Reklama

Wiadomości z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 1/2003


Fot. PAP/EPA/Filippo Monteforte

Pokój na świecie, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga.
Jan XXIII - papież
(Z encykliki Pacem in terris)

"Anioł Pański" z Papieżem

15 grudnia 2002 r. w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II przypomniał o wielkim znaczeniu rodziny i jej godności. Ojciec Święty powiedział, że jest to wspólnota uświęcona miłością Chrystusa i jako pierwsza została przez tę miłość wybrana. Podziękował też braciom i siostrom Chorwatom za choinkę, którą w tym roku ofiarowali dla przyozdobienia bożonarodzeniowej szopki na Placu św. Piotra.
"Boże Narodzenie jest w sposób szczególny świętem rodziny, ponieważ Bóg, rodząc się w ludzkiej rodzinie, wybrał ją jako pierwszą wspólnotę uświęconą Jego miłością" - przypomniał Jan Paweł II. W tym kontekście nawiązał do planowanego na 22-26 stycznia 2003 r. w Manili IV Światowego Spotkania Rodzin i wspomniał trzy poprzednie: w Rzymie w 1994 r. - w Międzynarodowym Roku Rodziny, w Rio de Janeiro w 1997 r. oraz ponownie w Rzymie - z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. "Następne spotkanie będzie miało na celu rzucenie w trzecie tysiąclecie ziarna Ewangelii rodziny" - stwierdził Jan Paweł II.
Spotkanie rodzin w Manili Ojciec Święty zawierzył Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Rodzin. Prosił, aby chroniła rodziny zamieszkujące każdy zakątek świata, a zwłaszcza te, które żyją w trudnej sytuacji materialnej i odczuwają niedostatek.
Jan Paweł II pobłogosławił też "Bambinelli" - figurki Dzieciątka, z którymi tradycyjnie już w trzecią niedzielę Adwentu przybyły licznie na Plac św. Piotra włoskie dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami.

Jan Paweł II do Polaków

"Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis (Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli). Tymi słowami w Noc Betlejemską aniołowie obwieścili przyjście na świat Zbawiciela. Przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia, w pełni radości ochotnie wychodzimy naprzeciw potrzebom innych, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia. I ja już dziś pragnę złożyć Wam, tu obecnym, i wszystkim rodakom w kraju i na świecie najserdeczniejsze życzenia. Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla wszystkich obfity w łaski. Niech przyniesie wszystkim błogosławieństwo pokoju, pomyślności i szczęścia. Niech to błogosławieństwo stale Wam towarzyszy.
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony! Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Pozdrawiam wszystkich słowami wspaniałej kolędy Franciszka Karpińskiego. Wesołych Świąt!".
Audiencja generalna 18 grudnia 2002 r.

Reklama

Orędzie na 36. Światowy Dzień Pokoju

Encyklika "Pacem in terris" nieustannym zobowiązaniem - taki tytuł nosi zaprezentowane 17 grudnia 2002 r. w Watykanie papieskie Orędzie na 36. Światowy Dzień Pokoju. Nowy przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" - abp Renato Raffaele Martino, który do tej pory sprawował urząd stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy nowojorskiej siedzibie ONZ, wyraził radość, że rozpoczyna swą kadencję od przedstawienia dziennikarzom papieskiego Orędzia.
Arcybiskup stwierdził, że przesłanie orędzia Jana Pawła II można podsumować następująco: "Autentyczna jest każda rewolucja, którą rodzi rewolucja duchowa, oparta na przekonaniu, że pokój jest możliwy, jeśli buduje się go na przeświadczeniu o godności każdej istoty ludzkiej i wartościach praw człowieka".
Nawiązując do analizy i oceny przez Jana Pawła II sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Ziemi Świętej, abp Martino stwierdził: "Mamy nadzieję, że orędzie-apel Ojca Świętego do ludzi dobrej woli poruszy serca tych wszystkich, którzy powołani zostali, ażeby budowali pokój, by krzewili i umacniali pokój w tym nowym tysiącleciu, opierając się na poszanowaniu życia, na prawach ludzkich i podstawowych swobodach, oraz by zaprzestali wszelkiego rodzaju przemocy i terroru, a także zobowiązali się na nowo do pokojowego rozwiązywania konfliktów".
Abp Martino powiedział, że "jeśli nowym imieniem pokoju ma być rozwój, rozbrojenie na rzecz rozwoju powinno stać się nakazem każdego dnia. Wystarczy przypomnieć, że każdego dnia na świecie wydaje się na zbrojenia ponad 800 mld dolarów". Dodał, że "po 11 września pokój zagrożony jest także przez nowotwór międzynarodowego terroryzmu, który zagraża w sposób nieprzewidywalny stabilności i bezpieczeństwu na szczeblu krajów, regionów i całego świata. Walka z terroryzmem nie może jednak nigdy odbywać się kosztem praw człowieka".

Boże Narodzenie w Watykanie

wigilijny wieczór

Zgodnie z kilkanaście lat liczącą już tradycją - kilka tysięcy wiernych modliło się w wigilijny wieczór przy szopce na Placu św. Piotra w Rzymie w intencji pokoju na świecie.
Wprowadzenie do modlitwy wygłosił gubernator Państwa-Miasta Watykańskiego - kard. Edmund Szoka. On też na zakończenie odczytał modlitwę Jana Pawła II o pokój na świecie. O godz. 18.30 Papież ukazał się w oknie swego apartamentu w Pałacu Apostolskim i zapalił świeczkę. Pobłogosławił zebranych i zostawił świeczkę na parapecie, po czym - jak się przypuszcza - zasiadł do wieczerzy wigilijnej.
Po raz pierwszy Ojciec Święty zapalił świeczkę w swoim oknie 24 grudnia 1981 r., na znak solidarności z Polakami cierpiącymi z powodu wprowadzonego kilka dni wcześniej stanu wojennego. To samo uczynił wówczas w Białym Domu prezydent Ronald Reagan.

Pasterka

"Niemowlę leżące w ubóstwie żłóbka to znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej - stwierdził Jan Paweł II podczas uroczystej Pasterki. - Jest to znak pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów; znak wolności dla biednych i uciśnionych; znak miłosierdzia dla tych, którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony" - powiedział w kazaniu Ojciec Święty.
Pasterka trwała ponad półtorej godziny. Do Bazyliki Ojciec Święty przybył dziesięć minut przed północą, a opuścił ją, gdy zbliżała się godz. 1.30. Przy ołtarzu pod Konfesją św. Piotra towarzyszyli mu kard. Joseph Ratzinger - prefekt Kongregacji Nauki Wiary i od niedawna dziekan Kolegium Kardynalskiego oraz kard. Angelo Sodano - sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Wraz z nimi koncelebrowało jeszcze blisko 30 kardynałów.
Szczególną radość Jana Pawła II wywołała grupa 12 dzieci reprezentujących wszystkie kontynenty - w tym 2 małych Polaków. Dzieci na początku Mszy św. złożyły kwiaty u stóp figurki Dzieciątka Jezus leżącej w żłóbku pod pulpitem pamiętającym czasy obu Soborów Watykańskich.
Przed opuszczeniem Bazyliki Papież odprowadził figurkę do szopki znajdującej się w bocznej nawie.

"Urbi et Orbi"

Z okazji Bożego Narodzenia Ojciec Święty Jan Paweł II wygłosił świąteczne orędzie i udzielił błogosławieństwa "Urbi et Orbi" - Miastu i Światu.
"Z betlejemskiej groty płynie dziś orędzie, by świat nie ulegał podejrzliwości, nieufności, zniechęceniu, nawet jeśli tragiczne zjawisko terroryzmu potęguje niepewność i lęk" - apelował Papież. Podkreślił, że "wierzący wszystkich religii i ludzie dobrej woli są wezwani do budowania pokoju przez odrzucanie jakiejkolwiek formy nietolerancji i dyskryminacji: przede wszystkim w Ziemi Świętej, gdzie nieustannie rozwija się spirala bezsensownej przemocy; w Afryce, gdzie wyniszczające ubóstwo i tragiczne wojny domowe pogarszają i tak już niepewną sytuację całych narodów, mimo iż nie brak optymistycznych sygnałów dochodzących choćby z Demokratycznej Republiki Konga czy z Burundi; w Ameryce Łacińskiej, w Azji i w innych częściach świata, w których kryzysy polityczne, ekonomiczne i społeczne burzą pokój wielu rodzin i narodów". "Oby ludzkość przyjęła przesłanie pokoju, jakie niesie Boże Narodzenie Emmanuela, który przyszedł na świat, aby umrzeć na krzyżu - życzył Papież "Miastu i Światu".
Przed udzieleniem błogosławieństwa "Urbi et Orbi" Jan Paweł II pozdrowił przybyłych licznie pielgrzymów i turystów. Skierował do nich świąteczne życzenia oraz pozdrowienia w 62 językach. Po polsku powiedział: "Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami" (por. J 1,14). W blasku betlejemskiego żłóbka, u progu Nowego Roku, serdecznie pozdrawiam wszystkich moich Rodaków w Polsce i na całym świecie. Życzę, aby orędzie miłości i miłosierdzia, przekazane ludziom przez narodzenie Bożego Syna, stało się źródłem odnowy życia w Ojczyźnie, w polskich rodzinach oraz w życiu osobistym. Wszystkim życzę Wesołych Świąt".
Tegoroczne orędzie Ojciec Święty wygłosił z Placu przed Bazyliką św. Piotra, a nie - jak dotychczas - z głównej loggii świątyni.

„Miłość i Miłosierdzie” niezwykła opowieść o siostrze Faustynie

2019-02-01 12:54

„Miłość i Miłosierdzie” to niezwykła opowieść o polskiej zakonnicy, siostrze Faustynie – uznanej za świętą przez papieża Jana Pawła II, mistyczce i wizjonerce, która w swoim życiu stanęła przed wykonaniem bardzo ważnej misji. Film pokaże nieznane do tej pory fakty i przybliży widzom narodziny niezwykłego kultu Bożego Miłosierdzia, który zyskał popularność na całym świecie.

Film „Miłość i Miłosierdzie” to m.in.

- Nieznane listy ks. Michała Sopoćki.

- Nieujawnione dotąd dokumenty, które pozwolą światu poznać prawdę o wpływie Bożego Miłosierdzia na losy świata.

-Zdjęcia dokumentalne do filmu kręcone w Polsce, USA i na Litwie.

Producentem obrazu jest Fundacja Filmowa im. św. Maksymiliana Kolbe i Telewizja Polska.

Dystrybucją filmu zajmie się Kondrat – Media i Kino Świat.

W roli głównej zobaczymy Kamilę Kamińską – nagrodzoną za najlepszy debiut aktorski na festiwalu filmowym w Gdyni gwiazdę hitów „Najlepszy” i „Listy do M. 3”.

„Miłość i Miłosierdzie” to dokument fabularyzowany o Bożym Miłosierdziu. Boże Miłosierdzie jest czczone na wszystkich kontynentach przez setki milionów osób, jednak większość chrześcijan nadal nie zdaje sobie sprawy z potęgi przesłania, które Jezus przekazał ludzkości za pośrednictwem s. Faustyny Kowalskiej, prostej polskiej zakonnicy. Dziś już świętej. Nie mniejszą rolę w objawieniu światu prawdy o Bożym Miłosierdziu odegrał bł. Ks. Michał Sopoćko, wybitny kapłan i spowiednik wizjonerki.

„Blisko mojego serca s. Faustyna nazywa się Helenka Kowalska i jest radosną dziewczyną biegającą po polach, bawiącą się z dzieciakami w Ostrówku” - powiedziała Kamila Kamińska w jednym z wywiadów, która przygotowując się do roli przebywała m.in. u sióstr w Ostrówku, gdzie Helena Kowalska zbierała pieniądze na wiano przed wstąpieniem do zakonu. „Tam pokochałam ją najbardziej - mówi aktorka i wspomina o przywilejach leżenia w łóżku Heleny i chodzenia jej ścieżkami. - Tam zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja mam być święta, że mam unieść symbol świętości. Świętość jest w każdym z nas. To nie jest tak, że święci są wybrani. My wszyscy możemy być świętymi, ale to jest nasz wybór - wybór kogo słuchamy” - mówi Kamińska.

W filmie „Miłość i Miłosierdzie” wystąpili również: Macieja Małysa, który zagrał u boku samego Johna Voighta w głośnym filmie „Jan Paweł II” oraz Janusz Chabior znany szerokiej widowni chociażby z produkcji „Wołyń”. Reżyserem jest Michał Kondrat – twórca m.in. produkcji „Dwie Korony” poświęconej historii o. Maksymiliana Kolbe.

Podczas Światowych Dni w Panamie odbył się specjalny pokaz filmu dla dziennikarzy z całego świata. Fabularna część filmu kręcona była równocześnie po polsku i po angielsku

Światowa premiera filmu zaplanowana jest na 29 marca 2019 roku.

Michał Kondrat – polski reżyser, oraz producent wielu chrześcijańskich filmów. Jego ostatni filmu „Dwie Korony” obejrzało ponad 200 tyś. widzów. Prawa kinowe zostały sprzedane do 12 krajów.

Trwa zbiórka środków na realizację filmu. Więcej na ten temat na stronie www.kolbe.org.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Peregrynacja obrazu św. Józefa w Żaganiu-Moczyniu

2019-03-18 23:32

Kamil Krasowski

Obraz św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu zakończył peregrynację w parafii św. Józefa w Żaganiu-Moczyniu i dzisiejszego wieczoru nawiedził Żary.

Maria Romer
Spotkanie dzieci z SP nr 3 im. św. Jana Pawła II ze św. Józefem
Zobacz zdjęcia: Peregrynacja obrazu św. Józefa w Żaganiu-Moczyniu
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem