Reklama

Posługa kapłańska - dekanat Szczecin-Śródmieście (1)

Ks. Robert Gołębiowski
Edycja szczecińsko-kamieńska 49/2011

Docieramy do ostatniego dekanatu w naszej archidiecezji, by w ten sposób ukoronować dość długi cykl, który rozpoczął się w Roku Kapłańskim i miał na celu ukazanie z wiadomych względów tylko niektóre rysy wspaniałych osobowości księży, tworzących przez ponad już 66 lat rzeczywistość Kościoła nad Odrą i Bałtykiem. Nieprzypadkowo koronujemy nasze wizyty w centralnym dekanacie biskupiego miasta Szczecina. Wypada właśnie na koniec dowartościować zarówno heroiczną postawę księży chrystusowców, jak i całokształt duszpasterstwa sprawowanego w pozostałych zakonnych parafiach oraz w matce kościołów archidiecezji - bazylice katedralnej oraz w bazylice św. Jana Chrzciciela.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie

Pierwsze kroki kierujemy do parafii ks. dziekana, czyli do parafii Księży Chrystusowców, gdzie posługuje ks. Adam Staszczak TChr. O heroicznej posłudze Towarzystwa Chrystusowego pisaliśmy już wielokrotnie z racji różnorodnych rocznic i wspomnień o kapłanach tworzących polską rzeczywistość w pierwszych miesiącach po wojnie. Przypomnijmy więc tylko krótko najistotniejsze drogowskazy misternej pracy księży chrystusowców. Do 1945 r. świątynia pełniła funkcję ewangelickiego kościoła garnizonowego, a na nowo poświęcona została przez ks. Kazimierza Świetlińskiego TChr. Historia parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa jest ściśle związana z kościołem św. Jana Chrzciciela. Po wojnie przez długie lata istniała „Parafia św. Jana Chrzciciela przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Rozdzielenie tych kościołów nastąpiło 5 marca 1974 r. w chwili erygowania parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Początki duszpasterstwa w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają 1945 r., kiedy to na tzw. Ziemie Odzyskane przybył jeden z pierwszych pionierów, polski kapłan katolicki - ks. rektor Florian Berlik TChr. Pierwsza Msza św. była celebrowana 6 maja 1945 r. w salce przy ul. Bogurodzicy. Trudności przy organizowaniu życia religijnego były na początku duże, gdyż świątynie Szczecina były spalone bądź obrabowane i niezdatne do użytku. Niepewna sytuacja polityczna zmusiła polskich pionierów do opuszczenia miasta. Wśród nich znajdował się ks. Florian Berlik. 12 czerwca 1945 r. przybył do Szczecina ks. Kazimierz Świetliński TChr, pierwszy proboszcz parafii pw. św. Jana, Chrzciciela. Ubiegał się o przyznanie parafii dawnego protestanckiego kościoła garnizonowego, który jako najmniej zniszczony, mógłby służyć pierwszej polskiej parafii. Kościół został przekazany 25 czerwca 1945 r. polskiej parafii, a ks. K. Świetliński dokonał 29 czerwca jego poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Natomiast 8 grudnia 1959 r. miało miejsce uroczyste otwarcie działającej do dzisiaj kaplicy Wieczystej Adoracji. Innym akcentem pracy duszpasterskiej trwającej do teraz był dzień 9 grudnia 1959 r., kiedy zainaugurowano stały dyżur w konfesjonale. Fakt istnienia kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, połączony z nieustanną możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, spowodował, że świątynia ta stała się jedną z najbardziej uczęszczanych w mieście. Nasunęło to pomysł, by uczynić z niej świątynię wyjątkową - sanktuarium. Prace nad wyniesieniem kościoła do godności sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego prowadzone były w sposób szczególny przez ks. Zbigniewa Rakieja TChr, proboszcza parafii. A wysiłki te stały się faktem, kiedy abp Marian Przykucki 19 czerwca 1998 r. wydał odpowiedni dekret. Jest to pierwsze w Polsce sanktuarium pod takim tytułem. Doceńmy jeszcze wszystkich proboszczów, którzy tutaj pracowali, a byli to: ks. dr Kazimierz Świetliński, ks. Józef Kinder, ks. Czesław Czartoryski, ks. Wacław Perz, ks. Hubert Mrzygłód, ks. Alojzy Dudek, ks. Witold Stańczak, ks. Ryszard Bucholc, ks. Stanisław Misiurek, ks. Józef Kamiński, ks. Zbigniew Rakiej, ks. Krzysztof Jackowiak, a od 2006 r. proboszczem jest dawny magister nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego ks. Adam Staszczak.

Reklama

Parafia wojskowa pw. św. Wojciecha w Szczecinie

Naprzeciw kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się niezwykle ważna i specyficzna dla duszpasterstwa świątynia pw. św. Wojciecha, która funkcjonuje w strukturach Ordynariatu Polowego. Przypomnijmy, że należą do niego katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową; uczniowie szkół wojskowych; zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych; członkowie instytutów zakonnych i wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez ordynariusza polowego. Historia kościoła rozpoczyna się 5 marca 1947 r., gdy Okręgowy Urząd Likwidacyjny przekazał tymczasowo duszpasterstwu Wojska Polskiego w zarząd gmach kościoła wraz z parcelą przy pl. Zwycięstwa. Obowiązki duszpasterskie w tym czasie spełniał ks. mjr Andrzej Wystrychowski. Po odgruzowaniu świątyni 24 października 1948 r. została ona poświęcona jako kościół garnizonowy pw. św. Wojciecha. 5 września 1957 r. proboszczem został ks. Władysław Bąk. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w pracy duszpasterskiej zjednał on wielu sympatyków dla wojskowej świątyni, co zaowocowało gruntownym remontem kościoła. W latach 1966-71 obowiązki duszpasterskie objął ks. ppłk Piotr Mazurek. Natomiast w latach 1971-80 proboszczem był ks. mjr Antoni Gołembski. Za czasów jego proboszczowania kościół został pokryty blachą miedzianą oraz zostały wstawione nowe witraże. Kolejnymi rządcami kościoła byli: ks mjr Zygmunt Gola (1980-86), ks. mjr Janusz Bąk (1986-93) oraz ks. ppłk Kazimierz Antoniewicz (1993-96). Dzięki staraniom tego ostatniego dokonano wymiany instalacji cieplnej oraz oczyszczenia i pomalowania ścian wewnątrz świątyni. Najważniejszy moment to dzień 21 stycznia 1993 r., kiedy to biskup polowy Sławoj Leszek Głódź erygował parafię wojskową pw. św. Wojciecha. Natomiast 1 lipca 1996 r. proboszczem został mianowany ks. płk Jan Wołyniec. Dokonał on zmiany usytuowania ołtarzy bocznych, nowego oświetlenia ołtarzy oraz czyszczenia i konserwacji elewacji wieży, a także całej elewacji kościoła. Kolejnym proboszczem w 2006 r. został ks. ppłk Ryszard Stępień, którego zastąpił 28 lipca tegoż roku ks. ppłk Piotr Sroka. Wikariuszami natomiast są: ks. ppor. Adam Tur oraz ks. por. Wojciech Kułak. Kapelanem szpitala jest dawny proboszcz ks. płk rez. Kazimierz Antoniewicz.

Delegat KEP ds. Powołań: w dar powołania wpisana jest Miłość Boga

2018-04-20 21:21

mag / Warszawa (KAI)

W dar powołania wpisana jest Miłość Boga – podkreślił w rozmowie z KAI Delegat KEP ds. Powołań bp Marek Solarczyk. W czwartą Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza w Kościele obchodzony jest 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce otwiera tydzień modlitw w intencji osób poświęconych Bogu oraz o nowe powołania do szczególnej służby w Kościele. Tym razem będzie przebiegał pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym”.

BP KEP
Bp Marek Solarczyk

- Jako ludzie ochrzczeni jesteśmy zaproszeni by nieustannie żyć darami Ducha Świętego, który otwiera nas na Boga i na Jego plan zbawienia zarówno wobec nas, jak i całego Kościoła. Tylko bowiem pozwalając się Mu prowadzić człowiek może odkryć swoje powołanie, a wiec dar miłości Boga dla niego, a poprzez niego także dla innych – zwrócił uwagę bp Solarczyk.

Nawiązując do papieskiego orędzia na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania zatytułowanego "Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana”, biskup podkreślił, że ważną przestrzenią pogłębiania relacji z Bogiem jest modlitwa. Jest ona słuchaniem Pana w Jego Słowie wypowiedzianym na kartach Pisma Świętego, jak i odczytywaniem tego, co mówi Chrystus poprzez doświadczenia codziennego życia - zaznaczył bp Solarczyk.

Podkreślił, że powołanie zawsze jest tajemnicą inicjatywy Boga. – Tym, co my możemy zrobić pomagając młodym, którzy stają przed wyborem drogi życia, to sami żyć w pełni swoim powołaniem, być wyrazistymi oraz wspierać ich swoją modlitwą i obecnością – powiedział Delegat KEP ds. Powołań.

Zwrócił uwagę, że młodzi zawsze szukali wzorów. – Jeśli my im tego nie damy, znajdą wówczas inne, które niekoniecznie pomogą im w pełni się rozwinąć w sferze ludzkiej i duchowej. - Tylko sami żyjąc w jedności z Bogiem będziemy świadkami, że powołanie to dar Jego miłości – stwierdził bp Solarczyk.

Przyznał, że droga powołania nie zawsze jest łatwa i przyjemna, ale człowiek w każdej sytuacji otrzymuje niezbędne wsparcie ze strony Boga. Zapewnił też, że młodzi odpowiadając na Boże zaproszenie nie są pozostawieni sami sobie, bo Bóg, który ich powołuje, nieustannie im towarzyszy.

Bp Solarczyk zwrócił uwagę, że w tym roku Niedziela Dobrego Pasterza wpisuje się również w inicjatywę ‘Sztafety Młodych’, która polega na tym, że w ramach przygotowań do zbliżającego się synodu każdego dnia inna wspólnota młodzieżowa modli się za zbliżające się obrady i osoby które wezmą w nich udział.

Z okazji 55. Światowego Dnia Modlitw o Powołania Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań przygotowała specjalne materiały duszpasterskie w formie teczki, która trafiły do wszystkich parafii w kraju. Zawierają one min. konspekty katechez, komentarze, rozważania do nabożeństw, oraz świadectwa tych którzy idą drogą powołania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzecznik Episkopatu: z Polski popłynie bardzo ważne przesłanie biskupów Europy

2018-04-21 15:24

abd / Warszawa (KAI)

Z naszej ojczyzny popłynie bardzo ważne przesłanie biskupów Europy przed rozpoczęciem Synodu Biskupów nt. młodzieży w październiku - mówi w rozmowie z KAI rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, zapowiadając najbliższe Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Po raz pierwszy odbędzie się ono w Polsce, w dn. 13-16 września br.

BP KEP
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Wyjaśnia też, że kardynałowie i biskupi z państw Starego Kontynentu oraz przedstawiciele Stolicy Apostolskiej spotkają się w Polsce na zaproszenie abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP i Wiceprzewodniczącego CCEE, by włączyć się w obchody jubileuszy: 1050-lecia powstania pierwszej diecezji na ziemiach polskich w Poznaniu i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Miejsce spotkania jest ważne, bo ono pokazuje wielką rolę Kościół katolickiego w Polsce w tworzeniu Europy jako kontynentu ludzi wiary i solidarności. Obecność zaś przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy i kardynałów ze Stolicy Apostolskiej to wielkie wsparcie dla Kościoła w naszej ojczyźnie i dla Polaków. Ponadto, właśnie z naszego kraju popłynie bardzo ważne przesłanie biskupów Europy przed rozpoczęciem Synodu Biskupów nt. młodzieży w październiku – mówi rzecznik KEP.
Głównymi tematami obrad biskupów będą chrześcijańskie postawy, których potrzeba we współczesnym świecie: wolontariat – jako służba podejmowana w imię Ewangelii oraz duch solidarności narodów.

- Przykładem wolontariatu dla całej Europy są Włosi. My patrzymy przez pryzmat wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, ale wolontariat dotyczy nie tylko młodych. To zaangażowanie ludzi w każdym wieku. Ponadto, nie jest to jedynie „robienie czegoś dobrego”, ale podejmowanie współodpowiedzialności za Kościół i społeczeństwo. To spotkanie będzie więc okazją, by przewodniczący episkopatów wymienili się doświadczeniami w tej dziedzinie – wyjaśnia ks. Rytel-Andrianik. Przypomina też, że solidarność, to niezwykle aktualny dar Polski i polskiego Kościoła dla kontynentu europejskiego i świata.

- Dla uczestników Zgromadzeń Plenarnych CCEE i towarzyszących im dziennikarzy, doroczne zebrania są też okazją do bezpośredniego spotkania z lokalnym Kościołem i zapoznania się z jego specyfiką.

- W Poznaniu biskupi spotkają Kościół młody, Kościół św. Jana Pawła II, a także Kościół maryjny. Ponadto, biorąc pod uwagę obecność Polaków w różnych krajach Europy, spotkanie będzie też okazją do wysłuchania się w to, jak postrzegani jesteśmy w innych krajach i w jaki sposób możemy wnosić nasze polskie doświadczenie do Kościoła w Europie – zapowiada rzecznik KEP.

- Tegoroczne Zebranie Plenarne CCEE wpisuje się w szereg ważnych tegorocznych wydarzeń w całym Kościele powszechnym. - Najbliższy wrzesień to miesiąc, w którym uwaga Starego Kontynentu będzie skupiona na Polsce oraz na Europie Wschodniej. Po Zebraniu Plenarnym Rady Konferencji Episkopatów Europy (13-16 września) ma miejsce XI Zjazd Gnieźnieński (21-23 września) oraz papieska wizyty na Litwie, Łotwie i w Estonii (22-25 września). Wszystkie te spotkania mają międzynarodowe znaczenie. To zaś, co łączy te trzy wydarzenia, to doświadczenie powszechności Kościoła, a także przesłanie dotyczące solidarności narodów i europejskości, jako wspólnoty ducha – podsumowuje ks. Rytel-Andrianik.
Zgromadzenie Plenarne CCEE odbędzie się w dn. 13-16 września w Poznaniu. Wezmą w nim udział przewodniczący konferencji episkopatów Europy i hierarchowie związani z międzynarodowymi instytucjami – w sumie ok. 70 delegatów. W tym tygodniu w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze, związane z przygotowaniem szczegółowego programu wrześniowych obrad i uroczystości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem