Reklama

Będą szukać zaginionych Polaków

Witold Dudziński
Edycja warszawska 25/2011

Co się stało z dwoma polskimi alpinistami - ks. prof. Piotrem Zwolińskim, wykładowcą UKSW, i Michałem Kacperskim? Ma to wyjaśnić wyprawa poszukiwawcza, która rozpocznie się w połowie lipca w górach w Kazachstanie

Zaginęli w sierpniu ub.r. w masywie Tien-Szan w Kazachstanie. Chcieli zdobyć siedmiotysięcznik Chan Tengri, na pograniczu Kazachstanu i Kirgistanu. Położenie Chan Tengri między lodowcami, jego smukła sylwetka oraz tamtejszy surowy klimat spowodowały, że szczyt jest nazywany małym K-2. Zdobywają go tylko dobrzy i doświadczeni alpiniści.
Jak zgodnie zastrzegają brat ks. Zwolińskiego - Radosław i żona Michała Kacperskiego - Maria, ich bliscy byli przygotowani do wyprawy. - Piotr wspinał się ponad 20 lat, Michał 7 - mówi Radosław Zwoliński. Zresztą, jak zaznacza, do zaginięcia doszło jeszcze w czasie przejścia do bazy, nie w czasie niebezpiecznej wspinaczki, lecz w warunkach wysokogórskiego trekkingu.

Trzeba to zrobić

Do ostatniego kontaktu z ks. prof. Piotrem Zwolińskim, cenionym wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, oraz Michałem Kacperskim, pracownikiem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, doszło na początku sierpnia. Była to rozmowa telefoniczna wykonana z trasy do Zharkulak - miejsca, z którego ekspedycja miała się na dobre rozpocząć.
Później jednak wszelki słuch o alpinistach zaginął, a poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Jedna z wersji wydarzeń, choć mało prawdopodobna, mówiła o tym, że wspinacze mogli pobłądzić w strefie przygranicznej i przejść na stronę chińską. Polskie MSZ zwróciło się do chińskich władz z wnioskiem o pomoc w poszukiwaniach. Do dziś nie ma żadnej odpowiedzi.
Rodziny zaginionych jednak nie rezygnują z poszukiwań. W składzie wyprawy, która ruszy w lipcu, znajdą się wyłącznie alpiniści kazachscy, znający góry Tien-Szan. Najpewniej dwie grupy przeszukają trasy, którymi mogli iść zaginieni. Poszukiwania w tym rejonie, ze względu na skrajnie trudne warunki, są możliwe tylko latem.
„Trzeba to zrobić, choć czasem chciałoby się zapomnieć o Kazachstanie i o tym, co się wydarzyło. Ilekroć jednak patrzę na to zdjęcie Michała, wiem, że zapomnieć nie można” - napisała na prowadzonym przez siebie blogu www.lostinkazakhstan.blogspot.com Maria Kacperska.

Reklama

Trzeba wierzyć

Spadła lawina, wspinacze wpadli w szczelinę, zgubili drogę, a potem wycieńczonych przysypał śnieg. To prawdopodobne wersje zdarzeń, ale nie jedyne możliwe. - Sytuacja nie jest prosta, minęło sporo czasu, ale trzeba wierzyć, że okoliczności ich zaginięcia da się wyjaśnić - mówi ks. prof. Józef Mandziuk, przyjaciel i współpracownik Zwolińskiego z UKSW, promotor jego pracy doktorskiej.
Wyprawa, do której przygotowania trwają od wielu tygodni, będzie kosztowna. Wymaga specjalistycznego sprzętu, łączności satelitarnej, wyżywienia i uposażenia dla członków zespołu. Dlatego o jej wsparcie - modlitewne i materialne - apelują znajomi zaginionych. „Zwracamy się z prośbą o modlitwę za ks. Piotra i jego współtowarzysza, zwłaszcza w perspektywie podjęcia przez ich rodziny kolejnej wyprawy poszukiwawczej - napisali duchowni, którzy studiowali razem z ks. Zwolińskim. - Istnieje możliwość wsparcia tej wyprawy, przekazując pieniądze na konto Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki” (nr konta na stronie www.fundacjakukuczki.pl, niezbędny dopisek „Zaginieni w Kazachstanie”).
Wyprawą pokieruje Denis Urubko, kazachski mistrz wspinaczki. - Jego obecność jest bardzo ważna. To w tej chwili jeden z kilku najlepszych - jeśli nie najlepszy - himalaistów na świecie - mówi Jerzy Natkański, polski alpinista, szef „Fundacji Kukuczki”.

Szanse tylko śladowe

Szanse na to, że Polacy przeżyli, są bliskie zeru. - Dlatego musimy być przygotowani także na zorganizowanie wyprawy po ciała naszych bliskich - mówi Radosław Zwoliński. Możliwe jest także, że wspinacze ani ślady po nich nigdy się nie odnajdą. I to mimo rozpoczynającej się wyprawy. Wszak będzie działać na olbrzymim górskim obszarze.
Życie toczy się dalej. Maria Kacperska, wychowująca małą córkę, będzie musiała wystąpić o uznanie męża za zmarłego. Tylko to da jej możliwość otrzymania renty dla córki. O tym, że szanse na przeżycie polskich alpinistów są tylko śladowe, wie ks. prof. Józef Mandziuk, jednak, jak mówi, łudzi się, że może jednak gdzieś żyją. - Może zostali porwani, np. do pracy, co tam, w tamtej dzikiej okolicy, może się zdarzyć - tłumaczy.
Koledzy z UKSW przewidują zorganizowanie konferencji poświęconej ks. prof. Zwolińskiemu. - Chcielibyśmy przybliżyć nie tylko dorobek Piotra, ale także liczne pasje. To postać nietuzinkowa, zafascynowany górami, myślistwem, lasem - mówi ks. prof. Waldemar Gliński, historyk, kolega ks. Zwolińskiego z UKSW. Decyzja o konferencji ma zapaść po zakończeniu wyprawy w górach Tien-Szan.

Reklama

Sejm ustanowił Święto Chrztu Polski

2019-02-22 07:03

Biuro Prasowe Prawicy Rzeczypospolitej

22 lutego przed godziną 1 w nocy Sejm przyjął projekt ustawy ustanawiającej Święto Chrztu Polski. Będzie się ono odbywać co roku 14 kwietnia.

pl.wikipedia.org
Jan Matejko "Zaprowadzenie chrześcijaństwa"

Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny i polityczny. Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość. Mimo że w roku 2016 obchodziliśmy jego 1050. rocznicę, niestety praktycznie jest on nieobecny w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa. Z tych przesłanek wyszła inicjatywa ustawodawcza Prawicy Rzeczypospolitej na rzecz ustanowienia Święta Chrztu Polski. Pod projektem, oprócz przedstawiciela Prawicy Rzeczypospolitej - posła Jana Klawitera - podpisało się także kilkudziesięciu innych posłów z różnych środowisk.

Projekt został złożony do Marszałka Sejmu 29 marca 2017 roku. Jego pierwsze czytanie odbyło się 18 lipca 2018 roku, a drugie czytanie 12 września 2018 roku.

W dzisiejszym głosowaniu projekt poparło 279 posłów - 224 z PiS, 11 z PO-KO, 9 z PSL-UED, 3 z WiS, jak również nie zrzeszeni w klubach posłowie: Adam Andruszkiewicz, Piotr Łukasz Babiarz, Magdalena Błeńska (Porozumienie Jarosława Gowina), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Jan Klawiter (Prawica Rzeczypospolitej), Robert Majka, Stanisław Pięta, Janusz Sanocki, Robert Winnicki (Ruch Narodowy).

Przeciw było 125 posłów, a wstrzymało się 14.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Marx: przed Kościołem stoi szereg wyzwań

2019-02-23 13:21

st (KAI) / Watykan

Na konieczność przejrzystości i możliwości prześledzenia procedur administracyjnych jako decydującego czynnika wiarygodności Kościoła zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu w Nowej Auli Synodu kard. Reinhard Marx. Arcybiskup Monachium zauważył, że przed Kościołem stoi w tej dziedzinie szereg wyzwań, w tym określenie celu i granic tajemnicy papieskiej, ustanowienie przejrzystych norm proceduralnych, wyraziste ukazanie statystyk i przebiegu postępowania procesowego.

Episkopat

Kard. Marx podkreślił, że w życiu Kościoła nie można lekceważyć wszystkich podstawowych zasad dobrego społeczeństwa i organizacji służących ludziom. Należy do nich potrzeba dobrze funkcjonującej administracji, która musi być ukierunkowana na cel Kościoła, oraz działać w oparciu o zasadę sprawiedliwości. Zauważył istniejące zastrzeżenia i obawy związane z naruszaniem tajemnicy papieskiej, a także niszczeniu reputacji niewinnych kapłanów, czy kapłaństwa i Kościoła jako całości poprzez rozpowszechnianie fałszywych oskarżeń. Jego zdaniem nie ma obecnie powodów do stosowania tajemnicy papieskiej w przypadku ścigania przestępstw związanych z wykorzystywaniem małoletnich. „Zasady domniemania niewinności i ochrony dóbr osobistych oraz potrzeba przejrzystości nie wykluczają się wzajemnie” – stwierdził przewodniczący niemieckiego episkopatu.

Z jednej strony przejrzysta, jasno uregulowana i określona procedura zapewnia podjęcie właściwych kroków, zanim ci, którzy powinni wydać orzeczenie, faktycznie to uczynią. To najlepszy mechanizm bezpieczeństwa przed uprzedzeniami lub fałszywymi osądami w tej sprawie. Z drugiej strony jasno określona i publiczna procedura wprowadza pewien poziom wiarygodności, który umożliwia przywrócenie dobrego imienia osobie niesłusznie oskarżonej, która w przeciwnym razie byłaby przedmiotem pogłosek, gdyby dochodzenie nie było właściwe, przejrzyste lub rozstrzygające. "Przejrzystość nie oznacza bezkrytycznej akceptacji i niezdyscyplinowanego rozpowszechniania zarzutów o nadużycia. Celem jest przejrzysty proces, który wyjaśnia i precyzuje zarzuty oraz przestrzega ogólnie przyjęte normy dotyczące tego, kiedy i jak należy informować opinię publiczną, władze i Kurię Rzymską. Takie standardowe praktyki dadzą jasno do zrozumienia, że to nie przejrzystość szkodzi Kościołowi, ale raczej popełnione akty wykorzystania, brak przejrzystości lub wynikające z tego tuszowanie” – stwierdził kard. Reinhard Marx.

Zdaniem niemieckiego purpurata konieczne jest określenie celu i granic tajemnicy papieskiej, przedefiniowanie poufności i tajemnicy oraz odróżnienie ich od ochrony danych. Postuluje on ustanowienie przejrzystych norm proceduralnych i zasad dla procesów kościelnych. "Kościół nie może funkcjonować poniżej norm stosowanych w publicznym wymiarze sprawiedliwości" – zaznaczył.

Kardynał Marx wskazał także na potrzebę publicznego ogłoszenia statystyk dotyczących liczby spraw i w miarę możliwości ich szczegółów, bowiem nieufność prowadzi do teorii spiskowych i tworzenia mitów na temat Kościoła. Można tego uniknąć, jeśli fakty zostaną przedstawione w sposób przejrzysty. Jego zdaniem nie można pozostawiać wątpliwości co do prawidłowego prowadzenia postępowań sądowych, gdyż w przeciwnym razie szkoda doznaje reputacja i funkcjonowanie Kościoła.

Przewodniczący niemieckiego episkopatu zauważył, że możliwość prześledzenia procedur administracyjnych i przejrzystość są również niezwykle ważne poza kontekstem nadużyć, na przykład w dziedzinie finansów. Są także decydującym czynnikiem wiarygodności i wiarygodności Kościoła. „Zróbmy odważny krok w tym kierunku” – zachęcił kard. Reinhard Marx.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem