Reklama

Festiwal Muzyki Pozytywnej, czyli po prostu dobrej

Z ks. Arkadiuszem Rosińskim rozmawiał Marcin Woźniak
Edycja gnieźnieńska 21/2002

W piątek 3 maja w swój kolejny, trzeci już rejs wyruszył Festiwal Muzyki Pozytywnej "B-Arka". W bieżącym roku zawinie on do sześciu portów. Na dobry początek - Żnin, gdzie w ubiegłym roku odbył się największy z B-Arkowych koncertów. Na terenie naszej archidiecezji odbędą się jeszcze dwa koncerty - w Bydgoszczy i Wągrowcu. " B-Arka" popłynie także na niewielkim odcinku swą pierwotną trasą - wzdłuż Noteci do Czarnkowa i Wielenia. Dotrze także bardzo daleko w górę Wisły - do Płocka. Szczegóły programu w Internecie na stronie www.mateusz.pl\\goscie\\barka.html. My natomiast rozmawiamy z kapitanem " B-Arki" - ks. Arkadiuszem Rosińskim.

MARCIN WOŹNIAK: - Jak zrodził się pomysł festiwalu " B-Arka"?

KS. ARKADIUSZ ROSIŃSKI: - Pomysł zrodził się w związku uroczystościami ku czci św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, w 1999 r. W Nakle nad Notecią przygotowaliśmy wówczas cały tydzień różnych spotkań dla młodzieży i finałem tego tygodnia miał być koncert muzyki chrześcijańskiej. Szukaliśmy oryginalnego miejsca, w którym można by taki koncert urządzić. No i z pomocą ówczesnego Prefekta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej wpadliśmy na pomysł statku rzecznego wraz z barką, który okazał się być wdzięczną sceną muzyczną.

- Dlaczego w nazwie pojawiło się sformułowanie "Festiwal Muzyki Pozytywnej", a nie na przykład "Chrześcijańskiej"?

- Różnie się mówi odnośnie do muzyki chrześcijańskiej. Niektórzy używają sformułowania "muzyka chrześcijan". Osobiście znam wielu muzyków, którzy są chrześcijanami, a nie wykonują muzyki z przesłaniem religijnym. Jeden z nich kiedyś, podczas rozmowy, zwrócił mi na to uwagę, że w zasadzie on poprzez dźwięki, chociaż gra np. muzykę jazzową, i nie ma tam ani jednego słowa wprost o chrześcijaństwie, czy ewangelicznym przesłaniu, chce również oddawać swój stosunek do świata i Boga. Dlatego użyliśmy takiego pojęcia. Jako "muzykę pozytywną" rozumiem przede wszystkim muzykę dobrą, która aspiruje gdzieś do roli sztuki, a przy tym wynosi człowieka do góry, czyli nastraja na różnego rodzaju pozytywne wartości. Bo można dziś mówić również o muzyce negatywnej - takiej, która np. pozbawia człowieka jakiejkolwiek nadziei, czy też wprost propaguje zło.

- "B-Arka" pływa już od kilku lat. Można by więc chyba pokusić się o jakieś krótkie podsumowanie tego, co dotychczas udało się osiągnąć.

- Moją największą radością jest to, że ten festiwal nieustannie się rozwija, że wciąż rodzą się nowe pomysły - przede wszystkim na ewangelizację. I to nie tylko podczas koncertu, ale także w dni, czy godziny poprzedzające Festiwal. W zeszłym roku hasło Festiwalu brzmiało: Anioły do mnie wysyłaj i np. w niektórych miejscowościach zapraszano na koncert poprzez kartki z aniołami. Była też specjalna grupa ewangelizacyjna, która chodziła po mieście i zapraszała poprzez malutkie papierowe aniołki. Ważne jest w tym wszystkim zaangażowanie młodych ludzi, bo oni wtedy czują, że jest to ich impreza i z takim Festiwalem identyfikują się. Młodzież wnosi swoje własne pomysły. Ja sam, czy moi współpracownicy księża moglibyśmy po prostu na niektóre rzeczy nie wpaść. Natomiast młodzi podsuwają bardzo ciekawe rozwiązania i z tego rodzi się coś, myślę, wartościowego.

- Na pokładzie "B-Arki" zagościło już wielu znanych artystów identyfikujących się z chrześcijaństwem. Czy może Ksiądz przypomnieć, kogo jak dotąd mieliśmy okazję usłyszeć?

- Ja jestem cały czas pod wrażeniem koncertu Ewy Urygi, który odbył się dwa lata temu w Nakle nad Notecią. Była to jedna z pierwszych prezentacji jej nowego repertuaru muzyki gospel. W moim odczuciu był to najlepszy koncert na "B-Arce", aczkolwiek bardzo częstym i równie wartościowym gościem jest Tomek Kamiński, który gościł u nas już czterokrotnie, w różnych miejscowościach. Gościliśmy również Tomka Żółtko, Beatę Bednarz i Natalię Niemen z zespołem "New Life M".

- Obok sław występowali także artyści lokalni. Jakie to miało znaczenie dla Festiwalu?

- Założenie było takie, żeby również promować dokonania muzyków z danej miejscowości, a przede wszystkim, żeby dać nadzieję młodym twórcom, że mogą podzielić się tym, co robią. Oczywiście, staraliśmy się dobierać wykonawców tak, by były to zespoły dobre... Myślę, że o to przede wszystkim chodziło - żeby dać tym ludziom szansę wystąpienia na większej scenie.

- W bieżącym roku formuła Festiwalu uległa pewnym zmianom. Może więc kilka słów o tym?

- Wpadliśmy w tym roku na pomysł, żeby zaprezentować różne polskie festiwale piosenki religijnej czy muzyki chrześcijańskiej. Dlaczego? Dlatego, że media świeckie rzadko informują o takich festiwalach. Często piosenka religijna kojarzy się w pewnych środowiskach jako coś bardzo pobożnego, a przy tym prymitywnego. Chodzi o pokazanie, jak wiele Kościół w Polsce robi dla muzyki chrześcijańskiej. Drugi argument - od wielu lat zajmuję się sam różnymi zespołami i wiem, że jest również taki problem, że czasami młodzież wkłada maksimum serca i wysiłku w to, żeby stworzyć materiał, ale tym materiałem mało kto interesuje się. Pamiętam reakcję jednego z zespołów, które zaprosiliśmy, laureata jednego z polskich festiwali. Kiedy zadzwoniłem do nich i zapytałem, czy mogliby wystąpić na "B-Arce", odpowiedź brzmiała: "No, wreszcie komuś jesteśmy potrzebni! Sześć miesięcy nie mieliśmy żadnego koncertu, aczkolwiek cały czas pracujemy". Myślę, że gwiazdy tzw. "pierwszej ligi" jakoś sobie poradzą. Natomiast trzeba też otoczyć opieką i dać szansę tym, którzy próbują się wybić.

- Czy są już jakieś pomysły odnośnie do kolejnych edycji Festiwalu?

- Pomysłów jest wiele. Być może sprawdzi się tegoroczna formuła "B-Arki" i może to rozwiniemy, ale chcielibyśmy jeszcze bardziej pójść w kierunku ewangelizacyjnym, aby "B-Arce" towarzyszyły różnego rodzaju imprezy. Na przykład w tym roku jeszcze w Wągrowcu jest przewidziana część dla dzieci oraz pokaz modeli motorowodnych. Jeden z naszych lektorów jest Mistrzem Świata w jednej z kategorii i pragniemy ten atut wykorzystać, a przy okazji pokazać, na czym ten sport polega. Chcielibyśmy, żeby takich właśnie imprez towarzyszyło "B-Arce" jak najwięcej, żeby było to wydarzeniem w danej miejscowości, a koncert, żeby był ukoronowaniem.

- Bóg zapłać za rozmowę.

Reklama

Zwiastowanie Pańskie - Dzień Świętości Życia

Józef Rydzewski
Edycja podlaska 14/2002

pl.wikipedia.org
Fresk Fra Angelico Zwiastowanie, Konwent San Marco we Florencji

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w Żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.

W a l c z y ć b ę d z i e m y w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego - 28 sierpnia 1956 r.)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca i decyzją Episkopatu Polski ustanowiono ten dzień - Dniem Świętości Życia. Wyjątkowo w tym roku Kościół obchodzi ją 8 kwietnia, gdyż dzień 25 marca wypada w Wielkim Tygodniu i dlatego jest ona przeniesiona. Powstanie tej uroczystości łączy się z refleksją nad historią zbawienia w czasach chrześcijańskich. Dokumenty liturgiczne nie mówią o formalnym święcie, co nie znaczy, że nie było ono obchodzone w liturgii. Wiele mówiącym faktem może być zbudowana w IV wieku w Nazarecie bazylika Zwiastowania. Święto posiadało różne nazwy. Najstarsza z nich jest określeniem związanym z homilią Abrahama z Efezu - Euaggelismos. Liturgia bizantyjska zachowuje tę nazwę do dnia dzisiejszego. Sakramentarz gregoriański z Padwy podaje bardzo charakterystyczne określenie: Annuntiatio sanctae Dei Genetricis et passio eiusdem Domini (Zwiastowanie Bożej Rodzicielce i Męki Pana). Mszał z 1570 r. używa określenia: Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a Mszał papieża Pawła VI: Zwiastowanie Pańskie. Powstaje pytanie dlaczego uroczystość ta jest obchodzona 25 marca? Odpowiedź na to pytanie wynika z ustalenia daty uroczystości Bożego Narodzenia. Skoro uroczystość Narodzenia Pańskiego obchodzimy 25 grudnia, to z "obliczenia biologicznego" wynika, że Zwiastowanie Pańskie ma być obchodzone 25 marca. Mszał z 1970 r. przynosi nam nowe modlitwy, a zwłaszcza własną prefację, która wysławia Boga za narodzenie Syna Bożego dla zbawienia ludzi. W tym dziele uwydatniona jest rola Maryi, Jej przyjęcie z wielką wiarą Słowa Bożego i noszenie z miłością Jezusa w niepokalanym łonie. Zwiastowanie Pańskie spełnia obietnice dane narodowi wybranemu - Izraelowi.

W obronie życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: " Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa". I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: "Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota" (EV 61).

Przeczytaj także: 25 marca - Dzień Świętości Życia

Wielcy ludzie za życiem

Każdy człowiek może powtórzyć za psalmistą, wysławiać Boga psalmem 139 i podziękować Mu za życie: "Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła".

W obronie dzieci nienarodzonych wypowiadali się między innymi:

Pius XII - "Wszelka istota ludzka, nawet dziecko w łonie swej matki, otrzymuje prawo do życia bezpośrednio od Boga, a nie od rodziców czy od jakiejś społeczności lub władzy ludzkiej. A więc żaden człowiek, żaden autorytet ludzki, żadna wiedza, żadne ´wskazania´ medyczne, eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne nie dają należytego tytułu do rozporządzenia bezpośrednio i z rozmysłem niewinnym życiem ludzkim".

Jan XXIII - "Niech więc wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, że od samego początku wymaga działania Boga - Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od tych Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i rodzaj ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której należy".

Jan Paweł II - "Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!".

"Życie ludzkie jest szczególnie słabe i kruche, kiedy przychodzi na świat oraz kiedy opuszcza doczesność, aby osiągnąć wieczność. Słowo Boże wielokrotnie wzywa do otoczenia życia opieką i szacunkiem, zwłaszcza życia naznaczonego przez chorobę i starość" ( EV 44).

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński - "W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród".

Matka Teresa z Kalkuty - "Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy od pokochania małego dziecka już w łonie matki. Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne samemu Bogu. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się: jeden dziesiątek różańca, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie, np. post lub walka z nałogiem. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję modli się w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się ta osoba duchowym ojcem lub duchową matką tego dziecka. Duchową Adopcję Dziecka Poczętego może podjąć każdy. Jeżeli zdarzy się zapomnieć komuś raz lub dwa o złożonych przyrzeczeniach, nie należy przerywać Duchowej Adopcji, tylko trzeba o ten "zapomniany" dzień wydłużyć okres modlitwy.

Codzienna modlitwa:

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego o dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Katedra polowa: uczczono pamięć uczestników akcji pod Arsenałem

2019-03-26 20:43

kos / Warszawa (KAI)

W Warszawie odbyły się dziś obchody 76 rocznicy akcji pod Arsenałem, jednej z najbardziej brawurowych operacji wojskowych przeprowadzonych w stolicy przez Grupy Szturmowe Szarych Szeregów w okresie II wojny światowej. Dzięki niej z rąk Niemców udało się odbić 21 zakładników, m.in. Jana Bytnara ps. „Rudy”. W intencji uczestników akcji odprawiona została w katedrze polowej Wojska Polskiego Msza św., której przewodniczył ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego. Po zakończonej Eucharystii u zbiegu ul. Bielańskiej i Długiej w historycznym miejscu przeprowadzenia akcji odbył się apel pamięci.

Cezary Piwowarski/ pl.wikipedia.org

Homilię wygłosił ks. ppłk Robert Krzysztofiak, kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, dziedziczącej tradycje jednostek AK, który przypomniał okoliczności i przebieg akcji pod Aresnałem. Podkreślił, że jej uczestnicy powinni być dla współczesnych wzorem do naśladowania. – Jesteśmy w katedrze polowej nie tylko po to, aby się modlić za uczestników akcji, ale również po to, by oddać im hołd i czerpać od nich wzorce do naśladowania, do życia zgodnie z wartościami, które przyświecały ich harcerskiemu życiu, zgodnie z dewizą Bóg-Honor-Ojczyzna – powiedział.

Wyraził wdzięczność obecnym na Mszy św. kombatantom i uczestnikom II wojny światowej za świadectwo ich życia, które przekazują kolejnym pokoleniom. – Oni nadal pokazują, że warto dla wolności Ojczyzny poświęcić wszystko. Niech przesłanie „Rudego”, „Alka” i „Zośki” będzie dla nas przykładem jak postępować w życiu codziennym i świadczyć o wielkiej miłości do Boga, człowieka i Ojczyzny – zachęcał.

Eucharystię z ks. Dohnalikiem i ks. Krzysztofiakiem koncelebrował ks. Jerzego Błaszczaka, kapelan Szarych Szeregów. Uczestniczyli w niej kombatanci Armii Krajowej z prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK prof. Leszkiem Żukowskim, generałowie WP gen. dyw. Wiesław Kukuła, gen. bryg. Ryszard Pietras, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, poczty sztandarowe wojskowe oraz szkolne, harcerze, a także członkowie grup rekonstrukcyjnych.

W trakcie Mszy św. poświęcona została tablica kpt. hm. Eugeniusza Stasieckiego, ps. „Piotr Pomian”, oficera 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, zastępcy naczelnika „Szarych Szeregów”, zastępcy dowódcy Batalionu „Zośka”, poległego w Powstaniu Warszawskim, która zawiśnie w kościele garnizonowym w Lublińcu.

Po Mszy św. zebrani udali się pod budynek Arsenału, gdzie odbył się apel pamięci i ceremonia złożenia kwiatów przy głazie upamiętniającym akcję.

***

W nocy z 18 na 19 marca 1943 r. Gestapo zaaresztowało Henryka Ostrowskiego ps. „Heniek”, komendanta hufca-plutonu Praga Grup Szturmowych Szarych Szeregów. „Heniek” został poddany brutalnemu śledztwu w celu pozyskania informacji o siatce, do której należał. Kilka dni później ta sama grupa Gestapo dokonała aresztowania Jana Bytnara, komendanta hufca-plutonu „Południe”.

W znanej książce Aleksandra Kamińskiego „Kamieniach na szaniec” Ostrowski został przedstawiony jako ten, który załamał się w śledztwie i zdradził Jana Bytnara „Rudego”. Aleksander Kamiński nie dysponował jednak informacjami, że „Heniek” niczego nie zdradził Niemcom, w rzeczywistości wszystkie materiały gestapowcy wydobyli ze znalezionych w jego mieszkaniu notatek. Wmawianie „Rudemu”, że Ostrowski załamał się w śledztwie, było celowe dla wydobycia zeznań od Bytnara.

Akcją odbicia „Rudego” dowodzili Stanisław Broniewski „Orsza”, a bezpośrednio Tadeusz Zawadzki „Zośka”. Wcześniej musiało się na nią zgodzić kierownictwo Szarych Szeregów.

Do ataku na więźniarkę doszło u zbiegu ulic Długiej i Bielańskiej w Warszawie w pobliżu budynku Arsenału. Samochód wiozący „Rudego” został obrzucony butelkami z benzyną i zatrzymany. W wyniku ostrzału dwóch żołnierzy podziemia zostało śmiertelnie rannych, a jeden schwytany i później rozstrzelany. Niemcy stracili 4 zabitych (załoga spalonej więźniarki Gestapo i policjant). Rannych zostało też 9 żołnierzy. „Rudego” przeniesiono do oczekującego nieopodal samochodu i wywieziono z miejsca akcji.

W akcji pod Arsenałem uwolniono 21 więźniów, wśród nich obok „Rudego” także Henryka Ostrowskiego „Heńka”. W sumie wzięło w niej udział 28 członków Szarych Szeregów. Następnego dnia w odwecie Niemcy rozstrzelali na dziedzińcu Pawiaka 140 Polaków i Żydów.

Tylko jedenastu uczestników akcji dożyło końca wojny. Dowódca grupy Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”, zginął 20 sierpnia 1943 r. w czasie rozbicia strażnicy granicznej w miejscowości Sieczychy. Odbity „Rudy” zmarł 30 marca 1943 r. na skutek obrażeń zadanych przez gestapowców w czasie przesłuchania. Tego samego dnia zmarł także Aleksy Dawidowski „Alek”, ranny podczas ewakuacji spod Arsenału.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem