Reklama

Jestem od poczęcia

Pokonać zło mocą Zmartwychwstałego

Paweł Pszczółkowski, Wiesław J. Kowalski
Edycja płocka 16/2002

Przeżywane niedawno Święte Triduum Paschalne, w którym uobecniają się największe zbawcze wydarzenia: Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa to najważniejsze dni roku liturgicznego. Triduum rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, kończy zaś II Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Liturgia tych dni, upamiętniających najważniejsze wydarzenia historii zbawienia, jest wyjątkowo bogata w treści, które winny stać się duchowym pokarmem chrześcijan.

Przybliżamy więc tegoroczne uroczystości wielkanocne, jakie miały miejsce w płockiej katedrze. Przewodniczyli im w poszczególnych dniach Księża Biskupi: bp Stanisław Wielgus i bp Roman Marcinkowski.

Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył w wielkoczwartkowy wieczór bp Stanisław Wielgus, homilię wygłosił zaś bp Roman Marcinkowski. W homilii Kaznodzieja przybliżył wiernym wielkość tajemnicy Eucharystii: " Chociaż tyle wieków minęło, tamten wieczór pozostał i trwa. Trwa on wciąż przez tajemnicę kapłaństwa i Eucharystii. Popatrz, tyle wieków minęło, tyle ludzi odeszło, a Jezus wciąż ten sam, wciąż bezbronny, ukryty w białym chlebie i kroplach wina.

´To jest ciało Moje, to jest krew Moja´ - czy myślałeś kiedyś nad tym? Co by się stało, gdyby wygasły lampki przy tabernakulach? Co by było, gdyby nagle zamknięto kościoły? Jak bardzo bylibyśmy zubożeni, bez nadziei, zdani jedynie na siebie? Jak wielu byłoby jeszcze bardziej samotnych niż są. Gdyby zabrakło Jezusa w Tajemnicy Eucharystii, gdyby zgasły wieczne lampki, zgasłaby wówczas Miłość" - mówił Ksiądz Biskup.

Biskup Roman zaznaczył również, że życie chrześcijanina, który uczestniczy w Eucharystii, winno być życiem w miłości Boga i bliźniego. "Miłość ma się stać emanacją eucharystycznej obecności Jezusa w nas, środowiskiem, które się tworzy wokół Niego, ofertą wspólnego działania - Jego i naszego. W ten sposób komunia bytu przerodzi się w komunię działania. I to jest normalne, prawdziwe. Przyjęcie Jezusa, a więc Komunia św. to jedność z Jezusem, to udział w Jego życiu to dawanie innym - jak On - życia przez miłość" - mówił Ksiądz Biskup.

"Jeżeli jesteś suchy jak kamień na pustyni, twardy jak głaz, czyli jeżeli ludzie odchodzą od ciebie z płaczem, ze zniechęceniem, z rozgoryczeniem - nie dajesz życia - kontynuował Kaznodzieja. Jeżeli jesteś tak nieprzystępny, niecierpliwy, że ludzie trzy razy się żegnają zanim zapukają do drzwi, za którymi urzędujesz - nie dajesz życia. Jeżeli jesteś skwaśniały jak ocet, zalewa cię żółć, jeżeli wszystko wszystkim masz za złe, jeżeli umiesz tylko narzekać - nie dajesz życia. Jeżeli jesteś mściwy, zgryźliwy, stale wbijasz komuś szpilki, jeżeli targasz cudze nerwy przez wrzaskliwość , złość, znieważanie - nie dajesz życia. Jeżeli jesteś zamkniętym w sobie egoistą, myślącym tylko o sobie, zgarniającym wszystko pod siebie - nie dajesz życia. Nie mów zatem, że jesteś w jedności z Chrystusem, że On jest w tobie.

Przyjęcie Komunii św. domaga się stałego rozwoju miłości, która jest cierpliwa, nie szuka swego, niczym się nie zraża, która wszystko przetrzyma, która umie przebaczać, nie pamięta urazy, nie zazdrości, nie ustaje. Dopiero taka miłość daje życie" - mówił Biskup Roman.

Wielkoczwartkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia, zwanego niekiedy "ciemnicą". Ta tradycja upamiętnia samotność i lęk Jezusa, którego przed Męką opuścili nawet uczniowie.

Wielki Piątek to dzień, w którym na całym świecie nie sprawuje się Mszy św., zaś w godzinach popołudniowych wierni zbierają się, by uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej. Liturgii tej przewodniczył bp Roman Marcinkowski. W trakcie nabożeństwa odczytany został opis Męki Pańskiej według św. Jana, wszyscy wierni oddali także cześć krzyżowi. Nabożeństwo zakończyło się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Tradycja ta, znana w Polsce, Bawarii i Austrii, przypomina o śmierci Chrystusa i złożeniu Jego ciała do grobu. Do późnych godzin nocnych płocczanie odwiedzali Grób Pański w katedrze, by w ciszy i skupieniu adorować Chrystusa, rozpamiętując Jego zbawcze dzieło.

Kolejny dzień Triduum Paschalnego - Wielka Sobota - jest czasem żałobnej ciszy po śmierci Jezusa. W tym dniu, jak wierzy Kościół, Chrystus zstąpił do Otchłani, by wyprowadzić z niej dusze tych, którzy zmarli przed Jego przyjściem. W sobotę wieczorem w katedrze została odprawiona liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczył bp Roman Marcinkowski. Wigilia Paschalna - mimo że celebrowana w sobotę - jest już początkiem obchodów Zmartwychwstania. To podczas tego nabożeństwa po 2 dniach ciszy odzywają się dzwony, zaś radosny śpiew Alleluja oznajmia światu, że Jezus zmartwychwstał.

Dopełnieniem obchodów Zmartwychwstania jest poranna procesja i Msza św. rezurekcyjna, którą w bazylice katedralnej celebrował biskup płocki Stanisław Wielgus. Ksiądz Biskup wygłosił także homilię, w której stwierdził, że Zmartwychwstanie Jezusa jest lekarstwem na problemy współczesności.

"Ludzie ulegają coraz większemu zamętowi moralnemu i ideowemu, przez co coraz bardziej aktualne stają się pytania: ´gdzie szukać wyjścia, komu wierzyć, komu zaufać, w kim mieć nadzieję?´" - mówił Biskup Stanisław. Odpowiedzi na nie należy według Kaznodziei szukać w Ewangelii, pozwalającej odnaleźć prawdziwy cel życia człowieka - Zmartwychwstanie.

W kazaniu Hierarcha przypomniał, że mimo haniebnej, po ludzku sądząc, śmierci Chrystusa to właśnie On jest nadal centralną postacią w historii świata. "To Chrystus dokonał największych w historii zmian duchowych, to z jego powodu miliony ludzi w ciągu długich lat odmieniły swoje życie, odrzuciły nienawiść, zemstę i okrucieństwo" - mówił Biskup Stanisław. Uzasadniając ten stan rzeczy, Kaznodzieja stwierdził, że jedyną przyczyną, przez którą Chrystus tak znacząco wpłynął i wpływa na ludzkość, jest Jego Zmartwychwstanie. "Nie ma dla chrześcijanina ważniejszej prawdy niż Zmartwychwstanie Chrystusa. Kto tej prawdy nie przyjmuje, nie jest chrześcijaninem" - stwierdził Biskup Płocki. Zmartwychwstanie Jezusa Hierarcha uznał za fakt, budzący ludzką nadzieję. "Nie upadajcie na duchu - woła dziś do nas Zmartwychwstały Chrystus; nie upadajcie na duchu, woła dziś do nas Polaków, przytłoczonych codziennymi troskami i kłopotami, porażonych bezrobociem, przerażonych przestępczością, zatroskanych o każdy następny dzień" - mówił w homilii bp Stanisław Wielgus.

W tym kontekście Kaznodzieja stwierdził, że współczesny człowiek czuje się rozczarowany ofertą liberalnego świata, który łudząc mirażami niczym nie skrępowanej wolności, w rzeczywistości doprowadził do ideowego i myślowego zniewolenia milionów ludzi, czyniąc z człowieka zubożoną duchowo, nastawioną tylko na zaspokajanie najbardziej prymitywnych materialnych i fizjologicznych instynktów istotę". Liberalne filozofie, które propagują taką anarchię moralną Biskup Wielgus nazwał " ideologicznym totalitaryzmem".

Ksiądz Biskup zachęcał także, by umieć ze Zmartwychwstania czerpać duchową siłę do walki ze złem: "Rzeczy wielkie i piękne - nawet te doczesne - wymagają trudu, poświęcenia i ofiar. Nasze życie duchowe potrzebuje także wewnętrznej siły, opanowania ślepych instynktów i zawierzenia Bogu. Jesteśmy w stanie zachować Jego przykazania. Jesteśmy w stanie opanować chęć do złego, odruchy nienawiści, gniew, pychę i chciwość. Jesteśmy w stanie kochać bliźnich, wspomagać ich i nie mścić się za wyrządzona krzywdę! Jesteśmy w stanie odrzucić pokusę niewiary, nieuczciwości i bezbożności, z którą spotykamy się co dzień. Jesteśmy w stanie. I uczyńmy to w imię naszego zmartwychwstałego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa".

Jasna Góra: szczególne miejsce modlitwy w intencji powołań

2018-04-22 20:18

mir/r / Jasna Góra (KAI)

Jasna Góra jest szczególnym miejscem niemal dla wszystkich wybranych na wyłączną służbę Bogu. To tu kształtuje się niejedno powołanie. Jak je rozpoznać, uczą się w jasnogórskiej „Szkole Maryi” zwłaszcza maturzyści. Dziś, w Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczął się 55. Tydzień Modlitw o Powołania.

Bożena Sztajner/Niedziela

O odnowę zapału w ewangelizacji i o nowych powołanych do głoszenia Chrystusa modlił się dziś na Jasnej Górze abp José Octavio Ruiz Arenas. "Podziwiam Polaków za ich odwagę mówienia o Prawdzie w czasach komunizmu" – powiedział Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Abp Arenas mówił o potrzebie kontynuowania i odnowienia wiary Polaków. "W kolejnych latach, po przełomie, wchodzi obojętność religijna, traci się tę odwagę, traci się tę zdolność Kościoła, który prawie że w tych latach komunizmu żył męczeństwem i męczennikami" - wskazywał abp Ruiz Arenas.

Pod hasłem: „Wpadnij na dziesiątkę różańca” na Jasnej Górze w wakacje proponowana jest modlitwa w intencji nowych powołań. Na placu przed główną bramą wejściową ustawiony jest specjalny namiot, w którym dyżury pełnią przedstawicielki różnych zgromadzeń i zakonów.

Siostry posługujące w tzw. namiocie powołaniowym zachęcają pielgrzymów do modlitwy dziesiątkiem różańca w intencji powołań. Tu uzyskać można wiele informacji np. dotyczących potrzeby wielkiego wołania o „nowe sługi Pana”, form modlitwy o powołania i za powołanych, charyzmatu różnych zgromadzeń i zakonów. Są także wiadomości praktyczne np. gdzie się zgłosić, by wstąpić do klasztoru.

Już od ponad pół wieku na Jasną Górę pielgrzymują rodziny osób powołanych i ci, którzy wspierają powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Jak mówią uczestnicy jasnogórskich spotkań, przybywają oni do tronu Królowej Polski, by podziękować za zaszczyt, jaki ich spotkał, że w ich rodzinie Bóg wybrał i powołał do swojej służby bliską im osobę. Od wielu lat te spotkania odbywają się w maju.

Modlitwa o nowe powołania to także intencja licznych czuwań i pielgrzymek różnych zakonów, zgromadzeń zakonnych, grup parafialnych i diecezjalnych.

Jasna Góra to także tradycyjnie miejsce, gdzie za dar powołania do życia kapłańskiego dziękują neoprezbiterzy ze wszystkich polskich diecezji i wielu zgromadzeń zakonnych. Wielu alumnów przyjeżdża zawierzać się jeszcze przed święceniami, niektórzy w specjalnej pieszej pielgrzymce jak klerycy III roku Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wspólne pielgrzymowanie jest dla nich jedną z form przygotowań do uroczystości obłóczyn, czyli przyjęcia sutanny. We wrocławskim seminarium to już tradycja – pielgrzymka w ubiegłym roku odbyła się po raz 45-ty.

W Kaplicy Matki Bożej każdego dnia zanoszona jest modlitwa za Zakon Paulinów, zwłaszcza o nowe powołania. To msza św. w języku łacińskim o godz. 8.00.

W Sanktuarium działa Jasnogórski Ośrodek Powołań. Znajduje się przed wejściem do kaplicy św. Józefa na Halach i służy przede wszystkim młodym ludziom w rozeznawaniu życiowego powołania. Jest także miejscem przypominającym o konieczności modlitwy za kapłanów, zakonników i siostry zakonne. Powstał z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. Misji. Początek jego istnienia to rok 1972. Pierwszymi opiekunami byli: s. Elżbieta Okulicz, urszulanka, ks. Bernard Weideman, salezjanin, a z ramienia Jasnej Góry o. Hadrian Lizińczyk, paulin. Obecnie kierują nim kolejni duszpasterze powołań Zakonu Paulinów, teraz tę funkcje pełni o. Andrzej Grad.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Biblia w przestrzeni publicznej Wielunia

2018-04-23 11:59

Zofia Białas

W Niedzielę Dobrego Pasterza zakończył się Tydzień Biblijny. W Wieluniu jego zakończenie miało miejsce na odrestaurowanych fundamentach wieluńskiej fary. Na spotkanie z Biblią przybyli: ks. bp Andrzej Przybylski, kapłani wieluńscy, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie goszczący w Wieluniu, wierni ( wielu z własnymi egzemplarzami Pisma Świętego), Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Regionu Wieluńskiego z ks. Sebastianem Wyrozumskim.

Zofia Białas
Zofia Białas

Po odczytaniu Ewangelii o Dobrym Pasterzu przez ks. bpa Andrzeja Przybylskiego i po udzielonym pasterskim błogosławieństwie, każdy, kto miał własne Pismo Święte, i ci, którzy otrzymali tekst przygotowany przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji rozpoczęli czytanie i reflektowanie wybranego fragmentu Pisma Świętego. Czytały pojedyncze osoby, czytały grupy . Zajęte były ławki, place pod drzewami, fundamenty fary. Wszystkich zjednoczyła Biblia.

Zofia Białas
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem