Reklama

Pielgrzymka do Ojca Pio

Nowi kapłani i diakoni

Dk. Marcin Miczkuła
Edycja szczecińsko-kamieńska 2/2010

Biskupi, «naznaczeni pełnią sakramentu święceń», przez Ducha Świętego, który został im dany w święceniach, «stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami», i jako tacy, uobecniając sobą Chrystusa (in persona Christi), stoją na czele Pańskiej owczarni. «Prezbiterzy, choć nie posiadają pełni kapłaństwa i w wykonywaniu swej władzy zależni są od biskupów, związani są jednak z nimi godnością kapłańską i na mocy sakramentu święceń, na podobieństwo Chrystusa, najwyższego i wiekuistego Kapłana (Hbr 5,1-10; 7, 24; 9,11-28), wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu». Diakonom «nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Umocnieni bowiem łaską sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i miłości służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego prezbiterium»” - tak czytamy we wstępie do obrzędów święceń. W grudniu ubiegłego roku w naszej archidiecezji trzy razy bp Marian Błażej Kruszyłowicz udzielał sakramentu święceń.

8 grudnia 2009 r.

Sakrament święceń w stopniu diakona został udzielony 8 grudnia w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie. Sakrament przyjął al. Rafał Szutra. Przysięgi przed diakonatem złożył w obecności bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w kaplicy przyparafialnej tuż przed rozpoczęciem uroczystości święceń. Rekolekcje odbył w szczecińskim Karmelu. W homilii Ksiądz Biskup wskazał na obowiązki i prawa, jakie wynikają z przyjętych święceń diakonatu. Następnie wyjaśniając lekcje z Pisma Świętego, ukazał Maryję jako Tę, która jest bez grzechu poczęta. Podkreślił, że człowiek uległ pokusie złego ducha, ale również wskazał, że Bóg pochyla się nad człowiekiem i wyzwala go z niewoli Złego. Maryja zajmuje ważne miejsce w tym Bożym planie. Na podstawie historii biblijnej Ksiądz Biskup nakreślił kontekst ustanowienia diakonów, którzy zostali przeznaczeni do posługi miłości, ale również do posługi słowa, tak jak diakon Filip, który nawrócił dworzanina królowej Kandaki. Zwracając się do kandydata, powiedział:
„I dzisiaj Kościół szczecińsko-kamieński ustami rektora seminarium we wspólnocie Ludu Bożego zgromadzonego w Gryfinie w nowym kościele przedstawił, aby biskup z grona następców apostołów włożył ręce na niego do posługi słowa, do posługi sakramentalnej w Kościele Bożym, która jest przewidziana dla diakona, dla posługi charytatywnej (…). Otoczmy go modlitwą i życzliwością, aby wytrwał w swoim powołaniu, aby jak najgodniej spełniał posługę i by doczekał się następnego stopnia święceń - prezbiteratu”. Po homilii nastąpił obrzęd święceń w stopniu diakona. Do istoty święceń należy włożenie rąk przez biskupa na kandydata. Po Komunii św. dk. Rafał Szutra podziękował Panu Bogu oraz wszystkim, którzy wspierali i wspierają go na drodze powołania.

Reklama

20 grudnia 2009 r.

20 grudnia w parafii pw. św. Ottona w Szczecinie bp Marian Błażej Kruszyłowicz udzielił sakramentu święceń w stopniu diakona kolejnym pięciu kandydatom. Przysięgi przed diakonatem kandydaci złożyli w obecności Księdza Biskupa w kaplicy domu Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu podczas rekolekcji przygotowujących ich do święceń. Podczas Mszy św. bp Marian Błażej podkreślił, że wszyscy wierzący są ludem świętym, który oddaje chwałę Bogu życiem i który jest posłuszny Bożemu Słowu jak Maryja. Ksiądz Biskup dodał, że będąc ludem kapłańskim, zasłuchujemy się w Słowo Boże i dlatego rozumiemy, co znaczy, że „narodził się Mesjasz Pan”. Ludzkość już od historii Adama i Ewy oczekiwała na Jego przyjście. To oczekiwanie przypomniał nam prorok Micheasz, który mówi o przyjściu Księcia Pokoju. Maryja z głęboką wiarą przyjmuje wolę Boga, by zostać Matką Księcia Pokoju.
Ksiądz Biskup, kierując słowo do kandydatów, powiedział: „W gronie Kościoła, ludzi wierzących, królewskiego kapłaństwa pięciu mężczyzn otrzyma najniższy stopień sakramentu święceń, święcenia do posługi w liturgii, głoszeniu słowa Bożego, w posłudze miłości Kościoła (…). Za chwilę te święcenia zostaną dokonane. Tamci diakoni w pierwszych czasach, oni w dzisiejszych czasach będą spełniać tę posługę. Czasy zmieniają się, cywilizacje odchodzą, kultury zmieniają się i równocześnie pogaństwo, które dzisiaj występuje pod nazwą liberalizmu, laicyzmu (…). Kandydaci mają właśnie przyjąć Ducha Świętego przez włożenie rąk biskupa do posługi. Św. Paweł w listach pisze o charyzmatach, które mają służyć dobru wspólnemu, które nie są udzielane na własność, ale mają służyć wspólnocie, Kościołowi. Życzymy im, by całym sercem przyjęli ten dar, tę łaskę Bożą i służyli dzisiejszemu Kościołowi, zwłaszcza wspólnocie lokalnej, jaką jest archidiecezja szczecińsko-kamieńska, której od kilku miesięcy przewodzi mianowany przez Ojca Świętego abp Andrzej Dzięga. Niech cały Kościół cieszy się ich wybraniem, wyświęceniem i służbą”. Po homilii nastąpił obrzęd święceń w stopniu diakona. Na zakończenie Mszy św. podziękowanie w imieniu nowo wyświęconych diakonów złożył dk. Marcin Gudełajski.

19 grudnia 2009 r.

Święcenia w stopniu prezbitera zostały udzielone 19 grudnia w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Przysięgi przed prezbiteratem przyjął bp Marian Błażej podczas rekolekcji w kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Biskup przewodniczył również uroczystości włączenia tych dwóch diakonów do grona prezbiterów. W homilii wskazał wpierw na obowiązki i prawa, które wynikają z przyjętych święceń. Zwracając się do diakonów, Ksiądz Biskup powiedział: „Tego wieczoru uczestniczymy i sprawujemy owe wydarzenia Triduum Paschalnego: Ustanowienie kapłaństwa i Eucharystii. Z jednej strony święcenia kapłańskie, z drugiej Eucharystia. «To czyńcie na Moją pamiątkę», będziecie dokonywali tego od dzisiaj, będziecie sprawować Mszę św. po włożeniu rąk biskupich i po modlitwie konsekracyjnej. Będziecie głosić słowo Boże i będziecie świadkami Jezusa Chrystusa przez swój sposób życia. Jesteśmy wszyscy wezwani do tego, aby być świadkami. Życzymy Wam, abyście swoje powołanie jak najpełniej i jak najgłębiej przyjęli i dobrze je spełnili”. Po homilii nastąpił obrzęd święceń, podczas których bp Marian Błażej wraz z kolegium prezbiterów włożyli na diakonów ręce, udzielając święceń prezbiteratu. Następnie Ksiądz Biskup namaścił dłonie neoprezbiterów Krzyżmem św. oraz przekazał im kielich z pateną, potrzebne do sprawowania Mszy św. Na zakończenie Eucharystii podziękowanie Panu Bogu oraz wszystkim kapłanom i świeckim, którzy wspierali neoprezbiterów swoją modlitwą na drodze powołania, złożył ks. Michał Barański. W IV niedzielę Adwentu księża sprawowali w swoich rodzinnych parafiach Msze św. prymicyjne, dziękując Bogu za dar i tajemnicę powołania.

W Dzień Dziecka nabożeństwa przebłagalne za grzech aborcji

2018-05-25 17:53

Artur Stelmasiak

"Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż Ciebie i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo, które nie broni życia każdego człowieka!" - to słowa modlitwy ekspiacyjnej za grzech aborcji, która zostanie odmówiona w polskich kościołach w pierwszy piątek miesiąca 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka

itsmejust/fotolia.com

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji jest propozycją Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Zaleca się, by modlitwa została odmówiona podczas czerwcowego nabożeństwa w pierwszy piątek miesiąca, który jest jednocześnie Światowym Dniem Dziecka.

Co roku 1 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Dziecka. Jest to zawsze czas dawania większej radości dzieciom i okazywania im przez to, że miłość jest nieskończona. W parlamencie wstrzymywane są prace nad projektem obywatelskim mającym zapewnić życie, poprzez ochronę prawną, wykluczanej dziś grupy dzieci, które się jeszcze nie narodziły, a życie ich zagrożone jest aborcją w wyniku zdiagnozowanej choroby. Jest to obecnie w Polsce największe bezprawie i niesprawiedliwość społeczna, w wyniku której średnio co 8 godzin zabijane jest jedno takie dziecko. "Zależy więc nam, aby w Dniu Dziecka nasze społeczeństwo i Kościół pamiętały również o tych dzieciach, które są jeszcze w łonach matek. Pragniemy Bogu ofiarować w tym dniu szczególną modlitwę przebłagalną. Można ją wykorzystać np. w czasie nabożeństwa lub po pierwszopiątkowej Mszy Świętej" - czytamy we wprowadzeniu, które napisała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Uzasadnienie nabożeństwa przebłagalnego oraz treść modlitwy została rozesłana do proboszczów w Polsce oraz opublikowana na stronie internetowej www.duszpasterstwo.episkopat.pl

Cała treść modlitwy przebłagalnej:

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji do odmówienia w czasie nabożeństwa pierwszopiątkowego

Światowy Dzień Dziecka, 1 czerwca 2018r.

Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci!

[W dniu, w którym świat obchodzi święto Dziecka,] pragniemy Ci podziękować za każde dziecko, które jest błogosławieństwem i darem od Ciebie, Boga Miłości i Boga Życia i z całego serca przeprosić, że często ten dar i błogosławieństwo Twoje odrzucamy.

Przepraszamy za ojców, którzy odrzucili odpowiedzialność za swoje poczęte potomstwo

i pozwolili dokonać aborcji lub nawet do niej nakłaniali, za to, że nie wspierali matek swoich dzieci i nie walczyli o zachowanie życia swojego potomstwa!

Przepraszamy za kobiety, które odrzuciły powołanie do bycia kochającą mamą,

a wybrały piętno śmierci!

Przepraszamy za tych wszystkich, którzy wywierali presję ku podjęciu tragicznego wyboru śmierci, i którzy nie wspierali kobiet w wychowaniu dzieci!

Przepraszamy za lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy zamiast ratować każde życie ludzkie, nawet te najmniejsze, neutralnie podchodzą do wyborów między życiem i śmiercią lub stają się szafarzami śmierci!

Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż Ciebie (por. Dz 5, 29) i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo,

które nie broni życia każdego człowieka!

Przepraszamy za ludzi nauki i osoby kształtujące opinię publiczną, które deprecjonują wartość życia ludzkiego stawiając wyżej wartość wyboru planów życiowych!

Przepraszamy za wszystkich, którzy przyczyniają się w jakikolwiek sposób do nastania bezdusznej cywilizacji śmierci!

Przepraszamy za wszystkich, którzy nic nie uczynili, aby obronić najbardziej bezbronne, jeszcze nienarodzone dzieci, które same bronić się nie mogą!

Nade wszystko przepraszamy za nas samych, że świadectwo naszego życia nie przyciąga innych do Chrystusa i wypełniania Jego wezwania: „to co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)!

Maryjo, Królowo Polski i Bogarodzico, która w pełni przyjęłaś dar Dziecięcia w swoim łonie (por. Łk 1, 26-38), wyproś nam u swego Syna Jezusa Chrystusa łaskę przebaczenia grzechów naszych popełnionych przeciwko dzieciom nienarodzonym!

Boże Miłosierdzia, położyłeś przed nami "życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo" (Pwt 30, 19 i Pwt 30, 15).

Błagamy, nie odbieraj nam Swojego błogosławieństwa!

Błagamy, by Twoje słowo z Księgi Ezechiela stało się w nas ciałem: "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali" (Ez 36, 26n)!

Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, prowadź nas ku poszanowaniu godności każdego dziecka, które od poczęcia Bóg powołał do istnienia ku Swojej chwale! Dodaj nam odwagi i mądrości, byśmy zawsze wybierali życie, a nie śmierć, byśmy stale kroczyli drogami sprawiedliwości i miłości, zgodnie z wolą naszego Stwórcy. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Papież zaproszony do Bułgarii

2018-05-25 20:41

pb (KAI/bta.bg/Il sismografo) / Watykan

Premier Bułgarii Bojko Borisow zaprosił papieża do złożenia wizyty w tym kraju. Franciszek przyjął zaproszenie z „widocznym zadowoleniem” - głosi komunikat bułgarskiej agencji BTA. Szaf rządu wyraził nadzieję, że do wizyty będzie mogło dojść w 2019 r.

Grzegorz Gałązka

Wcześniej Ojca Świętego zapraszał do swego kraju prezydent Rosen Plewneliew podczas wizyty w Watykanie w marcu 2016 r.

Borisowowi towarzyszyła liczna delegacja, w skład której weszli: minister kultury, prezes Bułgarskiej Akademii Nauk, rektorzy uniwersytetów dyrektor Filharmonii Sofijskiej, ambasador przy Stolicy Apostolskiej, dwóch metropolitów prawosławnych, a także przedstawiciele Kościoła katolickiego i innych religii.

Okazją do tradycyjnej, dorocznej wizyty bułgarskiej delegacji państwowej w Watykanie była przypadające 24 maja w juliańskim kalendarzu liturgicznym wspomnienie świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowiańszczyzny. Dzień ten jest w Bułgarii Dniem Edukacji, Kultury i Literatury Słowiańskiej. Św. Cyryl spoczywa w w rzymskiej bazylice św. Klemensa.

Z tej samej okazji do Watykanu przybywa delegacja państwowa Macedonii. Dlatego papież przyjął dziś także premiera tego kraju Zorana Zaewa, któremu towarzyszyli ministrowie spraw wewnętrznych i kultury. Rozmawiali oni z Franciszkiem m.in. nt. tradycji tolerancji międzyreligijnej w tej byłej republice Jugosławii, jak również o mającym wkrótce nastąpić otwarciu nuncjatury apostolskiej w Skopje - poinformowała tamtejsza agencja prasowa MIA.

Obaj premierzy odbyli także spotkania z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem