Reklama

Szkoła Wyższa Zarządzania i Ekonomii

U Michała Archanioła

Ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 40/2008

Płońsk był wymieniony już w 1065 r. wraz z kościołem grodowym, jaki tam istniał. Świątynia uległa zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich. Klasztor karmelitów, w którego murach mieści się obecnie siedziba najstarszej parafii Płońska, fundował przed 1417 r. Siemowit IV i jego żona Aleksandra. Wzniesiony w 1462 r. kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny być może był fundowany przez Bonę; uległ zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich w połowie XVII wieku. Odbudowany w połowie XVIII wieku był przekształcany w latach 1839, 1865 i 1888. W 1779 r. z inicjatywy ówczesnego biskupa płockiego Michała Poniatowskiego stał się świątynią parafialną. Gruntownie remontowany był w 1935 r. Prace regotyzacyjne prowadzono w latach 1954-58.

Życie duszpasterskie

Na terenie parafii mieszka ponad 10 tys. osób, żyjących w ponad 3 tys. rodzin. Systematycznie we Mszy św. niedzielnej bierze udział ok. 30% parafian. W ciągu roku jest rozdawanych ponad 110 tys. Komunii św. W niedziele w kościele parafialnym jest sprawowanych 6 Mszy św., w dni powszednie - dwie. W 1. niedzielę miesiąca jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Sakrament pokuty jest sprawowany przed nabożeństwami i w czasie ich trwania. Sakrament chrztu jest udzielany w 2. i 4. niedzielę miesiąca, zawsze jest poprzedzony spotkaniem dla rodziców oraz chrzestnych.
Istotnym elementem życia duszpasterskiego jest katechizacja dzieci i młodzieży, którą jest objętych 5 szkół, a współpraca z ich dyrektorami i radami pedagogicznymi dobrze się układa. Łącznie katechezą jest objętych ok. 98% dzieci i młodzieży (rodzice pozostałych uczniów zadeklarowali się jako niewierzący lub innego wyznania).
Jak mówi proboszcz ks. kan. Edmund Makowski, „cieszy ożywienie wspólnot i ruchów działających w naszej parafii, powstanie nowych wspólnot oraz ich zaangażowanie w życie liturgiczne i duszpasterskie”. Jak każda ludzka wspólnota, również ta parafia ma swoje cienie, które dostrzega Ksiądz Proboszcz: „Smuci coraz większa liczba rozbitych małżeństw i osoby żyjące ze sobą bez sakramentu małżeństwa, a nawet bez związku cywilnego. Problemem w parafii i powodem wielu nieszczęść w rodzinach jest też alkoholizm i narkotyki, dotykające zwłaszcza młodzież” - mówił ks. Makowski.

Dokonania materialne

Od ostatniej wizytacji kanonicznej kontynuowano prace remontowo-budowlane w świątyni i na terenie przykościelnym. Powstała nowa zakrystia, dokonano renowacji kaplicy cmentarnej (nowa więźba dachowa, okna, podsadzka, ołtarz, katafalk, nagłośnienie, oświetlenie). Przy kancelarii parafialnej urządzono łazienkę, wyremontowano parter budynku poklasztornego, założono ogrzewanie świątyni i starej plebanii, zamontowano oświetlenie wokół świątyni. Odgrzybiono ściany budynku poklasztornego i kaplicy św. Pankracego (tu też wstawiono nowe ławki). Zainstalowano monitoring w świątyni i na placu przykościelnym.
W kościele założono nagłośnienie i zainstalowano projektor pieśni z diodowymi ekranami. Wstawiono bramę wejściową i wjazdową na plac przykościelny. Wokół kościoła położono chodnik procesyjny. Zagospodarowano ogród parafialny i posadzono zieleń, przygotowano także teren pod „Golgotę”.

Reklama

Przebieg wizytacji

Biskup Roman przybył do parafii 8 czerwca. Podczas Mszy św. o 8.30 wygłosił homilię do zgromadzonych wiernych. Po Eucharystii spotkał się z liderami grup duszpasterskich i stowarzyszeń działających przy parafii. Świadectwo zgodnej współpracy z parafią złożył także burmistrz Płońska oraz samorząd gminy i sołtysi należących do parafii wiosek, którzy ofiarowali Księdzu Biskupowi kielich mszalny. Podczas Mszy św. o 11.30 i 16 Biskup Roman udzielił sakramentu bierzmowania dwom grupom młodzieży.

Grupy duszpasterskie

Oaza Dzieci Bożych liczy 10 osób, które spotykają się co tydzień na spotkaniach formacyjnych. Opiekunem był ks. Ryszard Błaszkowski.

Wspólnota Krwi Chrystusa powstała w parafii w 2002 r. i liczy ok. 10 osób. Opiekunem był ks. Krzysztof Dobucki. Jej członkowie podczas cotygodniowych spotkań rozważają Pismo Święte i wymieniają się doświadczeniami. Często wyjeżdżają do domu misyjnego w Ożarowie na rekolekcje i dni skupienia.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działa na terenie parafii od kilku lat i obecnie skupia 30 osób. Opiekunem jest ks. Jacek Lubiński, a w prowadzeniu grupy pomaga Monika Karwowska. W czasie comiesięcznych spotkań członkowie KSM przygotowują akcje duszpasterskie typu: jubileusze małżeństw, adwentowy chlebek miłości, bożonarodzeniowe paczki żywnościowe, wielkanocny kosz miłości, Msza rocznicowa z okazji 18. urodzin czy wycieczki edukacyjno-integracyjne.

Młodzieżowy zespół muzyczny „New name” działa w parafii prawie od 20 lat i obecnie liczy 10 osób. Opiekunem i prowadzącym był ks. Krzysztof Dobucki. Zespół wspomaga organista Bogdan Wiśniewski. Oprócz przygotowania oprawy muzycznej Mszy św. i repertuaru na przeglądy, zespół raz w roku wyjeżdża na warsztaty muzyczne w góry.

Dziecięca schola parafialna „Michałki” działa od kilkunastu lat, opiekunem był ks. Krzysztof Dobucki. Scholę wspomaga organista Bogdan Wiśniewski. Grupa liczy obecnie 20 osób, które spotykają się raz w tygodniu. Raz w roku organizują wspólny wyjazd do sanktuariów maryjnych.

Liturgiczna Służba Ołtarza liczy 61 osób i jest podzielona na 4 grupy: seniorzy, studenci, gimnazjaliści i uczniowie szkoły średniej oraz uczniowie szkoły podstawowej. Opiekunem był ks. Ryszard Błaszkowski. Oprócz spotkań formacyjnych angażują się w sport: w rozgrywkach piłkarskich doszli do szczebla międzyrejonowego.

Franciszkański Zakon Świeckich (tzw. Trzeci zakon) działa w parafii od 101 lat, obecnie liczy 19 osób. Wspólnota spotyka się 2 razy w miesiącu, a czuwał nad nią asystent duchowy ks. Ryszard Błaszkowski.

Legion Maryi liczy obecnie 11 aktywnych członków oraz 9 pomocniczych. Prezydium pw. Matki Bożej Szkaplerznej działa od 5 czerwca 2005 r. Opiekunem jest ks. Jacek Lubiński. W każdą środę wspólnie z wiernymi odmawiają modlitwę różańcową, nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po Mszy św. - modlitwy legionowe.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie funkcjonuje w parafii od 2002 r. i w 4 kręgach skupia 17 małżeństw. Moderatorem jest ks. Jacek Lubiński. Raz w miesiącu spotykają się na spotkaniach formacyjnych, a w 3. piątek miesiąca gromadzą się na Eucharystii. Pełnią także służbę liturgiczną. Uczestniczą w dorocznej pielgrzymce do Kalisza, diecezjalnych dniach wspólnoty, co roku część rodzin wraz z dziećmi bierze udział w rekolekcjach wakacyjnych lub krótszych wyjazdach. Włączają się także w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Klub Inteligencji Katolickiej Ziemi Płońskiej zaczął działalność w 2003 r. i obecnie liczy ok. 35 aktywnych uczestników i sympatyków. Członkowie Klubu organizują comiesięczne spotkania z ludźmi wiary i kultury; razem z władzami miasta i Miejskim Centrum Kultury współorganizują koncerty, spotkania; z KSM i młodzieżą prowadzą tzw. śniadanka roratnie dla dzieci; co roku jest też rozdzielanych dzięki nim ponad 200 paczek świątecznych dla dzieci z biedniejszych rodzin.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęła swoją działalność 1 października 2004 r., liczy 15 osób. Grupa adoruje Najświętszy Sakrament w 1. piątek miesiąca, modli się też o intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach i parafiach. Opiekunem jest ks. Jacek Lubiński.

Koło Przyjaciół Radia Maryja istnieje w parafii od 8 lat i należą do niego 32 osoby. Opiekunem jest Ksiądz Proboszcz. Na spotkaniach formacyjnych spotykają się 22. dnia miesiąca, upamiętniając objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku. Członkowie Koła zorganizowali ok. 40 pielgrzymek do sanktuariów maryjnych.

Wspólnota „Jutrzenka” już od godz. 6 rano prowadzi w kościele śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, odmawia też przed Mszą św. litanię do Matki Bożej i inne modlitwy.

Parafialna rada duszpasterska i gospodarcza liczy 12 osób i spotyka się średnio raz w miesiącu, na bieżąco omawiając potrzeby i plany działań w zakresie działalności gospodarczej i duszpasterskiej.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci liczy w parafii 30 osób, a opiekunkami są Monika Malczyńska i Aldona Gutowska. Na cotygodniowych spotkaniach dzieci zapoznają się z działalnością misyjną Kościoła. Członkowie Koła zorganizowali oprawę liturgiczną niedzieli misyjnej, loterię, przedstawienie na tę niedzielę oraz świąteczne kiermasze.

W ramach Koła Biblijnego działającego w szkole w Siedlinie co roku kilka lub kilkanaście osób przygotowuje się do konkursu biblijnego organizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii. Na etapie diecezjalnym tego konkursu Marek Kujawski z kl. VI zajął 1. miejsce, a Weronika Niemirska z kl. IV - 3. W Siedlinie działa również Koło Misyjne, którego członkowie utrzymują kontakt z siostrą misjonarką z Kamerunu. W październiku uczniowie zbierali się w szkole na jednej z przerw, by odmawiać dziesiątkę Różańca. Szkoła została też laureatem konkursu „Moje spotkanie z misjami”, ogłoszonego z okazji 25-lecia wydawnictwa „Verbinum”.

W parafii działa 6 kół Żywego Różańca. Opiekunem był ks. Krzysztof Dobucki. Spotkania odbywają się w 1. sobotę miesiąca. Oprócz modlitwy koła zbierają także pieniądze na stypendia dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego, ufundowały chorągiew procesyjną z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej i Jana Pawła II, biorą udział w procesjach eucharystycznych, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz nabożeństwach fatimskich.

Eucharystyczny Ruch Młodych powstał we Francji w 1960 r., obecnie obejmuje przeszło 3 mln ludzi na całym świecie. W parafii działa od września ub.r. Wspólnota w parafii liczy 30 członków, którymi opiekował się ks. Krzysztof Dobucki wraz z 3 animatorami. Członkowie ERM spotykają się raz w tygodniu, by pogłębiać umiłowanie Eucharystii i kształtować postawę apostolską.

(T.O.)

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Płońsku

Patron parafii: św. Michał Archanioł
Tytuł kościoła: Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: płoński
Miejscowości: Płońsk (część), Bońki, Brody, Dalanówek, Ilinek, Ilino, Kluczewo, Pilitowo, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Strachowo, Strachówek, Strubiny, Szerominek, Ślepowrony, Zawady, Żurawin
Proboszcz parafii: ks. kan. mgr Edmund Makowski
Wikariusze: ks. mgr Jacek Lubiński, do sierpnia: ks. mgr Krzysztof Dobucki, ks. mgr Ryszard Błaszkowski, od sierpnia: ks. mgr Zbigniew Morawski, ks. mgr Grzegorz Bednarczyk
Organista: Bogdan Wiśniewski
Zakrystian: Tadeusz Sawicki
Katecheci: Mariusz Augustyniak, Marek Bojarski, Aldona Gutowska, Urszula Kacperska, Monika Karwowska, Sławomir Kowalski, Monika Mączyńska, Marzena Sadowska, Anna Zmysłowska
W parafii działają: Oaza Dzieci Bożych, Wspólnota Krwi Chrystusa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Młodzieżowy zespół muzyczny „New name”, Dziecięca schola parafialna „Michałki”, Liturgiczna Służba Ołtarza, Franciszkański Zakon Świeckich, Legion Maryi, Domowy Kościół, Klub Inteligencji Katolickiej Ziemi Płońskiej, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Wspólnota „Jutrzenka”, Parafialna rada duszpasterska i gospodarcza, Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci, Koło Biblijne i Koło Misyjne w szkole w Siedlinie, 6 kół Żywego Różańca, Eucharystyczny Ruch Młodych
Współpraca: władze miasta i gminy, Miejskie Centrum Kultury, sołtysi
Msze św. w niedzielę: 7, 8.30, 10, 11.30 (z udziałem dzieci), 16, 18

W Dzień Dziecka nabożeństwa przebłagalne za grzech aborcji

2018-05-25 17:53

Artur Stelmasiak

"Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż Ciebie i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo, które nie broni życia każdego człowieka!" - to słowa modlitwy ekspiacyjnej za grzech aborcji, która zostanie odmówiona w polskich kościołach w pierwszy piątek miesiąca 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka

itsmejust/fotolia.com

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji jest propozycją Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Zaleca się, by modlitwa została odmówiona podczas czerwcowego nabożeństwa w pierwszy piątek miesiąca, który jest jednocześnie Światowym Dniem Dziecka.

Co roku 1 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Dziecka. Jest to zawsze czas dawania większej radości dzieciom i okazywania im przez to, że miłość jest nieskończona. W parlamencie wstrzymywane są prace nad projektem obywatelskim mającym zapewnić życie, poprzez ochronę prawną, wykluczanej dziś grupy dzieci, które się jeszcze nie narodziły, a życie ich zagrożone jest aborcją w wyniku zdiagnozowanej choroby. Jest to obecnie w Polsce największe bezprawie i niesprawiedliwość społeczna, w wyniku której średnio co 8 godzin zabijane jest jedno takie dziecko. "Zależy więc nam, aby w Dniu Dziecka nasze społeczeństwo i Kościół pamiętały również o tych dzieciach, które są jeszcze w łonach matek. Pragniemy Bogu ofiarować w tym dniu szczególną modlitwę przebłagalną. Można ją wykorzystać np. w czasie nabożeństwa lub po pierwszopiątkowej Mszy Świętej" - czytamy we wprowadzeniu, które napisała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Uzasadnienie nabożeństwa przebłagalnego oraz treść modlitwy została rozesłana do proboszczów w Polsce oraz opublikowana na stronie internetowej www.duszpasterstwo.episkopat.pl

Cała treść modlitwy przebłagalnej:

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji do odmówienia w czasie nabożeństwa pierwszopiątkowego

Światowy Dzień Dziecka, 1 czerwca 2018r.

Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci!

[W dniu, w którym świat obchodzi święto Dziecka,] pragniemy Ci podziękować za każde dziecko, które jest błogosławieństwem i darem od Ciebie, Boga Miłości i Boga Życia i z całego serca przeprosić, że często ten dar i błogosławieństwo Twoje odrzucamy.

Przepraszamy za ojców, którzy odrzucili odpowiedzialność za swoje poczęte potomstwo

i pozwolili dokonać aborcji lub nawet do niej nakłaniali, za to, że nie wspierali matek swoich dzieci i nie walczyli o zachowanie życia swojego potomstwa!

Przepraszamy za kobiety, które odrzuciły powołanie do bycia kochającą mamą,

a wybrały piętno śmierci!

Przepraszamy za tych wszystkich, którzy wywierali presję ku podjęciu tragicznego wyboru śmierci, i którzy nie wspierali kobiet w wychowaniu dzieci!

Przepraszamy za lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy zamiast ratować każde życie ludzkie, nawet te najmniejsze, neutralnie podchodzą do wyborów między życiem i śmiercią lub stają się szafarzami śmierci!

Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż Ciebie (por. Dz 5, 29) i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo,

które nie broni życia każdego człowieka!

Przepraszamy za ludzi nauki i osoby kształtujące opinię publiczną, które deprecjonują wartość życia ludzkiego stawiając wyżej wartość wyboru planów życiowych!

Przepraszamy za wszystkich, którzy przyczyniają się w jakikolwiek sposób do nastania bezdusznej cywilizacji śmierci!

Przepraszamy za wszystkich, którzy nic nie uczynili, aby obronić najbardziej bezbronne, jeszcze nienarodzone dzieci, które same bronić się nie mogą!

Nade wszystko przepraszamy za nas samych, że świadectwo naszego życia nie przyciąga innych do Chrystusa i wypełniania Jego wezwania: „to co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)!

Maryjo, Królowo Polski i Bogarodzico, która w pełni przyjęłaś dar Dziecięcia w swoim łonie (por. Łk 1, 26-38), wyproś nam u swego Syna Jezusa Chrystusa łaskę przebaczenia grzechów naszych popełnionych przeciwko dzieciom nienarodzonym!

Boże Miłosierdzia, położyłeś przed nami "życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo" (Pwt 30, 19 i Pwt 30, 15).

Błagamy, nie odbieraj nam Swojego błogosławieństwa!

Błagamy, by Twoje słowo z Księgi Ezechiela stało się w nas ciałem: "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali" (Ez 36, 26n)!

Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, prowadź nas ku poszanowaniu godności każdego dziecka, które od poczęcia Bóg powołał do istnienia ku Swojej chwale! Dodaj nam odwagi i mądrości, byśmy zawsze wybierali życie, a nie śmierć, byśmy stale kroczyli drogami sprawiedliwości i miłości, zgodnie z wolą naszego Stwórcy. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Franciszek i Benedykt XVI przyjęli Bartłomieja I

2018-05-26 15:03

st (KAI) / Watykan

Franciszek i jego poprzednik Benedykt XVI przyjęli duchowego zwierzchnika prawosławia, patriarchę Konstantynopola, Bartłomieja I. Rozmowa z papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie trwała około dwudziestu pięciu minut. Przybył on do Rzymu, aby odwiedzić bazylikę Dwunastu Apostołów, oddać cześć przechowywanym tam relikwiom apostołów Filipa i Jakuba Młodszego oraz wziąć udział w międzynarodowej konferencji Fundacji Centesimus Annus pro Pontifice.

Massimo Finizio / pl.wikipedia.org

Podczas dzisiejszego spotkania Bartłomiej przekazał papieżowi pudełko czekoladek, obraz Madonny z Dzieciątkiem, ikonę świętego Franciszka i broszurę o patriarchacie. Papież ze swej strony ofiarował osobiście podpisaną adhortację „Gaudete et exsultate” oraz brązową reprodukcję Drzwi Świętych.

Podczas konferencji obchodzącej 25-lecie istnienia Papieskiej Fundacji Centisimus Annus Bartłomiej wygłosił wykład na temat: „Wspólny chrześcijański program działania na rzecz dobra wspólnego”. W trakcie swojego wystąpienia poinformował, że wczoraj wieczorem spotkał się również z papieżem-seniorem Benedyktem XVI.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem