Reklama

Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie


Edycja szczecińska 9/2002

Liczba wiernych: 16.600

Proboszcz: ks. mgr Ireneusz Pastryk, pełniący jednocześnie godność kustosza Sanktuarium oraz dziekana dekanatu Szczecin - Słoneczne.

Wikariusze: ks. Mirosław Socha, ks. Bogusław Gurgul, ks. Zbigniew Rzeszótko i ks. mgr Mariusz Wenta.

Wspólnoty: Żywy Różaniec, Kościół Domowy, Bractwo Świętego Szkaplerza, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Parafialny Zespół "Caritas", Rycerstwo Niepokalanej, Oaza Dzieci Bożych i młodzieżowa, Rodzina Radia "Maryja", Anonimowi Alkoholicy, ministranci, lektorzy, schole duszpasterstwa dziecięcego, młodzieżowego i akademickiego, chór parafialny.

Czasopisma religijne: "Arka", "Miłujcie się", "Słowo Boże", " List", "Droga", "L´Osservatore Romano", "Rycerz Niepokalanej", "Caritas", " Jaś", "Dominik", "Niedziela" - 110 egz.

Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Słonecznym w Szczecinie została erygowana 14 stycznia 1985 roku. Od samego początku formowania się tej placówki duszpasterskiej ówczesnego Biskupa Szczecińsko - Kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego nurtowała myśl, by ta nowa parafia była oddana pod opiekę Matce Najświętszej. Po kolejnych rozmowach ówczesnego kustosza Sanktuarium, ks. Jana Cichego z Księdzem Biskupem, a także Ordynariusza Diecezji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II - zapadła decyzja, by tę parafię w największej " sypialni" Szczecina poświęcić Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny - Pani Fatimskiej jako wotum wdzięczności za ocalenie Papieża i jako dziękczynienie za Jej objawienia na całym świecie.

Od zarania istnienia parafii tworzył się kult Niepokalanego Serca Maryi, który początkowo skupiał się wokół Obrazu Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, a następnie figurki Matki Bożej Fatimskiej, otrzymanej od ks. Gobi za pośrednictwem Anatola Kaszczuka, który całym sercem przyłączył się do rozpowszechnienia idei całkowitego poświęcenia się ludzkości Maryi, a zwłaszcza tej nowej społeczności parafialnej w Szczecinie.

Marzeniem kustosza Sanktuarium, ks. J. Cichego było, by w świątyni znajdowała się figura Matki Bożej Fatimskiej z samej Fatimy, przedstawiająca Matkę Bożą z rozłożonymi rękami tak, aby było uwidocznione Serce Maryi, które będzie patronowało nowej rodzinie parafialnej. Anatol Kaszczuk udał się więc do Paryża, gdzie 26 czerwca 1985 roku spotkał się z "Błękitną Armią" i jej animatorką - Rajmundą Coguelard. Figura - jeszcze tego samego dnia - została zamówiona, za pośrednictwem jej fundatorów ("Błękitnej Armii" z USA) w Fatimie. Równocześnie R. Coguelard zaofiarowała panu Anatolowi srebrną koronę pozłacaną jako dar "Błękitnej Armii" z Francji dla Madonny Fatimskiej w Szczecinie. Figura została wykonana w drewnie, ma wysokość 120 cm. 11 października 1985 roku została odebrana w "Domus Pacis" w Fatimie przez A. Kaszczuka, w towarzystwie przewodniczącej "Błękitnej Armii" z Paryża. Z tą figurą pan Anatol miał przybyć do Szczecina. Stało się jednak inaczej. Na prośbę "Błękitnej Armii", 10 listopada 1985 roku, Anatol Kaszczuk wraz z figurą Niepokalanego Serca Maryi znalazł się razem z innymi Polakami w Sali Klementyńskiej przed Ojcem Świętym. Jan Paweł II poświęcił figurę Fatimskiej Pani wraz z koroną. 21 listopada została ona przewieziona do biskupiej stolicy Pomorza Zachodniego, zaś w Nowy Rok 1986 nastąpiła uroczysta intronizacja w kaplicy św. Kazimierza w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Słonecznym. Figurę wniesiono do kaplicy bez korony, czekając na stosowniejszą chwilę uroczystego nałożenia jej. Stało się to w niezapomniany dzień 11 czerwca 1987 roku na Jasnych Błoniach, w czasie III Pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

W dwa lata później została zbudowana specjalna świątynia, owalnego kształtu, w której króluje Matka Boża Fatimska. Potem podjęto się trudu zbudowania kościoła, bowiem sama kaplica miała charakter tymczasowy w duszpasterzowaniu tej największej na prawobrzeżu miasta parafii.

26 sierpnia 1999 roku nowy Metropolita Szczecińsko - Kamieński ks. abp. Zygmunt Kamiński powołał tutaj proboszczem, dziekanem i kustoszem jednocześnie ks. Ireneusza Pastryka, dotychczasowego proboszcza niewielkiej nadmorskiej parafii w Niechorzu. Ksiądz I. Pastryk rozpoczął od naprawy cieknącego dachu Sanktuarium oraz zadbał o pokrycie dachowe powstającego kościoła. Ksiądz Kustosz kładzie nacisk na upiększanie i wyposażanie samego Sanktuarium (w roku 2000 przybyły m.in. nowe witraże, ławki, schody wejściowe obłożono płytkami), w którym odbiera cześć Matka Boża nie tylko ze strony parafian, mieszkańców Szczecina, ale także od pątników z całej archidiecezji, a nawet z różnych zakątków Polski. Jest to najdalej wysunięte Sanktuarium Maryjne na północny zachód Polski. W Roku Jubileuszowym, w lipcu, dokonano wyburzenia kaplicy św. Kazimierza wraz z tymczasową plebanią, by można było kontynuować budowę świątyni o powierzchni 1400 m2. Jednocześnie trzeba było znaleźć pomieszczenia mieszkalne dla czterech księży wikariuszy, którzy zamieszkali w Archidiecezjalnym Domu Pielgrzyma, natomiast Ksiądz Proboszcz zadomowił się w baraku obok księgarni parafialnej. Prace budowlane szybko poszły naprzód, tak, że 13 października 2000 roku Pasterz Archidiecezji dokonał poświęcenia tablicy oraz kamienia węgielnego (przywiezionego z Ziemi Świętej) powstającego kościoła, tak potrzebnego tej wielkiej rodzinie parafialnej. "Niewątpliwie Jubileuszowy Rok Chrześcijaństwa był przełomowy w dziejach naszego Sanktuarium, przyczyniając się do jego rozwoju, zwłaszcza, że był to jedyny na prawobrzeżu kościół stacyjny, wyznaczony przez naszego Arcypasterza" - podkreśla ks. I. Pastryk. "Przybywało bardzo dużo pielgrzymów, coraz więcej czcicieli Matki Bożej doznawało łask, a nawet uzdrowień. Różne uroczystości religijne przed Obliczem ukoronowanej Pani Fatimskiej, nazwanej przez nas "Słoneczną Królową" sprawiały, że wraz z duchowym rozkwitem Sanktuarium postępowała budowa świątyni. Ubiegłoroczna beatyfikacja Franciszka i Hiacynty też ożywiła ruch pielgrzymkowy do naszego Sanktuarium.

Każdego dnia Figura "Słonecznej Królowej" jest uroczyście odsłaniana i zasłaniana przy dźwiękach specjalnego hymnu fanfarowego, obrazem Matki Bożej Fatimskiej z rękoma rozłożonymi i klęczącymi u Jej stóp dziećmi - wizjonerami. Taka forma kultu Matki Boga nadaje wyjątkową wymowę pobożności Polaków. W Sanktuarium Msze św. są odprawiane w dni powszednie o godzinie 7.00, 8.30, 12.00 i 18.00, natomiast w dni świąteczne: o godz. 10.00, 12.00 i 19.00. Każdego dnia odmawiany jest Różaniec Święty w intencji Ojca Świętego o godzinie 18.30.

W roku 2001 odbyła się pierwsza pielgrzymka parafialna do Fatimy przez Lourdes i La Salette jako podziękowanie dla Matki Najświętszej, że obrała sobie to miejsce w Szczecinie do nieustannego czczenia Swego Niepokalanego Serca. Jej uczestnicy ufundowali piękny obraz Błogosławionych Franciszki i Hiacynty, który zdobi Sanktuarium na osiedlu Słonecznym. W czerwcu 2002 roku odbędzie się druga taka pielgrzymka do portugalskiej Fatimy".

Ksiądz Kustosz Sanktuarium "Słonecznej Królowej" podkreśla: " W Szczecinie tryumfuje, jako pierwsza, figura Matki Bożej Fatimskiej, którą osobiście na miejscu koronował Ojciec Święty Jan Paweł II prawie 15 lat temu. Natomiast figura Pani Fatimskiej z Krzeptówek w Zakopanem była przewieziona później, bo dopiero w październiku 1987 roku do Watykanu, gdzie Papież dokonał koronacji. Niektórzy mówią, że to zbieg okoliczności, ale u Pana Boga nic nie dzieje się przypadkowo. Sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi wyznacza kierunek pobożności naszej parafii, a nawet całej diecezji. Ma ono wywierać wpływ także na Skandynawię, skąd przyjeżdża coraz więcej pielgrzymów, zatrzymując się w Domu Pielgrzyma. Musimy poprawnie odczytać znak, jaki nam daje Bogurodzica".

W parafii "Słonecznej Królowej" trwa peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego, który każdego dnia po Mszy św. zabiera do swego mieszkania jedna rodzina, by poprzez modlitwy, rozważania i religijną atmosferę oddać hołd Chrystusowi. Rodzina nawiedzana przez Obraz i ich najbliżsi przystępują w tym dniu do Sakramentu Pojednania i Ołtarza. Obraz Bożego Miłosierdzia został, przed tą wieloletnią wędrówką po mieszkaniach os. Słonecznego, poświęcony przez ks. bp. Jana Gałeckiego. Niebawem będzie wydany Parafialny Modlitewnik ku Czci Bożego Miłosierdzia, który ułatwi rodzinom przyjęcie Jezusa Miłosiernego w godny sposób.

Parafia na osiedlu Słonecznym posiada na swoim terenie dwie szkoły podstawowe (publiczną i prywatną), dwa gimnazja, zespół szkół ogólnokształcących oraz kilka przedszkoli. Katechizuje w nich czterech księży oraz 12. katechetów świeckich. Przy Sanktuarium funkcjonuje księgarnia katolicka "Fatima" doskonale zaopatrzona w poszukiwane książki, albumy, pamiątki, dewocjonalia oraz prasę religijną, prowadzona od lat przez Kazimierę Kamską. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego prawobrzeża, bo jest tu największy wybór literatury i przedmiotów kultu religijnego. Parafia wydaje też swój miesięcznik pt. "Biuletyn Parafialny".

W Sanktuarium "Słonecznej Królowej" sprawowanych jest wiele stałych nabożeństw, cieszących się frekwencją wiernych: w każdą pierwszą sobotę miesiąca ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, w każdą drugą sobotę miesiąca trwa adoracja Rycerstwa Niepokalanej, w każdą środę i sobotę odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Fatimskim, w każdy 16 dzień miesiąca spotykają się na wspólnej modlitwie członkowie Arcybractwa Szkaplerza Świętego oraz Apostolstwo Dobrej Śmierci.

"Jest to miejsce cudów! - stwierdza Ksiądz Dziekan - zwykle jest tak, że przez dziesiątki, a nawet setki lat ludzie czczą dany obraz czy figurę religijną, którą z czasem koronuje na wniosek Episkopatu papież. Na naszym osiedlu wszystko odbyło się odwrotnie: najpierw Jan Paweł II dokonał koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej, a potem ten kult zaczął rozwijać się coraz bardziej. To jest pierwszy cud. Następnych doznali sami modlący się tutaj, co jest dokumentowane w naszych księgach podziękowań, m.in. pewien mężczyzna odzyskał wzrok, a młody nasz parafianin wskutek braku odporności organizmu był - według diagnozy lekarskiej - skazany na nieuchronną śmierć; dzięki modlitwom jego rodziców przed Figurą "Słonecznej Królowej" został uzdrowiony. W Sanktuarium jest już dziewięć tablic z zawieszonymi wotami od tych, którzy doznali różnych łask od Maryi - Cierpliwej Matki każdego z nas".

Ksiądz Ireneusz Pastryk troszczy się o wieloraki rozwój swej Maryjnej rodziny parafialnej: bacząc przede wszystkim na prawidłowy, zdrowy rozwój kultu Matki Jezusa Chrystusa poprzez najrozmaitsze jego formy, sprawiające, że współczesny człowiek znajduje przed Jej Obliczem pomoc i uspokojenie. Na drugim miejscu stawia dopiero materialne funkcjonowanie parafii: dalszą budowę kościoła i zagospodarowanie terenu przy świątyni. Pomimo, że czuje się nieraz zmęczonym ogromem prac, obowiązków i odpowiedzialności, cieszy się, że Bóg ustanowił go pasterzem szczególnej parafii Maryjnej w tej diecezji i pozwolił spotkać tylu życzliwych ludzi, nie tylko na terenie Słonecznego osiedla.

Akcja T4 feministek

2018-03-18 13:08

Krzysztof Kasprzak

Akcja T4 feministek

Fundacja Pro-prawo do życia

Lewica przeżywająca ostatnio pasmo porażek – fiasko projektu „Ratujmy Kobiety”, dołujące sondaże, niesnaski środowiskowe, czy coraz słabsze frekwencyjnie czarne protesty – sięga po coraz radykalniejsze metody. Zdenerwowana, że biskupi w Polsce bronią życia, postanowiła zrobić manifestacje pod kuriami.

Sam rozmach akcji nie poraża – półtora roku temu czarny protest był obecny w 130 miastach, teraz feministki są w stanie zjawić się pod 10 kuriami. Koronny przykład, że paliwo czarnych protestów się wypaliło. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę pieniądze, które płyną do aborcjonistów z zagranicy, czy subwencje na partie polityczne, które dostaje np. Partia Razem, jeden z głównych organizatorów czarnych protestów. Co kryło się za wyborem takiego a nie innego dnia tygodnia? Pewnie bliżej nieokreślone antyklerykalne fobie, w myśl których właśnie w niedziele kurie pracują pełną parą nad ciemiężeniem biednych feministek. I całkowite oderwanie od realiów kościelnych – niewiedza o tym, czym jest kuria oraz jak i kiedy działa.

W ramach akcji nazwanej przewrotnie „Słowo na niedzielę” w mediach społecznościowych zaczęto powielać zdjęcia chorych i zdeformowanych dzieci jako argument za aborcją. I tak lewica postanowiła nawiązać do słynnej akcji T4 przeprowadzanej w krajach podbitych przez nazistowskie Niemcy. W ramach tej akcji zabijano ułomnych i niepełnosprawnych z tą tylko różnicą, że nie przed narodzeniem, ale już po. Obecne protesty feministek to także kolejny przykład pogardy wobec dzieci, które miały w życiu mniej szczęścia i cierpią z powodu różnych chorób.

Organizatorom manifestacji prawie udało się wcelować z datą biorąc pod uwagę, że w dniach 13-15 marca 1940 r. w ramach Akcji T4 Niemcy zamordowali 500 pacjentów szpitala psychiatrycznego im. J. Babińskiego w Kochanówce pod Łodzią. Jak widać 80 lat po tych wydarzeniach nazistowskie idee wracają na sztandarach wznoszonych przez ruch aborcyjny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Jędraszewski: Nie dajmy się dzielić

2018-03-18 21:09

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska

Trwajmy przy prawdzie, bo jedynie prawda może człowieka wyzwolić. Mówił abp Jędraszewski podczas wizytacji kanonicznej w parafii Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska

Metropolitę krakowskiego powitał proboszcz parafii w Gliczarowie Górnym ks. Andrzej Rafacz. Zapewnił, że wierni licznie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii i przystępują do sakramentów oraz dbają o świątynię, która nieustannie zmienia się na lepsze dzięki ich pracy i ofiarności.

W wygłoszonej homilii arcybiskup Marek Jędraszewski nawiązał do doświadczenia rodziców, którzy czasem biorąc swoje dziecko za rękę czują, że ono zaczyna się wyrywać. Porównał ten obraz do narodu wybranego, który został „wzięty za rękę" przez Boga i wyprowadzony z niewoli, ale z czasem zbuntował się przeciw przymierzu. Bóg postanowił wtedy zawrzeć z nimi nowe, jeszcze silniejsze przymierze, które będzie zapisane w ludzkich sercach. W jaki sposób?

- Najpierw przez to, co mówił i mówi do ludzi: macie miłować. Wasze serca są od tego, żeby kochać Pana Boga całym sercem właśnie, ze wszystkich sił, całą duszą i kochać drugiego człowieka tak jak siebie samych. To Jego dwa przykazania miłości, przykazania odnoszące się do naszych serc. Ale nie wystarczyły Panu Jezusowi same tylko słowa. On je swoją paschą, swoim przejściem z tego świata do Ojca poprzez cierpienie, mękę i śmierć na krzyżu a potem zmartwychwstanie potwierdził i pokazał, jak do końca nas kocha, oddając swoje życie za nas - mówił arcybiskup.

Metropolita podkreślił zarazem, że Bóg uszanował naszą wolność i nikogo do miłości nie zmusza, ale ta Jego wielka miłość wzywa nas.

- Do miłości nikogo się nie przymusi, ale miłość woła jeśli jest prawdziwa, bezinteresowna, ofiarna aż do końca. I ta miłość Chrystusa woła wszystkich ludzi od chwili, kiedy Chrystus stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas, aż do dzisiejszych czasów i tak będzie aż do skończenia świata. Woła. W jakiejś mierze błaga: odpowiedz swoją miłością na moją nieskończoną, pełną miłosierdzia. Odpowiedz!

Arcybiskup powiedział, że na miłość Jezusa odpowiadać można na wiele sposobów:

- Przez wierność niedzielnej Mszy św., przez codzienny pacierz, przez przestrzeganie przykazań Dekalogu, przez to wszystko, co czynimy. Ale niewątpliwie wasza odpowiedź na miłość Chrystusa przejawia się także w waszym zatroskaniu o ten kościół, o jego otoczenie, o to wszystko, co czynicie, aby ta świątynia była prawdziwie godna Najwyższego - mówił.

Za to zatroskanie i dbałość o kościół metropolita z serca podziękował mieszkańcom Gliczarowa Górnego, wyrażając równocześnie nadzieję, że już niedługo to ich staranie zaowocuje konsekracją świątyni.

- Trwajcie w tym i nie szczędźcie waszej miłości do tego świętego miejsca.

Metropolita podkreślał także potrzebę jedności, do której wzywał zebranych.

- Kładę wam moi drodzy także na sercu miłość, którą musimy mieć do siebie nawzajem w tym podzielonym świecie, gdzie próbuje się wzniecić różnego rodzaju napięcia miedzy ludźmi. Nie dajmy się dzielić. Trwajmy przy prawdzie, bo jedynie prawda może człowieka wyzwolić. A jeżeli trwa się przy prawdzie, niewątpliwie przychodzi także moment, że trzeba uznać swój błąd i wyciągnąć rękę do drugiego na znak pojednania i wzajemnego przebaczenia. Jest to niezwykle ważne w tym świętym czasie Wielkiego Postu, który przeżywamy.

Na zakończenie arcybiskup nawiązał do dwóch wielkich rocznic, które przeżywamy w tym roku: stulecia odzyskania niepodległości i 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. W tym kontekście zaznaczył, że wolność, której odzyskanie świętujemy nie jest nam dana raz na zawsze, ale, jak mówił Jan Paweł II, trzeba o nią walczyć każdego dnia, wiernie trwając przy jej fundamencie, którym jest Jezus Chrystus.

Mszę św. poprzedziło spotkanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z ministrantami, lektorami, grupą młodzieżową "Wiyrchy" wspólnotami parafialnymi, członkami Związku Podhalan i kapelą góralską.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem