Reklama

Petycja do prezes Trybunału Konstytucyjnego

Wiadomości ze świata


Niedziela Ogólnopolska 1/2003

Z USA
Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na "Ground Zero" w Nowym Jorku

Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na "Ground Zero" - w miejscu, gdzie stały wieżowce World Trade Center, zniszczone w terrorystycznych zamachach 11 września 2001 r. Zawiozła je do Nowego Jorku delegacja austriacka, w skład której wchodzili: Kurt Bergmann z Radia i Telewizji ORF w Linzu, organizator akcji, proboszcz katedry św. Szczepana w Wiedniu - ks. Anton Faber oraz 12-letni chłopiec, który przywiózł Światło z Groty Narodzenia w Betlejem.
"Fakt, że światło pochodzi z Betlejem, miał dla mieszkańców tego miasta szczególne, symboliczne znaczenie. Ogromny wykop w miejscu, gdzie stały wieżowce WTC, ciągle robi przygnębiające wrażenie, a w tym kontekście Betlejemskie Światło Pokoju jest naprawdę światłem nadziei" - powiedział m.in. ks. Faber w rozmowie z austriacką agencją katolicką "Kathpress".
Austriacka delegacja zaniosła też Betlejemskie Światło Pokoju do znajdujących się w sąsiedztwie "Ground Zero" komend policji i straży pożarnej, a także do Kwatery Głównej NATO i konsulatu Austrii w Nowym Jorku. Podczas uroczystej Mszy św. Światło Pokoju zapłonęło w katedrze św. Patryka.

Z Belgii
O stosunku do religii w przyszłym traktacie konstytucyjnym UE

"W Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej musi znaleźć się zapis o poszanowaniu wolności religijnej we wszystkich jej wymiarach". Taki m.in. postulat zawarto w propozycjach Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE) oraz Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) odnośnie do sytuacji Kościołów i wspólnot religijnych w UE. Propozycje te zostały przesłane w specjalnym liście do Valéry´ego Giscarda d´Estaing, przewodniczącego Konwentu Europejskiego.
ComECE i KEK domagają się m.in. poszanowania statusu Kościołów, wspólnot religijnych i organizacji bezwyznaniowych, zgodnie z prawem narodowym poszczególnych państw członkowskich oraz zapisu o ustanowieniu z nimi dialogu strukturalnego.
"Jeśli przyszły Traktat Konstytucyjny, który ma stanowić podstawę funkcjonowania UE przez następne dekady, będzie pozbawiony jakichkolwiek odniesień do religii, Kościołów czy wspólnot religijnych, to będzie to istotny brak w jego treści. Bowiem to właśnie religia, Kościoły i wspólnoty religijne nadają znaczenie społeczeństwu jako pewnej całości, stosunkom Unii z obywatelami, a także wartościom i tożsamości, na których opiera się społeczeństwo. Niniejsze propozycje stanowią wyraz rosnącej wagi religii, Kościołów i wspólnot religijnych dla dalszego rozwoju UE" - napisano m.in. w dokumencie.

Z Ziemi Świętej
Bożonarodzeniowe orędzie patriarchy łacińskiego Jerozolimy

W orędziu na Boże Narodzenie 2002 r. patriarcha łaciński Jerozolimy - abp Michel Sabbah wezwał do pokoju w Ziemi Świętej. Swoje orędzie patriarcha zaprezentował w Jerozolimie na specjalnej konferencji prasowej w obecności licznie zgromadzonych dziennikarzy izraelskich, palestyńskich i światowych mediów.
"Chociaż Boże Narodzenie głosi sprawiedliwość, pokój i miłość, to w Ziemi Świętej panuje przemoc i leje się krew, a w miejscach świętych toczą się walki i cierpią ludzie" - stwierdził m.in. abp Sabbah. Zwrócił uwagę, że orędzie na Boże Narodzenie z Ziemi Świętej jest apelem do ludzi dobrej woli, wspólnoty międzynarodowej i Kościołów na całym świecie o pomoc w przywróceniu pokoju między Palestyńczykami a Izraelczykami na zasadach sprawiedliwości, wzajemnego poszanowania, godności i prawa do własnej państwowości. Patriarcha wezwał władze izraelskie do zakończenia okupacji, która rodzi opór i odwet Palestyńczyków.
Orędzie wzywa chrześcijan w Ziemi Świętej, aby - mimo wszelkich cierpień i trudności życia codziennego - przeżyli Boże Narodzenie w duchu wiary i modlitwy.

Reklama

Z Republiki Środkowoafrykańskiej
Zamordowano katolickiego kapłana

W Republice Środkowoafrykańskiej rebelianci zabili katolickiego księdza.
40-letni ks. Jean-Claude Kilamong został zatrzymany 8 grudnia 2002 r. w okolicach miasta Bossangoa (300 km na północ od stolicy państwa Bangui) przez grupę uzbrojonych mężczyzn z rebelianckiego ugrupowania gen. Francoisa Bozizé. Następnego dnia przypadkowi ludzie znaleźli ciało duchownego.
Wcześniej rebelianci zaatakowali w Bossangoa wspólnotę franciszkańską - 3 misjonarzy zostało dotkliwie pobitych i zagrożono im śmiercią.
W związku z nasilającymi się prześladowaniami Bossangoa opuściła już zdecydowana większość duchownych. Nadal niepewna jest sytuacja, w jakiej znajduje się 5 misjonarzy z Włoch, Francji i Polski, którzy przebywają w Zakonie Franciszkanów w centrum miasta. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że duchowni są zakładnikami rebeliantów.

Kuba

Założyciel działającego od 5 lat na Kubie Chrześcijańskiego Ruchu Wyzwolenia - Osvaldo Paya Sardinas otrzymał w Strasburgu (Francja) prestiżową Nagrodę im. Andrieja Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Europejski za wkład w obronę praw człowieka. Paya, wykorzystując istniejący w konstytucji kubańskiej zapis, pozwalający grupie 10 tys. obywateli składać do parlamentu propozycje ustaw - zebrał ponad 11 tys. podpisów pod wnioskiem o dokonanie głębokich przemian demokratycznych na Kubie. Odbierając nagrodę, powiedział m.in., że naród kubański dojrzał do zmian: do pojednania i wolności, przed którymi żadna partia ani żaden tyran nie może uciec (przyjazd dysydenta po odbiór nagrody był możliwy dzięki interwencji polityków europejskich u kubańskiego przywódcy Fidela Castro, który ostatecznie zgodził się przyznać mu paszport).

USA

Każdego roku w różnych częściach globu umiera kilkanaście milionów dzieci - wynika z dorocznego raportu Międzynarodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF), dotyczącego sytuacji dzieci na świecie. Kolejne kilkaset milionów żyje w warunkach urągających godności człowieka. Według UNICEF, co roku 11 mln dzieci poniżej 5. roku życia umiera z powodu chorób, przeciwko którym istnieją łatwo dostępne szczepionki. Ponad 50 mln dzieci w wieku szkolnym z południowej Azji i północnej Afryki nie ma możliwości edukacji, a 150 mln nieletnich z krajów rozwijających się jest niedożywionych i wzrasta w warunkach poniżej granicy ubóstwa. Dane zebrane przez UNICEF mówią również o 2 mln dzieci, które zginęły w wyniku wojen od 1990 r., i o 6 mln, które w tych wojnach odniosły rany.

Chile

Ponowne odczytanie i życie regułą benedyktyńską w Ameryce Łacińskiej u początków trzeciego tysiąclecia - to temat spotkania mniszek i mnichów reprezentujących Benedyktynów, Cystersów i Trapistów w tej części Ameryki, które odbyło się w stolicy Chile. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób.
Podczas 9. już spotkania zastanawiano się nad sytuacją życia zakonnego w regionie w obliczu zmian zainicjowanych przez Sobór Watykański II. Próbowano także szukać możliwości wspólnych działań.

Francja

We Francji ustanowionych zostało 5 nowych prowincji kościelnych (metropolii), zmienił się skład 6 innych prowincji, potwierdzone zostały diecezje sufragalne w 4 prowincjach i status 2 jednostek kościelnych podlegających bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Nowymi archidiecezjami zostały: Marsylia, Clermont, Dijon, Montpellier i Poitiers, a nowy skład mają metropolie: Bordeaux, Lyon, Reims, Rennes, Tuluza i Tours. Łącznie Kościół katolicki we Francji składa się obecnie z 15 prowincji (metropolii) - dotychczas było ich 17, oraz z 77 archidiecezji i diecezji. Wprowadzone zmiany mają na celu lepsze przystosowanie struktur kościelnych do obecnego podziału administracyjnego Francji, gdyż niektóre dawne stolice biskupie i arcybiskupie to dzisiaj niewielkie miasteczka - wiele dużych miast miało dotychczas status jedynie diecezji podlegających metropolitom urzędującym we wspomnianych małych miejscowościach.

Tydzień na świecie

Relikwie św. Faustyny Kowalskiej umieszczone zostały pod głównym ołtarzem kościoła pw. św. Maurycego Męczennika w podrzymskim miasteczku Acilia (tamtejszą parafię prowadzą polscy zmartwychwstańcy). Konsekracji nowego kościoła dokonał wikariusz papieski dla diecezji Rzymu - kard. Camillo Ruini.

W wieku 56 lat zmarł w Mediolanie Leonardo Mondadori - prezes największego włoskiego koncernu wydawniczego "Arnoldo Mondadori Editore", z którego inicjatywy, przy współpracy pisarza Vittorio Messoriego, powstała książka Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei. Głośnym echem odbiła się rok temu wiadomość o nawróceniu się Leonarda Mondadoriego dzięki kontaktom z Opus Dei.

Na szczycie w Kopenhadze ogłoszono rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych państw (m.in. o Polskę). Ma to nastąpić w maju 2004 r.

Iraccy opozycjoniści powołali na konferencji w Londynie tzw. komitet koordynujący, będący namiastką rządu tymczasowego, który ma objąć władzę po ewentualnym obaleniu reżimu Saddama Husajna w Iraku. Tymczasem w rejonie Zatoki Perskiej Amerykanie i Brytyjczycy rozmieścili swoje okręty wojenne z kilkudziesięcioma tysiącami żołnierzy na pokładach.

Ożywioną dyskusję wywołał we Włoszech okólnik tamtejszego Ministerstwa Oświaty, zawierający kontrowersyjną inicjatywę utworzenia "kaplic międzywyznaniowych" we wszystkich szkołach publicznych. Propozycja ta pojawiła się niejako "przy okazji" sprawy powrotu krucyfiksów do klas - o co upomnieli się w specjalnej interpelacji włoscy parlamentarzyści.

Powołany w Barcelonie Konwent Chrześcijan dla Europy - zrzeszający 150 wybitnych przedstawicieli życia intelektualnego, politycznego, kulturalnego i religijnego z krajów UE i państw kandydujących - ogłosił swój pierwszy dokument: Deklarację Barcelońską, dotyczącą m.in. wizji przyszłej konstytucji europejskiej.

W rosyjskim obozie karnym zmarł (prawdopodobnie w wyniku złego traktowania) Salman Radujew - najsłynniejszy z czeczeńskich komendantów polowych, jakich udało się Rosjanom wziąć do niewoli. Miał 35 lat.

Przedstawiciele rządu Indonezji podpisali porozumienie pokojowe z Ruchem Wolnego Acehu (GAM), mające zakończyć trwającą od ponad 25 lat wojnę domową w prowincji Aceh. Według przyjętego dokumentu, prowincja ta ma zostać zdemilitaryzowana, a w przyszłości rząd w Dżakarcie przyzna jej szeroką autonomię.

Według danych Światowego Programu Żywnościowego ONZ, w rządzonej przez komunistów Korei Północnej, w której niedawno uwolniono ceny i zniesiono system kartkowy, jest 6,4 mln głodujących.

Thabo Mbeki został ponownie szefem rządzącego w RPA Afrykańskiego Kongresu Narodowego (kadencja trwa tam 7 lat).

W Kongu-Kinszasie pojawiła się szansa na zakończenie trwającej tam od połowy lat 90. XX wieku wojny domowej. Wszystkie strony konfliktu podpisały wynegocjowany wcześniej układ pokojowy w tej sprawie.

Specjalny oddział sił hiszpańskich i amerykańskich zatrzymał na Morzu Arabskim frachtowiec płynący z komunistycznej Korei Północnej do Jemenu. Znaleziono m.in. 12 pocisków balistycznych tupu Scud. Jemen i Korea nie zaprzeczyły, że statek wiózł broń za ich wiedzą.

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

2016-12-26 23:12

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Wiesław Podgórski
Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

1. Znak krzyża

2. Akt skruchy – Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca

4. Rozważanie na dany dzień nowenny

5. Dwie następne dziesiątki różańca

6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

7. Znak krzyża

Akt skruchy

Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

Rozważanie na dany dzień nowenny

Pierwszy dzień

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły

pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce.

Oddaję Ci dzisiaj ten „węzeł” ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu.

Powierzam Ci ten dręczący mnie „węzeł”, który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc.

Wierzę, że możesz rozwiązać ten „węzeł”, gdyż Jezus daje Ci wszelką moc.

Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

Drugi dzień

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz.

Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten „węzeł”...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

Trzeci dzień

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten „węzeł” mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem.

Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego „węzła”. W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

Czwarty dzień

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną.

Składam w Twoje ręce ten „węzeł”..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie.

Rozwiąż Matko ten „węzeł” mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

Piąty dzień

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten „węzeł”..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga.

Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten „węzeł” we mnie zrodził.

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest bogata w moc u Boga

Szósty dzień

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten „węzeł” mojego życia.... i proszę byś mi dała serce,

które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten „węzeł”.

Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

Siódmy dzień

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten „węzeł” w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

Ósmy dzień

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten „węzeł”... w moim życiu.

Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił.

Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

Dziewiąty dzień

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz „węzły”, przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten „węzeł” w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach.

Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie „węzłów” mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka,

wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów” życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.

W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł” ... (nazwać go w miarę możności).

Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.

Przyjmij moje wołanie.

Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

EGZORCYZM

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja dom

Paragwaj planuje utworzyć południowoamerykańską „drogę Jakubową”

2019-02-17 15:20

ts, kg (KAI/KNA) / Asunción

Paragwaj zamierza stworzyć nową trasę pielgrzymkową, która ma połączyć ponad 30 dawnych jezuickich wiosek w kilku krajach Ameryki Południowej. Ta miejscowa, kontynentalna „Droga Jakubowa” pragnie przyłączyć się do sukcesów m.in. europejskich Dróg Jakubowych i naśladować je, poinformowała niemiecka agencja katolicka KNA.

Planowana „Droga śladami jezuitów” ma nawiązywać do wiosek, zakładanych na początku XVII wieku przez misjonarzy z Towarzystwa Jezusowego w środkowej części Ameryki Południowej, które miały chronić miejscowych Indian przed handlem niewolnikami. Wsie te, zwane redukcjami, powstały na ziemiach dzisiejszych państw: Paragwaju, Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Boliwii. Wszystkie redukcje zlikwidowano w 1767 roku. W 250 lat później o tym dziedzictwie jezuitów ma przypomnieć przygotowywana obecnie droga pielgrzymkowa.

Jedną z takich wiosek była utworzona w XVII wieku redukcja San Ignacio Mini w dzisiejszej Argentynie. W okresie rozkwitu mieszkało w niej i miało pracę ok. czterech tysięcy ludzi. W latach 1983-93 ruiny 7 dawnych wiosek wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Historyczną podstawą zakładania wiosek było postanowienie synodu jezuitów z 1603 roku. Założony w 1534 zakon, który m.in. prowadził misje w Ameryce Południowej, postanowił przeciwstawić się niewoleniu i wykorzystywaniu Indian. Od 1610 na terenie obecnego Paragwaju jezuici zakładali wspomniane redukcje. Były to wsie liczące od 400 do 7000 mieszkańców, mające swój samorząd, wspólną gospodarkę rolną, hodowlę zwierząt i warsztaty rzemieślnicze.

Mimo sukcesu misyjnego i gospodarczego od połowy XVIII wieku wioski Indian były stopniowo niszczone m.in. wskutek konfliktów między Hiszpanią a Portugalią o panowanie nad tymi ziemiami. Ostateczna ich likwidacja nastąpiła na mocy dekretu króla Hiszpanii Karola III z 27 lutego 1767, który formalnie był wprawdzie wymierzony w jezuitów, w praktyce jednak oznaczał również całkowity kres redukcji. W samej tylko prowincji Paragwaju objęło to ponad 110000 chrześcijańskich mieszkańców, dwa gimnazja i uniwersytet.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem