Reklama

BETEL - Zakupy z sercem - Rahel Kebebe Tshay

„Tylko pod tym Znakiem” - rolnicze zamyślenia w Pyrzycach

Ks. Robert Gołębiowski
Edycja szczecińsko-kamieńska 14/2010

Rolnik - gospodarz, w naszej narodowej kulturze ciągle jest chyba najbardziej wyrazistym symbolem bezpośredniej współpracy człowieka z Bogiem - dawcą życia. Na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem to świadectwo gospodarskiej troski o polską ziemię od 65 lat ma jeszcze dodatkowy, historyczny i kulturowy wymiar. To świadectwo przypomina nam wszystkim, że wyjałowiona ziemia nie daje plonów, zaś pielęgnowana z miłością jest szczodrą karmicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem wszyscy schylamy głowę przed tymi, którzy nie szczędząc trudu i cierpienia, użyźniali przez pokolenia polską ziemię. Z tą samą wdzięcznością zwracamy się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud pracy a właściwie służby na rzecz ziemi”. Tak swoim słowem pasterskim metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga zapraszał wszystkich do uczestnictwa w XIV Ogólnopolskich Rekolekcjach Wielkopostnych dla Rolników i Mieszkańców Wsi, które odbyły się w dniach 18-20 marca w Pyrzycach.
Transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam rekolekcje miały miejsce w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, a ich zakończenie w niedzielę w parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach. Zorganizowane po raz czternasty stały się ważnym wydarzeniem dla archidiecezji, ale także wpisały się mocno w wielkopostną refleksję całego Kościoła nad istotnymi wartościami, którymi kierujemy się w życiu codziennym. Przyniosły one również umocnienie ducha dla mieszkańców zachodniopomorskiej wsi tak mocno doświadczonej zachodzącą pauperyzacją życia i zachowań szczególnie w kontekście upadku PGR-ów, o czym była mowa podczas spotkań rekolekcyjnych. Każda nauka rekolekcyjna była głęboko osadzona na fundamencie biblijnym, a jednocześnie w realistycznym odniesieniu do wielu skomplikowanych, codziennych problemów środowiska rolniczego. „Tylko pod tym Znakiem” - jak głosiło motto rekolekcji, czyli pod krzyżem można w pełni zrozumieć trud pracy rolnika i jego wspaniałą misję współpracy z Bogiem nad przetwarzaniem darów nieba i ziemi.
W ramach rekolekcji słuchacze Radia Maryja mieli także okazję do tego, by wysłuchać także „Rozmów niedokończonych” oraz młodzieżowego „Czasu wzrastania” poświęconych problematyce najpierw kondycji rodzin w środowiskach popegeerowskich oraz aktualnej sytuacji rolników indywidualnych na Pomorzu Zachodnim. W gronie ekspertów oraz duszpasterzy bezpośrednio zaangażowanych w pracę na tych terenach poruszono bardzo dużo aspektów dotykających wielowarstwowych strat w wymiarze zarówno egzystencji mieszkańców wsi, jak i degradacji postaw moralnych. Szukano - i jest to optymistyczny znak - konkretnych dróg do odbudowy podstaw życia społeczno-etycznego w środowiskach, które najbardziej ucierpiały wskutek transformacji ustrojowej. Przedstawiciele władz samorządowych, instytucji rolniczych, opieki socjalnej, środowisk kultury i nade wszystko duszpasterze wskazywali na wiele możliwych rozwiązań, które dzięki wzajemnej współpracy powinny przynieść widoczną, diametralną zmianę wizerunku życia tam, gdzie dawnych pracowników PGR-ów pozostawiono samych z ich podstawowymi problemami utrzymania rodziny i osobistego rozwoju. Była o tym mowa w czwartkowych „Rozmowach niedokończonych”, gdzie w studio zgromadzili się kapłani związani z tą problematyką, m.in.: ks. Piotr Twaróg, ks. Sławomir Kokorzycki, ks. Kazimierz Kotlarz TChr i niżej podpisany. Byli także obecni: radna Sejmiku Wojewódzkiego Halina Szymańska, dawny dyrektor ANR w Szczecinie Stanisław Stępień, burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie Piotra Drobotko. Natomiast w piątkowy wieczór, tuż po kolejnej nauce rekolekcyjnej, ulicami Pyrzyc przeszła pełna medytacyjnego skupienia Droga Krzyżowa, której rozważania koncentrowały się wokół tematów dotyczących znaczenia krzyża, cierpienia i wpisania tych wartości w kontekst ludzkiego życia. Tuż po tym głębokim przeżyciu ascetycznym w wieczornej audycji „Czasu wzrastania” młodzi ludzie z duszpasterstw ze Szczecina oraz Pyrzyc, pod przewodem ks. Zbigniewa Reguckiego TChr oraz ks. Zbigniewa Wcisło TChr, skoncentrowali się nad wzorcem św. Józefa - patrona tego dnia - w życiu młodych ludzi wkraczających szczególnie w etap budowania fundamentów zdrowej rodziny.
W sobotnie południe w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyła się niezmiernie ważna debata nt. „Rolnictwo Polski Zachodniej i Północnej - stan obecny i perspektywy”. W tym jakże cennym panelu dyskusyjnym, który integralnie wpisał się w całokształt rekolekcji uczestniczyli m.in.: abp Andrzej Dzięga, dr Piotr Telusiewicz z Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny na Wydziale Prawa KUL, poseł i minister Krzysztof Jurgiel, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Polskiego Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Rzepa, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Paczyński, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, były poseł Leszek Dobrzyński, Tadeusz Szczygieł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Kazimierz Lipiński, burmistrz Pyrzyc, Michał Grabianka, dziennikarz Radia Maryja, inicjator debaty dla mieszkańców wsi, ks. Waldemar Gasztkowski, archidiecezjalny duszpasterz rolników, Edward Kosmala, przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych Pomorza Zachodniego, Edward Sadłowski, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Abp Andrzej Dzięga wyraził radość z tego, podjęto szeroką dyskusję o polskim rolniku, o problemach wsi, o których usłyszy cały kraj oraz że rekolekcje odbywają się właśnie tu, na najbardziej żyznych ziemiach w regionie. Podczas spotkania dr Piotr Telusiewicz przedstawił teorię nt. rodzinnego gospodarstwa rolnego, następnie Tadeusz Szczygieł z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zaprezentował wyniki badań pokazujące problematykę obszarów wiejskich i rolnictwa na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W podobnym gronie odbyła się również wieczorem debata na antenie Radia Maryja w kolejnych „Rozmowach niedokończonych” tym razem o problemach rolników indywidualnych. Docenić należy także całokształt oprawy liturgicznej, o którą zadbali: ks. Leszek Konieczny, ks. Tadeusz Zachara TChr, ks. dr Zbigniew Woźniak i ks. Piotr Twaróg. W trakcie czterech rekolekcyjnych dni wystąpiły: zespół młodzieżowy z parafii pw. św. Ottona z Pyrzyc, S. Anna Paluch, Chór „Sanctus” z Morynia, Zespół Pieśni i Tańca „Pyrzyce”, Chóry „Św. Cecylii” oraz „Laudate Dominum” ze Stargardu Szczecińskiego.
Ukoronowaniem czasu rekolekcji była niedzielna Eucharystia tym razem sprawowana w parafii Księży Chrystusowców pw. św. Ottona, transmitowana na cały świat przez Telewizję Trwam. Ksiądz Arcybiskup w końcowym słowie Bożym skoncentrował się na znaczeniu krzyża powieszonego w sali sejmowej, a w tym kontekście na rozważaniu prawdy o służbie i docenieniu pracy każdego człowieka, a zwłaszcza rolnika. Apel o dowartościowanie mozolnej pracy na roli bardzo mocnym głosem rozległ się w całej Polsce.

Zwycięska miłość pasterza

2018-04-18 11:44

Abp Wacław Depo
Niedziela Ogólnopolska 16/2018, str. 32-33

Graziako

Wszystkie teksty biblijne dzisiejszej Liturgii domagają się od nas – z pomocą Ducha Świętego – „głębokiego zanurzenia w życie Jezusa”. Wiara opiera się na usłyszanym słowie Bożym, ale trzeba byłoby mieć zamknięte uszy, żeby nie słyszeć wyjątkowych roszczeń Jezusa. On jest Jedynym Dobrym Pasterzem, który życie swoje oddaje za owce. Dlatego miał prawo powiedzieć: „Nikt Mi go [życia] nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać” (J 10, 18).

Tę niepodzielność prawdy i miłości Bożej wobec człowieka Jezus potwierdził samym sobą. To On sprawił, że ludzkość nie została pozbawiona Pasterza i Przewodnika na swoich drogach. I chociaż niejednokrotnie przechodzimy przez ciemność zła, z powodu – jak podkreśla św. Jan Apostoł – „nieznajomości Chrystusa”, to nie możemy się lękać, bo On zwycięża świat swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Dla Niego nie jesteśmy bezimiennym tłumem. Jego miłość jest konkretna, zaadresowana do każdego, bez wyjątku, człowieka. Jezus ma prawo być wobec nas wymagający. Trzeba Go uznać i przyjąć, bo jak zaznaczy św. Piotr napełniony Duchem Świętym: „Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

Ten sam Apostoł w dniu Zesłania Ducha Świętego, by ukazać miłość Chrystusa, zwycięskiego Pasterza, wskaże nam cztery konkretne drogi. Pierwsza z nich to nawrócenie i odejście od sposobów myślenia i życia według „tego świata”, który odrzuca Jezusa. Druga droga to przyjęcie daru chrztu św. w imię Jezusa, które oznacza: „Bóg zbawia”. Trzecia to otwartość na działanie Ducha Świętego i Jego dary: mocy, mądrości, rozumu, rady, umiejętności, bojaźni Bożej i prawdziwej pobożności. I wreszcie czwarta droga to współuczestnictwo we wspólnocie Kościoła, który nie jest wymysłem ludzkim, lecz dziełem Chrystusa prowadzonym przez Ducha Świętego. Niezmiernie ważna w tym dziele jest obietnica Zbawiciela wypowiedziana do Piotra Apostoła: „Na tobie zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą” (por. Mt 16, 18).

Kościół w swojej apostolskiej działalności realizuje zbawcze pragnienie Chrystusa „przyprowadzenia do Boga owiec, które nie są z Jego zagrody” (por. J 10, 16). W ten sposób Jezus nawiązuje do misji, którą powierzył Mu Ojciec wobec całej ludzkości, aby zgromadzić rozproszone owce i obdarzyć je zwycięską miłością.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Jasna Góra: szczególne miejsce modlitwy w intencji powołań

2018-04-22 20:18

mir/r / Jasna Góra (KAI)

Jasna Góra jest szczególnym miejscem niemal dla wszystkich wybranych na wyłączną służbę Bogu. To tu kształtuje się niejedno powołanie. Jak je rozpoznać, uczą się w jasnogórskiej „Szkole Maryi” zwłaszcza maturzyści. Dziś, w Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczął się 55. Tydzień Modlitw o Powołania.

Bożena Sztajner/Niedziela

O odnowę zapału w ewangelizacji i o nowych powołanych do głoszenia Chrystusa modlił się dziś na Jasnej Górze abp José Octavio Ruiz Arenas. "Podziwiam Polaków za ich odwagę mówienia o Prawdzie w czasach komunizmu" – powiedział Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Abp Arenas mówił o potrzebie kontynuowania i odnowienia wiary Polaków. "W kolejnych latach, po przełomie, wchodzi obojętność religijna, traci się tę odwagę, traci się tę zdolność Kościoła, który prawie że w tych latach komunizmu żył męczeństwem i męczennikami" - wskazywał abp Ruiz Arenas.

Pod hasłem: „Wpadnij na dziesiątkę różańca” na Jasnej Górze w wakacje proponowana jest modlitwa w intencji nowych powołań. Na placu przed główną bramą wejściową ustawiony jest specjalny namiot, w którym dyżury pełnią przedstawicielki różnych zgromadzeń i zakonów.

Siostry posługujące w tzw. namiocie powołaniowym zachęcają pielgrzymów do modlitwy dziesiątkiem różańca w intencji powołań. Tu uzyskać można wiele informacji np. dotyczących potrzeby wielkiego wołania o „nowe sługi Pana”, form modlitwy o powołania i za powołanych, charyzmatu różnych zgromadzeń i zakonów. Są także wiadomości praktyczne np. gdzie się zgłosić, by wstąpić do klasztoru.

Już od ponad pół wieku na Jasną Górę pielgrzymują rodziny osób powołanych i ci, którzy wspierają powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Jak mówią uczestnicy jasnogórskich spotkań, przybywają oni do tronu Królowej Polski, by podziękować za zaszczyt, jaki ich spotkał, że w ich rodzinie Bóg wybrał i powołał do swojej służby bliską im osobę. Od wielu lat te spotkania odbywają się w maju.

Modlitwa o nowe powołania to także intencja licznych czuwań i pielgrzymek różnych zakonów, zgromadzeń zakonnych, grup parafialnych i diecezjalnych.

Jasna Góra to także tradycyjnie miejsce, gdzie za dar powołania do życia kapłańskiego dziękują neoprezbiterzy ze wszystkich polskich diecezji i wielu zgromadzeń zakonnych. Wielu alumnów przyjeżdża zawierzać się jeszcze przed święceniami, niektórzy w specjalnej pieszej pielgrzymce jak klerycy III roku Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wspólne pielgrzymowanie jest dla nich jedną z form przygotowań do uroczystości obłóczyn, czyli przyjęcia sutanny. We wrocławskim seminarium to już tradycja – pielgrzymka w ubiegłym roku odbyła się po raz 45-ty.

W Kaplicy Matki Bożej każdego dnia zanoszona jest modlitwa za Zakon Paulinów, zwłaszcza o nowe powołania. To msza św. w języku łacińskim o godz. 8.00.

W Sanktuarium działa Jasnogórski Ośrodek Powołań. Znajduje się przed wejściem do kaplicy św. Józefa na Halach i służy przede wszystkim młodym ludziom w rozeznawaniu życiowego powołania. Jest także miejscem przypominającym o konieczności modlitwy za kapłanów, zakonników i siostry zakonne. Powstał z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. Misji. Początek jego istnienia to rok 1972. Pierwszymi opiekunami byli: s. Elżbieta Okulicz, urszulanka, ks. Bernard Weideman, salezjanin, a z ramienia Jasnej Góry o. Hadrian Lizińczyk, paulin. Obecnie kierują nim kolejni duszpasterze powołań Zakonu Paulinów, teraz tę funkcje pełni o. Andrzej Grad.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem