Reklama

Relikwie bł. Jana Pawła II w diecezji rzeszowskiej

Ks. Wiesław Matyskiewicz
Edycja rzeszowska 46/2011

Jan Paweł II, papież odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 r., a 1 maja br., papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji swojego Poprzednika. Przed beatyfikacją była ekshumacja, ale tylko trumny Jana Pawła II, natomiast ciało nie było ekshumowane, dlatego dziś relikwiami I stopnia jest krew bł. Jana Pawła II, zachowana przez ówczesnego sekretarza bp. Stanisława Dziwisza.
W naszej diecezji pierwsze relikwie bł. Jana Pawła II zostały przekazane przez kard. Stanisława Dziwisza dla bp. Kazimierza Górnego, w czasie Mszy św. przy katedrze rzeszowskiej sprawowanej 2 czerwca br. z okazji 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II na ziemi rzeszowskiej. Tym relikwiom wierni mogli oddać cześć w czasie dożynek diecezjalnych przy katedrze rzeszowskiej oraz podczas koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej przy kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie.
Parafianie Januszkowic przeżywali 17 października radość przyjęcia relikwii bł. Jana Pawła II, którego dokonał abp Edward Nowak, były sekretarz Kongregacji ds. Świętych. W czasie uroczystości Ksiądz Arcybiskup dokonał też poświęcenia odnowionego dolnego kościoła. Na tę uroczystość przybyli również pielgrzymi z okolicznych parafii wraz ze swoimi kapłanami, ponieważ było to ważne wydarzenie dla całego dekanatu brzosteckiego i okolicy.
W liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki - 19 października, parafia Wola Zgłobieńska witała w progach swojej świątyni parafialnej relikwie bł. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tej uroczystości także przewodniczył abp Edward Nowak z Rzymu, a świadkami tego wydarzenia byli wierni parafii, a szczególnie młodzież gimnazjalna, która przyjęła sakrament bierzmowania. Tutaj również przybyli pielgrzymi z okolic, wraz z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Rogacz”. Ksiądz Arcybiskup zarówno w Januszkowicach, jak i w Woli Zgłobieńskiej przekazał pozdrowienia ze starożytnego Rzymu, ze Stolicy wszystkich chrześcijan, od grobu św. Piotra, św. Pawła, wielu świętych i błogosławionych, a przede wszystkim od szczególnego miejsca - grobu bł. Jana Pawła II. - Dziś bł. Jan Paweł II, mówił Arcybiskup, patrzy na nas z nieba, a odczuwamy tę bliskość poprzez te relikwie, które uroczyście wprowadzamy, i On nam błogosławi. Pragniemy dziś podziękować Panu Bogu za to, że Jan Paweł II został wyniesiony do chwały ołtarzy. Wspominając Jana Pawła za życia i po śmierci, Ksiądz Arcybiskup mówił, jak zanoszono i jak to czyni się ciągle, różne prośby i błagania oraz podziękowania, aby on - bł. Jan Paweł II zanosił je do Miłosiernego Boga. Pamiętamy, jak zawsze miał otwarte ramiona dla każdego człowieka, bo kochał ludzi. Jednocześnie modlił się za każdego spotkanego człowieka. On był wiarygodny, dlatego ludzie szli za nim. Po prostu był świadkiem - świadkiem zjednoczenia z Chrystusem. Dlatego winniśmy odpowiedzieć na wezwanie bł. Jana Pawła II i nie lękać się, bo z nami jest Chrystus. Otwórzmy tylko drzwi Chrystusowi w naszym życiu. Całe nasze życie oprzyjmy na trzech filarach: na wierze, na Chrystusie i na Matce Bożej - do tego wzywa nas bł. Jan Paweł II.
Ziemia sędziszowska przeżywała radość 21 października, gdy do nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego wprowadzono relikwie bł. Jana Pawła II. Dokładnie w tym dniu pielgrzymka z Sędziszowa udała się do kard. Stanisława Dziwisza, który przekazał pielgrzymom relikwie bł. Jana Pawła II, a oni wraz z duszpasterzami przywieźli tę cenną relikwię do swoich na ziemi sędziszowskiej. Tej uroczystości przewodniczył bp Kazimierz Górny, który przypomniał słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Rzeszowie. Wtedy wołał Papież, aby budować na skale, którą jest sam Jezus Chrystus. Trzeba być prawdziwym chrześcijaninem, a nie na niby. Przyjmujemy tutaj jego relikwie, bo chcemy naśladować Chrystusa, idąc za wskazaniami Jana Pawła II. Owocem Waszego przywiązania do Chrystusa jest ta nowa świątynia, budowana przez Was z takim zapałem pod kierunkiem ks. Krzysztofa i z pomocą ks. prał. Stanisława. Analogicznie do budowy świątyni, którą tak szybko i ochotnie budowaliście, trzeba budować swoje życie rodzinne. Oby to spotkanie z bł. Janem Pawłem II przyczyniło się do doskonalszego podążania za Chrystusem, do podążania do świętości. Możemy to czynić poprzez umiłowanie modlitwy, tak jak to czynił Jan Paweł II.
Wymownym znakiem tej uroczystości było złożenie urny z ziemią sędziszowską przy relikwiach bł. Jana Pawła II. W ten sposób przypomniano, że Jan Paweł II całował naszą ziemię, na którą przybywał. Ten symbol podkreślił, że Jan Paweł II przybył tutaj, aby swoją obecnością uświęcić tę ziemię, ukazując drogę do Chrystusa. Relikwie złożono w bocznej kaplicy kościoła przy ołtarzu.
W liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, 22 października, wprowadzono relikwie do kościołów w dwóch parafiach: Głogów - Niwa, gdzie przeżywano 5-lecie powstania parafii, oraz Ojców Bernardynów w Rzeszowie.
Przed uroczystością w Głogowie - Niwie dzieci i młodzież zaprezentowały program słowno-muzyczny, przypominający postać bł. Jana Pawła II.
Uroczystości przewodniczył bp Kazimierz Górny, biskup rzeszowski. W kazaniu przypomniał nauczanie Jana Pawła II z rzeszowskich błoni. Powiedział o potrzebie świętości w dzisiejszych czasach. Podkreślił, że „nie może to być karykatura świętości, ale prawdziwa świętość”.
Zwieńczeniem uroczystości wprowadzających relikwie bł. Jan Pawła II na ziemię rzeszowską była bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie, sanktuarium Pani Rzeszowa. Tutaj, od czasu, kiedy stan zdrowia Jana Pawła II pogarszał się, każdego dnia wieczorem wierni gromadzili się na modlitwę. Od 2 kwietnia, czyli od chwili śmierci, każdego 2. dnia miesiąca trwały modlitwy o jego beatyfikację. O. Wiktor Tokarski, kustosz sanktuarium powiedział: „Przyjęcie relikwii bł. Jana Pawła II jest uwieńczeniem kilkuletnich modlitw o Jego beatyfikację”. Relikwie zostały umieszczone w ołtarzu poświęconym św. Józefowi. „To miejsce jest szczególne, jak zaznacza o. Wiktor, ponieważ Jan Paweł II pokazał nam, jak pięknie odchodzić z tego świata, a św. Józef jest patronem dobrej śmierci”. Uroczystościom wprowadzenia relikwii przewodniczył ks. dr Jerzy Buczek, kanclerz Kurii Rzeszowskiej, zaś przygotowanie do uroczystości przez 3 dni prowadził o. Azariasz Hess, rzeszowianin, aktualnie pracujący w Rzymie. Po uroczystości wierni ucałowali relikwie a następnie wysłuchali koncertu pieśni napisanych do poezji Karola Wojtyły, wykonanych przez Rafała Borkowskiego.
Bł. Janie Pawle, módl się za nami.

Częstochowa: Zlot KSM na Jasnej Górze

2018-02-20 08:15

24 lutego 2018 r. – tę datę warto zapisać w kalendarzu! Historyczne wydarzenie, bowiem na Jasną Górę przyjadą osoby, które czują Boga i Ojczyznę - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży! Nie tylko Księża Asystenci, Zarządy Diecezjalne czy Prezesi oddziałów, ale także ci najliczniejsi – członkowie, kandydaci, a nawet Seniorzy. Nasza ogólnopolska KSM-owa rodzina powierzy swoje życie Tej, bez której nic by się nie udało – Maryi.

Bożena Sztajner/Niedziela

Rozpoczynamy o godz. 14:00 w kaplicy św. Józefa. Kolejnym punktem jest uroczysta Msza Święta o godz. 17:30, pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo. Na Jasnej Górze nie może zabraknąć uroczystego Apelu, a ten standardowo, punktualnie o godz. 21:00. Poprowadzi go bp. Marek Solarczyk, a zawierzenie złożą nasi KSM-owicze. Tym akcentem zakończymy nasz Zlot.

W tę sobotę wszystkie drogi prowadzić będą do Częstochowy, więc jeśli czujesz się KSM-owiczem, chcesz spotkać swoich współbraci ze stowarzyszenia, którzy przyjadą nawet z najdalszych zakątków naszego kraju, przyjeżdżaj! Daj świadectwo swojej wiary, tożsamości i odpowiedzialności za to, co nosisz w sercu!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trwa kongregacja Ruchu Światło - Życie

2018-02-24 14:56

o. Stanisław Tomoń

Pod hasłem „Młodzi w Kościele” na Jasnej Górze trwa 43. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu „Światło-Życie”. Tegoroczne spotkanie trwa w dniach 23-26 lutego z udziałem ponad tysiąca osób. Kongregacja, odbywająca się na Jasnej Górze, jest czasem poświęconym na przygotowanie do kolejnego roku pracy formacyjnej, która rozpocznie się latem.

Niedziela TV

W tym roku w czasie Kongregacji rozważane jest pytanie o przyszłość ruchu, który postrzegany był głównie jako wspólnota młodzieżowa, a dziś gromadzi głównie dorosłych i małżonków z Domowego Kościoła. Papież Franciszek podkreśla, że młodzi są nadzieją Kościoła, stąd ruch stanął przed wyzwaniem, jak w swoim charyzmacie odnaleźć siły, które pozwolą mu na nowo przyciągnąć dzieci i młodzież do grup oazowych.

Zobacz zdjęcia: Oaza melduje się

„Ta coroczna Kongregacja Ruchu Światło-Życie, w tym roku już 43., związana jest z prezentacją nowego tematu na najbliższy rok formacyjny. W tym roku właśnie tym tematem będą słowa: ‘Młodzi w Kościele’ – one nawiązują do hasła tegorocznego Synodu Biskupów w Rzymie: ‘Młodzież, wiara i rozeznanie powołania’ – mówi ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie – Po to się gromadzimy, żeby odpowiadać sobie na to pytanie – jak zachęcać młodych ludzi do bycia w Kościele. Ewangelia jest zawsze atrakcyjna dla ludzi młodych, ona pociąga ludzi młodych, daje przestrzeń, pewną perspektywę, nadzieję. Problemem natomiast jest znalezienie odpowiedniego języka komunikacji z młodymi, bo zmieniają się czasy , zmienia się sposób przekazu pewnych treści, i trzeba znaleźć adekwatne do tych czasów słowa, środki, aby Ewangelię głosić młodym”.

Tradycyjnie do sanktuarium przybyli moderatorzy i animatorzy z Polski i zagranicy - Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Czech i Białorusi. Po raz pierwszy jako delegat ds. Ruchu Światło-Życie z ramienia Episkopatu, w Kongregacji bierze udział bp Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy diec. koszalińsko-kołobrzeskiej. Jak podkreśla biskup-delegat, inspiracja do tegorocznej Kongregacji jest podwójna: „Pierwsza to jest przygotowywany Synod Biskupów, który będzie poświęcony młodym ludziom – ‘Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” (15. Zgromadzenie Zwyczajnego Synodu Biskupów, zwołanego przez papieża Franciszka, odbędzie się w październiku 2018 r. w Rzymie – przyp. BPJG). To jest jakby wyjście naprzeciw. Natomiast druga inspiracja, to patrzymy, jakie są w tej chwili proporcje członków Ruchu Ś-Ż – okazuje się, że jest po 50%. Kiedyś mówił się, że Ruch Ś-Ż to ruch dzieci i młodzieży, dzisiaj te proporcje wyrównały się, to znaczy 50% to są dzieci i młodzież, a 50% to już Ruch dojrzały, czyli rodzinna gałąź - Domowy Kościół. Dobrze, że on się rozwija, że ci ludzie, którzy są ukształtowani w tej formacji dziecięcej, młodzieżowej, kontynuują swoją obecność w Ruchu, i czerpią z charyzmatu właśnie w tej gałęzi rodzinnej, natomiast nie przybywa tak szybko dzieci i młodzieży. I trzeba sobie postawić pytanie, skąd to się bierze. Sam Synod Biskupów to też jest sygnał, że to nie jest problem nasz – krajowy, polski, ale jest to też ogólnoświatowy problem obecności młodego pokolenia w Kościele. Jest ich mniej, rzeczywiście. Nawet, jeśli przyjmują sakrament bierzmowania, to widzimy tę dziwną tendencję do zerwania później ze wspólnotą Kościoła. Ale nie można tylko ubolewać, tylko wiedzieć problem, ale trzeba szukać rozwiązania, szukać antidotum”.

Jak mówi Jolanta Szpilarewicz, odpowiedzialna główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, aby zaprosić młodych do uczestnictwa w życiu Kościoła, „potrzebne są wydarzenia – i te ewangelizacyjne, głoszenie Słowa Bożego, zaproszenie młodych. Tutaj te środowiska mają szansę zapraszać młodych. Ważne jest też oddziaływanie w szkole – młodzi do młodych najprędzej docierają, więc i formowanie młodych, aby oni mieli odwagę, śmiałość, by znali konkretne sposoby, jak wychodzić do swoich rówieśników i zapraszać ich na tę drogę. To zawsze pozostaje jako droga uniwersalna. Oczywiście są też środki bardziej nowoczesne – Internet otwiera bardzo duże przestrzenie, by zapraszać młodych”.

W programie dorocznego spotkania przewidziane są m.in. wykłady, spotkania modlitewne, świadectwa, a także błogosławieństwo nowo przyjętych członków. Sobotniej Mszy św. o godz. 14.15 w bazylice jasnogórskiej przewodniczyć będzie bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diec. warszawsko-praskiej, a w niedzielę i poniedziałek w Kaplicy Matki Bożej Eucharystie celebrować będzie bp Krzysztof Włodarczyk, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

Podczas spotkania na Jasnej Górze po raz pierwszy zostanie zaprezentowana piosenka Marty i Darka Madejskich pt. „Młode serca”, która wygrała w konkursie na piosenkę roku formacyjnego 2018/2019 Ruchu Światło-Życie. „U nas jest zwyczajem, że na każdy rok pracy formacyjnej, niezależnie od stałego programu formacyjnego, wybieramy znak roku, piosenkę roku. W tym roku piosenkę skomponowali nasi ludzie z Ruchu Ś-Ż , na podstawie Ewangelii św. Marka i homilii Ojca Świętego Franciszka. Piosenka nosi tytuł ‘Młode Serca’” – informuje ks. Marek Sędek.

Na pytanie, jakich owoców spodziewa się po tegorocznej Kongregacji, moderator generalny ks. Marek Sędek odpowiada: „Taka Kongregacja to przede wszystkim nabranie ‘nowego ducha’. Nasze spotkanie to nie tylko rozważanie, nie tylko referaty, ale i modlitwa, podtrzymywanie więzi. Zjeżdżamy się tu z całej Polski, ale nie tylko – bo są też z zagranicy, z Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Czech, Białorusi, mamy też listy jedności z Filipin i Chin. Więc jest to dla nas takie spotkanie jedności. A czego się spodziewam? Przede wszystkim odnowienia nowej gorliwości. Chcemy przekazywać tradycję Kościoła, ale przekazywanie tradycji to nie znaczy przekazywanie popiołu, tylko to znaczy rozpalanie ognia, który ciągle z Kościele płonie i ma płonąć”.

„Ruch Światło-Życie przede wszystkim jest propozycją, aby kroczyć z Chrystusem przez życie, żeby w Nim odnajdywać fundamenty dla budowania, tak jak to Jan Paweł II mówił, projektu na swoje życie. I właśnie temu chce służyć Ruch Światło-Życie. Chcemy różnymi nowymi inicjatywami, pomysłami towarzyszyć młodym w ich podejmowaniu decyzji życiowych, i towarzyszyć im przede wszystkim ze słowami Chrystusa” – podkreśla moderator generalny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem