Reklama

Biały Kruk 2

Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego...

Anna Litwin
Edycja zamojsko-lubaczowska 28/2011

Chyba w całym chrześcijańskim świecie nie ma takiego miejsca, w którym ten święty nie doznawałby czci, nie ma też chyba takiego kościoła, w którym nie byłoby jego wizerunku. Święty od rzeczy i osób zagubionych wydaje się być patronem idealnym dla nas, ludzi XXI wieku, którzy tak często gubią ścieżki do Boga i do siebie nawzajem. Któż, jeśli nie św. Antoni, może nam pomóc je odnaleźć - i - nie schodzić z nich?
Wśród sanktuariów położonych na terenie naszej diecezji są także te, poświęcone Świętemu z Padwy. Jedno z nich znajduje się w Uchaniach. Tutaj, w pięknej renesansowej świątyni parafialnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w głównym ołtarzu, wita pielgrzymów obraz św. Antoniego Padewskiego przywieziony z Włoch pod koniec XVI wieku przez Mikołaja Daniłłowicza. Obraz ten słynie na całą okolicę, a w dniu odpustu ku czci św. Antoniego przyciąga rzeszę czcicieli. Tak było i w tym roku 13 czerwca. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się odsłonięciem cudownego obrazu św. Antoniego, następnie parafianie i pielgrzymi wyruszyli w procesji z relikwiami świętego do poświęconej mu kaplicy nad wodą. Tutaj uchański proboszcz, ks. kan. Kazimierz Stelmaszczuk sprawował odpustową Mszę św. W homilii przypomniał sylwetkę wybitnego kaznodziei z Padwy i jego drogę do świętości. Błogosławiąc zebranych relikwiami św. Antoniego zaprosił na dalsze uroczystości, których najważniejszym punktem była Suma odpustowa sprawowana przez ks. dr. Wiesława Galanta, wizytatora i wikariusza biskupiego ds. Nauki i Wychowania Katolickiego, kapelana Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II. Jego obecność w tym dniu w Uchaniach nie była przypadkowa, ponieważ na terenie parafii znajduje się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, której uczniowie wystąpili z częścią artystyczyną, poświęconą osobie ich bł. patrona. W homilii wygłoszonej przez ks. kan. Galanta nie mogło zabraknąć akcentów papieskich, zwłaszcza, że dzień wcześniej nasza diecezja świętowała 12. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Zamościa. Zauważył on, że beatyfikacja Papieża Polaka w świadomości ludzi wierzących dokonała się dokładnie w dniu jego przejścia do domu Ojca i stwierdził, że to samo dokonało się w Padwie 13 czerwca 1231 r., gdy odchodził do Pana św. Antoni; jego kult rozszerzył się zaraz po śmierci, a do miejsca jego spoczynku ciągnęli pielgrzymi z całej Europy. Wskazując na przykład życia świętego, ks. Kanonik wzywał obecnych do naśladowania jego cnót, do kształtowania intelektu i ducha, serca i sumienia. Podkreślił znaczenie osobistej modlitwy, powtarzając za św. Tereską od Dzieciątka Jezus, że jest ona "oddechem duszy". "Trzeba nam w ten odpust przypomnieć sobie o tym i o swoje życie modlitwy się troszczyć", bo modlitwa "pełni funkcję dostarczania ożywczego tlenu Bożej łaski do naszej duszy". Ks. dr Wiesław Galant przypomniał także o konieczności dbania o czystość serca. Wspomniał słowa św. Antoniego, który mówił: "twarz tego, kto pochyla się nad mętną i spienioną wodą nie odbije się w niej. Jeśli chcesz, aby twarz spoglądającego na ciebie Chrystusa odbiła się w tobie, wyjdź z zamętu grzechu, a wówczas twoja dusza stanie się czysta" i wskazał na wartość sakramentu pokuty, zachęcając do regularnego korzystania zeń, bo "trzeba by Chrystus i w naszych duszach przeglądał się tak, jak my przeglądamy się w lustrze". Kończąc homilię zawierzył obecnych opiece św. Antoniego. Po Eucharystii miała miejsce procesja eucharystyczna wokół kościoła, a następnie błogosławieństwo małych dzieci przez kapłanów. Ucałowanie relikwii św. Antoniego było ostatnim akcentem uchańskich uroczystości.
Św. Antoni mawiał: "Święci w tym mglistym miejscu doczesności świecą niczym gwiazdy na firmamencie". Jego słowa są dzisiaj dla nas zadaniem. Wpatrzeni zatem w Świętego z Padwy rozświetlajmy blaskiem wiary, nadziei i miłości naszą doczesność.

Syria: patriarchowie potępiają „brutalną agresję” USA, Wielkiej Brytanii i Francji

2018-04-14 19:18

pb (KAI/syriacpatriarchate.org) / Damaszek

Trzej patriarchowie Antiochii: greckoprawosławny, syryjskoprawosławny i melchicki, skrytykowali „brutalną agresję” USA, Wielkiej Brytanii i Francji na Syrię. W wydanym dziś wspólnym oświadczeniu Jan X, Ignacy Efrem II i Józef Absi potępili poranne naloty na Damaszek i Homs, mające być odpowiedzią na przypisywany władzom Syrii atak z użyciem broni chemicznej na szpital w Dumie sprzed tygodnia.

Archiwum Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Krajem, w którym rozgrywa się największy dramat humanitarny ostatnich lat, jest Syria

Rezydujący w Damaszku zwierzchnicy trzech wspólnot chrześcijańskich stwierdzili, że „ta brutalna agresja stanowi wyraźne pogwałcenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych, gdyż jest nieusprawiedliwioną napaścią na suwerenne państwo członkowskie ONZ”, w dodatku dokonaną przez państwa, którym Syria „nie wyrządziła żadnej szkody”.

Jednocześnie hierarchowie odrzucili - ich zdaniem - nieuzasadnione i niepoparte wystarczającymi dowodami oskarżenia o to, że syryjska armia używa broni chemicznej i że Syria taką broń posiada. Podważają one pracę „niezależnej międzynarodowej komisji śledczej”, powołanej do wyjaśnienia tej sprawy.

Patriarchowie podkreślili, że „ta brutalna agresja niweczy szanse na pokojowe rozwiązanie polityczne” sytuacji w Syrii i prowadzi do jej większego skomplikowania, zachęcając organizacje terrorystyczne do kontynuowania działań.

- Wzywamy Radę Bezpieczeństwa ONZ, by odegrała swą naturalną rolę w zaprowadzaniu pokoju, zamiast przyczyniać się do eskalacji wojny. Wzywamy wszystkie Kościoły w krajach, które uczestniczyły w agresji, aby zgodnie z nauczaniem Ewangelii wypełniły swój chrześcijański obowiązek i potępiły tę agresję oraz wezwały swe rządy do zaangażowania na rzecz ochrony międzynarodowego pokoju - zaapelowali autorzy oświadczenia.

Pochwalili „odwagę, heroizm i ofiarność Syryjskiej Armii Arabskiej, która odważnie chroni Syrię i zapewnia bezpieczeństwo jej ludowi”. - Modlimy się za jej męczenników i powrót do zdrowia rannych. Ufamy, że armia nie ugnie się przed zewnętrznymi lub wewnętrznymi agresjami terrorystycznymi, że będzie nadal odważnie walczyć z terroryzmem, aż ostatni skrawek syryjskiej ziemi będzie wolny od terroryzmu. Pochwalamy także odważną postawę krajów przyjaznych Syrii i jej ludowi. Modlimy się o bezpieczeństwo, zwycięstwo i wyzwolenie Syrii spod wszelkiego rodzaju wojen i terroryzmu. Modlimy się także o pokój w Syrii i na całym świecie oraz wzywamy do wzmocnienia wysiłków na rzecz narodowego pojednania dla ochrony kraju i zachowania godności wszystkich Syryjczyków - napisali patriarchowie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Warszawa: Uroczyste obchody imienin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

2018-04-19 18:19

pk, mp / Warszawa (KAI)

23 kwietnia w jego sanktuarium na warszawskim Żoliborzu obchodzone będą imieniny księdza Jerzego Popiełuszki. 0 godz. 18. celebrowana będzie uroczysta Msza Święta z modlitwą o kanonizację zakończona wniesieniem relikwii błogosławionego i litanią ku jego czci. Po mszy księdza Jerzego wspominać będą członkowie jego rodziny i przyjaciele z Huty Warszawa. Uroczystość zakończy się złożeniem wieńców przy grobie kapłana – męczennika.

Archiwum

Dzień imienin kapelana Solidarności jeszcze za jego życia obchodzony był szczególnie. Plebania parafii Świętego Stanisława Kostki przyjmowała wielu gości, którzy chcieli wyrazić więź ze swoim duszpasterzem ofiarowując mu kwiaty, podarunki oraz słowa wdzięczności.

Po śmierci księdza Jerzego jego imieniny w parafii świętego Stanisława Kostki w której posługiwał wciąż obchodzone były w sposób szczególny. Uroczystą Mszę Świętą koncelebrowało wielu kapłanów grób męczennika znajdujący się przy kościele otaczały znicze i wieńce. Na cześć kapelana Solidarności organizowano koncerty i wieczory wspomnień.

Obchody imienin księdza Jerzego w parafii Świętego Stanisława Kostki będą obchodzone następująco: W przeddzień imienin, 22 kwietnia o godzinie 19:00 odbędzie się uroczysty koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod przewodnictwem Jana Lewtaka. W repertuarze znajdą się utwory Wojciecha Kilara i Amadeusza Wolfganga Mozarta.

23 kwietnia w sam dzień imienin księdza Jerzego Popiełuszki o godzinie 18. celebrowana będzie uroczysta Msza Święta z modlitwą o jego kanonizację zakończona wniesieniem relikwii błogosławionego i litanią ku jego czci. Po mszy księdza Jerzego wspominać będą członkowie jego rodziny i przyjaciele z Huty Warszawa, którzy przybędą na Eucharystię z pocztem sztandarowym hutniczej Solidarności. Uroczystość zakończy się złożeniem wieńców przy grobie kapłana – męczennika.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem