 Mszy św., w dni powszednie - dwie. W 1. niedzielę miesiąca jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Sakrament pokuty jest sprawowany przed nabożeństwami i w czasie ich trwania. Sakrament chrztu jest udzielany w 2. i 4. niedzielę miesiąca, zawsze jest poprzedzony spotkaniem dla rodziców oraz chrzestnych.
Istotnym elementem życia duszpasterskiego jest katechizacja dzieci i młodzieży, którą jest objętych 5 szkół, a współpraca z ich dyrektorami i radami pedagogicznymi dobrze się układa. Łącznie katechezą jest objętych ok. 98% dzieci i młodzieży (rodzice pozostałych uczniów zadeklarowali się jako niewierzący lub innego wyznania).
Jak mówi proboszcz ks. kan. Edmund Makowski, „cieszy ożywienie wspólnot i ruchów działających w naszej parafii, powstanie nowych wspólnot oraz ich zaangażowanie w życie liturgiczne i duszpasterskie”. Jak każda ludzka wspólnota, również ta parafia ma swoje cienie, które dostrzega Ksiądz Proboszcz: „Smuci coraz większa liczba rozbitych małżeństw i osoby żyjące ze sobą bez sakramentu małżeństwa, a nawet bez związku cywilnego. Problemem w parafii i powodem wielu nieszczęść w rodzinach jest też alkoholizm i narkotyki, dotykające zwłaszcza młodzież” - mówił ks. Makowski.

Dokonania materialne

Od ostatniej wizytacji kanonicznej kontynuowano prace remontowo-budowlane w świątyni i na terenie przykościelnym. Powstała nowa zakrystia, dokonano renowacji kaplicy cmentarnej (nowa więźba dachowa, okna, podsadzka, ołtarz, katafalk, nagłośnienie, oświetlenie). Przy kancelarii parafialnej urządzono łazienkę, wyremontowano parter budynku poklasztornego, założono ogrzewanie świątyni i starej plebanii, zamontowano oświetlenie wokół świątyni. Odgrzybiono ściany budynku poklasztornego i kaplicy św. Pankracego (tu też wstawiono nowe ławki). Zainstalowano monitoring w świątyni i na placu przykościelnym.
W kościele założono nagłośnienie i zainstalowano projektor pieśni z diodowymi ekranami. Wstawiono bramę wejściową i wjazdową na plac przykościelny. Wokół kościoła położono chodnik procesyjny. Zagospodarowano ogród parafialny i posadzono zieleń, przygotowano także teren pod „Golgotę”.

Reklama

Przebieg wizytacji

Biskup Roman przybył do parafii 8 czerwca. Podczas Mszy św. o 8.30 wygłosił homilię do zgromadzonych wiernych. Po Eucharystii spotkał się z liderami grup duszpasterskich i stowarzyszeń działających przy parafii. Świadectwo zgodnej współpracy z parafią złożył także burmistrz Płońska oraz samorząd gminy i sołtysi należących do parafii wiosek, którzy ofiarowali Księdzu Biskupowi kielich mszalny. Podczas Mszy św. o 11.30 i 16 Biskup Roman udzielił sakramentu bierzmowania dwom grupom młodzieży.

Grupy duszpasterskie

Oaza Dzieci Bożych liczy 10 osób, które spotykają się co tydzień na spotkaniach formacyjnych. Opiekunem był ks. Ryszard Błaszkowski.

Wspólnota Krwi Chrystusa powstała w parafii w 2002 r. i liczy ok. 10 osób. Opiekunem był ks. Krzysztof Dobucki. Jej członkowie podczas cotygodniowych spotkań rozważają Pismo Święte i wymieniają się doświadczeniami. Często wyjeżdżają do domu misyjnego w Ożarowie na rekolekcje i dni skupienia.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działa na terenie parafii od kilku lat i obecnie skupia 30 osób. Opiekunem jest ks. Jacek Lubiński, a w prowadzeniu grupy pomaga Monika Karwowska. W czasie comiesięcznych spotkań członkowie KSM przygotowują akcje duszpasterskie typu: jubileusze małżeństw, adwentowy chlebek miłości, bożonarodzeniowe paczki żywnościowe, wielkanocny kosz miłości, Msza rocznicowa z okazji 18. urodzin czy wycieczki edukacyjno-integracyjne.

Młodzieżowy zespół muzyczny „New name” działa w parafii prawie od 20 lat i obecnie liczy 10 osób. Opiekunem i prowadzącym był ks. Krzysztof Dobucki. Zespół wspomaga organista Bogdan Wiśniewski. Oprócz przygotowania oprawy muzycznej Mszy św. i repertuaru na przeglądy, zespół raz w roku wyjeżdża na warsztaty muzyczne w góry.

Dziecięca schola parafialna „Michałki” działa od kilkunastu lat, opiekunem był ks. Krzysztof Dobucki. Scholę wspomaga organista Bogdan Wiśniewski. Grupa liczy obecnie 20 osób, które spotykają się raz w tygodniu. Raz w roku organizują wspólny wyjazd do sanktuariów maryjnych.

Liturgiczna Służba Ołtarza liczy 61 osób i jest podzielona na 4 grupy: seniorzy, studenci, gimnazjaliści i uczniowie szkoły średniej oraz uczniowie szkoły podstawowej. Opiekunem był ks. Ryszard Błaszkowski. Oprócz spotkań formacyjnych angażują się w sport: w rozgrywkach piłkarskich doszli do szczebla międzyrejonowego.

Franciszkański Zakon Świeckich (tzw. Trzeci zakon) działa w parafii od 101 lat, obecnie liczy 19 osób. Wspólnota spotyka się 2 razy w miesiącu, a czuwał nad nią asystent duchowy ks. Ryszard Błaszkowski.

Legion Maryi liczy obecnie 11 aktywnych członków oraz 9 pomocniczych. Prezydium pw. Matki Bożej Szkaplerznej działa od 5 czerwca 2005 r. Opiekunem jest ks. Jacek Lubiński. W każdą środę wspólnie z wiernymi odmawiają modlitwę różańcową, nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po Mszy św. - modlitwy legionowe.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie funkcjonuje w parafii od 2002 r. i w 4 kręgach skupia 17 małżeństw. Moderatorem jest ks. Jacek Lubiński. Raz w miesiącu spotykają się na spotkaniach formacyjnych, a w 3. piątek miesiąca gromadzą się na Eucharystii. Pełnią także służbę liturgiczną. Uczestniczą w dorocznej pielgrzymce do Kalisza, diecezjalnych dniach wspólnoty, co roku część rodzin wraz z dziećmi bierze udział w rekolekcjach wakacyjnych lub krótszych wyjazdach. Włączają się także w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Klub Inteligencji Katolickiej Ziemi Płońskiej zaczął działalność w 2003 r. i obecnie liczy ok. 35 aktywnych uczestników i sympatyków. Członkowie Klubu organizują comiesięczne spotkania z ludźmi wiary i kultury; razem z władzami miasta i Miejskim Centrum Kultury współorganizują koncerty, spotkania; z KSM i młodzieżą prowadzą tzw. śniadanka roratnie dla dzieci; co roku jest też rozdzielanych dzięki nim ponad 200 paczek świątecznych dla dzieci z biedniejszych rodzin.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęła swoją działalność 1 października 2004 r., liczy 15 osób. Grupa adoruje Najświętszy Sakrament w 1. piątek miesiąca, modli się też o intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach i parafiach. Opiekunem jest ks. Jacek Lubiński.

Koło Przyjaciół Radia Maryja istnieje w parafii od 8 lat i należą do niego 32 osoby. Opiekunem jest Ksiądz Proboszcz. Na spotkaniach formacyjnych spotykają się 22. dnia miesiąca, upamiętniając objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku. Członkowie Koła zorganizowali ok. 40 pielgrzymek do sanktuariów maryjnych.

Wspólnota „Jutrzenka” już od godz. 6 rano prowadzi w kościele śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, odmawia też przed Mszą św. litanię do Matki Bożej i inne modlitwy.

Parafialna rada duszpasterska i gospodarcza liczy 12 osób i spotyka się średnio raz w miesiącu, na bieżąco omawiając potrzeby i plany działań w zakresie działalności gospodarczej i duszpasterskiej.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci liczy w parafii 30 osób, a opiekunkami są Monika Malczyńska i Aldona Gutowska. Na cotygodniowych spotkaniach dzieci zapoznają się z działalnością misyjną Kościoła. Członkowie Koła zorganizowali oprawę liturgiczną niedzieli misyjnej, loterię, przedstawienie na tę niedzielę oraz świąteczne kiermasze.

W ramach Koła Biblijnego działającego w szkole w Siedlinie co roku kilka lub kilkanaście osób przygotowuje się do konkursu biblijnego organizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii. Na etapie diecezjalnym tego konkursu Marek Kujawski z kl. VI zajął 1. miejsce, a Weronika Niemirska z kl. IV - 3. W Siedlinie działa również Koło Misyjne, którego członkowie utrzymują kontakt z siostrą misjonarką z Kamerunu. W październiku uczniowie zbierali się w szkole na jednej z przerw, by odmawiać dziesiątkę Różańca. Szkoła została też laureatem konkursu „Moje spotkanie z misjami”, ogłoszonego z okazji 25-lecia wydawnictwa „Verbinum”.

W parafii działa 6 kół Żywego Różańca. Opiekunem był ks. Krzysztof Dobucki. Spotkania odbywają się w 1. sobotę miesiąca. Oprócz modlitwy koła zbierają także pieniądze na stypendia dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego, ufundowały chorągiew procesyjną z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej i Jana Pawła II, biorą udział w procesjach eucharystycznych, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz nabożeństwach fatimskich.

Eucharystyczny Ruch Młodych powstał we Francji w 1960 r., obecnie obejmuje przeszło 3 mln ludzi na całym świecie. W parafii działa od września ub.r. Wspólnota w parafii liczy 30 członków, którymi opiekował się ks. Krzysztof Dobucki wraz z 3 animatorami. Członkowie ERM spotykają się raz w tygodniu, by pogłębiać umiłowanie Eucharystii i kształtować postawę apostolską.

(T.O.)

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Płońsku

Patron parafii: św. Michał Archanioł
Tytuł kościoła: Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: płoński
Miejscowości: Płońsk (część), Bońki, Brody, Dalanówek, Ilinek, Ilino, Kluczewo, Pilitowo, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Strachowo, Strachówek, Strubiny, Szerominek, Ślepowrony, Zawady, Żurawin
Proboszcz parafii: ks. kan. mgr Edmund Makowski
Wikariusze: ks. mgr Jacek Lubiński, do sierpnia: ks. mgr Krzysztof Dobucki, ks. mgr Ryszard Błaszkowski, od sierpnia: ks. mgr Zbigniew Morawski, ks. mgr Grzegorz Bednarczyk
Organista: Bogdan Wiśniewski
Zakrystian: Tadeusz Sawicki
Katecheci: Mariusz Augustyniak, Marek Bojarski, Aldona Gutowska, Urszula Kacperska, Monika Karwowska, Sławomir Kowalski, Monika Mączyńska, Marzena Sadowska, Anna Zmysłowska
W parafii działają: Oaza Dzieci Bożych, Wspólnota Krwi Chrystusa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Młodzieżowy zespół muzyczny „New name”, Dziecięca schola parafialna „Michałki”, Liturgiczna Służba Ołtarza, Franciszkański Zakon Świeckich, Legion Maryi, Domowy Kościół, Klub Inteligencji Katolickiej Ziemi Płońskiej, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Wspólnota „Jutrzenka”, Parafialna rada duszpasterska i gospodarcza, Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci, Koło Biblijne i Koło Misyjne w szkole w Siedlinie, 6 kół Żywego Różańca, Eucharystyczny Ruch Młodych
Współpraca: władze miasta i gminy, Miejskie Centrum Kultury, sołtysi
Msze św. w niedzielę: 7, 8.30, 10, 11.30 (z udziałem dzieci), 16, 18

W Niedzielę Palmową początek największych misteriów Męki Pańskiej w Polsce

2018-03-24 12:14

md / Kalwaria Zebrzydowska (KAI)

Sceny „Wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy” i „Wypędzenie przekupniów” zainaugurują w Niedzielę Palmową w Kalwarii Zebrzydowskiej obchody Odpustu Wielkiego Tygodnia i Chwalebne Misterium Męki Pańskiej. Jak co roku, do polskiej Jerozolimy pielgrzymuje z tej okazji kilkadziesiąt tysięcy wiernych z kraju i zagranicy.

br. Albert Mocarski OFM BRN

Tysiące pielgrzymów, blisko 150 aktorów, liczne kompanie z przewodnikami – w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczyna się najbardziej intensywny czas modlitwy i pokuty. W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wielkim Tygodniu odbywa się największy odpust w Polsce, połączony z Chwalebnym Misterium Męki Pańskiej.

W Niedzielę Palmową odbywa się uroczysta procesja z palmami od Kaplicy św. Rafała do bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Po południu rozpoczyna się pierwsza część kalwaryjskich misteriów – sceny „Wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy” oraz „Wypędzenie przekupniów”.

Zasadnicza część misteriów odbywa się jednak od Wielkiej Środy, która jest wspomnieniem dwóch ważnych wydarzeń z ostatnich chwil Zbawcy na ziemi: Uczty u Szymona oraz Zdrady Judasza. Poprzedza je śpiew pielgrzymów, którzy zmierzają do swojej świątyni w Jerozolimie.

W Wielki Czwartek, po odśpiewaniu Gorzkich Żali, następuje kolejna część Misteriów Kalwaryjskich. Na początku odczytana jest Ewangelia, po której kustosz sanktuarium obmywa, zgodnie ze zwyczajem, stopy apostołów i głosi okolicznościowe kazanie. Po scenie Ostatniej Wieczerzy pasyjna procesja rusza do Ogrojca. Tam, po zdradzie Judasza, Pan Jezus zostaje skrępowany i przywiedziony przed sąd Rady Żydowskiej. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wieczerniku następuje całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w Piwnicy Pana Jezusa.

Kulminacją obchodów jest Wielki Piątek, kiedy to dziesiątki tysięcy pątników wcześnie rano zbierają się przy kaplicy U Kajfasza, by tam obejrzeć scenę porannego sądu nad Jezusem. Stąd wyruszają do Piłata i Heroda, by po wysłuchaniu Dekretu, czyli wyroku śmierci na Zbawcę, i wygłoszonej przez metropolitę krakowskiego homilii, towarzyszyć Jezusowi w Jego krzyżowej drodze. Pielgrzymi idą na Golgotę. Po drodze inscenizowane są trzy upadki, spotkanie z Matką, św. Weroniką i niewiastami jerozolimskimi.

W Chwalebne Misterium Męki Pańskiej w sanktuarium kalwaryjskim co roku zaangażowanych jest blisko 150 aktorów, głównie alumnów bernardyńskiego seminarium i świeckich. Poszczególne sceny prezentowane są przy kolejnych kaplicach-stacjach Drogi. Inscenizacjom towarzyszy czytanie odpowiednich fragmentów Ewangelii i kazania. Aktorzy misterium to obecnie głównie mieszkańcy Kalwarii i okolicznych miejscowości oraz klerycy z tutejszego klasztoru. W role apostołów wcielają się przewodnicy kalwaryjscy.

Misterium kończy się na wzgórzu nad klasztorem w kaplicy Ukrzyżowania. Uroczystości Odpustu Wielkiego Tygodnia wieńczy Liturgia Wielkiego Piątku i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Pielgrzymi przyjeżdżają do Kalwarii po to, by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej i towarzyszyć cierpiącemu Zbawcy. Misteria kalwaryjskie należą do dziedzictwa kulturowego Europy, są jednak przede wszystkim przeżyciem duchowym. Tym przeżyciom towarzyszą pielęgnowane od wieków zwyczaje. Święte Schody, tzw. gradusy, usytuowane przy kaplicy Dom Piłata wielu pokonuje na kolanach. Również od tego miejsca pielgrzymi nakładają na głowy cierniowe korony. Przechodząc przez strumień zwany Cedronem, obmywają się w jego wodzie, wierząc w jej uzdrawiającą moc. Na szczyt Góry Ukrzyżowania wędrują dźwigając kamienie, które symbolizują ciężar grzechów.

Misterium odbywa się na rozległym terenie tzw. Dróżek, usytuowanych w okolicy kościoła i klasztoru oo. bernardynów, ufundowanego na przełomie XVI i XVII stulecia przez wojewodę krakowskiego i starostę lanckorońskiego Mikołaja Zebrzydowskiego oraz jego małżonkę Dorotę z Felsztyna Herburtówną. Równolegle ze świątynią i klasztorem powstawały kościoły i kaplice - stacje Drogi Krzyżowej. Była to pierwsza na ziemiach polskich kalwaria, czyli odwzorowanie miejsc świętych w Jerozolimie. Liczy ona 40 kaplic kalwaryjskich położonych pomiędzy Górą Lanckorońską, zwaną tu Górą Oliwną, a górą Żarek, czyli Golgotą.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej połączone z misteriami po raz pierwszy zostało tu odprawione około 1608 roku. Pierwszy scenariusz misteriów ukazał się drukiem w 1618 roku w Krakowie. Odbywały się one nawet w okresie zaborów, przetrwały epokę realnego socjalizmu, traktowane wtedy jako zabytek i rodzaj folklorystycznego widowiska. Po II wojnie światowej o. Augustyn Chadam OFM dokonał odnowy kalwaryjskich misteriów. Do dziś są one odgrywane według jego scenariusza.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Kraków: Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego

2018-03-24 17:38

md / Kraków (KAI)

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie Skauci Europy obchodzili w sobotę Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego. „Jesteście da nas wszystkich nadzieją, że zbudujecie dobry świat, że będziecie szczególnie świadomie wracać do chrześcijańskich wartości Europy” – mówił do zgromadzonych w papieskiej świątyni abp Marek Jędraszewski.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

Skauci rozpoczęli swoje świętowanie od Drogi Krzyżowej, która biegła od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium św. Jana Pawła II. Kulminacyjnym punktem wydarzenia była Msza św. i Apel Harcerski. W homilii abp Marek Jędraszewski zapewnił o swojej modlitwie o to, aby Skauci Europy pozostali wierni Chrystusowi i mieli odwagę Go bronić. „Jesteście dla nas wszystkich nadzieją, że zbudujecie dobry świat, że będziecie szczególnie świadomie wracać do chrześcijańskich wartości Europy” – mówił hierarcha.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego to wyjątkowe spotkanie wilczków, harcerek i harcerzy, szefowych i szefów oraz rodziców i sympatyków Skautów Europy. Odbywa się co roku w dzień Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. „Właśnie wtedy, całe dzieło Federacji Skautingu Europejskiego zostało zawierzone Niepokalanej i akt ten jest ponawiany we wszystkich Hufcach - zarówno Polskiego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, jak i całej Federacji Skautingu Europejskiego, czyli stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim” – tłumaczy Szymon Helbin. W tym roku, mimo przeniesienia uroczystości na 9 kwietnia, zachowano tradycję marcowego świętowania.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

Jest to również okazja do integracji i spotkania dwóch na co dzień działających rozdzielnie nurtów: męskiego i żeńskiego, oraz rodziców i instruktorów. To święto dziękczynienia i radości, ale również prośby o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla każdej osoby związanej z Ruchem.

Tegoroczne odnowienie aktu Zawierzenia jest wyjątkowe ze względu na miejsce świętowania. Odbywa się ono w Sanktuarium św. Jana Pawła II, którego dewizą posługi były słowa „Totus Tuus”. „Wraz ze św. Janem Pawłem II, przyzywając Jego orędownictwa, będziemy mówimy dziś „tak” Bogu, by na wzór Maryi uczynił z nas narzędzia wprowadzające pokój i Jego królestwo tu na Ziemi” – podkreśla Helbin.

Skauci Europy to katolickie stowarzyszenie harcerskie, posługujące się oryginalną pedagogiką Baden-Powella i o. Jakuba Savina SJ. Czerpią z polskiej myśli harcerskiej oraz wzorują się na tradycji Hufców Polskich. Należą do wielkiej rodziny Federacji Skautingu Europejskiego, liczącej ponad 60 tys. członków. Formują się w dwóch nurtach: męskim i żeńskim. Akcentują przez to inne potrzeby każdej z płci na drodze dorastania, dążąc do integralnego rozwoju człowieka do odpowiedzialności i świętości.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl

Formacja podzielona jest na trzy grupy wiekowe. Wilczki, czyli najmłodsi skauci, w wieku 9-12 lat, poprzez życie w gromadzie i zabawę, uczą się nawiązywać relacje z rówieśnikami oraz przybliżają się do Pana Boga. Harcerze i harcerki, czyli młodzi w wieku 12-16 lat, poprzez wspólną grę, przygodę, życie w kilkuosobowych grupach-zastępach uczą się współpracy, ćwiczą zdrowie, charakter, zmysł praktyczny, rozwijają ducha służby oraz pogłębiają swoje życie religijne. Przewodniczki i wędrownicy to dorośli, którzy poprzez swoje zaangażowanie służą młodszym siostrom i braciom w ruchu. Kobiety formują się w Ogniskach Przewodniczek, a mężczyźni w Kręgach Wędrowników. Do elementów pomagających w rozwoju i kroczeniu drogą dojrzałości należy: stały spowiednik, Godzina Drogi (lektura Pisma Świętego połączona z rozmyślaniem), Starszy Brat (opiekun, opiekunka drogi - ktoś, kto osiągnął dojrzałość harcerską oraz społeczną i jest gotów wysłuchać czy udzielić porady "młodszemu bratu") a także rozwój intelektualny i techniczny.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/www.diecezja.pl
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem