Reklama

Rodzinne drogi

ELŻBIETA RUMAN
Edycja warszawska (st.) 39/2000

Czy rodzina jest przeżytkiem? Czy będzie zastąpiona przez wolne związki i tzw. pakty solidarności obywatelskiej - niekoniecznie mężczyzny z kobietą? Obok zagrożeń i niebezpieczeństw pojawia się promyk nadziei. Z pomocą rodzinie w obronie jej godności i w realizacji jej misji przychodzi coraz więcej ruchów katolickich. Warto sobie o nich przypomnieć, gdy świętujemy w Polsce Jubileusz Rodzin i Małżeństw.

Kryzys rodziny jest źródłem najgłębszych chorób współczesnego społeczeństwa. Stawiane są różne diagnozy: zapracowani rodzice, kryzys wartości, brak dbałości o dobre wychowanie, szkodliwość mediów, złe wpływy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Podstawą wszelkiego zła jest brak miłości. Miłości pełnej szacunku i zrozumienia. Miłości skłonnej do dawania siebie bez reszty, do poświęcania swoich ambicji dla dobra ukochanych osób. Miłości cierpliwej, pochylającej się nad drobnymi sprawami osób bliskich i przyjaciół. Miłości wiernej i uczciwej.

Odpowiedzią na coraz większe pragnienie odnajdywania prawdziwego sensu życia są ruchy i stowarzyszenia coraz liczniej istniejące w Kościele. Skupiają tysiące osób. Jest wśród nich ogromna rozmaitość dróg, sposobów dojścia do Boga. Jedno je łączy: chęć pogłębiania wiary i uczenia się prawdziwej miłości.

Neokatechumenat

W 1994 r. Jan Paweł II, na spotkaniu z członkami Drogi Neokatechumenalnej powiedział: "Rodziny pojednane, otwarte na życie i wdzięczne Kościołowi pragną nieść orędzie Ewangelii aż na krańce ziemi. (...) Wasze małe wspólnoty, wspierane przez Słowo Boże i niedzielną Eucharystię, stają się miejscem komunii, w której rodzina odnajduje sens swojej podstawowej misji przekazywania życia naturalnego i nadprzyrodzonego oraz płynącą z tego radość. Rodzina nie może zlecić innym tego zasadniczego zadania" .

Kiko Arguello, założyciel Drogi Neokatechumenalnej, na ikonie Bogurodzicy, którą namalował, umieścił takie słowa: "Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie, takie jak Święta Rodzina z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem". To przesłanie Maryi otrzymał w 1959 r., a dziś realizuje je na całym świecie 15 tys. wspólnot. W Polsce jest 790 wspólnot w 350 parafiach znajdujących się w 35 diecezjach. Jest to droga prowadząca poprzez odnowienie łaski chrztu świętego do chrześcijańskiej dojrzałości. Uczestnicy spotykają się dwa razy w tygodniu: na czytaniu i rozważaniu tekstów Pisma Świętego i trzeci raz w sobotę, aby wziąć udział w niedzielnej Eucharystii. Duchowe owoce Neokatechumenatu to rodziny otwarte na życie - przeciętnie mają po pięcioro dzieci - skutecznie przekazujące prawdy wiary swemu potomstwu. Robią to podczas Liturgii Domowej, w niedzielne przedpołudnia. Rodzice czytają wtedy Pismo Święte, śpiewają psalmy wraz z dziećmi, rozmawiają o przeczytanych słowach i modlą się wspólnie. Niektóre rodziny wyjeżdżają w takie zakątki świata, gdzie jeszcze niewiele jest światła Chrystusowego. Tam, dzięki świadectwu własnego życia, ukazują prawdę o miłości Jezusa. Są to zaczątki nowych wspólnot Drogi.

Domowy Kościół

Jedność między małżonkami to podstawa, na której rozwija się dobra chrześcijańska rodzina. Jej brak, odczuwany nawet przez bardzo małe dzieci, prowadzi do rozłamu, który często kończy się zniszczeniem rodziny. Budowanie i pogłębianie jedności małżeństwa to główny cel istnienia Domowego Kościoła. Ruch ten powstał po kolejnych, wakacyjnych turnusach oaz rodzin, organizowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. Większość uczestników wyraziła chęć kontynuowania spotkań w duchu oazy przez cały rok w swoich parafiach. W 1978 r. założyciel nazwał ruch Domowym Kościołem. Materiały formacyjne ks. Blachnicki opracował w oparciu o doświadczenia istniejącego od wielu lat we Francji ruchu małżeństw katolickich Ekipe de Notre Dame. Istotą formacji tego ruchu jest dążenie do bliskości Boga w jedności ze współmałżonkiem, a więc pogłębianie miłości i zrozumienia pomiędzy oddanymi sobie ludźmi. Ożywiona Bożą Miłością rodzina staje się aktywna w życiu Kościoła, swojej parafii, dając świadectwo i przekazując wiarę nowemu pokoleniu.

Codzienne prywatna i małżeńska modlitwa, regularne czytanie Pisma Świętego, wspólna modlitwa rodzinna, comiesięczny pogłębiany dialog małżeński i systematyczna praca nad sobą to rzeczywistość członków Domowego Kościoła. W niewielkich, składających się z kilku małżeństw kręgach wspólnoty spotykają się raz w miesiącu, aby dzielić się doświadczeniami z realizowania duchowych zobowiązań. Spotkania prowadzą animatorzy - jest to jedna z par małżeńskich - którzy są odpowiedzialni za formację i wzrost duchowy uczestników kręgu. W Polsce jest 2536 kręgów Domowego Kościoła, skupiających 12,5 tys. małżeństw.

Rodzina żyjąca Chrystusem jest najlepszym świadkiem wiary dla żyjącego obok małżeństwa czy innej rodziny, i to apostolstwo ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie.

Reklama

Ruch Rodzin Nazaretańskich

W świetle głębokiej wiary każde wydarzenie w życiu jest przejściem Boga i Jego wezwaniem skierowanym do człowieka. To osobiste doświadczenie skłoniło ks. prof. Tadeusza Dajczera do założenia w 1985 r. Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Proponuje on drogę pielgrzymowania przez ziemię śladami wielkich mistrzów duchowości: św Jana od Krzyża, św. Teresy z Avili, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Tu również rodziny znajdują miejsce dla siebie. Spotykają się co tydzień na spotkaniach mających pogłębiać życie duchowe, często uczestniczą we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Poświęcają czas na lektury duchowe i korzystają z kierownictwa duchowego kapłanów ruchu. W lecie i zimą spotykają się na trwających kilkanaście dni rekolekcjach formacyjnych. Tam poruszane są zagadnienia z zakresu życia wewnętrznego, teologii czy moralności. Wielu członków ruchu studiuje teologię, bierze udział w kursach katechetycznych i studiach biblijnych.

Ewangelizacja rodziny i budzenie głodu świętości w swoich środowiskach to główne cele ruchu. Małżeństwa będące członkami ruchu włączają się w inicjatywy parafialne, szczególnie te mające ożywiać i umacniać życie religijne małżonków, organizować pomoc w wychowaniu dzieci, tworzyć oparcie materialne dla rodzin dotkniętych nieszczęściem. Pomagają też w stwarzaniu warunków do pogłębionej formacji religijnej dzieci i młodzieży w parafiach, a także propagują nauczanie Kościoła w zakresie etyki małżeńskiej i rodzinnej. Ruch Rodzin Nazaretańskich rozprzestrzenił się na cały świat - liczy ok. 40 tys. członków. W Polsce jest 15,6 tys. uczestników Ruchu.

Rodzina Rodzin

Ogromne bogactwo różnorodności w Kościele daje możliwość pogłębiania religijności każdemu, kto pragnie wzrostu w wierze. Rodziny poszukujące systematycznej formacji dorosłych i dzieci znajdą ją również w ośrodku duszpasterskim ruchu apostolskiego Rodzina Rodzin w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej. Członkowie tego ruchu własnoręcznie przekształcili powojenne ruiny kościoła w prężnie działające centrum organizacji i szkolenia. W ośrodku prowadzona jest formacja, organizowane są spotkania, sympozja. W 1995 r. otwarto tam katolickie liceum ogólnokształcące Rodziny Rodzin.

W formacji tego ruchu mogą brać udział osoby pragnące odnawiać rodzinę i modlić się o jej uświęcenie. Włączenie się do wspólnoty dokonuje się poprzez akt zawierzenia swojego życia i swojej rodziny Matce Bożej i oddanie się jej w macierzyńską niewolę miłości w intencji Kościoła i Ojczyzny. Domowe spotkania modlitewne i dni skupienia połączone ze Mszą św., cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, wykłady i konferencje - to środki formacyjne ruchu. Raz w miesiącu odbywają się nocne czuwania, zapoczątkowane w 1953 r, w okresie uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego - modlono się wtedy o Jego uwolnienie. Co roku wszyscy członkowie Rodziny Rodzin jadą do Częstochowy specjalnie wynajętym pociągiem. Jest to czas modlitwy i rekreacji nazywany przez członków ruchu "Wakacjami z Bogiem".

Przymierze Rodzin

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin powstało w stanie wojennym z sekcji rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Postawiło sobie za cel kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw świadomego i odpowiedzialnego chrześcijaństwa. Wychowawcy starają się, aby ludzie młodzi w odpowiednim momencie przejęli odpowiedzialność za wzrastanie innych. Formacja w Przymierzu Rodzin ma prowadzić do rozwoju całej osoby, tak w sferze religijno-moralnej, jak intelektualnej i fizycznej. Niezbędna jest też troska o kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Opus Dei

Inną formę duchowego wspomagania rodzin prowadzi organizacja kościelna założona pod koniec lat 20. w Hiszpanii przez bł. Josemarię Escriva de Balaguer. Uświęcenie przez pracę i wykonywanie codziennych obowiązków to wspaniała droga do świętości dla całych rodzin. Podczas formacji prowadzonej w oddzielnych ośrodkach dla pań, panów, studentów i studentek uczestnicy dowiadują się, jak być świętymi nie zmieniając ani swojego miejsca zamieszkania, ani pracy. Modlić się poprzez dobrze wykonywaną pracę, ofiarowywać Bogu każdego dnia swoje sprawy, zadania do wykonania. Przypominana jest prawda o dziecięctwie Bożym i płynącej stąd radości. "Nie zapominaj, że Pan ma słabość do dzieci i tych, którzy stają się podobnymi do dzieci" - mówi ks. Escriva w jednej ze swych książek, tłumaczonych na wiele języków.

"Godzina pracy - dobrze wykonanej pracy, bo nie można miernoty ofiarowywać Bogu - to godzina modlitwy i godzina apostolstwa. Godzina modlitwy - bo wszystko, co ofiarujesz Bogu, jest twoją modlitwą, i godzina apostolstwa - bo jeśli twoją dobrą pracę widzą współpracownicy, to zachęcasz ich do tego, czym żyjesz, do twojej wiary". - Bóg jest wśród garnków - mówiła św. Teresa. Nie jest ważne, jaką pracę wykonujesz, czy gotujesz obiad, czy prowadzisz wykład na uniwersytecie, czy jesteś robotnikiem, czy lekarzem, jeśli twoją dobrze wykonaną pracę ofiarujesz Bogu, staje się ona twoim uświęceniem.

- Twoją drogą do świętości jest twój dom, twój mąż, dzieci, twoim ołtarzem kuchnia, w której spędzasz tyle czasu - słyszą panie biorące udział w comiesięcznych rekolekcjach w ośrodku Opus Dei. Jeśli pracujesz zawodowo, ta praca ofiarowana przez ciebie Ojcu uświęca cię. Jednak to mąż i dzieci, ich dobro i rozwój są pierwszym twoim obowiązkiem.

- Żyjesz po to, aby być świętym poprzez swoją pracę, przez miłość do żony i dzieci, przez poświęcony im czas. Chwile spędzane na zabawie z dziećmi są także twoją modlitwą. Módl się za żonę. Jeśli brakuje ci czasu, to poświęć na to długie chwile, jakie spędzasz stojąc w korkach czy czekając na zmianę świateł na skrzyżowaniu - tak zachęca do modlitwy ksiądz na miesięcznych rekolekcjach dla panów.

Wiele godzin księża z Opus Dei poświęcają na spowiedź i kierownictwo duchowe dla wszystkich, którzy tego pragną. Również dzieci i młodzież mogą brać udział w formacji: dla młodszych prowadzone są kluby, a uczniowie i studenci uczestniczą w działalności ośrodków akademickich. Do Dzieła należy około 82 tys. osób na cały świecie. W Polsce Dzieło prowadzi pracę apostolską od 1989 r. w ośrodkach w Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu.

* * *

Wielość dróg - nie sposób wyliczyć wszystkie - wynika z ogromnej różnorodności dzieci Kościoła. Te i inne drogi powstały, aby przybliżać prawdę o zbawieniu, potrzebę modlitwy, uczyć prawdziwej miłości. Wiele rodzin korzysta z możliwości pogłębiania swojej formacji, wiele jeszcze poszukuje swojego miejsca. Bogactwo ruchów w Kościele umożliwia każdemu lepsze poznanie swojej drogi, odnalezienie wielu przyjaciół i mocnego oparcia w trudach codziennego życia.

Reklama

Abp Jędraszewski: potrzebna jest kontrrewolucja katolicka

2019-03-21 11:36

Joanna Folfasińska/ Archidiecezja Krakowska / Kraków (KAI)

Jest potrzebna kontrrewolucja katolicka. Jedynie Kościół potrafi powiedzieć, że trzeba się opamiętać, jeśli chcemy przekazać dalej najlepsze wartości kultury europejskiej. Nie możemy powiedzieć, że nas to nie obchodzi. Konieczna jest mobilizacja mężczyzn, którzy czują się odpowiedzialni za swoje rodziny i dzieci, które mogą stać się ofiarami wielkiej krzywdy - powiedział abp Marek Jędraszewski w Krakowie podczas konferencji „Bitwa o odpowiedzialność”, zorganizowanej przez wspólnotę Mężczyźni św. Józefa.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Na początku metropolita krakowski postawił tezę, że walka o odpowiedzialność jest równocześnie batalią o człowieczeństwo. Wyjaśnił, że swój wykład oparł o przemyślenia współczesnego francuskiego myśliciela żydowskiego pochodzenia Emmanuela Levinasa.

Hierarcha krótko przedstawił jego biografię i podkreślił, że jego filozofia wyrosła z pytania: czy my, Żydzi, możemy jeszcze po doświadczeniach Auschwitz, filozofować? – Odpowiedź dla wielu była prosta – „nie!” (…) Holokaust był obrazą ludzkiego rozumu i kompromitacją. Uważano, że po Auschwitz nie ma miejsca dla filozofii. Część, a wśród nich Levinas, twierdziła jednak, że tym bardziej trzeba - argumentował abp Jędraszewski.

Levinas próbował zrozumieć, dlaczego doszło do Holokaustu i dlaczego odpowiedzialni są za niego Niemcy – naród wybitnych poetów i filozofów? W swoich rozważaniach zwrócił uwagę na obojętność Kaina, który po zabójstwie Abla bezczelnie odpowiedział Stwórcy, że nie jest stróżem swojego brata. Odpowiedzialność za drugiego człowieka stała się centralnym punktem dwóch dzieł Levinasa: „Całość i nieskończoność” i „Inaczej niż być lub ponad istotą”. W pierwszym z nich, filozof skupił się na doświadczeniu „twarzy” innej osoby.

– Jest jakaś potęga w ludzkim spojrzeniu, która wskazuje na siłę zakazu moralnego: nie możesz mnie zabić, okazać wobec mnie przemocy. Relacja między „mną” a drugim człowiekiem nie jest symetryczna. Jeżeli ten drugi, z którym się spotykam i którego twarz widzę, mówi mi: „tobie nie wolno”, to po pierwsze on mnie uczy mojej wolności. Nie jest ona dowolnością, kaprysem, ale ma reguły (…) Ten drugi jawi się jako mistrz i nauczyciel, ktoś, kto mnie uczy mojego człowieczeństwa - powiedział hierarcha.

Człowiek ma własne sumienie i już w nim jest rozliczany ze swoich uczynków. Odpowiedzialność to odpowiedź na słowa drugiego człowieka. Jednakże, we wzroku drugiego człowieka można odszukać również prośbę o pomoc, na którą bezwzględnie należy odpowiedzieć. – Odpowiadam na wołanie. Jestem odpowiedzialny, to znaczy czuję, że jestem wezwany do dobra, nie uchylam się przed nim, niekiedy nawet za cenę własnego poświęcenia - mówił arcybiskup.

Drugie dzieło – „Inaczej niż być lub ponad istotą” pogłębia koncepcję odpowiedzialności. Levinas wyjaśnił w nim, że odpowiedzialność człowieka jest wrodzona. Centralną figurą dzieła jest postać cierpiącego Sługi Jahwe, który wziął na siebie odpowiedzialność za grzechy ludzkości. – Odpowiedzialność to inne imię człowieczeństwa. Obojętność to postawa Kaina, rezygnacja z ludzkiego powołania - przypomniał hierarcha.

Arcybiskup wspomniał potem o rewolucji 1968 roku, która zburzyła europejski porządek moralny i zakwestionowała zasadność Dekalogu. – Całkowita wolność. Wszystko skoncentrowane na własnym „ja”. Inny się nie liczy. To było przesłanie rewolucji ’68 - mówił.

Jak dodał, rok ’68 był czasem szczególnej dyskusji o człowieku i odpowiedzialności. - Rewolucja ’68 mówi: ja mam siebie realizować! Levinas mówi, że człowiek realizuje się, będąc odpowiedzialny za drugiego człowieka, przede wszystkim za jego życie. Wojtyła mówi: ja jestem odpowiedzialny wobec własnego sumienia, które mi mówi o dobru i złu - tłumaczył hierarcha.

Metropolita zauważył, że współczesny świat przedstawia aborcję jako prawo kobiety. Polska jednoznacznie mówi, że jest to zło, a walka o rzekome prawo wyboru dla innych to przyjęcie postawy obojętności. Rewolucja ’68 roku sprawiła, że najistotniejszą wartością jest szukanie przyjemności. Współżycie między kobietą i mężczyzną zostało pozbawione elementu prokreacji, otwierając tym samym drogę homoseksualnemu lobbingowi.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że kolejną konsekwencją tej rewolucji jest wczesna i deprawująca edukacja seksualna najmłodszych. Jasno podkreślił, że pedofilia jest przerażająca. Pytał, jak to możliwe, że Kościół jawi się jako przestępcza instytucja, podczas gdy wokół kwitnie seksturystyka, wykorzystywanie dzieci i nowe deprawujące przepisy dotyczące edukacji seksualnej.

– Jest potrzebna kontrrewolucja katolicka. Jedynie Kościół potrafi powiedzieć, że trzeba się opamiętać, jeżeli chcemy przekazać dalej najlepsze wartości kultury europejskiej. (…) Nie możemy powiedzieć, że nas to nie obchodzi! Konieczna jest mobilizacja mężczyzn, którzy czują się odpowiedzialni za swoje rodziny i dzieci, które mogą stać się ofiarami wielkiej krzywdy - powiedział.

Zgromadzeni na konferencji mężczyźni pytali arcybiskupa o kwestię stawiania granic. Metropolita zaznaczył, że jest nią miłość. – Gest miłości i przygarnięcia do siebie sprawia, że lęk w oczach drugiego przestaje być widoczny i zamienia się w błysk radości - wyjaśnił.

Padło też pytanie o jeden z absurdów współczesności, gdy zwykłe, codzienne i czułe gesty mogą być w dzisiejszym świecie zrozumiane opacznie. Arcybiskup zaznaczył, że szczęście dzieci polega na tym, że są chronione przez swoich najbliższych. Odwołał się do słów papieża Franciszka, który mówił o działaniu złego ducha, chcącego unieszczęśliwić człowieka. Zaczerpnięte z totalitaryzmu sformułowanie „zero tolerancji” stoi w opozycji do języka Kościoła, który głosi miłosierdzie - powiedział abp Jędraszewski.

– Wielką siłą jest to, czego uczy nas św. Józef – wierność Bogu, przyjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, czystość, cześć oddawana Bogu, przepełnione miłością życie. To jest siła chrześcijaństwa. To jest to, czym możemy odpowiedzieć na przemoc wobec Kościoła katolickiego - powiedział.

Dodał, że chrześcijanie byli oskarżani o to, że są wrogami ludzkości. Z drugiej strony, byli podziwiani przez pogański świat za to, że się kochali i dbali o siebie.

Ostatnie pytania dotyczyły sposobu przemiany świata. Metropolita zauważył, że chrześcijanie spotykali się w małych grupach. Kluczem jest odwaga, do której wzywał wiernych Jan Paweł II.

– Wasza odpowiedzialność powinna przejawiać się tam, gdzie jesteście, żyjecie, macie swoje domy i rodziny! (…) Rodzice mają prawo protestować przed wszelkimi formami deprawacji w szkołach. Dzieci mają prawo pozostać dziećmi - zakończył metropolita krakowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Spotkanie Metropolity z Fundacją Szlaki Papieskie JPII

2019-03-23 20:43

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska

- Jesteście strażnikami Papieskich Szlaków. Jesteście strażnikami jakiegoś szczególnego fragmentu polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. (…) Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać - mówił abp Marek Jędraszewski podczas spotkania z członkami i sympatykami Fundacji Szlaki Papieskie Jana Pawła II na Franciszkańskiej 3.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Ks. Stefan Misiniec przywitał zebranych na dorocznym spotkaniu Fundacji Szlaki Papieskie Jana Pawła II w kaplicy arcybiskupów krakowskich. Przytoczył słowa kard. Karola Wojtyły, które w 1976 roku wygłosił podczas Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii, że oto jesteśmy świadkami konfrontacji pomiędzy Ewangelią a jej zaprzeczeniem na niespotykaną dotąd skalę.Kapłan dziękował metropolicie krakowskiemu za poprowadzenie wspólnej modlitwy i błogosławieństwo.

W wygłoszonej homilii abp Marek Jędraszewski, odnosząc się do przytoczonych wcześniej słów kard. Wojtyły z Filadelfii, tłumaczył, że przyszły papież odwoływał się wtedy do konfrontacji ateistycznego systemu bolszewickiego z Kościołem.

– Dzisiaj po latach jesteśmy w innym czasie i trwa inna konfrontacja. Taka jest prawda i nie możemy tego negować. Ale już nie w imię nowej ideologii tworzącej absolutną prawdę tylko w przekonaniu, że nie ma absolutnej prawdy, więc dobre jest wszystko, co człowiek uzna dla siebie za dobre, wszystko jest dozwolone, słynne hasło „róbta co chceta”. To sprawia, że Kościół znowu staje się obiektem różnego rodzaju ataków, bo mówi o Bogu, o Jego prawie. Mówi o przykazaniach, mówi o grzeszności, o konieczności nawrócenia, ale także o konieczności wiary w Boga, który jest nieskończony w swoim miłosierdziu.

W dalszych słowach arcybiskup podkreślił, że zawsze kiedy Jan Paweł II opisywał ważne dla polskiego Kościoła sprawy, osadzał je w polskim krajobrazie, jakby chciał pokazać, że istnieje jakaś szczególna ciągłość historii narodu osadzonego w konkretnym kręgu kulturowym i geograficznym. Metropolita przywołał fragmenty trzech utworów poetyckich, w których polski krajobraz stanowi niezwykle ważną część papieskiego przesłania.

Pierwszy fragment pochodzi z utworu „Myśląc ojczyzna”:

„Ojczyzna – kiedy myślę –

słyszę jeszcze dźwięk kosy,

gdy uderza o ścianę pszenicy,

łącząc się w jeden profil

z jasnością nieboskłonu.

Lecz oto nadciągają kosiarki,

zapuszczając do wnętrza

tej ściany i dźwięków monotonię

i ruchów gwałtowne pętle, i tną… „

Drugi fragment to część poematu „Stanisław”, w którym Wojtyła opisywał polską ziemię i jej piękny krajobraz zmieniający się wraz z kolejnymi porami roku. Natomiast trzeci fragment pochodzi z „Tryptyku Rzymskiego” i stanowi opis papieskiej refleksji snutej dokładnie 20 lat wcześniej podczas wędrówki wzdłuż potoku w Dolinie Jarząbczej odchodzącej od Doliny Chochołowskiej:

„Zatoka lasu zstępuje

w rytmie górskich potoków

ten rytm objawia mi Ciebie,

Przedwieczne Słowo.

Jakże przedziwne jest Twoje milczenie

we wszystkim, czym zewsząd przemawia

stworzony świat…

co razem z zatoką lasu

zstępuje w dół każdym zboczem…

to wszystko, co z sobą unosi

srebrzysta kaskada potoku,

który spada z góry rytmicznie

niesiony swym własnym prądem…

— niesiony dokąd?

Co mi mówisz górski strumieniu?

w którym miejscu ze mną się spotykasz?

ze mną, który także przemijam —

podobnie jak ty…”

Na zakończenie homilii metropolita krakowski skierował do członków i sympatyków Fundacji Szlaki Papieskie Jana Pawła II słowa przesłania:

– Jesteście strażnikami Papieskich Szlaków. Jesteście strażnikami jakiegoś szczególnego fragmentu polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście strażnikami konkretnych fragmentów naszej ojczyzny, które dadzą się wyznaczyć topografią. Ale przecież to są szlaki szczególne. To są szlaki człowieka, który, wędrując, modlił się i prowadził dialog z Bogiem. I ten dialog utrwalał w swojej poezji dla nas. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha z tamtych także niełatwych czasów, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Konfrontacje zawsze były, są i będą, bo są wpisane w życie Kościoła od samych jego początków. Ale ponad te konfrontacje chrześcijanie za każdym razem mieli doświadczenie prawdziwości słów Pana Jezusa: „Bramy piekielne go nie przemogą. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Po Eucharystii miało miejsce spotkanie Fundacji Szlaki Papieskie Jana Pawła II z abpem Markiem Jędraszewskim, podczas którego Prezes Fundacji Urszula Własiuk podkreśliła, że wypowiedziane dwa lata temu słowa metropolity o wielkim zadaniu chronienia i przekazywania następnym pokoleniom duchowego dziedzictwa Jana Pawła II skierowane do członków Fundacji odebrane zostały jako przesłanie.

Prezes przypomniała następnie, że wszystkie najważniejsze sprawy w czasach Biblii działy się na górach i tam również Chrystus prowadził Apostołów, gdy chciał im coś ważnego przekazać. W góry także Karol Wojtyła zabierał młodych i sam chętnie wracał na szlaki.

Prezes Własiuk wskazała następnie na wiele inicjatyw, które powstały w tym roku przy Szlakach Papieskich. Wyraziła nadzieję, że już w jesieni ukaże się przewodnik po Szlakach Papieskich w Gorcach, które szczególnie kochał Jan Paweł II.

Na zakończenie prezes gratulowała prof. Bogusławowi Grzybkowi, który zajmuje się oprawą muzyczną tych spotkań. Wyjaśniła także, że chór „Organum”, który p. Bogusław założył obchodzi w tym roku 50 lat istnienia. O nim Jan Paweł II mówił „mój chór”, gdy zespół wielokrotnie występował w Watykanie.

Abp Marek Jędraszewski dziękował zebranym za życzliwość i pamięć. Wyraził wielką radość, że troska o Szlaki Papieskie nie ustaje i wciąż znajduje nowe wyrazy.

Jeszcze raz podkreślił, że na wszystko co się obecnie wokół nas i wokół Kościoła dzieje musimy patrzeć z zaufaniem w Bożą Opatrzność.

– Nie my jesteśmy panami dziejów i historii ludzkości tylko Pan Bóg. A my mamy swoim dobrym życiem, modlitwą, zatroskaniem o to co najbardziej piękne i szlachetne przedłużać Bożą miłość do nas, do Polski, do naszej ojczystej ziemi. I jej bronić, z niej być dumnym, ją ukazywać innym.

Na zakończenie metropolita przekazał zebranym serdeczne życzenia wielkanocne.

Pierwsze Szlaki Papieskie oznakowane zostały jako szczególny dar rodaków dla Ojca św. w 25 rocznicę rozpoczęcia jego pontyfikatu i jako odpowiedź na papieską prośbę, wypowiedzianą w Nowym Targu w 1979 roku: „Pilnujcie mi tych szlaków”. Przez lata szlaków przybywało. W 2003r. z inicjatywy Urszuli Własiuk powołana została Fundacja Szlaki Papieskie Jana Pawła II, której zadaniem jest wytyczanie nowych tras oraz dbanie o te, które już istnieją. Dziś oznaczonych Szlaków Papieskich w Polsce istnieje bardzo dużo. Łączy je jedno – wiemy na pewno, że każdym z nich osobiście wędrował Karol Wojtyła – jako świecki, ksiądz, biskup, kardynał czy jako papież.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem