Reklama

Słowo pasterskie z okazji poświęcenia pomnika Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. w dniu 2 czerwca 2002 r.

+ Adam Dyczkowski - biskup diecezjalny, + Paweł Socha i + Edward Dajczak - biskupi pomocniczy
Edycja zielonogórsko-gorzowska 21/2002

Drodzy Siostry i Bracia!

Mija pięć lat od historycznej wizyty Ojca Świętego w Gorzowie Wlkp. i spotkania z rodziną diecezjalną. Rocznica ta staje się okazją, aby wrócić myślą i sercem do niezwykłego świętowania, jakie przeżywaliśmy 2 czerwca 1997 r.

Przy pięknej pogodzie na placu przy kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. zgromadziło się ponad 400 tysięcy wiernych. Spotkanie z Ojcem Świętym poprzedziło uczestnictwo we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem abp. Mariana Przykuckiego ze Szczecina. Słowo Boże na temat wiary wyznawanej w życiu publicznym wygłosił abp Józef Michalik. Podczas modlitewnego oczekiwania pojawiły się na horyzoncie helikoptery, z których jeden przewoził długo oczekiwanego Jana Pawła II. Gdy samochód z Ojcem Świętym pojawił się między sektorami, wówczas radość i entuzjazm sięgnęły szczytu. Wezwaniami wyrażającymi główne zadania posługi ewangelicznej Jana Pawła II radośnie witaliśmy Papieża.

Ojciec Święty długo wpatrywał się ze wzgórza w rozśpiewany Lud Boży. Po chwili ciszy głos zabrał pasterz diecezji bp Adam Dyczkowski. W imieniu diecezjan powitał tak drogiego i kochanego Gościa.

Liturgia Słowa Bożego dotyczyła męczeńskiej śmierci naszych patronów Pierwszych Męczenników Polski: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Nawiązując do słów z Listu do Rzymian: "Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?" (8, 35) i z Ewangelii według św. Mateusza: "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą" (10, 28), Jan Paweł II wzywał nas: "Patrząc na przykład męczenników, nie bójcie się dawać świadectwa. Nie lękajcie się świętości. Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!". Na słowa Dobrego Pasterza reagowaliśmy z wiarą i spontanicznymi okrzykami, płynącymi z miłości do Boga i jego Apostoła. Przez skandowane zwroty: "Kochamy Ciebie! Zostań z nami! Dziękujemy!" itp. chcieliśmy wyrazić radość i wdzięczność Bogu za pokarm duchowy, jakim nas karmił Następca św. Piotra, za przypomnienie świadków wiary i wezwanie do ich naśladowania we współczesnej rzeczywistości. Szczególnie chcieliśmy podziękować za osobiste świadectwo miłości do Boga i do nas, dzieci Boga.

Szczególnie osobistym akcentem było przypomnienie znaczenia powojennych świadków wiary na ziemiach piastowskich. Oklaskami i z wielkim entuzjazmem przyjęte zostało wspomnienie zasług i świadectwa, jakie przez 28 lat dawał sługa Boży bp Wilhelm Pluta, a także roli i znaczenia Wyższego Seminarium Duchownego w życiu diecezji.

Pod koniec spotkania Ojciec Święty - po chwili milczenia - podjął iście ojcowski dialog z wiernymi. Nawiązując do słów Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mu zlecił wprowadzenie Kościoła w trzecie tysiąclecie, Jan Paweł II prosił nas o modlitwę na klęczkach, by mógł tego dokonać. Dzisiaj już wiemy, że dzieło to zostało dokonane i dokonuje się nadal, czego wyrazem jest jasno nakreślony program duszpasterski zamieszczony w liście apostolskim, który zaczyna się od słów: "Wchodząc w nowe tysiąclecie".

Umiłowani Siostry i Bracia!

Po pięciu latach od pamiętnej wizyty w Gorzowie Wlkp. pragniemy Ojcu Świętemu wyrazić szczególną wdzięczność i upamiętnić to wydarzenie w znaku widzialnym, dlatego na miejscu, z którego przemawiał, stanie pomnik Jana Pawła II. Przez ten widzialny znak nie tylko chcemy uwiecznić dla potomności historyczne wydarzenie, ale także powiedzieć drogiemu Gościowi: Twoje nauczanie Dobrej Nowiny jest dla nas zawsze aktualne. Chcemy się w nie wsłuchiwać, rozważać je w sercu, by następnie mocą Bożą realizować wiernie Boże prawo miłości, sprawiedliwości i pokoju w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Szczególnie wiernie chcemy przyjąć i realizować wezwanie do dawania świadectwa wierze w życiu publicznym, wyrażone w słowach: "Bracia i Siostry, w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia. O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem, wszędzie, w każdym środowisku: w rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, w biurach i szkołach. W miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa. Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestniczenie w życiu Kościoła; przez troskę o słabych i cierpiących, a także przez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne, w duchu troski o przyszłość narodu budowaną na prawdzie Ewangelii" .

Postawione przez Ojca Świętego zadanie dawania świadectwa wierze możemy realizować indywidualnie, ale jest ono skuteczniejsze, gdy jest realizowane w grupach i stowarzyszeniach katolickich. Dlatego przyjmujemy wezwanie Jana Pawła II jako jasne postawienie programu działalności i rozwoju w diecezji Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i wszystkich innych stowarzyszeń, grup oraz ruchów modlitewnych i apostolskich. Poprzez wierną realizację świętej Ewangelii, przez wpatrywanie się w oblicze Chrystusa pragniemy stawać się świadkami zbawczej obecności Chrystusa w świecie na progu trzeciego tysiąclecia.

Reklama

Drodzy Diecezjanie!

Serdecznie zapraszamy drogich kapłanów, rodziny zakonne, organizacje i ruchy katolickie, władze samorządowe i wiernych świeckich całej diecezji do udziału w uroczystości poświęcenia pomnika Jana Pawła II, która odbędzie się w Gorzowie Wlkp. na placu przy kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski 2 czerwca o godz. 16.00. Niech nasza obecność i żarliwa modlitwa w intencji Ojca Świętego będzie zewnętrznym wyrazem szczerej wdzięczności Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za blisko 24 lata posługiwania pasterskiego w Kościele i w całym świecie. Niech stanie się znakiem synowskiego oddania dla Dobrego Pasterza, który życie swoje oddaje za swoje owce, o czym świadczy zamach na jego życie i ogromne cierpienia fizyczne, a zwłaszcza duchowe, jakie znosi z powodu różnych form prześladowania Kościoła we współczesnym świecie .

Tobie, Jezu Chryste, jedyny Pasterzu, powierzamy całą posługę Tego, którego swoją mocą wybrałeś, uświęciłeś i posłałeś słowami skierowanymi niegdyś do św. Piotra: "Paś owce moje... Paś baranki moje!". Obdarzony Twoją mocą jest zwiastunem Dobrej Nowiny na przełomie tysiącleci. Miej Go w swojej opiece i prowadź mocnym ramieniem.

Wszystkim Drogim Diecezjanom, a szczególnie pielgrzymującym w dniu 2 czerwca 2002 r. do Gorzowa Wlkp., by modlić się w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Zielona Góra, 4 maja 2002 r.

Reklama

Ks. Bartołd: Lepszej okazji do ochrony życia nie będzie

2019-03-19 20:09

Artur Stelmasiak

W demokracji mamy ciągle jakieś wybory, a nie możemy demokratycznie redefiniować pewnych prawd, jak np. małżeństwo, poszanowanie życia ludzkiego - mówi ks. Bogdan Bartołd, znany duszpasterz i proboszcz archikatedry św. Jana w Warszawie.

Artur Stelmasiak
Ks. Bogdan Bartołd

W najnowszym tygodniku "Solidarność" ukazał sie duży wywiad z ks. Bogdanem Bartołdem, w którym jest on pytany o wartości w życiu publicznym i politycznym. Czy polska prawica wypłukuje się z treści chrześcijańskich i podąża drogą chadecji zachodnich? – Rozmawiałem z jednym z polityków prawicy polskiej o aborcji przy okazji zapisu o aborcji eugenicznej. Zapytałem go, dlaczego my na to zaostrzenie prawa aborcyjnego tyle czekamy, dlaczego nie jesteśmy w stanie tego przeforsować, lepszej okazji chyba nie będzie. Odpowiedział mi, że to nie jest popularne w społeczeństwie. Polityk tłumaczył się, że jeśliby nawet zmieniono przepisy aborcyjne, to jak przyjdą następcy, wszystko odkręcą i jeszcze bardziej zliberalizują to, co już jest - odpowiada ks. Bartołd.

Prowadzący rozmowę dziennikarz wskazał, że gdy lewica dojdzie do władzy, to i tak będzie chciała zwiększyć dostęp do aborcji w Polsce. - Oni tylko na to czekają. Oni nie będą się przejmowali krytyką środowisk konserwatywnych - podkreśla ks. Bartołd.

Proboszcz archikatedry warszawskiej, w której od 2010 roku regularnie odprawiane są Msze św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej przypomina, że PiS wprowadza wiele dobrych rozwiązań i chwali się, że to się ludziom podoba, pokazuje słupki poparcia. - Ale tutaj pojawia się pytanie, czy ja mam robić zawsze to, co się ludziom podoba, czy też bronić tych prawd chrześcijańskich, które są trudne we współczesnych czasach, mówić o nich, mimo że są niepopularne, właśnie dlatego, że jestem partią konserwatywną, że odwołuję się do dziedzictwa chrześcijańskiego - podkreśla ks. Bartołd. - Niestety w naszych partiach mieniących się jako prawicowe jest też sporo ludzi bardzo odległych od chrześcijańskich zasad życia.

Ks. Bartołd mówi także, że w demokracji mamy ciągle jakieś wybory, ale nie możemy demokratycznie redefiniować pewnych prawd, jak np. małżeństwo, poszanowanie życia ludzkiego, bo tego się nie da w sposób demokratyczny określać. - Prawdy objawionej się nie głosuje. Żadna większość nie może zmienić prawdy obiektywnej. Człowiek jest istotą omylną i nie może zmieniać fundamentów prawdy poprzez chwilowy kaprys. W demokracji liberalnej każdy ma swoją prawdę, „jest wiele prawd”, mówi ponowoczesność - dodaje kapłan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Światowy Dzień Zespołu Downa - w 2017 r. było 1035 tzw. aborcji eugenicznych

2019-03-20 12:53

lk / Warszawa (KAI)

Przed obchodzonym 21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa KAI przypomina ostatnie oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia na temat liczby dozwolonych prawem aborcji - ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub zagrożenie jego życia dokonano ich w 2017 r. aż 1035.

eleonora_os/fotolia.com

Według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w 2017 r. przeprowadzono w Polsce łącznie 1061 dozwolonych prawem aborcji. W 22 przypadkach ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, zaś aż w 1035 przypadkach badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ponadto z tego samego powodu dokonano czterech aborcji w szpitalach publicznych nadzorowanych przez MSWiA.

Ustawa z 1993 r. pozwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (jak gwałt czy kazirodztwo). W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Nowelizacji ustawy poprzez usunięcie z niej zapisów o tzw. przesłance eugenicznej domaga się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", który złożył w tej sprawie w Sejmie obywatelski projekt ustawy wraz z ponad 830 tys. podpisów osób popierających ten postulat. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 10 stycznia 2018 r., ale od tego czasu nie był on procedowany. Specjalnie powołana w tym celu podkomisja zwleka jednak choćby ze zorganizowaniem swoich spotkań.

Działacze pro-life domagają się zatem złożenia mandatu poselskiego przez przewodniczącego podkomisji Grzegorza Matusiaka (PiS), który ich zdaniem wykazuje się biernością i "od miesięcy nie potrafi stanąć na wysokości zadania i powstrzymać zabijania w szpitalach bezbronnych dzieci".

Ponadto w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie złożony przez posłów prawie półtora roku temu wniosek w sprawie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej. Fundacja Życie i Rodzina, której członkowie tworzą także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", apelują o jak najszybsze orzeczenie TK w tej sprawie. Ich petycję poparło ponad 20 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem