Reklama

Prezentacja parafii pw. św. Wojciecha w Błędowej Zgłobieńskiej

Ze św. Wojciechem - pierwszym patronem Polski

Alina Ziętek-Salwik
Edycja rzeszowska 21/2002

Parafia pw. św. Wojciecha w Błędowej Zgłobieńskiej ma krótką historię, gdyż została erygowana w 1995 r., a pierwszym (i do tej pory jedynym) proboszczem został mianowany ks. Antoni Domino (brat bliźniak ks. Bronisława, proboszcza w Szufnarowej). Parafia obejmuje mieszkańców jednej miejscowości, licząc ok. 560 wiernych.

Z parafii wywodzą się dwie siostry zakonne.

Dzieje młodej parafii

Tereny obecnej parafii Błędowa Zgłobieńska należały przed 1981 r. do dwóch parafii: w Trzcianie oraz w Zgłobniu. Chociaż odległości nie były zbyt duże, to jednak brak dobrej drogi utrudniał wiernym dotarcie do świątyni na nabożeństwa. W tej sytuacji ks. inf. Józef Sondej podsunął dziekanowi i proboszczowi w Trzcianie - ks. Eugeniuszowi Rosielskiemu myśl budowy nowej kaplicy dojazdowej. W 1981 r. wybudowano tymczasową kaplicę w Błędowej Zgłobieńskiej, która została poświęcona 15 marca 1981 r. To był początek idei budowy własnej świątyni. Początkowo ludzie nie bardzo wierzyli, że są w stanie wybudować kościół, ale gdy rozpoczęto inwestycję, ruszyli do pracy z wielkim zapałem.

Ciekawa jest historia miejsca, na którym wzniesiono świątynię. Parcelę ofiarował Jan Kałucki, który jest bratankiem zmarłego przed kilkunastu laty, a pochodzącego właśnie z Błędowej Zgłobieńskiej, ks. Wojciecha Kałuckiego. Za swojego życia ks. W. Kałucki chciał ofiarować swoją ojcowiznę na rzecz Kościoła, ale z nieznanych powodów do tego nie doszło. Po jego śmierci parcela znalazła się w rękach bratanka, który ofiarowując w 1981 r. miejsce pod kościół, spełnił wolę swojego stryja. Miejsce pod kościół znajduje się w środku wioski, na wzniesieniu (teren został fachowo przygotowany pod budowę).

Budowę nowej świątyni rozpoczęto 29 sierpnia 1981 r. Projekt świątyni wykonał architekt rzeszowski Roman Gorczyca. Jest to budynek wzniesiony z cegły, kryty blachą. Konstrukcję dachową wykonała firma Piotra Janowskiego z Domaradza. Trzeba podkreślić, że pieczę nad budową sprawował proboszcz z Trzciany - ks. Eugeniusz Rosielski. On jako pierwszy organizował parafię pod względem duchowym oraz materialnym.

11 września 1982 r. ówczesny ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk uroczyście poświęcił nową świątynię pw. św. Wojciecha. Świątynia był kościołem filialnym parafii w Trzcianie. Obsługiwali ją trzciańscy księża. W 1983 r. z tyłu kościoła dobudowano część mieszkalną.

Po zmianach administracyjnych w Kościele i utworzeniu diecezji rzeszowskiej, już w 1992 r. bp Kazimierz Górny utworzył rektorat w Błędowej Zgłobieńskiej. Rektorem został mianowany ks. Edward Ryfa. Status samodzielnej parafii placówka zyskała w 1995 r., a obowiązki proboszcza Ksiądz Biskup powierzył ks. Antoniemu Domino. Dotychczasowy rektor - ks. Edward Ryfa wyjechał na misje do Czadu.

Ostatnie lata to czas upiększania świątyni oraz jej otoczenia. Są już ławki, posadzka, w ostatnim roku w prezbiterium umieszczono krzyż nad tabernakulum. W najbliższych planach jest budowa nastawy ołtarzowej. Wokół świątyni ułożona jest kostka, a kilkunastometrowe wzniesienie ze schodami wiodącymi do świątyni jest gustownie obsadzone iglakami, które tworzą jakby zielony dywan rozwinięty przed świątynią. Na terenie parafii powstał cmentarz wraz z kaplicą przedpogrzebową.

Reklama

Parafia młodzieżą silna

Ksiądz Proboszcz podkreśla zaangażowanie parafian w życie Kościoła, które wyraża się nie tylko w religijności, ale także w pracowitości i ofiarności. Mieszkańcy parafii kolejno sprzątają świątynię i pomagają w pielęgnacji roślin ozdobnych.

Wśród grup duszpasterskich Ksiądz Proboszcz wymienia Radę Duszpasterską, Zespół Charytatywny Caritas, Zespół Synodalny Nauczycieli i chór parafialny. Wielką nadzieją jest dobra i chętna do współpracy młodzież. Nie ma zjawisk patologicznych, młodzież spotyka się w Domu Ludowym. Przy parafii skupiona jest grupa ministrantów i schola, działa Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, a także KSM. Uroczystości religijne uświetniają także strażacy.

Reklama

Watykan: Polak nuncjuszem w Gwinei i Mali

2019-03-26 12:53

xpb / Watykan (KAI)

Ojciec Święty mianował dotychczasowego radcę nuncjatury, ks. prał. Tymona Tytusa Chmieleckiego nuncjuszem apostolskim w Gwinei i Mali a jednocześnie wyniósł do godności arcybiskupa i przydzielił stolicę tytularną Tre Taverne.


ks. prał. Tymon Chmielecki

Nowy nuncjusz apostolski w Gwinei i Mali urodził się 29 listopada 1965 roku w Toruniu. Po ukończeniu z wyróżnieniem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w klasie wiolonczeli prof. Romana Sucheckiego (1987), rozpoczął pracę artystyczną i tournée koncertowe m.in. z Filharmonią Pomorską i Państwową Orkiestrą Kameralną w Toruniu. Następnie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1992), wydając monografię najstarszego graduału cysterskiego z Pelplina. Po odbyciu studiów prawniczych, zakończonych doktoratem z Obojga Praw na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (1995) i publikacją dotyczącą międzynarodowej ochrony dóbr kultury i wkładu Kościoła katolickiego w tę ochronę, uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie Historii Powszechnej i Historii Kościoła na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999), poświęcając się pracy nad dziejami katolicyzmu w Gruzji w świetle archiwów watykańskich.

Jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i Papieskiego Wyższego Seminarium Rzymskiego, przyjął święcenia kapłańskie z rąk św. Jana Pawła II w Watykanie 26 maja 1991 r. Jako kapłan Diecezji Toruńskiej, po formacji w Papieskiej Akademii Kościelnej kształcącej dyplomatów watykańskich i odbyciu stażu w Reprezentacji Stolicy Świętej w Federacji Rosyjskiej (1993), pracował w charakterze attaché, sekretarza i radcy w Nuncjaturach Apostolskich na Kaukazie (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan), w Afryce zachodniej (Senegal, Mali, Mauretania, Gwinea Bissau i Wyspy Zielonego Przylądka), w Austrii, na Ukrainie, w krajach Azji środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan) oraz w Brazylii. W ostatnich latach był pracownikiem Sekcji do spraw Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

Święcenia biskupie ks. Tymona Chmieleckiego odbędą się 13 maja w Bazylice Watykańskiej. Głównym konsekratorem będzie kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej – poinformowało Radio Watykańskie.

Rozmawiając z papieską rozgłośnią swej nominacji, ks. Chmielecki zauważył, że swą posługę będzie pełnił w krajach misyjnych. W takich sytuacjach również i nuncjusz jest po trosze misjonarzem. Zarazem w krajach tych nuncjatura bardzo wyraźnie jest odbierana jako punkt łączności z Ojcem Świętym. On sam doświadczył tego najmocniej, kiedy był na placówce w Brazylii. Mówi ks. Chmielecki.

„Tym, co mnie najbardziej wzruszyło w całej mojej służbie dyplomatycznej, to było konanie i moment śmierci naszego Jana Pawła II Wielkiego. Byłem wtedy w Brazylii. W tych ostatnich chwilach życia cały lud brazylijski, episkopat, garnęli się do nuncjatury, do nuncjusza apostolskiego, do nas wszystkich i chcieli razem przeżywać te wielkie chwile przejścia naszego Papieża do nieba. Wtedy było widać jak cały lud brazylijski jest z Papieżem, jest ze Stolicą Apostolską. To było wspaniałe wyzwanie – wspomina arcybiskup nominat. – Myślę, że również w krajach misyjnych, w Afryce, ludzie mają wielkie poczucie Kościoła. W Europie jest to może już inaczej, jak widzimy, natomiast w krajach misyjnych, ten, kto uwierzy Chrystusowi, kto będzie świadomym członkiem Kościoła, ten po prostu wie, dlaczego wierzy, po co wierzy, i jak ma się zachowywać, żeby osiągnąć życie wieczne”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ożary: pogrzeb senatora Wiesława Kiliana

2019-03-26 13:23

ako / Ożary / KAI

W parafii pw. św. Katarzyny w Ożarach odbył się dziś pogrzeb senatora Wiesława Kiliana. Uroczystości przewodniczył biskup Ignacy Dec. Polityk zmarł 15 marca w wieku 67 lat. Był senatorem PO a wcześniej politykiem PiS.

Marek Zygmunt

- Piątek to dzień tygodnia, w którym wydarzyła się najważniejsza śmierć w dziejach świata, śmierć Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża, śmierć na odpuszczenie naszych grzechów, śmierć na zbawienie świata. Wysłuchaliśmy Ewangelii o szczególnej, zbawczej śmierci Jezusa, śmierci Boga-Człowieka. Ten fragment prowadzi nas dalej, do grobu kryjącego martwe ciało Jezusa, a potem do grobu pustego. Jezus zgodnie z zapowiedzą zmartwychwstał – mówił biskup.

Wspominając zmarłego bp Dec określił go jako człowieka szlachetnego, serdecznego i zawsze uśmiechniętego. "Był skromny i dumny ze swojego pochodzenia. Znamionowała go żywa, głęboka i radosna wiara w Boga. Kochał Kościół i bronił Kościoła. Był zawsze oddany wartościom, jakie wyniósł z domu rodzinnego i zawsze związany z miejscem z jakiego pochodził, z Ożarami" – mówił bp Dec.

W ostatnim pożegnaniu Wiesława Kiliana uczestniczyli m. in. proboszcz parafii w Ożarowie ks. Józef Mardyła, poseł Grzegorz Schetyna oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

- Wiesław miał plan wycofać się z polityki i wrócić w rodzinne strony. Siedzieliśmy w innych ławach w Senacie i różniliśmy się w poglądach politycznych, ale łączyły nas wspólne wartości - mówił marszałek Senatu.

Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył Wiesława Kiliana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej. Pogrzeb odbył się przy wojskowej asyście honorowej.

Śp. Wiesław Kilian urodził się 25 lipca 1952 r. w Ząbkowicach Śląskich, zmarł 15 marca 2019 r. w Warszawie. Był najstarszym z szóstki synów Władysława i Edwarda. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1998 -2002 sprawował mandat radnego Rady Miasta Wrocławia, od 2001 do 2002 zasiadał w Zarządzie Miasta Wrocławia. Należał do NSZZ „Solidarność”. Był posłem na sejm V i VI kadencji i senatorem VIII i IX kadencji.

Był senatorem PO, a wcześniej PiS.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem