Reklama

Relikwie bł. Jana Pawła II w diecezji rzeszowskiej

Ks. Wiesław Matyskiewicz
Edycja rzeszowska 46/2011

Jan Paweł II, papież odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 r., a 1 maja br., papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji swojego Poprzednika. Przed beatyfikacją była ekshumacja, ale tylko trumny Jana Pawła II, natomiast ciało nie było ekshumowane, dlatego dziś relikwiami I stopnia jest krew bł. Jana Pawła II, zachowana przez ówczesnego sekretarza bp. Stanisława Dziwisza.
W naszej diecezji pierwsze relikwie bł. Jana Pawła II zostały przekazane przez kard. Stanisława Dziwisza dla bp. Kazimierza Górnego, w czasie Mszy św. przy katedrze rzeszowskiej sprawowanej 2 czerwca br. z okazji 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II na ziemi rzeszowskiej. Tym relikwiom wierni mogli oddać cześć w czasie dożynek diecezjalnych przy katedrze rzeszowskiej oraz podczas koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej przy kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie.
Parafianie Januszkowic przeżywali 17 października radość przyjęcia relikwii bł. Jana Pawła II, którego dokonał abp Edward Nowak, były sekretarz Kongregacji ds. Świętych. W czasie uroczystości Ksiądz Arcybiskup dokonał też poświęcenia odnowionego dolnego kościoła. Na tę uroczystość przybyli również pielgrzymi z okolicznych parafii wraz ze swoimi kapłanami, ponieważ było to ważne wydarzenie dla całego dekanatu brzosteckiego i okolicy.
W liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki - 19 października, parafia Wola Zgłobieńska witała w progach swojej świątyni parafialnej relikwie bł. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tej uroczystości także przewodniczył abp Edward Nowak z Rzymu, a świadkami tego wydarzenia byli wierni parafii, a szczególnie młodzież gimnazjalna, która przyjęła sakrament bierzmowania. Tutaj również przybyli pielgrzymi z okolic, wraz z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Rogacz”. Ksiądz Arcybiskup zarówno w Januszkowicach, jak i w Woli Zgłobieńskiej przekazał pozdrowienia ze starożytnego Rzymu, ze Stolicy wszystkich chrześcijan, od grobu św. Piotra, św. Pawła, wielu świętych i błogosławionych, a przede wszystkim od szczególnego miejsca - grobu bł. Jana Pawła II. - Dziś bł. Jan Paweł II, mówił Arcybiskup, patrzy na nas z nieba, a odczuwamy tę bliskość poprzez te relikwie, które uroczyście wprowadzamy, i On nam błogosławi. Pragniemy dziś podziękować Panu Bogu za to, że Jan Paweł II został wyniesiony do chwały ołtarzy. Wspominając Jana Pawła za życia i po śmierci, Ksiądz Arcybiskup mówił, jak zanoszono i jak to czyni się ciągle, różne prośby i błagania oraz podziękowania, aby on - bł. Jan Paweł II zanosił je do Miłosiernego Boga. Pamiętamy, jak zawsze miał otwarte ramiona dla każdego człowieka, bo kochał ludzi. Jednocześnie modlił się za każdego spotkanego człowieka. On był wiarygodny, dlatego ludzie szli za nim. Po prostu był świadkiem - świadkiem zjednoczenia z Chrystusem. Dlatego winniśmy odpowiedzieć na wezwanie bł. Jana Pawła II i nie lękać się, bo z nami jest Chrystus. Otwórzmy tylko drzwi Chrystusowi w naszym życiu. Całe nasze życie oprzyjmy na trzech filarach: na wierze, na Chrystusie i na Matce Bożej - do tego wzywa nas bł. Jan Paweł II.
Ziemia sędziszowska przeżywała radość 21 października, gdy do nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego wprowadzono relikwie bł. Jana Pawła II. Dokładnie w tym dniu pielgrzymka z Sędziszowa udała się do kard. Stanisława Dziwisza, który przekazał pielgrzymom relikwie bł. Jana Pawła II, a oni wraz z duszpasterzami przywieźli tę cenną relikwię do swoich na ziemi sędziszowskiej. Tej uroczystości przewodniczył bp Kazimierz Górny, który przypomniał słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Rzeszowie. Wtedy wołał Papież, aby budować na skale, którą jest sam Jezus Chrystus. Trzeba być prawdziwym chrześcijaninem, a nie na niby. Przyjmujemy tutaj jego relikwie, bo chcemy naśladować Chrystusa, idąc za wskazaniami Jana Pawła II. Owocem Waszego przywiązania do Chrystusa jest ta nowa świątynia, budowana przez Was z takim zapałem pod kierunkiem ks. Krzysztofa i z pomocą ks. prał. Stanisława. Analogicznie do budowy świątyni, którą tak szybko i ochotnie budowaliście, trzeba budować swoje życie rodzinne. Oby to spotkanie z bł. Janem Pawłem II przyczyniło się do doskonalszego podążania za Chrystusem, do podążania do świętości. Możemy to czynić poprzez umiłowanie modlitwy, tak jak to czynił Jan Paweł II.
Wymownym znakiem tej uroczystości było złożenie urny z ziemią sędziszowską przy relikwiach bł. Jana Pawła II. W ten sposób przypomniano, że Jan Paweł II całował naszą ziemię, na którą przybywał. Ten symbol podkreślił, że Jan Paweł II przybył tutaj, aby swoją obecnością uświęcić tę ziemię, ukazując drogę do Chrystusa. Relikwie złożono w bocznej kaplicy kościoła przy ołtarzu.
W liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, 22 października, wprowadzono relikwie do kościołów w dwóch parafiach: Głogów - Niwa, gdzie przeżywano 5-lecie powstania parafii, oraz Ojców Bernardynów w Rzeszowie.
Przed uroczystością w Głogowie - Niwie dzieci i młodzież zaprezentowały program słowno-muzyczny, przypominający postać bł. Jana Pawła II.
Uroczystości przewodniczył bp Kazimierz Górny, biskup rzeszowski. W kazaniu przypomniał nauczanie Jana Pawła II z rzeszowskich błoni. Powiedział o potrzebie świętości w dzisiejszych czasach. Podkreślił, że „nie może to być karykatura świętości, ale prawdziwa świętość”.
Zwieńczeniem uroczystości wprowadzających relikwie bł. Jan Pawła II na ziemię rzeszowską była bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie, sanktuarium Pani Rzeszowa. Tutaj, od czasu, kiedy stan zdrowia Jana Pawła II pogarszał się, każdego dnia wieczorem wierni gromadzili się na modlitwę. Od 2 kwietnia, czyli od chwili śmierci, każdego 2. dnia miesiąca trwały modlitwy o jego beatyfikację. O. Wiktor Tokarski, kustosz sanktuarium powiedział: „Przyjęcie relikwii bł. Jana Pawła II jest uwieńczeniem kilkuletnich modlitw o Jego beatyfikację”. Relikwie zostały umieszczone w ołtarzu poświęconym św. Józefowi. „To miejsce jest szczególne, jak zaznacza o. Wiktor, ponieważ Jan Paweł II pokazał nam, jak pięknie odchodzić z tego świata, a św. Józef jest patronem dobrej śmierci”. Uroczystościom wprowadzenia relikwii przewodniczył ks. dr Jerzy Buczek, kanclerz Kurii Rzeszowskiej, zaś przygotowanie do uroczystości przez 3 dni prowadził o. Azariasz Hess, rzeszowianin, aktualnie pracujący w Rzymie. Po uroczystości wierni ucałowali relikwie a następnie wysłuchali koncertu pieśni napisanych do poezji Karola Wojtyły, wykonanych przez Rafała Borkowskiego.
Bł. Janie Pawle, módl się za nami.

Jasna Góra: pielgrzymka szkół katolickich z dziękczynieniem za niepodległość

2018-06-18 20:12

it / Częstochowa (KAI)

Z dziękczynieniem za polską niepodległość, kończący się rok szkolny, z modlitwą za synod biskupów o młodzieży na Jasną Górę przybyła XX pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Do stowarzyszenia należy ponad 100 placówek oświatowych, w których kształci się kilka tysięcy dzieci i młodzieży. W jasnogórskim zjeździe udział wzięło 4 tys. osób.

Bożena Sztajner/Niedziela

- Przybywamy w tym szczególnym jubileuszowym roku w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i pragniemy na tej Eucharystii dziękować Bogu na ręce Królowej Polski za wolną Ojczyznę, za nieustanną opiekę nad Polską. Chcemy również z serca, jak co roku, ofiarować Panu Bogu trud kończącego się roku szkolnego, podziękować za wszystkie łaski zdobywania wiedzy i umiejętności - powiedziała na rozpoczęcie pielgrzymki Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Mszy św. w południe przewodniczył na jasnogórskim szczycie abp Wacław Depo. W kazaniu metropolita częstochowski przypomniał, że „ludzie młodzi i dzieci, są nadzieją Kościoła i Ojczyzny”. - Staję razem z wami na jasnogórskim szczycie zawierzenia, aby za Ojcem Świętym Franciszkiem z sobotniego spotkania w Rzymie, potwierdzić wartość i piękno życia rodzin, które papież nazwał największym darem Boga dla ludzkości, a dzieci największym darem Boga dla miłości wzajemnej rodziców – powiedział abp Depo. Podkreślił, że „nie można kogoś prawdziwie pokochać, jeśli się go nie pozna”.

- Dlatego, aby poznać Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, trzeba Go nam rozpoznawać z pomocą Ducha Świętego poprzez karty Pisma Świętego i osobistą modlitwę, aby do Niego przylgnąć sercem i umysłem – mówił metropolita częstochowski.

Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy w roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości modlili się w intencji naszej Ojczyzny. Matce Bożej Jasnogórskiej powierzali nie tylko losy szkolnictwa katolickiego w Polsce i na świecie, ale także październikowy Synod Biskupów o Młodzieży.

Prezes SPSK podkreśliła, że w związku z synodem, ci którzy pracują z młodymi, w realiach dzisiejszego świata otrzymają jakieś wskazania, jak docierać do młodych, jaką iść drogą. - Głos Kościoła zawsze jest dla nas bardzo ważny, on pokazuje jak pracę uświęcić, czekamy modląc się – powiedziała Maria Chodkiewicz.

W czasie jasnogórskiego spotkania wręczona została „Złota Tarcza”, czyli najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie osobom działającym na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego. Uhonorowano nią pośmiertnie dr. inż. Antoniego Ziembę, działacza pro-life i prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało z inicjatywy katolików świeckich w Częstochowie w 1990 roku. Obecnie zrzesza 136 placówek oświatowo-wychowawczych.

- Zaskakującym owocem i naszych pielgrzymek i każdorazowego zawierzenia, tutaj, na Jasnej Górze, i w innych miejscach Matce Bożej naszych szkół, jest powstawanie tych szkół - stwierdza Grzegorz Nawrocki, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Dodaje, że „kiedy powstawała pierwsza szkoła przy ul. Okólnej w Częstochowie, to Stowarzyszenie powstawało tylko i wyłącznie dla tej szkoły, i nikt nie spodziewał się, że dzieło osiągnie 136 placówek”.

Po Mszy św. odbył się koncert „Bóg jest, Bóg działa” ks. Jakuba Bartczaka, znanego rapera w sutannie. W ramach pielgrzymki miało miejsce również wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego i literackiego „Jesteśmy piękni, pięknem Twoim Panie”, a także spotkania: dla młodszych uczniów z ks. Jakubem Bartczakiem, a dla dzieci starszych i młodzieży z Janem Pospieszalskim, redaktorem TVP pt. „Czy mam odwagę dać świadectwo wiary?”. Jasnogórską modlitwę zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Strefa kibica w ogrodach Pałacu Prezydenckiego

2018-06-19 17:55

prezydent.pl

Para Prezydencka wspólnie z młodzieżą kibicują biało-czerwonym w meczu Polska – Senagal na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. Polska drużyna pierwszy mecz na MŚ rozgrywa na stadionie Spartaka w Moskwie.

Jakub Szymczuk/KPRP

Wspólnie z Prezydentem i Pierwszą Damą polskich piłkarzy wspierają m.in. studenci amerykańskich uczelni, uczestnicy 2. edycji stażu prezydenckiego, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach, zawodnicy Olimpiad Specjalnych oraz uczestnicy Oratorium im. Św. Jana Bosko.

Kolejne mecze Polaków: z Kolumbią 24 czerwca w Kazaniu oraz z Japonią 28 czerwca w Wołgogradzie.

(KG)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem