Bliski Wschód

W centrum wielkiej gry

Czy Libanowi grozi następna wojna?

Zobacz

polskie sprawy

Virtuti Militari w czasach pokoju

Na temat konieczności posiadania armii, choć przecież wydawane na nią pieniądze można przeznaczyć na lepsze cele: oświatę, ochronę zdrowia, kulturę itp., napisano i powiedziano już wiele.

Zobacz
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij
BETEL - Zakupy z sercem - Deribie Mekanene

Nowi kapłani i diakoni

Dk. Marcin Miczkuła

Polub nas na Facebooku!

Biskupi, «naznaczeni pełnią sakramentu święceń», przez Ducha Świętego, który został im dany w święceniach, «stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami», i jako tacy, uobecniając sobą Chrystusa (in persona Christi), stoją na czele Pańskiej owczarni. «Prezbiterzy, choć nie posiadają pełni kapłaństwa i w wykonywaniu swej władzy zależni są od biskupów, związani są jednak z nimi godnością kapłańską i na mocy sakramentu święceń, na podobieństwo Chrystusa, najwyższego i wiekuistego Kapłana (Hbr 5,1-10; 7, 24; 9,11-28), wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu». Diakonom «nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Umocnieni bowiem łaską sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i miłości służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego prezbiterium»” - tak czytamy we wstępie do obrzędów święceń. W grudniu ubiegłego roku w naszej archidiecezji trzy razy bp Marian Błażej Kruszyłowicz udzielał sakramentu święceń.

8 grudnia 2009 r.

Sakrament święceń w stopniu diakona został udzielony 8 grudnia w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie. Sakrament przyjął al. Rafał Szutra. Przysięgi przed diakonatem złożył w obecności bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w kaplicy przyparafialnej tuż przed rozpoczęciem uroczystości święceń. Rekolekcje odbył w szczecińskim Karmelu. W homilii Ksiądz Biskup wskazał na obowiązki i prawa, jakie wynikają z przyjętych święceń diakonatu. Następnie wyjaśniając lekcje z Pisma Świętego, ukazał Maryję jako Tę, która jest bez grzechu poczęta. Podkreślił, że człowiek uległ pokusie złego ducha, ale również wskazał, że Bóg pochyla się nad człowiekiem i wyzwala go z niewoli Złego. Maryja zajmuje ważne miejsce w tym Bożym planie. Na podstawie historii biblijnej Ksiądz Biskup nakreślił kontekst ustanowienia diakonów, którzy zostali przeznaczeni do posługi miłości, ale również do posługi słowa, tak jak diakon Filip, który nawrócił dworzanina królowej Kandaki. Zwracając się do kandydata, powiedział:
„I dzisiaj Kościół szczecińsko-kamieński ustami rektora seminarium we wspólnocie Ludu Bożego zgromadzonego w Gryfinie w nowym kościele przedstawił, aby biskup z grona następców apostołów włożył ręce na niego do posługi słowa, do posługi sakramentalnej w Kościele Bożym, która jest przewidziana dla diakona, dla posługi charytatywnej (…). Otoczmy go modlitwą i życzliwością, aby wytrwał w swoim powołaniu, aby jak najgodniej spełniał posługę i by doczekał się następnego stopnia święceń - prezbiteratu”. Po homilii nastąpił obrzęd święceń w stopniu diakona. Do istoty święceń należy włożenie rąk przez biskupa na kandydata. Po Komunii św. dk. Rafał Szutra podziękował Panu Bogu oraz wszystkim, którzy wspierali i wspierają go na drodze powołania.

Reklama

20 grudnia 2009 r.

20 grudnia w parafii pw. św. Ottona w Szczecinie bp Marian Błażej Kruszyłowicz udzielił sakramentu święceń w stopniu diakona kolejnym pięciu kandydatom. Przysięgi przed diakonatem kandydaci złożyli w obecności Księdza Biskupa w kaplicy domu Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu podczas rekolekcji przygotowujących ich do święceń. Podczas Mszy św. bp Marian Błażej podkreślił, że wszyscy wierzący są ludem świętym, który oddaje chwałę Bogu życiem i który jest posłuszny Bożemu Słowu jak Maryja. Ksiądz Biskup dodał, że będąc ludem kapłańskim, zasłuchujemy się w Słowo Boże i dlatego rozumiemy, co znaczy, że „narodził się Mesjasz Pan”. Ludzkość już od historii Adama i Ewy oczekiwała na Jego przyjście. To oczekiwanie przypomniał nam prorok Micheasz, który mówi o przyjściu Księcia Pokoju. Maryja z głęboką wiarą przyjmuje wolę Boga, by zostać Matką Księcia Pokoju.
Ksiądz Biskup, kierując słowo do kandydatów, powiedział: „W gronie Kościoła, ludzi wierzących, królewskiego kapłaństwa pięciu mężczyzn otrzyma najniższy stopień sakramentu święceń, święcenia do posługi w liturgii, głoszeniu słowa Bożego, w posłudze miłości Kościoła (…). Za chwilę te święcenia zostaną dokonane. Tamci diakoni w pierwszych czasach, oni w dzisiejszych czasach będą spełniać tę posługę. Czasy zmieniają się, cywilizacje odchodzą, kultury zmieniają się i równocześnie pogaństwo, które dzisiaj występuje pod nazwą liberalizmu, laicyzmu (…). Kandydaci mają właśnie przyjąć Ducha Świętego przez włożenie rąk biskupa do posługi. Św. Paweł w listach pisze o charyzmatach, które mają służyć dobru wspólnemu, które nie są udzielane na własność, ale mają służyć wspólnocie, Kościołowi. Życzymy im, by całym sercem przyjęli ten dar, tę łaskę Bożą i służyli dzisiejszemu Kościołowi, zwłaszcza wspólnocie lokalnej, jaką jest archidiecezja szczecińsko-kamieńska, której od kilku miesięcy przewodzi mianowany przez Ojca Świętego abp Andrzej Dzięga. Niech cały Kościół cieszy się ich wybraniem, wyświęceniem i służbą”. Po homilii nastąpił obrzęd święceń w stopniu diakona. Na zakończenie Mszy św. podziękowanie w imieniu nowo wyświęconych diakonów złożył dk. Marcin Gudełajski.

19 grudnia 2009 r.

Święcenia w stopniu prezbitera zostały udzielone 19 grudnia w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Przysięgi przed prezbiteratem przyjął bp Marian Błażej podczas rekolekcji w kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Biskup przewodniczył również uroczystości włączenia tych dwóch diakonów do grona prezbiterów. W homilii wskazał wpierw na obowiązki i prawa, które wynikają z przyjętych święceń. Zwracając się do diakonów, Ksiądz Biskup powiedział: „Tego wieczoru uczestniczymy i sprawujemy owe wydarzenia Triduum Paschalnego: Ustanowienie kapłaństwa i Eucharystii. Z jednej strony święcenia kapłańskie, z drugiej Eucharystia. «To czyńcie na Moją pamiątkę», będziecie dokonywali tego od dzisiaj, będziecie sprawować Mszę św. po włożeniu rąk biskupich i po modlitwie konsekracyjnej. Będziecie głosić słowo Boże i będziecie świadkami Jezusa Chrystusa przez swój sposób życia. Jesteśmy wszyscy wezwani do tego, aby być świadkami. Życzymy Wam, abyście swoje powołanie jak najpełniej i jak najgłębiej przyjęli i dobrze je spełnili”. Po homilii nastąpił obrzęd święceń, podczas których bp Marian Błażej wraz z kolegium prezbiterów włożyli na diakonów ręce, udzielając święceń prezbiteratu. Następnie Ksiądz Biskup namaścił dłonie neoprezbiterów Krzyżmem św. oraz przekazał im kielich z pateną, potrzebne do sprawowania Mszy św. Na zakończenie Eucharystii podziękowanie Panu Bogu oraz wszystkim kapłanom i świeckim, którzy wspierali neoprezbiterów swoją modlitwą na drodze powołania, złożył ks. Michał Barański. W IV niedzielę Adwentu księża sprawowali w swoich rodzinnych parafiach Msze św. prymicyjne, dziękując Bogu za dar i tajemnicę powołania.

Edycja szczecińska 2/2010

E-mail:
Adres: pl. Św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel.: (91) 454-15-91

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Polityk, który pozostał człowiekiem EDYTORIAL

Adwentowe czuwanie ma zmierzać ku temu, aby Chrystus zadomowił się pełniej w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym, narodowym. Podjęcie czuwania winno także wzbudzić w nas... »
Bp Ignacy Dec

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas