Reklama

Święcenia kapłańskie

Służyć Bogu i ludziom

Zdzisław Szostak
Edycja lubelska 23/2002

W sobotnie przedpołudnie 18 maja br., w dniu 82. rocznicy urodzin Jana Pawła II, 21 diakonów przyjęło w Archikatedrze Lubelskiej święcenia prezbiteratu z rąk abp. Józefa Życińskiego. Prezbiterat jest drugim stopniem sakramentu święceń. Prezbiterzy w łączności z biskupem i jemu posłuszni sprawują sakramenty i głoszą słowo Boże. Przez te święte czynności oraz przez świadectwo życia przyczyniają się do budowy i umacniania Kościoła.

Bezpośrednim przygotowaniem do tego ważnego wydarzenia były dla diakonów tygodniowe rekolekcje w Nałęczowie, które prowadził ks. prał. Stanisław Mojek, ojciec duchowny Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. W piątek wieczorem w kościele seminaryjnym diakoni złożyli wyznanie wiary oraz przysięgę przy objęciu urzędu sprawowanego w imieniu Kościoła. Temu obrzędowi przewodniczył ks. prał. Marian Nowak, rektor MSD.

Sobotniej, uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Józef Życiński. W koncelebrze brali udział: bp Ryszard Karpiński, bp Mieczysław Cisło, wychowawcy i profesorowie MSD oraz ponad 100 kapłanów. W powitaniu Metropolita podkreślił łączność z Janem Pawłem II w dniu jego urodzin. Jako urodzinowy prezent określił dar przemiany 21 diakonów, "którzy urodzą się dla kapłaństwa". Ksiądz Arcybiskup wyraził też radość, że zebrało się tak wielu kapłanów, członków rodzin, sióstr zakonnych. Po Ewangelii nastąpiła prezentacja kandydatów do święceń prezbiteratu. Po imiennym wyczytaniu każdy z nich podchodził do Arcypasterza i wypowiadając "Jestem", wyrażał gotowość przyjęcia święceń.

W homilii Arcybiskup nawiązał do zdania z Ewangelii, że Chrystus nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie. Słowa te wyrażają istotę kapłaństwa. Arcypasterz dziękował Bogu za to, co piękne; za 82 urodziny Jana Pawła II; za tyle pięknych dusz, które stają na naszej drodze i bywają niedostrzeżone. "Możemy dziś dziękować za świadków nadprzyrodzonego Bożego świata, którzy pozostają znakiem niebios". Metropolita wzywał, aby nie dostrzegać w Kościele tylko skandali i tego, co boli. Trzeba umieć dostrzegać piękne dusze. Kaznodzieja ukazał uniwersalizm Kościoła lubelskiego - 13 kapłanów wyraziło gotowość wyjazdu na misje. To dar urodzinowy dla Ojca Świętego. Łącząc się z Papieżem i z tymi, którzy potrzebują kapłanów, dziękujemy Bogu za powołania kapłańskie, za rodziny i bliskich, którzy pomogli wzrastać. Na zakończenie homilii Arcybiskup życzył diakonom przyjmującym święcenia, aby czuli się ukochanymi synami rodziny Kościoła, aby wszędzie umieli łączyć niebo z ziemią jako ludzie pojednania, aby odnajdywali sens i piękno kapłańskiej posługi - "że można służyć i życie swoje oddawać wraz z Chrystusem".

Po homilii diakoni odpowiadali na pytania zadawane przez Księdza Arcybiskupa i wyrażali w ten sposób gotowość do wypełniania zobowiązań wynikających z przyjęcia święceń prezbiteratu. Następnie odnowili przyrzeczenie posłuszeństwa przez włożenie rąk w dłonie Arcybiskupa. Kolejnym, bardzo wzruszającym momentem liturgii święceń, była Litania do Wszystkich Świętych. Podczas śpiewu Litanii diakoni leżeli krzyżem. Jest to nawiązanie do modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Po Litanii nastąpił najistotniejszy moment święceń - włożenie rąk i modlitwa konsekracyjna. Przez włożenie rąk Arcybiskup przekazał Ducha Świętego. W jego mocy neoprezbiterzy będą sprawować sakramenty: pokuty i pojednania, Eucharystii i namaszczenia chorych. Znakiem jedności kapłaństwa jest to, że gestu włożenia rąk dokonali też obecni kapłani. Po modlitwie konsekracyjnej neoprezbiterzy otrzymali ornat - strój liturgiczny kapłana. Następnie Arcybiskup namaścił ich dłonie Krzyżmem Świętym. Po namaszczeniu dłoni nastąpił moment przekazania pateny z chlebem i kielicha z winem. To wskazuje na istotę posługiwania kapłańskiego - sprawowanie Eucharystii. Następnie Metropolita i pozostali kapłani przekazali neoprezbiterom znak pokoju jako wyraz przyjęcia ich do prezbiterium lubelskiego, do kapłańskiej rodziny. Potem rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna, którą wraz z obecnymi kapłanami po raz pierwszy w życiu sprawowali nowo wyświęceni prezbiterzy.

Na zakończenie uroczystości w imieniu neoprezbiterów Bogu i ludziom podziękował ks. Hubert Czarnecki. W liturgii aktywny udział przez śpiew brał chór seminaryjny pod batutą ks. Stanisława Dumy oraz asysta biskupia złożona z alumnów MSD.

Pamiętajmy w modlitwie o nowych kapłanach, którzy rozpoczynają swoją posługę w naszej archidiecezji. Święcenia przyjęli: ks. Mirosław Bucior z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Kraczewicach, ks. Krzysztof Ciupak z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Woli Gałęzowskiej, ks. Hubert Czarnecki z parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie, ks. Robert Farian z parafii pw. Ducha Świętego w Chełmie, ks. Piotr Jedut z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnie, ks. Krzysztof Klepka z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku, ks. Mariusz Kozina z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, ks. Wojciech Marczewski z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, ks. Paweł Matyjaszewski z parafii pw. Świętej Trójcy w Kluczkowicach, ks. Paweł Pęcak z parafii pw. św. Jadwigi w Lublinie, ks. Piotr Przechocki z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie (Garnizon), ks. Marcin Pyda z parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej, ks. Marcin Rola z parafii pw. św. Józefa w Kraśniku, ks. Mirosław Rybka z parafii pw. św. Józefa w Puławach, ks. Piotr Sagan z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach, ks. Krzysztof Sokołowski z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie, ks. Artur Surowski z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie, ks. Paweł Szymański z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, ks. Radosław Wójcik z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach, ks. Kalikst Zacharuk z parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie i ks. Marcin Zieliński z parafii pw. Trójcy Świętej w Chodlu.

Ks. Mendonҫa: Pragnienie Jezusa musi być bardziej obecne w pulsującym sercu Kościoła

2018-02-18 09:26

RV, st, kg (KAI) / Watykan

Najpilniejszym wyzwaniem współczesnego Kościoła jest, aby zawsze od Chrystusa rozpoczynał i na Chrystusie kończył. On jest siłą, centrum. Kiedy o tym zapominamy, wpadamy w pustkę. Zapominamy o naszym pragnieniu. Pragnienie Jezusa musi być bardziej obecne w pulsującym sercu Kościoła – stwierdził ks. José Tolentino de Mendonça. Ten portugalski kapłan i wicerektor Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie został poproszony o wygłoszenie rekolekcji dla Papieża i Kurii rzymskiej, które w niedzielę 18 lutego br. rozpoczną się w domu rekolekcyjnym paulistów w Aricci pod Rzymem i potrwają do 23 bm.

Graziako

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego odpowiedział on na pytanie, dlaczego głównym punktem swoich rozważań uczynił pragnienie. Temat rekolekcji brzmi bowiem: „Pochwała i pragnienie”.

„Cóż mamy innego oprócz pragnienia? To jest podstawowe pytanie. Jesteśmy stworzeniami, które pragną. Nie mamy tylko potrzeb, chcemy się wznieść ponad nie. Z pragnienia rodzi się tęsknota. Musimy wsłuchiwać się w głęboki głos pragnienia ludzkiego, które jest śladem obecności Boga w naszym sercu. Mamy pragnienie, które jest podobne do tego, jakie miał Jezus na krzyżu. Jezus nie prosił o nic, nie mówił: «jest mi źle, nie wyrządzajcie mi tyle cierpienia», powiedział tylko: «pragnę». W tym słowie zawiera się wszystko, co dotyczy Jego ludzkiego oblicza. W pragnieniu mamy możliwość odnalezienia człowieczeństwa takiego, jakim widzi je Bóg” – mówił ks. Mendonҫa.

Portugalski kapłan dodał także, że pragnienie jest formą poznania. Przytoczył słowa amerykańskiej poetki Emily Dickinson, która mówiła, że pragnienie uczy nas drogi wody, a te słowa – zaznaczył, bardzo go przekonują. Przyznał, że w swoich rozważaniach będzie odwoływał się również do innych poetów i pisarzy. Wymienił m.in. Clarice Lispector, Antoine de Saint-Exypéryego, czy włoskiego poetę Tonino Guerrę.

Tegoroczny rekolekcjonista papieski zdradził także, iż w medytacji wprowadzającej skupi się m.in. na temacie zadziwienia. Wybrał to zagadnienie, gdyż, jego zdaniem, współczesny świat nie słucha słowa Bożego, szczególnie tego, co Pan powiedział Abrahamowi. Wyjdź stąd, opuść to miejsce, nie patrz więcej na swoje buty, ale patrz na gwiazdy, daleko. „A to właśnie jest zadziwieniem: iść przekraczając samych siebie. Ono wprowadza w tajemniczą obecność Boga” - zaznaczył ks. Mendonça.

Portugalski kapłan wskazał także na temat peryferii. Stwierdził, że poruszył go w dwóch ujęciach: z jednej strony sam Chrystus był na peryferiach, w swoich czasach nie był znaną osobistością. A z drugiej dzisiejsi chrześcijanie to w większości obywatele peryferii. Oblicze chrześcijaństwa nie jest już czymś głównym, centralnym, zachodnim. Jego obliczem są peryferie – uważa ks. Mendonҫa.

Ks. José Tolentino de Mendonça urodził się 15 grudnia 1965 roku w Machico na Maderze. W 1982 roku podjął studia teologiczno-filozoficzne i w 1990 roku przyjął święcenia kapłańskie. Ukończył biblijne studia specjalistyczne w Rzymie. Po powrocie do ojczyzny podjął pracę na Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie. Jest uznanym poetą. Od 2011 jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury.

W okresie papieskich rekolekcji są jak zwykle zawieszone wszelkie audiencje, w tym środowa audiencja ogólna 21 lutego.

Tradycję rekolekcji w Watykanie wprowadził w 1929 roku Pius XI, z tym że do czasu Pawła VI odbywały się one w pierwszym tygodniu Adwentu, a nie Wielkiego Postu. Papież Montini zaczął też jako pierwszy zapraszać do głoszenia nauk hierarchów i teologów spoza Kurii Rzymskiej, a nawet spoza Włoch. Na przykład w 1976 (5-12 marca) zadanie to powierzył metropolicie krakowskiemu kard. Karolowi Wojtyle, który później jako papież Jan Paweł II bardzo rozszerzył tę praktykę.

W 1979 rekolekcjonistą był włoski franciszkanin o. Faustino Ossanna, ale od następnego roku Ojciec Święty zapraszał już kardynałów, biskupów, księży i zakonników z całego świata.

Byli to kolejno (stopnie w hierarchii i funkcje, jakie pełnili w owym czasie, bez ewentualnych późniejszych zmian):

24 II-1 III 1980 - abp Lucas Moreira Neves OP (Brazylijczyk), sekretarz Kongregacji Biskupów,

8-14 III 1981 - bp Jerzy Ablewicz z Tarnowa (Polak),

28 II-5 III 1982 - o. Stanislas Lyonnet SI (Francuz), prof. Uniwersytetu Gregoriańskiego,

20-26 II 1983 - kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary

11-17 III 1984 - kard. Alexandre do Nascimento (Angolańczyk), arcybiskup Lubango,

24 II-2 III 1985 - abp Achille Glorieux (Francuz), nuncjusz apostolski,

16-22 II 1986 - o. Egidio Viganò SDB (Włoch), rektor najwyższy (generał) salezjanów,

8-14 III 1987 - o. Peter-Hans Kolvenbach SI (Holender), generał jezuitów,

21-27 II 1988 - abp James Aloysius Hickey (USA), arcybiskup Waszyngtonu

12-18 II 1989 - kard. Giacomo Biffi (Włoch), arcybiskup Bolonii,

4-10 III 1990 - o. George Marie Martin Cottier OP (Szwajcar), teolog Domu Papieskiego,

17-23 II 1991 - abp Ersilio Tonini (Włoch), emerytowany arcybiskup Rawenny,

8-14 III 1992 - kard. Ugo Poletti (Włoch), archiprezbiter bazyliki patriarszej św. Matki Boskiej Większej w Rzymie,

28 II-5 III 1993 - bp Jorge Arturo A. Medina Estévez (Chilijczyk), biskup Rancagua (Chile),

20-26 II 1994 - kard. Giovanni Saldarini (Włoch), arcybiskup Turynu,

5-11 III 1995 - o. Tomáš Špidlík SI (Czech), z Papieskiego Instytutu Wschodniego,

25 II-2 III 1996 - abp Christoph Schönborn OP (Austriak), arcybiskup Wiednia,

16-22 II 1997 - kard. Roger Etchegaray (Francuz), przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" i Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,

1-7 III 1998 - kard. Ján Chryzostom Korec SI (Słowak), biskup Nitry,

21-27 II 1999 - bp André-Mutien Léonard (Belg), biskup Namur,

12-18 III 2000 - kard. François Xavier Nguyễn Văn Thuận (Wietnamczyk), przew. Papieskiej Rady "Iustitia et Pax",

4-10 III 2001 – kard. Francis Eugene George OMI (Amerykanin), arcybiskup Chicago,

17-23 II 2002 – kard. Cláudio Hummes (Brazylijczyk), arcybiskup São Paulo,

9-15 III 2003 – abp Angelo Comastri (Włoch), prałat sanktuarium maryjnego w Loreto,

29 II-6 III 2004 – prał. Bruno Forte (Włoch), członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej,

13-19 II 2005 – bp Renato Corti (Włoch), biskup Novary.

Od 2006 rekolekcjonistów z zewnątrz zapraszał Benedykt XVI. Byli nimi:

5-11 III 2006 – kard. Marco Cè (Włoch), em. patriarcha Wenecji

25 II-3 III 2007 – kard. Giacomo Biffi (Włoch), em. abp Bolonii

10-16 II 2008 – kard. Albert Vanhoye SI (Francuz), em. sekr. Papieskiej Komisji Biblijnej

1-7 III 2009 – kard. Francis Arinze (Nigeryjczyk), em. prefekt Kongregacji Biskupów

21-27 II 2010 – ks. Enrico dal Covolo SDB (Włoch), członek m.in. Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej,

13-19 III 2011 – o. François-Marie Léthel OCD (Francuz), prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego «Teresianum» w Rzymie

26 II-3 III 2012 – kard. Laurent Monsengwo Pasinya (Kongijczyk), abp Kinszasy

17-23 II 2013 – kard. Gianfranco Ravasi (Włoch), przewodniczący Papieskiej Rady Kultury

Od 2014 rekolekcjonistów zaprasza Franciszek.

9-14 III 2014 (w Casa Divin Maestro w Ariccia) – ks. Angelo De Donatis, proboszcz rzymskiej parafii św. Marka Ewangelisty [al Campidoglio]

22-27 II 2015 (Ariccia) – o. Bruno Secondin OCD (Włochy), temat „Słudzy i prorocy Boga żywego”

6-12 III 2016 (Ariccia) - o. Ermes Maria Ronchi OSM (Włochy)

5-10 III 2017 (Ariccia) – o. Giulio Michelini OFM (Włochy)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Kraków: Muzyczna Droga Krzyżowa

2018-02-18 21:03

luk / Kraków (KAI)

Po raz kolejny krakowscy wierni będą mieli okazję wziąć udział w Muzycznej Drodze Krzyżowej. 11 marca w kościele Redemptor Hominis w Krakowie tradycyjne podczas nabożeństwa rozważania zastąpią utwory muzyki klasycznej.

Graziako

Pomysł koncertu o charakterze pasyjnym wywodzi się z Łodzi. Na grunt krakowski przeniosła go Kinga Mastalerz. W Łodzi muzyka podczas nabożeństwa była puszczana z płyt. - Pomyślałam sobie, że o wiele większe wrażenie i duchowe przeżycia przyniosłoby wykonywanie utworów na żywo – wspomina.

W organizację muzycznego nabożeństwa odprawianego w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Krakowie włącza się od 5 lat ponad 100 muzyków i wokalistów. Kolejnym stacjom Męki Pańskiej towarzyszą przede wszystkim klasyczne utwory muzyczne.

Pojawiają się również nowoczesne akcenty, na przykład w postaci wokalizy z filmu "Dziewiąte wrota" i pieśni góralskich. - To unikalna możliwość, aby wejść w siebie i na podstawie wyjątkowego tła muzycznego budować własne rozważania o cierpieniu Chrystusa – opisuje Mastalerz.

W tym roku o oprawę muzyczną zadbają trzy krakowskie chóry, orkiestra, zespoły instrumentalne i soliści, w tym Karin Wiktor-Kałucka czy Tomasz Jarosz. – Całość dopełni bogata aranżacja świetlna, która sprawi, że będzie to nie tylko wspaniałe widowisko, ale także zachęta do tego, by zadumać się nad sensem trudnych momentów w swoim życiu – podkreśla Mastalerz.

Muzyczna Droga Krzyżowa rozpocznie się 11 marca o godz. 20:00 w kościele Redemptor Hominis w Krakowie (ul. Stelmachów 137). Co istotne świątynia ta charakteryzuje się wyśmienitą akustyką, gdyż została zaprojektowana przez Tomasza Koniora, który jest autorem projektu m.in. siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem