Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

"Ja tam u was byłem"

Ks. Stanisław Wojcieszak
Niedziela Ogólnopolska 26/2003


Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża św. w Ochotnicy Dolnej

Zwiastunom z gór, stopom ich cześć,
bo niosą nam radosną wieść - tę wieść:
Pokoju dar, wśród życia dróg...
(Z ulubionej przez Jana Pawła II pieśni oazowej)

13 grudnia 2001 r. dostąpiłem łaski rozmowy z Jego Świątobliwością Janem Pawłem II. Ojciec Święty, dowiedziawszy się, że jestem proboszczem w Ochotnicy, stwierdził: "Ja tam u Was byłem".
Pamiętał drewniany ochotnicki kościół, był dobrze zorientowany co do działalności partyzanckiej na terenie wsi w czasie II wojny światowej i pytał: "Czy jeszcze żyje ten ksiądz, który przed laty był w Ochotnicy proboszczem?". Chodziło o ks. Wojciecha Zygmunta, proboszcza parafii w latach 1953 -81. Ks. Zygmunt w 2001 r. miał już 90 lat i był jednym z najstarszych kapłanów diecezji tarnowskiej. Rezydował w Domu Opieki Społecznej w Kupieninie. Zmarł 6 sierpnia 2002 r.
Ta niezwykła rozmowa z Ojcem Świętym świadczy o tym, jak głęboko zapadły i utkwiły w jego pamięci Gorce i wydarzenia z historii konkretnych miejscowości. Wspomniane spotkanie zmobilizowało mnie do poszukiwania w Ochotnicy papieskich szlaków. Z Kalendarium życia Karola Wojtyły (Znak - Kraków 1983, s. 119-122) dowiadujemy się, że w styczniu 1953 r. profesorowie z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie (prof. dr Jacek Hennel, prof. dr Andrzej Hrynkiewicz, dr Stanisław Szymczyk) zaprosili ks. Karola Wojtyłę "na wycieczkę w Gorce, co zapoczątkowało całą serię dalszych wypraw narciarskich". W czerwcu tegoż roku 10-osobowa grupa wraz z ks. Wojtyłą była na dwudniowej wycieczce w Gorcach i Beskidzie Wyspowym. Także we wrześniu ks. Wojtyła był w Gorcach. W sierpniu następnego roku odbył kilkudniową wycieczkę z Rabki przez Turbacz a Lubań w Pieniny oraz na Przehybę. 12 września w czasie kolejnej wyprawy "na przepięknej «trasie spacerowej» między Turbaczem a Lubaniem" ks. Wojtyła przeprowadził zasadniczą rozmowę z prof. Stefanem Swieżawskim i jego żoną o pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Prof. Swieżawski namawiał wtedy gorąco ks. Wojtyłę, aby oddał swe siły i zdolności pracy na tej uczelni. Tak zaczęła się wieloletnia praca przyszłego Ojca Świętego Jana Pawła II jako profesora KUL-u. Od 20 stycznia 1955 r. w czasie przerwy semestralnej ks. Wojtyła był na nartach z grupą młodzieży w Ochotnicy Górnej. Mieszkali wtedy u Józefa i Katarzyny Janczura w przysiółku Skałka. Tam codziennie przeżywali Mszę św., w ciągu dnia jeździli na nartach, a wieczorami prowadzili dyskusje filozoficzno-światopoglądowe. Niezapomniana była wyprawa narciarska na Lubań. Podchodzili tam od Studzionek. Na szczycie, przy cudownej zimowej pogodzie, ks. Wojtyła odprawił Mszę św. Ołtarz zrobiony był z nart, a tłem była panorama ośnieżonych i oświetlonych blaskiem zimowego słońca Tatr. Wyprawa ta bardzo ich zmęczyła, gdyż według ówczesnych przepisów kościelnych, zachowali post eucharystyczny od północy i jechali na czczo. W wyprawie brali udział m.in. prof. Jerzy Janik i prof. Jacek Hennel.
Gorce były jednymi z ulubionych gór Jana Pawła II, dlatego - o ile tylko pozwalał mu na to czas - chętnie do nich wracał. Przez nie przebiega granica archidiecezji krakowskiej i diecezji tarnowskiej, a szczyty Gorca i Lubania położone są na terenie parafii Ochotnica Dolna. W książce Zapis drogi... Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły (Kraków 1998) odnotowane są m.in. następujące wycieczki szlakami przez Ochotnicę: 10 sierpnia 1954 r.: Turbacz - Lubań - Czorsztyn; 20 stycznia 1955 r., 11 sierpnia 1958 r.: Turbacz - Lubań - Krościenko, a było to tuż przed jego biskupią konsekracją. W dniach 1-8 sierpnia 1963 r. kard. Wojtyła wraz z grupą znajomych odbył wycieczkę w Beskid Wyspowy oraz w Gorce i na Turbacz. W wydanej w 2002 r. książce Pilnujcie mi tych szlaków (A. Matuszczyk, U. Własiuk) opisany jest m.in. pobyt Jana Pawła II na ochotnickiej ziemi w styczniu 1955 r. Do umiłowania Gorców nawiązał Jan Paweł II w czasie I pielgrzymki do Ojczyzny, w Nowym Targu, oraz podczas kolejnej - w 1997 r. - w Ludźmierzu, gdy 7 czerwca, patrząc na pasmo Gorców, zachęcał zgromadzone tysiące pielgrzymów do wędrowania, mówiąc: "Chodź na Turbacz! O - widać go". Przed południem tegoż samego dnia Jan Paweł II mógł nacieszyć się widokiem Gorców i podziwiać je z okien helikoptera, lecąc ponad szczytami Turbacza i Lubania w Pieniny.
W roku jubileuszowym 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, o czym informowała także Niedziela (nr z 25 maja 2003 r.) w artykule Tadeusza A. Janusza Szlak papieski w Beskidzie Wyspowym i Gorcach, społeczność wspomnianych pasm górskich postanowiła uczcić tego niezwykłego Turystę, wytyczając przez wzniesienia szczytów i miejscowości szlaki, którymi w przeszłości rzeczywiście wędrował ks. Karol Wojtyła.
By upamiętnić papieskie wędrowanie po Gorcach, w Międzynarodowym Roku Gór i Roku Gorców mieszkańcy Ochotnicy wznieśli w pobliżu niewielką, ale uroczą kapliczkę z kamienia z kopią limanowskiej Piety. Poświęcono ją 29 czerwca 2002 r. Od kilku lat w uroczystość Świętych Piotra i Pawła o godz. 16.00 odprawiana jest pod szczytem Gorca Msza św. za Piotra naszych czasów, a także o błogosławieństwo dla turystów oraz o pomyślny urodzaj grzybów i owoców leśnych, z których te okolice słyną. W tym roku Msza św. na Gorcu poprzedzona będzie jeszcze uroczystym otwarciem Gorczańskiego Szlaku Papieskiego biegnącego przez Ochotnicę i nabożeństwem przy kościele w Ochotnicy Dolnej o godz. 11.00. Na zakończenie sezonu wakacyjnego w Gorcach, pod koniec sierpnia, sprawowana jest Msza św. obok bazy namiotowej na Lubaniu.
Sąsiedzi ochotnickiego kościoła pamiętają, jak w 1978 r. cieszył się wyborem na papieża kard. Wojtyły ich proboszcz - ks. Wojciech Zygmunt i szczycił, mówiąc: "Przecież on nie tak dawno u mnie był i razem jeździliśmy na nartach".
O prywatnej obecności kard. Wojtyły w Ochotnicy Dolnej zdały także relację osoby z krakowskiego "Środowiska" - współautorzy książki Zapis drogi... Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły.
W lipcu 1972 r. trzy matki (Teresa Życzkowska, Maria Heydlowa i Danuta Ciesielska) wraz z dziećmi (w sumie jedenaście osób) przyjechały na wypoczynek do Ochotnicy i zamieszkały w wynajętym nowym domu dość daleko od kościoła. We wsi nie było jeszcze wtedy prądu. Pewnego wieczoru nawiedzili ich niespodziewani, ale jakże zacni goście. Był to kard. Karol Wojtyła wraz ze swym kapelanem - ks. Stanisławem Dziwiszem. Długo nie mogli znaleźć wypoczywających, gdyż nie mieli dokładnego adresu, a Ochotnica to wieś długa i wielu turystów przybywało tu już wtedy na wypoczynek. Kard. Wojtyła był jednak wytrwały w poszukiwaniach i udało się. Ileż było radości z tego spotkania, serdecznych rozmów i żartów z dziećmi. Na zakończenie Ksiądz Kardynał udzielił im błogosławieństwa. Odnajdując teraz papieskie szlaki po Ochotnicy, stwierdziłem, że był to dom Państwa Waresiaków w osiedlu Polisiówka, którzy będąc wówczas nauczycielami, mieszkali w Szczawnicy, a nowo wybudowany dom wynajmowali letnikom.
Znający bliżej Ojca Świętego i jego zamiłowanie do gór ks. prof. Stanisław Nagy, sercanin, potwierdza, że w prywatnych rozmowach z Janem Pawłem II i wspomnieniach dawniejszych wędrówek miejscowość Ochotnica wymieniana jest często.
Bogu dzięki za każdy ślad obecności Ojca Świętego na gorczańskiej ziemi.

Sejmowa komisja nie zajmie się projektem "Zatrzymaj Aborcje"

2018-03-21 12:33

Artur Stelmasiak

Dziś rano na stronie sejmowej ukazała się informacja, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zostało odwołane. To właśnie ta komisja jest odpowiedzialna za skierowanie projektu #ZatrzymajAborcje do drugiego czytania w Sejmie.

Artur Stelmasiak/Niedziela

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w posiedzeniach zaplanowanych na 21 i 22 marca nie miała w polanie rozpatrywania obywatelskiego projektu zmian w ustawie aborcyjnej, który zakłada wykreślenie przesłanki eugenicznej. Taki wniosek miał jednak złożyć poseł Jan Klawiter z Prawicy Rzeczpospolitej. Mówił o tym wczoraj w rozmowie z "Niedzielą"

Przeczytaj także: Poseł Klawiter zawnioskuje o niezwłoczne prace nad #ZatrzymajAborcje

Dziś rano na sejmowej stronie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ukazała się informacja o odwołaniu zaplanowanych posiedzeń. W sekretariacie komisji poinformowano nas, że posiedzenie zaplanowane na 21 marca zostało odwołane na wniosek wiceministra Krzysztofa Michalkiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast posiedzenie komisji zaplanowane na 22 marca ws. zmiany ustawy o związkach zawodowych zostało odwołane z powodu głosowań na sali plenarnej Sejmu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Abp Jędraszewski: głównym postulatorem procesu beatyfikacyjnego J. Esterházyego może być Kraków

2018-03-22 09:46

led / Kraków (KAI)

Wielkie świadectwo Jánosa Esterházyego jako chrześcijanina, który w najtrudniejszych warunkach myśli przede wszystkim o tym, jak realizować przykazanie miłości, trwa i pokazuje, czym jest Europa składająca się z różnych narodowości, kultur, a jednocześnie Europa, która ma jedne wspólne korzenie –chrześcijaństwo - mówi abp Marek Jędraszewski. - Ponieważ umierał jako męczennik pojawiają się głosy, żeby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny i niewykluczone, że głównym postulatorem będzie Kraków-podkreślił. Hierarcha we wtorek odebrał nagrodę jego imienia w parlamencie węgierskim.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Abp Marek Jędraszewski we wrześniu 2017 r. wraz episkopatem Węgier i Słowacji uczestniczył jako przedstawiciel Polski w ponownym pochówku Esterhazy’ego, którego prochy zostały odnalezione po 60 latach od śmierci. - Jego pogrzeb odbył się 16 września ubiegłego roku w dawnej jego posiadłości, na wzgórzu, w miejscu, które on bardzo ukochał. Wzniesiono tam grobowiec, a nad nim wspaniałą kaplicę w kształcie krzyża. Tam odbył się powtórny pochówek w obecności biskupów ze Słowacji, z Węgier, ja reprezentowałem Polskę – powiedział hierarcha.

- I okazuje się, że to wielkie świadectwo Jánosa Esterházyego jako chrześcijanina, który w najtrudniejszych warunkach myśli przede wszystkim o tym, jak realizować przykazanie miłości, trwa i pokazuje, czym jest Europa składająca się z różnych narodowości, różnych kultur, a jednocześnie Europa, która ma jedne wspólne korzenie – chrześcijaństwo – podkreślił arcybiskup, dodając że Esterházy pozostanie dla nas wzorem człowieka, który w skrajnych warunkach potrafił pokazać co to znaczy być wiernym Chrystusowi i jego krzyżowi aż do końca.

Metropolita krakowski powiedział także, że ze względu na świadectwo wiary i męczeńską śmierć Jánosa Esterházyego planowane jest rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, którego postulatorem miałby być Kraków. - Ponieważ umierał jako męczennik pojawiają się głosy, żeby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny i niewykluczone, że głównym postulatorem będzie Kraków. A to dlatego, że chociaż umarł na terenie dzisiejszych Czech to jednak biskup miejsca będzie prosił, żeby to Kraków wystąpił z prośbą do Stolicy Apostolskiej, aby ten proces mógł się rozpocząć – zaznacza.

Abp Jędraszewski odebrał we wtorek w Budapeszcie nagrodę im. Janosa Esterhazy’ego, przyznawaną za działalność na rzecz zachowania duchowej spuścizny tego węgierskiego polityka.

- Podczas uroczystości we wspaniałym gmachu parlamentu węgierskiego został uhonorowany główny pomysłodawca a przede wszystkim realizator mauzoleum Esterházyego na terenie dzisiejszej Słowacji – mówi hierarcha. - Podczas tej uroczystości także ja zostałem uhonorowany, ale moje zasługi są absolutnie niewspółmierne z tym wielkim, bezinteresownym wysiłkiem przede wszystkim Węgrów, którzy w ten sposób chcieli uhonorować swego bohatera. My do tej ich troski o pamięć też się włączamy i chcemy żeby pokazywać ludzi niezłomnych, heroicznych, którzy także dla dzisiejszej Europy, która szuka swojej tożsamości, są bardzo ważnym punktem odniesienia – wyznał metropolita krakowski.

Dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Generalna Republiki Węgierskiej podkreśla, że János Esterházy pokazuje, że polityk też może stać się świętym. - W czasach, kiedy indywidualizm staje się egoizmem i egocentryzmem, kiedy mówimy, że najważniejsza jest samorealizacja, János Esterházy pokazuje, że tylko wtedy możemy w pełni siebie realizować, kiedy żyjemy dla innych – mówi.

Hrabia Esterhazy był związany z Polską przez swoją matkę, która była Polką. Ten polityk był działaczem mniejszości węgierskiej na Słowacji i w Czechosłowacji. Po klęsce wrześniowej 1939 r. pomagał polskim żołnierzom w przedostaniu się na Węgry. Po wojnie został wydany przez słowackich komunistów KGB, która następnie przekazała go władzom komunistycznej Czechosłowacji. Skazany na dożywocie, zmarł w więzieniu w 1957 r. Za niesienie pomocy polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej został pośmiertnie odznaczony w 2009 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem