Reklama

Biały Kruk 1

Wiewiec gościł swego Pasterza

Ks. Jacek Molka
Edycja częstochowska 13/2010

Jest taka anegdota, w której kościelny oprowadza grupę turystów po jednej z parafii. Wskazuje na dzwonnicę i mówi: - Tu jest dzwon, który dzwoni tylko na Wielkanoc, Boże Narodzenie, odpust, kiedy jest pożar, powódź, wizytacja biskupa albo inne wielkie nieszczęście… Tyle anegdota. Oczywiście, wizytacja biskupa jest błogosławieństwem dla każdej wspólnoty parafialnej. Nie inaczej było również w przypadku Wiewca, który gościł u siebie abp. Stanisława Nowaka, metropolitę częstochowskiego 14 i 15 marca.

Pracowita niedziela

Można powiedzieć, że ks. kan. Alfred Piśniak, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Wiewcu, oddał klucze od kościoła naszemu Arcybiskupowi. Dzień był tak wypełniony duszpasterskimi posługami, że ks. Marcin Knaga, tutejszy wikariusz, zjadł swój pierwszy posiłek dopiero przed... 14.00. W każdym razie wizytacja rozpoczęła się poranną Mszą św., po której Pasterz poświęcił dwie kaplice cmentarne (jedną w Wiewcu i jedną w filii parafialnej w Krzywanicach).
Następnie, o godz. 10.15, ks. kan. Janusz Wojtyla (kapelan i sekretarz naszego Metropolity) odprawił Eucharystię, na którą w sposób szczególny zostali zaproszeni małżonkowie z dziećmi. Abp Stanisław Nowak wyakcentował w wygłoszonej homilii znaczenie małżeństwa i rodziny jako tego miejsca, gdzie rodzi się wiara w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wskazał też na współczesne trendy promujące życie niezgodne z Dekalogiem. Rodziny z Wiewca odnowiły na tej Mszy św. przyrzeczenia małżeńskie i otrzymały specjalne biskupie błogosławieństwo oraz okolicznościowe pamiątkowe obrazki. Przedstawiciele zaś rodziców klas drugich, które przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii św., zapewnili pasterza, że dołożą wszelkich starań, by wychować swoje dzieci na jak najlepszych ludzi i katolików. Rodziny te podarowały nowy mszał oraz dzwonki jako dar serca dla parafii.

Reklama

Ołtarz - sercem świątyni

Właśnie takich słów użył abp Stanisław Nowak podczas kazania wygłoszonego na niedzielnej Sumie. Wtedy też dokonał konsekracji soborowego ołtarza, wmurowując w niego relikwie św. Floriana (250-304) oraz poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej plebanii.
Św. Florian poniósł śmierć męczeńską za wiarę, stając w obronie prześladowanych chrześcijan służących w rzymskich legionach. Jest patronem m.in.: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy. Ci pierwsi (pochodzący z parafii Wiewiec), jeszcze przez Mszą św., wzięli udział w uroczystej procesji (z pocztami sztandarowymi i orkiestrą) pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Fita (dziekan dekanatu brzeźnickiego i proboszcz parafii w Dworszowicach Kościelnych), który przyniósł relikwie Świętego do świątyni. Strażacy uczestniczyli w Ofierze Eucharystycznej sprawowanej na nowym marmurowym ołtarzu. Po jej zakończeniu towarzyszyli też procesji na cmentarz, gdzie Ksiądz Arcybiskup modlił się za zmarłych. Wzięła też w niej udział spora grupa parafian oraz wyżej wymienieni księża wraz z piszącym te słowa.
Po południu zaś Ksiądz Arcybiskup udał się do kolejnej filii parafialnej, do Dębowca, gdzie poświęcił stacje drogi krzyżowej. O godz. 16 natomiast celebrował Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania 86 kandydatom. Metropolita wzywał młodych do odważnego świadectwa wiary w tak bardzo zlaicyzowanym świecie.

Czym jest wizytacja?

Wizytacja biskupia jest czynnością apostolską. Odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Stanowi okazję do pogłębienia kontaktów biskupa z podlegającymi mu kapłanami i wiernymi, którzy na terenie parafii działają w różnych wspólnotach. Nie inaczej też było w Wiewcu. Abp Stanisław Nowak spotkał się bowiem z ministrantami, Akcją Katolicką, Radą Parafialną, Caritas i Radą Ekonomiczną. Odwiedził też chorych. Mało tego. W poniedziałek nawiedził szkoły obecne na terenie parafii, obdarowując nauczycieli Ewangelią według św. Łukasza, a dzieci zaś okolicznościowymi obrazkami (nie zapominajmy, że Metropolita w zeszłym roku obchodził jubileusz 25-lecia posługi w naszej archidiecezji).
Spotkał się też na obiedzie na plebanii z przedstawicielami środowiska pedagogicznego, którym podarował modlitewniki swojego autorstwa wraz z dedykacją. Taką pamiątkę otrzymali m.in.: Elżbieta Koch (katechetka), Jolanta Duran (dyrektor gimnazjum ze Strzelec Wielkich, gdzie uczą się dzieci z parafii Wiewiec), Janusz Włodarczyk (dyrektor szkoły podstawowej w Zamościu), Katarzyna Kozłowska (dyrektor szkoły podstawowej w Wiewcu) i Seweryna Augustyniak (dyrektor przedszkola w Woli Wiewieckiej).
Czy wizytacja była udana? Na pewno tak. Na dowód tego niech świadczy fakt, że proboszcz, ks. kan. Alfred Piśniak, został mianowany przez Pasterza kanonikiem Kapituły Radomszczańskiej.

Komunikat Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

2018-02-18 16:39

tk / Warszawa (KAI)

Wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą wyraża na zakończenie dwudniowych obrad w Warszawie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Nawiązując do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Prezydium apeluje "o zachowanie tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, o dbanie o dobre imię Polski i Jej godne reprezentowanie, a także podtrzymywanie więzi z Polską".

Artur Stelmasiak/Niedziela

Publikujemy treść przekazanego KAI komunikatu:

W dniach od 16 do 18 lutego w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Rada zrzesza osoby duchowne, zakonne i świeckie, reprezentujące polonijne środowiska duszpasterskie z kilkunastu krajów Europy. W skład Prezydium wchodzą rektorzy Polskich Misji Katolickich w Niemczech, Francji, Anglii i Walii oraz osoby świeckie, wybrane przez członków PRDEZ. Przewodniczącym Rady i Prezydium jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – bp Wiesław Lechowicz.

W tegorocznym spotkaniu Prezydium uczestniczyli w charakterze zaproszonych gości bp Artur Miziński – sekretarz generalny KEP i ks. Tomasz Zaperty – duszpasterz dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej. Uczestnicy zostali też zaproszeni przez kardynała Kazimierza Nycza na Eucharystię i spotkanie w domu arcybiskupów warszawskich.

Prezydium podsumowało działalność Rady w minionym roku i pracę duszpasterską wśród Polonii. Głównym przedmiotem refleksji były kongresy nowej ewangelizacji, które odbyły się w Polskich Misjach Katolickich w Niemczech, Francji, Anglii. Kongresy zgromadziły wielką liczbę uczestników i potwierdziły duże zapotrzebowanie na stałą i pogłębioną formację chrześcijańską.

Kolejnym tematem obrad Prezydium było przygotowanie i zorganizowanie II Kongresu Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się w dniach od 28 lipca do 5 sierpnia br. w Warszawie. Wydarzenie to stanie się także okazją do uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Wiarą powołani”.

Temat duszpasterstwa młodzieży w ośrodkach polonijnych był centralnym przedmiotem obrad. Uznano za konieczne wyjście duszpasterzy w kierunku młodych, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i w konsekwencji stworzyć warunki służące ich realizacji. W związku z tym postanowiono, by w duszpasterskich ośrodkach polonijnych przeprowadzić w najbliższym czasie ankietę wśród młodzieży. Odpowiedzi będą służyć przygotowaniu obrad kolejnego posiedzenia Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Domu Polskiej Misji Katolickiej we Francji - na Korsyce w dniach od 28 do 30 września br. i staną się punktem wyjścia do wypracowania nowych propozycji duszpasterskich.

Członkowie Prezydium wyrażają wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą – księżom, siostrom i braciom zakonnym, a także osobom świeckim.

Z okazji jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Prezydium zwraca się do wszystkich Polaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny z apelem o zachowanie tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, o dbanie o dobre imię Polski i Jej godne reprezentowanie, a także podtrzymywanie więzi z Polską.

Warszawa, 18 lutego 2018 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

"Z Janem Pawłem II ku przyszłości"

2018-02-18 22:14

Ewa Oset

Podczas 72. spotkania z cyklu "Z Janem Pawłem II ku przyszłości", które odbywają się w Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie, 18 lutego miało miejsce spotkanie z rodzicami prezydenta RP Andrzeja Dudy - Janiną Milewską-Dudą - naukowcem, profesor nauk chemicznych związaną z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Janem Tadeuszem Dudą - inżynierem elektrotechnikiem, informatykiem i samorządowcem, profesorem nauk technicznych, profesorem zwyczajnym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Ewa Oset

Ewa Oset

Jan Tadeusz Duda na początku spotkania podkreślił, że każdy wyjazd do Częstochowy traktują z żoną jak pielgrzymkę, a zaproszenie dyrektora Muzeum Krzysztofa Witkowskiego do Muzeum, gdzie przekazuje się myśl i nauczenie św. Jana Pawła II, jako swój obowiązek.

Rodzice Prezydenta RP mówili o swojej wierze wyniesionej z domów rodzinnych, o małżeństwie jako sensownym trudzie, wychowaniu dzieci oraz o powinności każdego chrześcijanina - służbie drugiemu człowiekowi. Podkreślali, że patriotyzm wynosi się z domu rodzinnego, ale miłości do Ojczyzny uczy się również od innych ludzi, z którymi się przebywa. Wskazali, że prezydenta Andrzeja Dudę ukształtował nie tylko dom rodzinny, szkoła, ale także harcerstwo i ministrantura.

Janina Duda powiedziała, że odkąd jej syn został prezydentem, modli się codziennie za cały naród. Mówiła też o św. Janie Pawle II, którego postawa i słowa dotykały, umacniały i przemieniały serca wielu Polaków i ludzi na całym świecie.

Wśród zaproszonych gości spotkania był metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który po spotkaniu w Muzeum udał się z Rodzicami prezydenta Andrzeja Dudy na Jasną Górę, a także przyjaciele państwa Dudów z Częstochowy - Hanna i Krzysztof Jeżowie oraz senator RP Artur Warzocha.

Po spotkaniu dla Rodziców Prezydenta RP i uczestników spotkania zaśpiewał chór Pochodnia z Częstochowy.

Ewa Oset
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem