Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Parafialny alfabet „Niedzieli” - Kłodzko

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Julia A. Lewandowska
Edycja świdnicka 16/2012

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku ma już 30 lat. Mimo że jest młoda wiekiem, posiada bogatą historię. Od 2 lat wspólnotą opiekuje się ks. kan. Julian Rafałko, proboszcz parafii i zarazem dziekan dekanatu Kłodzko.

Z inicjatywą wybudowania kościoła wystąpili mieszkańcy ul. Rodzinnej, przy której powstało nowe osiedle. Taką potrzebę zauważył także jezuita ks. Bronisław Jeleń, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku. Dotychczasowe okoliczne parafie okazały się niewystarczające, a liczba ludności miasta wciąż wzrastała. Ks. Jeleń patronował sprawie, ale budowę nowego kłodzkiego kościoła zlecono ks. Ryszardowi Dominikowi. 14 września 1981 r. - w święto Podwyższenia Krzyża Świętego - na placu przeznaczonym pod budowę kościoła, tuż przy krzyżu odprawiono pierwszą Mszę św. Później niedaleko krzyża stanęła szopa pełniąca początkowo funkcję kaplicy. Projektem kościoła zajął się architekt mgr inż. Andrzej Weber. Ks. Ryszard Dominik spotkał się z nim w sprawie projektu 31 lipca 1981 r. Mimo groźby utraty prawa do wykonywania zawodu, architekt podjął się tego zadania. A były to czasy niełatwe. Pan Weber zaprojektował zespół katechetyczny z kaplicą, budynki mieszkalne i kościół. Zajmował się tym przedsięwzięciem do 1994 r. Po jego śmierci projekt autoryzował mgr inż. Andrzej Sankowski. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu parafian kaplica, której budowa rozpoczęła się 15 maja, już 15 grudnia 1982 r. była zadaszona. W trakcie budowy erygowano parafię. Blok katechetyczny zaczęto budować rok później w marcu, a od września odbywały się tam już lekcje religii. W latach 1984-88 wybudowano obiekty administracyjno-mieszkalne. W 1997 r. rozpoczęto budowę kościoła, który otrzymał tytuł „Wotum Jubileuszu 2000-lecia Narodzin Pana Jezusa”, nadany przez kard. Henryka Gulbinowicza na prośbę księdza proboszcza. Kościół w stanie surowym został poświęcony w czasie pierwszej Mszy św. odprawionej przez Księdza Kardynała 24 grudnia 2000 r. Konsekracja kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego miała miejsce 14 października 2003 r., której dokonał kard. Gulbinowicz. Dzięki ofiarności ludzi udało się wybudować i wyposażyć świątynię. Do darów należy m.in. obraz Matki Bożej Częstochowskiej ufundowany przez kobiety. Obraz został poświęcony 20 sierpnia 1983 r. na Jasnej Górze podczas pielgrzymki parafialnej. Umieszczono go w kaplicy im. Matki Boskiej Częstochowskiej.
W kościele znajdują się ograny, które parafia posiada dzięki Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kłodzkiej. Towarzystwo za sumę 40 tys. zł pozyskało organy z kościoła św. Piotra we Frankfurcie nad Menem, wyświadczając protestantom przysługę, ponieważ demontaż instrumentu był kosztowny, a tamtejsza wspólnota postanowiła oddać kościół miastu w planach zamienienia go na centrum kultury chrześcijańskiej. Organy zostały wymontowane w ciągu czterech dni i już w lipcu 2003 r. przyjechały do Kłodzka, ale wymagały renowacji i przebudowy. W 2003 r. wykonano dla parafii 3 dzwony, zamówione w Przemyślu u państwa Felczyńskich, ze złomu zebranego przez księdza proboszcza. Pierwszy dzwon nosi imię Jan Paweł II, drugi - św. Wojciech, trzeci został poświęcony Matce Bożej Częstochowskiej. Początkowo, gdy kościół jeszcze nie istniał, dzwony były zamontowane na specjalnej konstrukcji.
W kościele znajduje się kaplica całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Codziennie po porannej Mszy św. wystawiany jest Najświętszy Sakrament, który można adorować do godzin wieczornych. Na terenie parafii znajduje się kaplica mszalna pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku-Zagórzu, która została wybudowana pod koniec XVIII wieku w stylu późnego baroku.
W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego działają: Rada Parafialna, Żywy Różaniec - w tym jedna róża nauczycieli i katechetów, Parafialny Zespół Caritas, Służba Liturgiczna Ołtarza oraz schola dziecięca. - Bardzo prężnie działa duszpasterstwo młodzieży „TRATWA”, założone dwa lata temu przez ks. Arkadiusza Raczyńskiego - mówi ks. proboszcz Julian Rafałko. - Róża nauczycieli i katechetów stanowi zalążek duszpasterstwa nauczycieli - spotykam się z nimi w pierwsze piątki miesiąca po wieczornej Mszy św. na zmianę tajemnic, modlitwę i rozmowy duszpastersko-formacyjne.
Ks. proboszczowi Julianowi Rafałko pomagają w pracy duszpasterskiej księża wikariusze - ks. Arkadiusz Raczyński i ks. Sebastian Olszewski. Oni również zajmują się katechizacją młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego. W Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 6 uczy pięć świeckich katechetek. Msze św. sprawowane są w parafii w dni powszednie o godz. 6.30 i 18, w dni świąteczne - godz. 8, 9.30, 11, 12.30, 17 i 20 (od maja do września).

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Dekanat: Kłodzko
Adres: ul. Stefana kard. Wyszyńskiego 1, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867-24-20
Proboszcz: ks. kan. Julian Rafałko, dziekan dekanatu Kłodzko
Wikariusze: ks. Arkadiusz Raczyński, ks. Sebastian Olszewski
Odpust: 14 września
Wieczysta adoracja: 10 marca i 9 września

Informacja ONZ ws. aborcji to fake news

2018-03-22 18:45

Artur Stelmasiak

Część mediów w Polsce podała informacje, że ONZ wzywa Polski sejm do odrzucenia projektu Zatrzymaj Aborcje. Okazuje się, że jest to zwykły "fake news". - Ta Grupa Robocza nie ma żadnych uprawnień do wypowiadania się w imieniu ONZ - podkreśla mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Artur Stelmasiak
Mec. Jerzy Kwaśniewski

Członkiem Grupy Roboczej może zostać każdy chętny. Wygląda więc na to, że zebrała się grupa lewicowych aktywistów, którzy na własną rękę wydali komunikat. - Nawet nie wiedzą o czym piszą, bo odnieśli się do projektu "Stop Aborcji", który był procedowany w 2016 roku. Obecnie w sejmie jest projekt "Zatrzymaj aborcje" - mówi "Niedzieli" Kwaśniewski. - Z tego dokumentu wynika, że członkowie Grupy Roboczej nawet nie znają treści ustawy zakazującej aborcji eugenicznej, bo nie odnoszą się w żadnym punkcie do proponowanych zmian.

Grupa robocza Narodów Zjednoczonych ds. Dyskryminacji Kobiet powołuje się na prawa człowieka, które nic nie mówią o prawie do aborcji. Nawet znany ze swych lewicowych poglądów Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznaje, że aborcji nie można zaliczyć do praw człowieka.

W dokumencie czytamy, że ustawa będzie naruszała międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie Prawa Człowieka. - To pokazuje, że autorzy nie mają pojęcia o czym piszą. Nie istnieje żaden dokument prawa międzynarodowego ratyfikowanego przez Polskę, który odnosiłby się do aborcji - tłumaczy prezes Ordo Iuris.

Ta grupa osób jest luźno powiązana z ONZ, a na stronach instytucji można przeczytać, że właśnie trwa nabór. - Wprawdzie ta Grupa Robocza ma pewien mandat do działania, ale ten dokument wykracza poza ich kompetencje. Oni się więc nie wypowiadają w imieniu ONZ, a jedynie w imieniu wymienionych na liście osób - dodaje mecenas.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Warszawa: 2 kwietnia – wieczorne czuwanie w 13. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

2018-03-22 20:11

CMJPII, lk / Warszawa (KAI)

„Nie lękajcie się!” – słowa wypowiedziane podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża są hasłem 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II przypadającej w drugi dzień Wielkanocy. Tegoroczne wspomnienie będzie także początkiem obchodów 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Tomasz Lewandowski

2 kwietnia od godz. 21.00 Centrum Myśli Jana Pawła II będzie obecne na placu Piłsudskiego w Warszawie, aby towarzyszyć warszawiakom w tradycyjnym w tym dniu wieczornym czuwaniu. Wezmą w nim udział także kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i ks. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Zgromadzonym na placu towarzyszyć będzie Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.

„Spotkamy się tego dnia, aby przywołać atmosferę sprzed 13 lat. Wtedy byliśmy razem w poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności za jej budowanie. Dziś wspólnie odwołujemy się do tamtych przeżyć. Chcemy też na nowo zrozumieć zobowiązania, które wówczas podjęliśmy” – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Po zmierzchu na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa usytuowanym przy placu Piłsudskiego, zostanie wyświetlona specjalna animacja z wizerunkiem Papieża. Zgromadzeni usłyszą także jego głos dzięki przygotowanym fragmentom z papieskich przemówień.

Centrum Myśli Jana Pawła II cytat ze słowami „Nie lękajcie się!” uczyniło hasłem obchodów 2 kwietnia nie przez przypadek. Tymi słowami instytucja przypomina jeden z filarów pontyfikatu swojego patrona – dawanie nadziei, która szczególnie mocno wybrzmiewa w Święta wielkanocne.

„2 kwietnia to dla nas nie tylko wspomnienie, ale także początek obchodów 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża” - wyjaśnia Michał Senk. - Słowami «Nie lękajcie się» Jan Paweł II otworzył swój pontyfikat i wielokrotnie do nich wracał. Właśnie ten aspekt nauczania Papieża chcemy przypominać podczas obchodów jubileuszu Jego wyboru w roku, w którym równolegle świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości - dodaje.

Dla Jana Pawła II wolność wspólnoty jest połączona z wolnością osoby. Jednym z największych zniewoleń człowieka może być lęk, który zamyka go w jego egoizmie i nie pozwala wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem. A to właśnie takie spotkanie jest jednym z fundamentów budowania solidarności - tłumaczą organizatorzy czuwania.

„W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Centrum Myśli Jana Pawła II przypomina, że wolność ma swój głębszy wymiar. I do tego głębokiego wymiaru wolności będziemy wracać przy okazji kolejnych wydarzeń związanych z rocznicą wyboru Wojtyły na papieża” – podsumowuje Michał Senk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem