Reklama

Biały Kruk 1

IX Szczeciński „Marsz dla Życia” 2011

„Dzieci nasze anioły”

Ks. Tomasz Kancelarczyk, kościelny asystent Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie
Edycja szczecińsko-kamieńska 18/2011

Każdy obserwator życia społecznego zauważa narastające problemy dotyczące zasad przekazywania życia ludzkiego. Chodzi nie tylko o aborcję czy też metodę zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, ale o naszą postawę wobec poczętego życia człowieka. Bo czyż nie jest słuszne stwierdzenie, że nasz stosunek do słabszych jest miarą naszego człowieczeństwa? Jedną ze współczesnych form wyrażania tegoż stosunku wobec najmniejszych są niewątpliwie „Marsze dla Życia”. Są to manifestacje mające na celu promocję, pochwałę tej fundamentalnej wartości, jaką jest ludzkie życie i jego godność od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Masowy udział w „Marszach” obrońców życia może mieć pozytywny wydźwięk społeczny, ma szansę właściwie kształtować świadomość społeczną i przede wszystkim pozytywnie wpływać na decyzje osób sprawujących władzę. Rosnąca z roku na rok liczba uczestników bardzo wyraźnie określa wymiar społeczny tych manifestacji. Organizatorzy szczecińskich „Marszy dla Życia” bardzo dbają o to, aby charakteryzowały się one odpowiednią, ciekawą formą, wizerunkiem zewnętrznym, znaczącą liczbą uczestników, ale również o to, aby poprzez główne hasło, symbolikę i przesłanie inspirowały do przemyśleń i refleksji, a w konsekwencji - działania. Wysiłki te okazują się być skuteczne skoro z roku na rok szczecińskie marsze są coraz większe i coraz chętniej uczestniczą w nich ci, za których jesteśmy wszyscy najbardziej odpowiedzialni - młodzież i dzieci. Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae” w „…powszechnej mobilizacji sumień i wspólnym wysiłku etycznym…” widział szanse tworzenia wielkiej strategii obrony życia człowieka, dlatego ze względu na całoroczną pracę organizacyjną na rzecz „Marszy”, a zarazem formacyjną ich oddziaływanie nie ogranicza się do jednorazowej akcji, ale ma charakter ciągłego tworzenia tej wielkiej strategii obrony życia ludzkiego. Szczecińscy Obrońcy Życia Człowieka zgromadzeni przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w ramach tej strategii postawili przede wszystkim na modlitwę i szczery entuzjazm młodzieży. Jak widać, jest to właściwa i skuteczna forma obrony najsłabszych oraz kształtowania i formacji młodego pokolenia. Ostatni, VIII Szczeciński „Marsz dla Życia” zgromadził blisko 8 tys. osób i był największą tego typu manifestacją w Polsce.

Hasło „Marszu dla Życia”

IX Szczeciński „Marsz dla Życia” odbędzie się niedzielę 8 maja br. pod hasłem: „Dzieci nasze anioły”. Nie tylko ma on szansę stać się wielkim dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II, ale również być konkretnym wyrazem realizacji jego nauczania. Hasło tegorocznego „Marszu” zwraca uwagę na to, że dzieci są naszym skarbem, błogosławieństwem, szczęściem, bezcenną wartością, darem. Oznacza to, że nikomu nie wolno traktować dziecka instrumentalnie jako element demografii państwa, przeszkody w rozwoju osobowym czy gwaranta finansowego powodzenia przyszłych budżetów kraju, ale jako podmiot naszego szczęścia zbudowanego na miłosnym odniesieniu do potomstwa.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego i przemodlone różańce

„Marsz” rozpocznie się tradycyjnie na Jasnych Błoniach przy figurze bł. Jana Pawła II, a zakończy w bazylice archikatedralnej, w której wierni w uroczysty sposób będą mogli podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, otrzymując specjalny różaniec na rękę i pamiątkową kartę z tekstem codziennej modlitwy za dzieciątko. Różańce te są rzeczywiście wyjątkowe, bo wykonane ze starych, zniszczonych, uszkodzonych, ale omodlonych różańców, które wierni oddają w swoich parafiach na terenie całej Polski. W ten sposób stare, przemodlone różańce, otrzymują „nowe życie”.
Według słów Pana Jezusa, są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. Jest wiele złych duchów, które zagrażają życiu nienarodzonego dziecka: bo czyż do tych złych duchów nie możemy zaliczyć grzesznych relacji między ojcem i matką poczętego dziecka, które stają się podstawą zagrożenia rodzącego się życia? Jakie złe duchy towarzyszą zdradzie mężczyzny, który opuszcza kobietę noszącą w sobie jego dziecko? A nakłanianie do aborcji, czy nie jest tym złym duchem? Dlatego przeciwstawiamy im wyjątkową siłę, jaką jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, która polega na codziennym dziewięciomiesięcznym odmawianiu jednej tajemnicy Różańca św. oraz specjalnej modlitwy. Ten masowy egzorcyzm to wielka siła „Marszu dla Życia”, który sprawia, że trwa duchowo, mimo że fizycznie się kończy.

Reklama

Parasole na „Marszu dla Życia”

Uczestnicy IX Szczecińskiego „Marszu dla Życia” przejdą głównymi ulicami miasta z otwartymi parasolami, które będą z jednej strony znakiem naszej ochrony każdego dziecka, a z drugiej znakiem roztoczonej opieki bł. Jana Pawła II nad naszymi rodzinami. „Marsz” odbędzie się tydzień po uroczystości beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Najwięcej świadectw dotyczących wstawiennictwa Jana Pawła II, które płynęły z całego świata przy procesie beatyfikacyjnym, dotyczyło właśnie rodziny, a w szczególności poczęcia i narodzin. Zatem zasadne wydaje się upatrywanie w jego osobie patrona wszystkich spraw dotyczących obrony życia poczętego.

Anielskie skrzydła i „Donum vitae”

Dla małych dzieci są przygotowane tekturowe skrzydełka, które będą wizualizacją hasła tegorocznego „Marszu”. Młodzież szkolna archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przepisała na stumetrowy pas materiału Instrukcję o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i godności jego przekazywania „Donum vitae”. Uczestnicy „Marszu dla Życia” poniosą ten materiał z przepisanym tekstem i symbolicznie zwrócą uwagę publiczną na ten ważny dokument Dyrektorium Kościoła Katolickiego. Instrukcja bowiem odpowiada na wszelkie wątpliwości i dylematy etyczne w sprawach przekazywania życia ludzkiego i nadaje właściwy kierunek myślenia człowieka w tym aspekcie. Wybór i przepisywanie dokumentu rozpoczęło się już rok temu i niejako wyprzedziło trwającą dyskusję publiczną na temat in vitro. Dziś dokument ten wydaje się trafiać w istotę tej trudnej, emocjonującej debaty i odpowiadać na jej wątpliwości i pytania. Przepisany dokument dodatkowo jest ozdobiony półtorametrowymi zdjęciami nienarodzonych dzieci w różnych etapach rozwoju prenatalnego.

Flagi

W „Marszu” młodzież poniesie dziesiątki dużych, kolorowych flag, które symbolizują radosne, bezpieczne dzieciństwo, jakie my, dorośli, zobowiązani jesteśmy zapewnić naszym dzieciom. Nie zabraknie również flag z kopią podpisu „Jan Paweł II, papież”.

Znaczek stópek nienarodzonego dziecka

Wszyscy uczestnicy „Marszu dla Życia” otrzymają kopię stópek 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka w skali 1:1. Nóżki odpowiadające wielkości nóżek dwumiesięcznego dziecka mocno oddziaływają na wyobraźnię i pomagają w urealnieniu obrazu życia ludzkiego rozwijającego się pod sercem matki, dlatego tak ważne jest to, aby jak najwięcej osób mogło je otrzymać, a następnie nosić świadcząc o swojej postawie wobec życia.
Cytowane powyżej słowa Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae”: „Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia” to nie tylko refleksja nad duchową kondycją świata, ale przede wszystkim wezwanie do konkretnej postawy wobec każdego życia. Taką strategię można budować na płaszczyźnie świadomej i odpowiedzialnej postawy rodzącej się na poziomie serca człowieka, a nie z przymusu czy nacisku zewnętrznego. Dlatego też na „Marsz dla Życia” nikt nikogo nie zaprasza. Uczestnictwo w nim jest bowiem deklaracją, wyrazem fundamentalnego zobowiązania i osobistego opowiedzenia się w sposób publiczny za wartością, jaką jest życie człowieka, czyli tym, co najgłębiej określa nasze człowieczeństwo.

Papież: Bóg nas miłuje i jest wierny w miłości

2018-03-22 13:36

st (KAI) / Watykan

O wiernej miłości Boga, której doświadczamy zwłaszcza w sakramencie pokuty mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Franciszek nawiązał do refrenu psalmu responsoryjnego: „Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim” oraz pierwszego czytania (Rdz 17,3-9) mówiącego o przymierzu Boga z Abrahamem, które będzie trwało w dziejach ludu Bożego, pomimo jego grzechów i bałwochwalstwa.

screenshot/TV Vaticana

Papież podkreślił, że miłość Boga jest wierna i wypływa z całej Jego istoty, będąc podobną do miłości ojca i matki. Ta wierna miłość prowadzi do radości. Podobnie jak w przypadku Abrahama, nasza radość jest radowaniem się w nadziei, bo każdy z nas wie, że nie jest wierny. Ale Bóg jest wierny – zaznaczył Ojciec Święty przypominając Dobrego Łotra (por. Łk 23, 39-43).

„Bóg wierny nie może się zaprzeć samego siebie, nie może się nas zaprzeć, nie może wyprzeć się swego ludu, ponieważ nas miłuje. W tym wyraża się wierność Boga. Kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty nie myślmy, że idziemy do pralni, aby usunąć brud. Nie. Idziemy, aby otrzymać uścisk miłości tego wiernego Boga, który zawsze nas oczekuje. Zawsze” – stwierdził Franciszek.

Na zakończenie papież odniósł się także do dzisiejszego fragmentu Ewangelii (J 8,51-59), gdzie mowa jest o tym, że uczeni w Prawie porwali kamienie, by rzucić nimi w Jezusa. Zauważył, że są to kamienie po to, aby zabić, aby „zaciemnić prawdę o zmartwychwstaniu”. Wreszcie ponownie podkreślił centralną myśl swej homilii.

„Bóg jest wierny, zna mnie, kocha mnie. Nigdy nie zostawi mnie samego. Bierze mnie za rękę. Czego mogę chcieć? Co więcej? Co powinienem zrobić? Raduj się w nadziei. Raduj się w nadziei, ponieważ Pan ciebie kocha jak ojciec i matka” – podkreślił Ojciec Święty.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Warszawa: 2 kwietnia – wieczorne czuwanie w 13. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

2018-03-22 20:11

CMJPII, lk / Warszawa (KAI)

„Nie lękajcie się!” – słowa wypowiedziane podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża są hasłem 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II przypadającej w drugi dzień Wielkanocy. Tegoroczne wspomnienie będzie także początkiem obchodów 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Tomasz Lewandowski

2 kwietnia od godz. 21.00 Centrum Myśli Jana Pawła II będzie obecne na placu Piłsudskiego w Warszawie, aby towarzyszyć warszawiakom w tradycyjnym w tym dniu wieczornym czuwaniu. Wezmą w nim udział także kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i ks. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Zgromadzonym na placu towarzyszyć będzie Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.

„Spotkamy się tego dnia, aby przywołać atmosferę sprzed 13 lat. Wtedy byliśmy razem w poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności za jej budowanie. Dziś wspólnie odwołujemy się do tamtych przeżyć. Chcemy też na nowo zrozumieć zobowiązania, które wówczas podjęliśmy” – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Po zmierzchu na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa usytuowanym przy placu Piłsudskiego, zostanie wyświetlona specjalna animacja z wizerunkiem Papieża. Zgromadzeni usłyszą także jego głos dzięki przygotowanym fragmentom z papieskich przemówień.

Centrum Myśli Jana Pawła II cytat ze słowami „Nie lękajcie się!” uczyniło hasłem obchodów 2 kwietnia nie przez przypadek. Tymi słowami instytucja przypomina jeden z filarów pontyfikatu swojego patrona – dawanie nadziei, która szczególnie mocno wybrzmiewa w Święta wielkanocne.

„2 kwietnia to dla nas nie tylko wspomnienie, ale także początek obchodów 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża” - wyjaśnia Michał Senk. - Słowami «Nie lękajcie się» Jan Paweł II otworzył swój pontyfikat i wielokrotnie do nich wracał. Właśnie ten aspekt nauczania Papieża chcemy przypominać podczas obchodów jubileuszu Jego wyboru w roku, w którym równolegle świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości - dodaje.

Dla Jana Pawła II wolność wspólnoty jest połączona z wolnością osoby. Jednym z największych zniewoleń człowieka może być lęk, który zamyka go w jego egoizmie i nie pozwala wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem. A to właśnie takie spotkanie jest jednym z fundamentów budowania solidarności - tłumaczą organizatorzy czuwania.

„W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Centrum Myśli Jana Pawła II przypomina, że wolność ma swój głębszy wymiar. I do tego głębokiego wymiaru wolności będziemy wracać przy okazji kolejnych wydarzeń związanych z rocznicą wyboru Wojtyły na papieża” – podsumowuje Michał Senk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem