Reklama

Od ingresu do peregrynacji relikwii Krzyża Świętego
Dzieła abp. Stanisława Nowaka

Ks. Mariusz Frukacz
Edycja częstochowska 4/2012

Swoją posługę w Kościele częstochowskim abp Stanisław Nowak rozpoczął jako czwarty biskup diecezji częstochowskiej w 1984 r. 8 września 1984 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do godności biskupiej i ustanowił biskupem ordynariuszem diecezji częstochowskiej ks. dr. Stanisława Nowaka, rektora Wyższego Krakowskiego Seminarium Duchownego. Święceń biskupich ks. Stanisławowi Nowakowi udzielił kard. Józef Glemp, prymas Polski, 25 listopada 1984 r. w katedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.
Współkonsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, bp Julian Groblicki z Krakowa w obecności wielu polskich biskupów. Natomiast 8 grudnia 1984 r. odbył się uroczysty ingres do bazyliki katedralnej. Pasterz Kościoła częstochowskiego od samego początku realizował swoje motto biskupie: „Iuxta crucem Tecum stare” (Chcę pod krzyżem stać przy Tobie). W duchu tych słów przez 27 lat posługi zostawił Kościołowi częstochowskiemu wielkie i wspaniałe dzieła.

Odnowienie kultu maryjnego

Jednym z najważniejszych dzieł pasterskich abp. Stanisława Nowaka jest odnowienie w wielu miejscach naszej archidiecezji kultu maryjnego. Widomym znakiem umiłowania Maryi przez Pasterza naszej archidiecezji były liczne koronacje wizerunków Matki Bożej, koronacje koronami papieskimi: Matki Bożej Mrzygłodzkiej (25 sierpnia 1996 r.), Matki Bożej Pajęczańskiej (28 maja 2005 r.), Matki Bożej Bęczkowickiej (8 września 2007 r.), jak również: koronacje diecezjalne w: Mstowie (30 lipca 2000 r.), Dankowie (25 maja 2002 r.), Kłobucku (31 maja 2004 r.), Rudzie (24 września 2006 r.) i Rozprzy (14 listopada 2009 r.). Powstały również Kalwarie, m.in. w Praszce, Bęczkowicach, Wąsoszu, na Przeprośnej Górce przy Sanktuarium św. Ojca Pio.

Kult Eucharystii

Najpiękniejszym wyrazem miłości Księdza Arcybiskupa do Chrystusa i Jego Kościoła jest miłość do Eucharystii. W posłudze pasterskiej Metropolity Częstochowskiego objawiła się ona z wielką mocą przy tworzeniu kaplic wieczystej adoracji w wielu kościołach archidiecezji. Początek Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu w diecezji częstochowskiej (Doby Eucharystyczne), wprowadzono dekretem bp. Stanisława Nowaka z dnia 8 grudnia 1987 r. dla upamiętnienia II Krajowego Kongresu Eucharystycznego.
Ważnym dziełem posługi Księdza Arcybiskupa były także kongresy eucharystyczne na terenie dawnej diecezji częstochowskiej i obecnie archidiecezji. Między innymi w nawiązaniu do II Krajowego Kongresu Eucharystycznego odbyły się w diecezji kongresy regionalne: 24 maja 1987 r. w Zawierciu, 29 czerwca 1987 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu, 13 września 1987 r. w Wieluniu, 17 września 1987 r. w Radomsku, 18 października 1987 r. w kościele św. Wojciecha w Częstochowie, 22 listopada 1987 r. w Dąbrowie Górniczej i 15 maja 1988 r. we Mstowie, 22 października 2005 r. miał miejsce VIII Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny w Częstochowie pod hasłem „Panie, zostań z Ludem Bożym Archidiecezji Częstochowskiej” na zakończenie Roku Eucharystii i w roku 80-lecia diecezji częstochowskiej, także 4-5 września 2005 r. odbył się kongres w Blachowni.

Reklama

Troska o powołania i formację świeckich

Wielką troską abp. Stanisława Nowaka była troska o powołania kapłańskie. To w okresie jego pasterzowania w diecezji częstochowskiej dokończona została budowa nowego Wyższego Seminarium Duchownego, rozpoczęta za bp. Stefana Bareły. Uroczystego poświęcenia seminarium dokonał Jan Paweł II dnia 15 sierpnia 1991 r. Ważną inicjatywą podjętą przez bp. Stanisława Nowaka stały się wielkopostne dni ascetyczne dla kapłanów.
Przykładem natomiast wielkiej troski o świeckich było powołanie do życia Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich dekretem z dnia 10 października 1995 r. Powołane zostały organizacje katolików świeckich, m.in.: Akcja Katolicka, Caritas, Stowarzyszenie Czcicieli Bożego Miłosierdzia, Unia Laikatu Katolickiego, Duszpasterskie Wspólnoty Świata Pracy „Nazaret”.

Ewangelizacja przez media

Abp Stanisław Nowak od początku dużą wagę przywiązywał do ewangelizacji przez środki społecznego przekazu. Przez wiele lat komentował Słowo Boże na falach archidiecezjalnego Radia „Fiat”, którego inauguracja miała miejsce 3 maja 1992 r., a jego początki sięgają VI Światowego Dnia Młodzieży, kiedy zaczęło funkcjonować jako pierwsza katolicka rozgłośnia radiowa w Polsce, służąc sprawom tego Dnia. Owocem posługi Słowu podjętej przez Księdza Arcybiskupa na falach eteru jest kilka tomów rozważań radiowych nad Liturgią Słowa. Była to również troska o tygodnik katolicki „Niedziela”, który stał się prawdziwie multimedialną instytucją, z własnym studiem radiowym, telewizyjnym i internetowym.
Abp Stanisław Nowak opublikował już wcześniej modlitewniki, m. in. „Chcę pod Krzyżem stać przy Tobie”. Modlitewnik Kalwaryjski (2002 r.); „Będą patrzeć na Tego, Którego przebodli”. Modlitewnik Kalwarii Wąsoskiej (2006 r.); „Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II” (2009 r.); „Głos Męki Pańskiej z wałów Jasnej Góry” (2010 r.) oraz „Z młodym Jezusem w Nazarecie. Życie ukryte Pana Jezusa na tle różańca świętego” (2011 r.), „Krzyż zwycięstwem. Crux victoria. Modlitewnik Kalwarii Praszkowskiej” (2011 r.) oraz „Krzyż stał się nam bramą. Myśli na Drogę Krzyżową na Przeprośnej Górce pod Częstochową” (2011 r.).

Ważne wydarzenia

W okresie 27 lat posługi abp. Stanisława Nowaka w Kościele częstochowskim miało miejsce bardzo wiele ważnych wydarzeń. Zakończone zostały prace II Synodu Diecezjalnego, rozpoczęte jeszcze przez bp. Stefana Barełę 8 stycznia 1976 r. Diecezja, a potem archidiecezja częstochowska, przeżywała pielgrzymki Jana Pawła II (1987 r., 1991 r. na VI Światowy Dzień Młodzieży, 1997 r., 1999 r.), a także pielgrzymkę Benedykta XVI (26 maja 2006 r.). Częstochowa i Jasna Góra były polską stacją światowej peregrynacji Figury Matki Bożej z Fatimy (15-28 października 1995 r.), a także Figury Dziewicy Maryi z Nazaretu (30 kwietnia - 8 maja 1999 r.). Ważnym wydarzeniem religijnym była peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w archidiecezji częstochowskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas audiencji generalnej 13 listopada 2002 r., w obecności delegacji z archidiecezji częstochowskiej z arcybiskupem metropolitą Stanisławem Nowakiem na czele, poświęcił Obraz Nawiedzenia - Jezusa Miłosiernego. W Częstochowie odbywały się m.in. XIX Międzynarodowy Kongres Maryjny i XII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny (1996 r.). Wielkim wydarzeniem ewangelizacyjnym była Peregrynacja relikwii Krzyża Świętego (listopad 2010 r. - grudzień 2011 r.) i połączone z nią Misje Ewangelizacyjne.
Abp Stanisław Nowak wiele uczynił dla rozwoju życia parafialnego i duszpasterstwa. Utworzył ponad 130 parafii, konsekrował ponad 150 kościołów. W okresie 27 lat posługi w Kościele częstochowskim wyświęcił ponad 400 kapłanów dla diecezji i archidiecezji częstochowskiej, a także wyświęcił kapłanów ze zgromadzeń zakonnych.
Abp Stanisław Nowak przewodniczył archidiecezjalnym pielgrzymkom do Ziemi Świętej, Rzymu, Loreto, Syrakuz, Lourdes, Santiago de Compostela, Fatimy oraz pielgrzymce Śladami św. Pawła. Przewodniczył również pielgrzymkom do sanktuariów na terenie archidiecezji m.in. pielgrzymkom rolników do sanktuarium w Gidlach. Archidiecezja otrzymała dar w postaci pierwszych błogosławionych Kościoła częstochowskiego. 13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II beatyfikował ks. Ludwika Rocha Gietyngiera i ks. Maksymiliana Binkiewicza, a 5 marca 2000 r. s. Kanutę Chrobot - nazaretankę.

Komunikat Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej

2019-02-23 13:30

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

W „Raporcie nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” z dnia 19 lutego 2019 roku zostały przekazane nieprawdziwe i zmanipulowane informacje.

Mazur/episkopat.pl
Kraków

Wszystkie wypowiedzi abpa Marka Jędraszewskiego jako metropolity krakowskiego, są w całości możliwe do zweryfikowania w niemontowanych, nagrywanych w całości przez biuro prasowe archidiecezji krakowskiej filmach ze wszystkich wystąpień publicznych od początku objęcia przez Niego archidiecezji krakowskiej, aż po dzień dzisiejszy. Wszystkie nagrania dostępne są na oficjalnym kanale YouTube archidiecezji krakowskiej Zobacz.

Abp Marek Jędraszewski jako wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jest w pełni zaangażowany w tworzenie mechanizmów prewencji i obrony ofiar wykorzystywania seksualnego przez niektórych kapłanów w polskim Kościele. Jako metropolita krakowski szczególną wagę przykłada do skrupulatnego, rzetelnego i sprawiedliwego rozeznawania ewentualnych przypadków oskarżeń o wykorzystywanie seksualne przez kapłanów. Na stronie internetowej archidiecezji polecił w kilku, najbardziej widocznych miejscach, również na stronie głównej, zamieścić wszelkie informacje na temat ochrony dzieci i młodzieży oraz kontakt do osób odpowiedzialnych w archidiecezji za pomoc ofiarom przemocy seksualnej, aby pomóc ewentualnym ofiarom i ich bliskim.

To właśnie w archidiecezji krakowskiej powstało, działa i rozwija się na rzecz całego Kościoła polskiego Centrum Ochrony Dzieci.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Gądecki dziękuje za modlitwę i duchowe wsparcie

2019-02-23 19:40

ms / Poznań (KAI)

- Pragnę przekazać wszystkim serdeczne podziękowanie za modlitwę i duchowe wsparcie w czasie choroby i pobytu w szpitalu – mówi abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański od tygodnia przebywa w jednym z poznańskich szpitali w związku z ostrym zapaleniem płuc.

Boudewijn Berends / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zapewnia, że liczne pozdrowienia i życzenia powrotu do zdrowia przekazuje mu codziennie jego sekretarz, ks. Jan Frąckowiak, a doświadczenie choroby pozwala mu odczuć znaczenie duchowego wsparcia innych osób.

Abp. Gądeckiego odwiedził dziś w szpitalu kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, przebywający z wizytą w Poznaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem