Reklama

Nowy Testament

Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego...

Anna Litwin
Edycja zamojsko-lubaczowska 28/2011

Chyba w całym chrześcijańskim świecie nie ma takiego miejsca, w którym ten święty nie doznawałby czci, nie ma też chyba takiego kościoła, w którym nie byłoby jego wizerunku. Święty od rzeczy i osób zagubionych wydaje się być patronem idealnym dla nas, ludzi XXI wieku, którzy tak często gubią ścieżki do Boga i do siebie nawzajem. Któż, jeśli nie św. Antoni, może nam pomóc je odnaleźć - i - nie schodzić z nich?
Wśród sanktuariów położonych na terenie naszej diecezji są także te, poświęcone Świętemu z Padwy. Jedno z nich znajduje się w Uchaniach. Tutaj, w pięknej renesansowej świątyni parafialnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w głównym ołtarzu, wita pielgrzymów obraz św. Antoniego Padewskiego przywieziony z Włoch pod koniec XVI wieku przez Mikołaja Daniłłowicza. Obraz ten słynie na całą okolicę, a w dniu odpustu ku czci św. Antoniego przyciąga rzeszę czcicieli. Tak było i w tym roku 13 czerwca. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się odsłonięciem cudownego obrazu św. Antoniego, następnie parafianie i pielgrzymi wyruszyli w procesji z relikwiami świętego do poświęconej mu kaplicy nad wodą. Tutaj uchański proboszcz, ks. kan. Kazimierz Stelmaszczuk sprawował odpustową Mszę św. W homilii przypomniał sylwetkę wybitnego kaznodziei z Padwy i jego drogę do świętości. Błogosławiąc zebranych relikwiami św. Antoniego zaprosił na dalsze uroczystości, których najważniejszym punktem była Suma odpustowa sprawowana przez ks. dr. Wiesława Galanta, wizytatora i wikariusza biskupiego ds. Nauki i Wychowania Katolickiego, kapelana Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II. Jego obecność w tym dniu w Uchaniach nie była przypadkowa, ponieważ na terenie parafii znajduje się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, której uczniowie wystąpili z częścią artystyczyną, poświęconą osobie ich bł. patrona. W homilii wygłoszonej przez ks. kan. Galanta nie mogło zabraknąć akcentów papieskich, zwłaszcza, że dzień wcześniej nasza diecezja świętowała 12. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Zamościa. Zauważył on, że beatyfikacja Papieża Polaka w świadomości ludzi wierzących dokonała się dokładnie w dniu jego przejścia do domu Ojca i stwierdził, że to samo dokonało się w Padwie 13 czerwca 1231 r., gdy odchodził do Pana św. Antoni; jego kult rozszerzył się zaraz po śmierci, a do miejsca jego spoczynku ciągnęli pielgrzymi z całej Europy. Wskazując na przykład życia świętego, ks. Kanonik wzywał obecnych do naśladowania jego cnót, do kształtowania intelektu i ducha, serca i sumienia. Podkreślił znaczenie osobistej modlitwy, powtarzając za św. Tereską od Dzieciątka Jezus, że jest ona "oddechem duszy". "Trzeba nam w ten odpust przypomnieć sobie o tym i o swoje życie modlitwy się troszczyć", bo modlitwa "pełni funkcję dostarczania ożywczego tlenu Bożej łaski do naszej duszy". Ks. dr Wiesław Galant przypomniał także o konieczności dbania o czystość serca. Wspomniał słowa św. Antoniego, który mówił: "twarz tego, kto pochyla się nad mętną i spienioną wodą nie odbije się w niej. Jeśli chcesz, aby twarz spoglądającego na ciebie Chrystusa odbiła się w tobie, wyjdź z zamętu grzechu, a wówczas twoja dusza stanie się czysta" i wskazał na wartość sakramentu pokuty, zachęcając do regularnego korzystania zeń, bo "trzeba by Chrystus i w naszych duszach przeglądał się tak, jak my przeglądamy się w lustrze". Kończąc homilię zawierzył obecnych opiece św. Antoniego. Po Eucharystii miała miejsce procesja eucharystyczna wokół kościoła, a następnie błogosławieństwo małych dzieci przez kapłanów. Ucałowanie relikwii św. Antoniego było ostatnim akcentem uchańskich uroczystości.
Św. Antoni mawiał: "Święci w tym mglistym miejscu doczesności świecą niczym gwiazdy na firmamencie". Jego słowa są dzisiaj dla nas zadaniem. Wpatrzeni zatem w Świętego z Padwy rozświetlajmy blaskiem wiary, nadziei i miłości naszą doczesność.

Czerwcowe zmiany w Kościele świdnickim

Przemysław Awdankiewicz
Edycja świdnicka 27/2010

Jak co roku w czerwcu biskup świdnicki Ignacy Dec ogłosił zmiany personalne w strukturach Kościoła. W Wałbrzychu na emeryturę odchodzi jeden z najbardziej znanych księży w mieście - ks. inf. Julian Źrałko, mamy też wiele zmian wśród wikariuszy.

Księdza inf. Juliana Źrałkę, który po osiągnięciu wieku 75 lat odchodzi na emeryturę (nadal będzie jednak mieszkał na plebanii przy parafii św. Jerzego), zastąpi ks. Stanisław Przerada, dotychczasowy ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, pełniący funkcję diecezjalnego egzorcysty. Wierni pożegnają też ks. Wojciecha Draba, wikariusza parafii NMP Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu. Obejmie on wikariat w parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Ze studiów w Rzymie wróci za to do Wałbrzycha ks. Tomasz Federkiewicz. Będzie wikariuszem w parafii pw. św. Jerzego w Wałbrzychu. Parafianie ze Szczawna-Zdroju z żalem będą żegnać ks. wikariusza Piotra Hebdę, który obejmie swoje pierwsze probostwo w parafii pw. św. Wawrzyńca w Budzowie (dekanat Ząbkowice Śląskie-Południe). Wierny parafialnym patronom pozostanie ks. Grzegorz Jakuszewski, który z dusznickiej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła przyjedzie do wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze - również do parafii pw. Świętych Piotra i Pawła. W tejże parafii emeryturę spędzi ks. Józef Michalski. Ks. Mariusza Kubika, wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieroszowie czeka przeprowadzka do Wałbrzycha, do parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu, gdzie będzie wikariuszem. Z Wałbrzycha z parafii pw. św. Jerzego odejdzie do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju wikariusz ks. Tomasz Michalski. Szczawno-Zdrój powita nowego wikariusza - z parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich przeniesie się tam ks. Ryszard Mucha. Przeprowadzka czeka również ks. Gabriela Mularza. Ten wikariusz z parafii Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu obejmie wikariat w parafii św. Michała Archanioła w Mieroszowie. Z Bożkowa do Wałbrzycha przenosi się ks. Piotr Mycan. Będzie on wikariuszem w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu. Na urlop zdrowotny skierowany został ks. Waldemar Potorski, rezydent parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu. Ks. Tomasz Puślecki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy i dziennikarz Radia Rodzina, będzie teraz wikariuszem w parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. W Wałbrzychu pozostanie ks. Paweł Szałek, wikariusz parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu, będzie teraz wikariuszem w parafii pw. Najświęteszj Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu. Ks. Rafał Śliwiński, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Wałbrzychu, będzie za to wikariuszem w uzdrowiskowej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju.
Pozostałe zmiany:

ks. Witold Baczyński, urlop naukowy - ust. rezydentem parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy (katedra)

ks. Paweł Bednarski, studia KUL - ust. wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi w Bolkowie; dekanat Bolków

ks. Arkadiusz Chwastyk, studia Rzym - ust. rezydentem parafii pw. Królowej Różańca św. w Dzierżoniowie; dekanat Dzierżoniów

ks. Wojciech Dragan, diecezja rzeszowska - ust. wikariuszem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu; dekanat Strzegom

ks. Krzysztof Iwaniszyn, wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu - ust. ojcem duchownym WSD Świdnica

ks. Marcin Januszkiewicz, neoprezbiter - ust. wikariuszem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bożkowie; dekanat Nowa Ruda-Słupiec

ks. Michał Jelonek, neoprezbiter - ust. wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie; dekanat Żarów

ks. Piotr Kos, studia KUL - ust. wikariuszem parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich; dekanat Ząbkowice Śląskie-Północ

ks. Roman Lubański, neoprezbiter - ust. wikariuszem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Strzegomiu; dekanat Strzegom

ks. Krzysztof Ora, prefekt WSD - ust. Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej

ks. Mariusz Sajdak, wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie - ust. wikariuszem parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich; dekanat Ząbkowice Śląskie-Północ

ks. Grzegorz Todorowski, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi w Bolkowie - ust. wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej; dekanat Bystrzyca Kłodzka

ks. Krzysztof Wereski, wikariusz parafii pw. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej - ust. wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy-Zdrój; dekanat Polanica-Zdrój

ks. Michał Zwierzyna, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Złotym Stoku - ust. wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie; dekanat Bielawa

Ogłoszone przez Ordynariusza diecezji świdnickiej zmiany weszły w życie 28 czerwca, to dzień przeprowadzki dla księży w diecezji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Polska przegrała z Senegalem

2018-06-19 19:02

wpolityce.pl

Niestety, gole padły po fatalnych błędach zawodników naszej reprezentacji. W 37. minucie bramkę samobójczą strzelił Thiago Cionek, a w 60. minucie kolejnego gola strzelił Mbaye Niang.

PolandMFA / Foter.com / CC BY-ND

Grzegorz Krychowiak w 86. minucie strzelił gola na 2:1.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem