Reklama

20 lat misji w Gwatemali

Ks. Janusz Sądel
Edycja rzeszowska 50/2011

W bieżącym roku minęło 20 lat pracy misyjnej kapłanów diecezji rzeszowskiej w Gwatemali. Z tej okazji naszych misjonarzy oraz parafie przez nich prowadzone odwiedził bp Edward Białogłowski wraz z delegacją

Początki pracy polskich misjonarzy w Gwatemali sięgają 1990 r.,kiedy jeszcze nie było diecezji rzeszowskiej. Pierwszych misjonarzy na prośbę bp. Fernando Claudio Gamalero Gonzaleza, ówczesnego administratora apostolskiego prałatury apostolskiej w Escuintla, wysłał abp Ignacy Tokarczuk. 28 lipca 1994 r. prałatura Apostolska w Escuintla została podniesiona do diecezji, a bp Gamalero został jej pierwszym biskupem. Od 2001 r. koadiutorem tej diecezji został bp Victor Hugo Palma Paul, ze względu na ciężką chorobę bp. Gamalero. Po jego śmierci w 2004 r. biskupem tej diecezji jest bp Victor Hugo Palma. Diecezja Escuintla ma dziś 4,384 km2. Mieszka tam około 685 tys. mieszkańców, z czego większość to katolicy. Jest 18 parafii, 23 księży, 35 sióstr zakonnych.
Pierwszymi misjonarzami w Gwatemali byli ks. Tadeusz Polak i ks. Jan Ziemniak. Rozpoczęli oni prace w parafii Tiquisate, na wybrzeżu Oceanu Spokojnego. Parafia była rozległa, bo oprócz miasteczka do parafii należało kilkadziesiąt wiosek. W 1993 r. po rocznym kursie przygotowawczym w Warszawie, do Gwatemali wyjechali kolejni misjonarze: ks. Leszek Wacławik i ks. Ryszard Stradomski. Ks. Leszek Wacławik podjął pracę z ks. Janem Ziemniakiem w Tiquisate, zaś ks. Tadeusz Polak rozpoczął pracę w parafii Nueva Concepcion, gdzie pracował 8 lat. Do niego dołączył ks. Ryszard Stradomski, który potem został proboszczem w Gomerze. Ostatnie lata swej posługi misyjnej w Gwatemali spędził w parafii Tiquisate.
Ks. Jan Ziemniak po 5 latach przeszedł do sąsiedniej diecezji Solola, położnej nieco wyżej, gdzie klimat jest nieco łagodniejszy. Parafie w Tiquisate objął ks. Leszek Wacławik. W 1996 r. do Gwatemali przybyli kolejni misjonarze, ks. Józef Głąbiński i ks. Jerzy Krzywda.
Ks. Józef Głabiński i ksiądz Jerzy pracowali razem w diecezji Sololá. Ks. Jerzy Krzywda pojechał do diecezji Solola, gdzie w górach, u podnóża wulkanów, objął opieką duszpasterską parafię San Miguel Pochuta. Pracował tam 6 lat, niestety, ze względy na nabytą ciążką chorobę, musiał opuścić tę parafię i obecnie pracuje wśród emigrantów w Teksasie. Ksiądz Józef przeszedł do wikariatu apostolskiego Isabal razem z ks. Janem Ziemniakiem, gdzie pracowali w latach 1997-2000. W roku 2000 ks. Jan podjął pracę w diecezji Santa Rosa (2000-02). Ks. Józef zaś przeszedł do Tiquisate w 2000 r.
W 2001 r. do Gwatemali przybył ks. Sławomir Ziobro, który podjął pracę w Tiquisate, a w 2005 r. przybył do Tiquisate ks. Roman Czenczek, który pracował do roku 2010. Jego pracę misyjną przerwała ciężka choroba, i musiał wracać do kraju, gdzie przechodzi rekonwalescencję. W 2007 r. dołączyli jeszcze dwaj misjonarze: ks. Tomasz Godlewski, pracował w Tiquisate (2007-10) i w Nueva Concepcion (2010-11) oraz ks. Dariusz Drozd, pracujący obecnie, od 2007 r., w parafii San Vincetne Pacaya, u stóp wulkanu Pacaya, niedaleko stolicy kraju. W diecezji Escuintla pracuje także dwóch księży z archidiecezji przemyskiej: ks. Wiesław Groszek i ks. Andrzej Barański, pochodzący ze Słociny.
Nie wszyscy misjonarze mogli pracować dłużej w Gwatemali. Gorący klimat i choroby sprawiają, że po kilku latach pracy misjonarze nasi muszą opuszczać ten piękny kraj. Obecnie więc w Gwatemali pracuje 4 naszych misjonarzy: ks. Sławomir Ziobro, ks. Tomasz Godlewski, ks. Józef Głąbiński i ks. Dariusz Drozd. Od Adwentu br. ks. Sławomir Ziobro i ks. Tomasz Godlewski podejmą prace duszpasterską w Wikariacie Apostolskim El Peten na północy Gwatemali, przy granicy z Meksykiem, w dżungli, wśród bardzo ubogich plemion indiańskich, w bardzo trudnych warunkach.
11 listopada br. w Święto Niepodległości Polski, bp Edward Białogłowski z udziałem wszystkich naszych misjonarzy, celebrował uroczystą Mszę św. w parafii Tiquisate, gdzie rozpoczęła się polska misja i polscy misjonarze nieprzerwanie obsługują te parafię. Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność naszym misjonarzom za ich piękną, pełną poświęcenia i zaangażowania pracę misyjną. Modlił się także o liczne powołania miejscowe do kapłaństwa i życia zakonnego, a także i o powołania misyjne z Polski.

c.d.n.

Nowy Jork: amerykańscy Żydzi przeciwni beatyfikacji kard. Hlonda

2018-05-24 14:01

st (KAI/www.ajc.org) / Nowy Jork

American Jewish Committee - organizacja istniejąca w celu obrony praw Żydów poza USA wystosował list do Watykanu, wyrażający głębokie zaniepokojenie ogłoszeniem heroiczności cnót prymas Polski kardynała Augusta Hlonda.

Dział Dokumentacji Życia Społecznego Biblioteki Publicznej w Oławie
Wizyta prymasa Polski kard. Augusta Hlonda i towarzyszącego mu prymasa Anglii kard. Griffina w Oławie, kwiecień 1947 r.

American Jewish Committee przestrzega, że postęp procesu kanonizacyjnego kard. Hlonda „będzie postrzegany w społeczności żydowskiej i poza nią jako wyraz aprobaty niezwykle negatywnego podejścia kard. Hlonda do społeczności żydowskiej” – czytamy w liście podpisanym przez dyrektora AJC ds. Międzynarodowych Relacji Międzyreligijnych, rabina Davida Rosen do kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Żydami.

Rosen cytuje listy pasterskie kard. Hlonda z okresu przedwojennego, w których miał on wzywać do bojkotu instytucji żydowskich, czy też kupowania w sklepach żydowskich. Mowa jest także o okresie powojennym i zarzutach odmawiania kontaktów z przedstawicielami społeczności żydowskiej, czy braku reakcji na pogrom kielecki - seria napadów na ludność żydowską, jaka miała miejsce 4 lipca 1946 roku w Kielcach.

American Jewish Committee przesłał kopię listu do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej oraz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Pierwsza Pielgrzymka Geografów na Jasnej Górze

2018-05-26 15:05

mir / Jasna Góra (KAI)

O sensie pielgrzymowania wpisanym w człowieczeństwo i o tym, że Jasna Góra jest miejscem, gdzie geografia ziemi ustępuje geografii ducha. mówił do geografów zgromadzonych na Jasnej Górze bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Pierwsza pielgrzymka tego środowiska była dziękczynieniem za 100 –lecie działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Bożena Sztajner/Niedziela

W homilii bp Zadarko mówił o geografii ducha, bo – jak wyjaśniał - ziemia to nie tylko góry doliny i lasy, piękno natury i przyrody, ale to człowiek, który w tym wszystkim żyje, i albo odkrywa niezwykłe piękne powołanie, albo dokonuje niesamowitego zniszczenia.

Za Janem Pawłem II przypomniał pojęcie geografii religijnej, na mapie której Jasna Góra jest miejscem wyjątkowym, bo jest miejscem wędrowania „człowieka do Boga, a w sposób wyjątkowy do Matki Boga”.

Wskazując na pojęcie „peregrinus” opisujące status człowieka nieustannie wędrującego, by piękniej i lepiej żyć, bp Zadarko zwrócił uwagę, że to właśnie sanktuaria takie jak Jasna Góra, uświadamiają nam, że jesteśmy pielgrzymami, nieustannie w drodze, a do takich miejsc przybywamy „wiedzeni zapachem Mistrza, Jezusa Chrystusa”.

„Jesteśmy tutaj, by także w jakimś sensie odkryć swoją maryjną pobożność, ten maryjny rys naszego pielgrzymowania, który w jakimś sensie opisuje definicje Polaka, katolika, który w tym miejscu odkrywa że nie idzie sam do wieczności” - mówił.

"Jasna Góra to miejsce, gdzie geografia ziemi ustępuje miejsca geografii ducha" – mówił dalej przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Wyjaśniał, że Jasna Góra jest prawdziwą Kaną, i choć ta ewangeliczna ma swoje określone miejsce na mapie geograficznej, to Jasna Góra jest wciąż miejscem cudownej przemiany „naszej codzienności, naszej potoczności, naszej bylejakości, w końcu naszego grzechu w coś, co w końcu zaczyna się Panu Bogu podobać; tu następuje odejście od grzechu do tego, co święte”.

Duchowny przypomniał wielkich jasnogórskich pielgrzymów jak św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński i za nimi podkreślał, ze Jasna Góra to szczególne miejsce w polskiej geografii, w którym odkrywamy swoje człowieczeństwo, co to znaczy być Polakiem.

Pierwsza Pielgrzymka Polskich Geografów na Jasną Górę była czasem dziękczynienia za 100-lecie działalności PTG, a także okazją do zawierzenia dalszych zamierzeń, m.in. działań zmierzających do zjednoczenia ruchu geograficznego w Polsce.

Polskie Towarzystwo Geograficzne świętuje w tym roku 100-lecie działalności. Zostało założone w Warszawie 27 stycznia 1918 r. i należy do najstarszych stowarzyszeń naukowych na ziemiach polskich. Pierwsze próby zjednoczenia polskich geografów przez stworzenie odpowiedniego towarzystwa pojawiły się w XIX w. Restrykcyjne przepisy władz zaborczych uniemożliwiały jednak powstawanie polskich organizacji naukowych. Dopiero pod koniec XIX w. swoje stanowisko złagodziły władze wiedeńskie. Powstało wtedy w Krakowie Towarzystwo Tatrzańskie, zrzeszające m.in. wielu geografów. Po 1905 władze carskie zaczęły wydawać zgodę na tworzenie takich organizacji w Kongresówce. W 1906 utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które odegrało ważną rolę w rozwoju świadomości geograficznej i patriotycznej Polaków, zwłaszcza młodzieży.

Polskie Towarzystwo Geograficzne od początku aktywnie zaangażowało się w dzieło tworzenia niepodległego państwa polskiego oraz odbudowy polskiej państwowości. Geografowie, zwłaszcza Eugeniusz Romer, odegrali główną rolę w procesie ustalania ostatecznego kształtu granic niepodległej Polski. Doprowadzono do ujednolicenia nazewnictwa geograficznego, zróżnicowanego w poszczególnych zaborach. Głównym celem naukowym było jak najrzetelniejsze zbadanie dla potrzeb gospodarki narodowej polskich ziem pod względem fizyczno-geograficznym i społeczno-gospodarczym.

Członkowie Towarzystwa – przypomniał prof. Antoni Jackowski, twórca szkoły naukowej w zakresie geografii religii i inicjator pielgrzymki - byli pionierami planowania przestrzennego i regionalnego. W istotny sposób przyczynili się do uznania turystyki za ważną dziedzinę gospodarki kraju. Głównymi obszarami ich aktywności były obszary górskie (zwłaszcza Karpaty), tereny nadmorskie, pojezierza, pogranicza wschodnie i zachodnie oraz polskie miasta. Towarzystwo w całej swej historii było stowarzyszeniem nie tylko naukowym. Cechowała je też silna tradycja obywatelska, społeczna i patriotyczna.

Wielu członków za manifestowaną postawę geografa Polaka zapłaciło najwyższą cenę. Zbrodnie na polskich geografach dokonywały się w publicznych egzekucjach, w niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich łagrach. W Katyniu została zamordowana większość kadry oficerskiej korpusu geografów pracujących w Wojskowym Instytucie Geograficznym wraz z jego szefem Jerzym Lewakowskim.

W okresie powojennym Polskie Towarzystwo Geograficzne aktywnie włączyło się w proces odbudowy zniszczonej Polski i zagospodarowania tzw. Ziem Odzyskanych. W 2006 r. PTG zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego. Jednym z podstawowych celów działania Towarzystwa jest kształtowanie społecznej świadomości geograficznej, czemu służą organizowane wycieczki i działalność popularyzacyjna.

Działalność Polskiego Towarzystwa Geograficznego integruje także badaczy i miłośników pokrewnych dziedzin: ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, botaniki, geologii, socjologii, historii, ekonomii, architektury i urbanistyki.

W pielgrzymce uczestniczył Piotr Nowacki z kancelarii Prezydenta RP, który wyraził uznanie dla pracy geografów na rzecz rozwoju naszej Ojczyzny.

W naukowej części pielgrzymki mówiono o Jasnej Górze w badaniach geografów. Franciszek Mróz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wygłosił referat „Droga św. Jakuba a Jasna Góra”. O pracach nad studium ruchu turystycznego i pielgrzymkowego w Częstochowie w latach 1980-1987 opowiedziała Urszula Gospodarek z Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, temat „Jasna Góra w pierwszych dniach września 1939 r.” podjął prof. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jako specjalne wotum złożono trzytomowe wydawnictwo „Geografowie polscy”. W tym Słowniku biograficznym, znalazł się m.in. biogram zmarłego w ubiegłym roku wybitnego geografa paulina doc. dr hab. Ludwika Kaszowskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 5/6 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem