Reklama

Wypełnił swoje powołanie

Ks. Lucjan Kot
Edycja rzeszowska 38/2011

Po długiej chorobie, 14 lipca 2011 r. zmarł ks. kan. Józef Sokołowski, długoletni proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

Józef Sokołowski urodził się się 15 maja 1934 r. w Jabłonce k. Brzozowa w rolniczej rodzinie, znanego na okolice cieśli Stanisława Sokołowskiego i Leonii Krzysik. Do wspólnoty Kościoła został włączony przez chrzest św. w parafii św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni, do której jeszcze w tym czasie Jabłonka należała. W Jabłońce również ukończył 7-klasową szkołę podstawową. Następnie ukończył Technikum Ekonomiczne w Sanoku z wyróżnieniem i propozycją kontynuowania nauki na studiach w Krakowie. Z propozycji tej nie skorzystał. W roku 1953 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu i 7 czerwca 1959 r. z rąk bp. Franciszka Bardy przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą jego placówką była Gwoźnica. Następne miejsca duszpasterstwa ks. Józefa to Budy Łańcuckie, Markowa, Kamień, Sieniawa i Komańcza. Po rezygnacji z probostwa ks. Kazimierza Szepieńca, mianowany przez bp. Ignacego Tokarczuka 13 kwietnia 1971 r. został proboszczem Widełki. Tu przez 40 lat dbał o duchowy i materialny rozwój parafii. Był sługą ołtarza i konfesjonału, tak wspominają go parafianie z Widełki. Był wielkim czcicielem Matki Bożej. Na początku i pod koniec proboszczowania przygotowywał parafię do pierwszych i drugich nawiedzin Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Ks. Sokołowski często pielgrzymował z parafianami na Jasną Górę, a w Zesłanie Ducha Świętego rokrocznie do sanktuarium w Leżajsku.
Ks. Józef był inicjatorem budowy wielu kapliczek w parafii, szczególnie wspominał powstanie kapliczki przy torze kolejowym, jako renowację po rozwalonej przez aktyw komunistyczny, podczas budowy toru kolejowego. Jak zapisał w kronice parafialnej, po zniszczeniu tej kapliczki, w miejscu tym wydarzyło się wiele wypadków drogowych. Od momentu poświęcenia nowej kapliczki, 30 maja 1991 r., więcej wypadków tam już nie było.
Cieszył się z powołań kapłańskich i zakonnych w parafii: ks. Stanisława Sałaty, misjonarza Świętej Rodziny; ks. Stanisława Liszcza, a także s. Marii Leonii Przybyło.
Ks. Józef był koordynatorem,współwykonawcą i fundatorem wielu dzieł dla parafii, przy współpracy z parafianami. Pierwszym jego przedsięwzięciem było wybudowanie punktu katechetycznego. Czynił to przy współpracy z siostrami michalitkami. Napotykał trudności ze strony władz, nachodzili go przedstawicieli UB. Za nielegalne postawienie budynku gospodarczego i katechetycznego dwukrotnie był karany przez Kolegium Orzekające w Kolbuszowej.
W czasie jego duszpasterzowania w Widełce powstała nowa polichromia w kościele, wykonana przez artystę malarza Kazimierza Florka z Sanoka. W 1978 r. rozpoczęto budowę nowej plebanii. Ks. Proboszcz zamieszkał w niej w wigilię 1980 r. W dwa lata później rozpoczęła się budowa punktu katechetycznego wraz z wikarówką. Kolejnym przedsięwzieciem była budowa punktu katechetycznego w Kłapówce z kaplicą, którą poświęcił w 1991 r. bp Stefan Moskwa. W latach 1993/94 wybudowano w Widełce kaplicę cmentarną. Jako wotum na rok Wielkiego Jubileuszu 2000 r. wykonano osiem witraży przedstawiających polskich świętych ostatniego stulecia. Ksiądz Sokołowski sam był fundatorem witraża św. bp. Sebastiana Pelczara.
Ks. Józef Sokołowski zawsze z parafianami i dla nich. Cieszył się z nimi osiągnięciami, ale też dzielił z nimi smutek w trudnych doświadczeniach. Bp Ordynariusz doceniał trud i poświęcenie ks. wicedziekana Józefa i odznaczał go różnymi godnościami kościelnymi. Także władze samorządowe uznały go za Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kolbuszowa i wpisały do Księgi Zasłużonych. Śp. ks. Józef kochał młodzież i dzieci, troszczył się o wielodzietne rodziny w parafii, wspomagał duchowo i finansowo powstałą w parafii katolicką placówkę wychowawczą „Nasz dom”, prowadzoną przez siostry Michalitki. Był lubiany i ceniony przez księży w dekanacie. Jako długoletni wicedziekan głogowskiego dekanatu, był cenionym katechetą i wieloletnim wizytatorem w dekanacie.
W 1997 r. w uroczystość Wszystkich Świętych w godzinach porannych ks. Józef zapadł na poważną chorobę. Został odwieziony do szpitala z podejrzeniem udaru mózgu. Mimo postępującej choroby, pełnił jeszcze powierzoną mu funkcję proboszcza parafii do 2 lipca 2000 r. W tym dniu Biskup Ordynariusz przyjął od niego rezygnację z probostwa. W październiku 2006 r. nastąpił nawrót choroby. Wtedy to, nie mogąc samodzielnie funkcjonować, przebywał w Domu Opieki „Kombatant” w Słocinie. Tam już będąc na wózku w 2009 r. obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Parafianie nie zapomnieli o swoim byłym proboszczu, pojechali do niego z kapelą „Widelanie”.
Po długim cierpieniu odszedł po nagrodę do Pana 14 lipca 2011 r. Pragnieniem jego było, by doczesne jego szczątki złożono na parafialnym cmentarzu w Widełce, obok grobu pierwszego proboszcza w Widełce ks. Antoniego Grębskiego. Eksporta odbyła się 16 lipca w Widełce. Pogrzeb odbył się 17 lipca przy udziale wielu kapłanów i sióstr zakonnych oraz wielkiej rzeszy parafian i przybyłych gości. Uroczystości przewodniczył bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski. Pożegnaliśmy wielkiego kapłana i patriotę, który przez całe życie uczył jak kochać Boga, Ojczyznę, jak pracować, a na koniec uczył jak cierpieć do końca, wypełniając wiernie swoje powołanie.

Norwegia łamie prawa człowieka

2019-02-19 11:11

Artur Stelmasiak

Decyzja norweskich władz o wydaleniu z Oslo konsula RP dr. Sławomira Kowalskiego wywołała wiele głosów krytyki zarówno w Polsce, jak i w Skandynawii. - W ciągu 2 tygodni pod nasza petycją #MuremZaKonsulem podpisało się ponad 30 tys. osób i dziś przynieśliśmy jo ambasady Królestwa Norwegii - mówiły mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

Artur Stelmasiak

Uznanie za persona non grata polskiego konsula, który ratował polskie dzieci, by mogły się wychowywać w swoich rodzinach, spotkało się z oburzeniem ze strony tamtejszej Polonii. Dlatego jej przedstawiciele zorganizowali manifestację przed Ambasadą Królestwa Norwegii w Warszawie. - Nie zgadzamy się z praktyką władz Norwegii, która odwołuje polskich dyplomatów tylko dlatego, że zgodnie z obowiązującym norweskim i międzynarodowym prawem bronią praw polskich rodzin i polskich dzieci. To nie jest pierwszy taki przypadek i obawiamy się, że kolejnego konsula, który przyjedzie do Oslo także może spotkać ten sam los - mówił przed ambasadą Artur Kubik, przewodniczący związku zawodowego w Norwegii "Solidaritet Norge".

Konsul dr Sławomir Kowalski jest znany z pomocy wielu polskim rodzinom przed opresyjnymi działaniami ze strony urzędu Barnevernet. W 2016 r. otrzymał od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych tytuł „Konsula Roku”. MSZ wskazywało, że nagroda jest „ukłonem wobec wszystkich, którzy walczą o polskie dzieci i godność polskiej rodziny za granicą". - Pan konsul przez 5 lat wzorowo służył polskim rodzinom w Norwegii i dlatego został wydalony na podstawie całkowicie fałszywych zarzutów i pomówień. Ujawniony przez instytut Ordo Iursi filmu pokazuje, że to norwescy urzędnicy Barnevernet oraz policjanci złamali prawo dyplomatyczne określone w Konwencji Wiedeńskiej - podkreślił mec. Jerzy Kwaśniewski. - Z dowodów wynika jednoznacznie, że konsul reprezentujący Rzeczpospolitą Polskę chciał tylko dostać się do polskiego dziecka. I niestety nie pozwolono mu na to, a policja usunęła go z naruszeniem jego nietykalności. To są jednoznaczne dowody na złamanie Konwencji Wiedeńskiej. I dziś w imieniu 30 tys. sygnatariuszy chcemy stanowczo zaprotestować zarówno przeciwko takiemu traktowaniu polskich obywateli, jak i przedstawicieli dyplomatycznych Rzeczpospolitej Polski.

W ambasadzie zostało złożone pismo, w którym Instytut Ordo Iuris i Związek Zawodowy „Solidarność” w Norwegii domagają się wprowadzenia zmian proceduralnych korzystnych dla polskich rodzin w tym kraju. - To są rekomendacje, które nie tylko są wytworem naszej pracy i analiz, ale także powtórzeniem międzynarodowej krytyki i rekomendacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Trybunały Praw Człowieka w Strasburgu ws. prawa człowieka w Norwegii - tłumaczył Kwaśniewski.

Podczas pikiety przed ambasadą obecna była także przewodnicząca parlamentarnego Zespołu "Dobro dziecka jako cel najwyższy" poseł Barbara Chrobak. - Jako polityk i poseł liczę na to, że to jest ostatni taki skandaliczny przypadek, gdy przedstawiciel dyplomatyczny RP zostaje wydalony. Dla nas jest ważna współpraca z Norwegią, ale nie może być to współpraca na zasadzie jednostronnej - mówiła Barbara Chrobak, poseł klubu Kukiz'15. - Jestem zadowolona z odpowiedniej i stanowczej odpowiedzi polskich władz, ale także faktu, że pani Silje Garmo jest dziś z nami. Rzeczpospolita Polska udzieliła jej azylu przed władzami Norwegii, które nie przestrzegają podstawowych praw człowieka.

Protest przed siedzibą ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie został zorganizowany przez norweską Polonię. W Ambasadzie złożone zostało pismo, którego autorzy domagają się wprowadzenia w Norwegii „gwarancji proceduralnych, korzystnych dla rodziców oraz ich dzieci”.

Oczekują oni:

1. Zapewnienia udziału tłumacza na każdym etapie postępowania w celu zniwelowania bariery językowej uniemożliwiającej rodzicom i dziecku pełne uczestnictwo w postępowaniu;

2. Informowania władz konsularnych RP o każdym przypadku ingerencji Barnevernet w funkcjonowanie rodzin polskich obywateli przybywających na terytorium RP;

3. Zagwarantowania prawa do bezpośredniego kontaktu polskich obywateli z konsulem RP;

4. Poddania niezwłocznej kontroli niezawisłych sądów decyzji o ograniczeniu lub pozbawieniu pieczy nad dzieckiem lub praw rodzicielskich. Decyzja o odebraniu dziecka winna zostać uzasadniona i doręczona rodzicom, a dziecku wyjaśniona w sposób dla niego zrozumiały;

5. Przekazania odebranych dzieci do rodzin zastępczych w Polsce i pod jurysdykcję sądu RP, zgodnie zKonwencją Haską z 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci;

6. Poszanowania prawa dziecka do nierozrywania jego więzi z rodzicami. Zagwarantowania dziecku prawa do regularnego utrzymywania osobistych relacji i bezpośredniego kontaktu z matką, ojcem, rodzeństwem, dziadkami nawet w przypadku pozbawienia rodziców praw rodzicielskich;

7. Utworzenia systemu wsparcia dla rodzin którym odebrano dzieci. Objęcie ich opieką prawną i psychologiczną;

8. Nierozdzielania rodzeństwa w przypadku odebrania rodzicom więcej niż jednego dziecka; zapewnienia, aby dziecko odebrane rodzicom trafiło w pierwszej kolejności do dalszych krewnych;

9. Zapewnienia, aby decyzja o powierzeniu pieczy nad dzieckiem osobom trzecim była poddawana okresowej weryfikacji, w celu dokonania oceny, czy właściwy dla dziecka nie byłby powrót pod opiekę rodziców – uwzględniać przy tym należy najlepszy interes dziecka oraz jego opinię;

10. Zapewnienia, aby poddanie dziecka opiece osób trzecich nastąpiło z uwzględnieniem jego tożsamości religijnej, etnicznej oraz kulturowej oraz z poszanowaniem więzi istniejącej między rodzeństwem;

11. Ustanowienia stałych organów nadzoru i zapewnienia kontroli parlamentarnej instytucjom opieki społecznej;

12. Powołania wspólnej, norwesko-polskiej, międzyrządowej komisji bieżąco monitorującej wprowadzanie punktów wskazanych powyżej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Blisko 5,7 mln na cenne opactwa

2019-02-19 20:06

dziar / Kielce (KAI)

Zespół klasztorny cystersów w Jędrzejowie, kaplica św. Anny w Pińczowie, kaplica Firlejów w Bejscach, czy zespół kolegiacki w Wiślicy - to cenne zabytki sakralne diecezji kieleckiej, które znalazły się na liście obiektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na ten cel ministerstwo przeznaczyło łącznie dla regionu świętokrzyskiego blisko 5,7 mln złotych.

ANDRZEJ NIEDŹWIECKI

Jak tłumaczy poseł PiS Krzysztof Lipiec, wsparcie trafi m.in. do archiopactwa cystersów w Jędrzejowie, najstarszego w Polsce, gdzie znajduje się sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka. Ministerialne wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na rewitalizację dzwonnicy oraz części ogrodzenia z bramą i reliktami dawnej furty (to drugi etap prac opiewający na kwotę 580 tys. zł) oraz na konserwację techniczną i estetyczną polichromii, wystroju i wyposażenia nawy północnej wraz z kaplicą bł. Wincentego Kadłubka (410 tys. zł).

Z kolei Zespół Kościoła Kolegiackiego w Wiślicy i bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku otrzymają dofinansowanie na remont dzwonnicy, zbudowanej w latach 1460-70 oraz na prace konserwatorskie i konstrukcyjne, kwocie 550 tys. zł. Będzie także wsparcie na badania konserwatorskie w zakresie romańskiego wątku kamiennego i detalu architektoniczno-rzeźbiarskiego elewacji świątyni (230 tys. zł).

Kościół św. Mikołaja w Bejscach z unikatową renesansową kaplicą Firlejów (1594 r.) dzięki kwocie 170 tys. zł. może realizować kolejny etap prac konserwatorskich dekoracji kaplicy, polichromii oraz posadzki.

Wsparcie otrzymały też m.in. kaplica św. Anny w Pińczowie, zbudowana przez Santi Gucciego (na prace remontowo- konserwatorskie elewacji zewnętrznej 200.000 zł) oraz kościół św. Jana Chrzciciela w Tuczępach (1674 r.) - na remont dachu prezbiterium 60 tys. zł.

Jak informuje poseł Krzysztof Lipiec, pomoc wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego pozwoli na renowacje ważnych miejsc na mapie kulturowego dziedzictwa województwa świętokrzyskiego.

dziar/kielce

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem