Reklama

"Ja tam u was byłem"

Ks. Stanisław Wojcieszak
Niedziela Ogólnopolska 26/2003


Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża św. w Ochotnicy Dolnej

Zwiastunom z gór, stopom ich cześć,
bo niosą nam radosną wieść - tę wieść:
Pokoju dar, wśród życia dróg...
(Z ulubionej przez Jana Pawła II pieśni oazowej)

13 grudnia 2001 r. dostąpiłem łaski rozmowy z Jego Świątobliwością Janem Pawłem II. Ojciec Święty, dowiedziawszy się, że jestem proboszczem w Ochotnicy, stwierdził: "Ja tam u Was byłem".
Pamiętał drewniany ochotnicki kościół, był dobrze zorientowany co do działalności partyzanckiej na terenie wsi w czasie II wojny światowej i pytał: "Czy jeszcze żyje ten ksiądz, który przed laty był w Ochotnicy proboszczem?". Chodziło o ks. Wojciecha Zygmunta, proboszcza parafii w latach 1953 -81. Ks. Zygmunt w 2001 r. miał już 90 lat i był jednym z najstarszych kapłanów diecezji tarnowskiej. Rezydował w Domu Opieki Społecznej w Kupieninie. Zmarł 6 sierpnia 2002 r.
Ta niezwykła rozmowa z Ojcem Świętym świadczy o tym, jak głęboko zapadły i utkwiły w jego pamięci Gorce i wydarzenia z historii konkretnych miejscowości. Wspomniane spotkanie zmobilizowało mnie do poszukiwania w Ochotnicy papieskich szlaków. Z Kalendarium życia Karola Wojtyły (Znak - Kraków 1983, s. 119-122) dowiadujemy się, że w styczniu 1953 r. profesorowie z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie (prof. dr Jacek Hennel, prof. dr Andrzej Hrynkiewicz, dr Stanisław Szymczyk) zaprosili ks. Karola Wojtyłę "na wycieczkę w Gorce, co zapoczątkowało całą serię dalszych wypraw narciarskich". W czerwcu tegoż roku 10-osobowa grupa wraz z ks. Wojtyłą była na dwudniowej wycieczce w Gorcach i Beskidzie Wyspowym. Także we wrześniu ks. Wojtyła był w Gorcach. W sierpniu następnego roku odbył kilkudniową wycieczkę z Rabki przez Turbacz a Lubań w Pieniny oraz na Przehybę. 12 września w czasie kolejnej wyprawy "na przepięknej «trasie spacerowej» między Turbaczem a Lubaniem" ks. Wojtyła przeprowadził zasadniczą rozmowę z prof. Stefanem Swieżawskim i jego żoną o pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Prof. Swieżawski namawiał wtedy gorąco ks. Wojtyłę, aby oddał swe siły i zdolności pracy na tej uczelni. Tak zaczęła się wieloletnia praca przyszłego Ojca Świętego Jana Pawła II jako profesora KUL-u. Od 20 stycznia 1955 r. w czasie przerwy semestralnej ks. Wojtyła był na nartach z grupą młodzieży w Ochotnicy Górnej. Mieszkali wtedy u Józefa i Katarzyny Janczura w przysiółku Skałka. Tam codziennie przeżywali Mszę św., w ciągu dnia jeździli na nartach, a wieczorami prowadzili dyskusje filozoficzno-światopoglądowe. Niezapomniana była wyprawa narciarska na Lubań. Podchodzili tam od Studzionek. Na szczycie, przy cudownej zimowej pogodzie, ks. Wojtyła odprawił Mszę św. Ołtarz zrobiony był z nart, a tłem była panorama ośnieżonych i oświetlonych blaskiem zimowego słońca Tatr. Wyprawa ta bardzo ich zmęczyła, gdyż według ówczesnych przepisów kościelnych, zachowali post eucharystyczny od północy i jechali na czczo. W wyprawie brali udział m.in. prof. Jerzy Janik i prof. Jacek Hennel.
Gorce były jednymi z ulubionych gór Jana Pawła II, dlatego - o ile tylko pozwalał mu na to czas - chętnie do nich wracał. Przez nie przebiega granica archidiecezji krakowskiej i diecezji tarnowskiej, a szczyty Gorca i Lubania położone są na terenie parafii Ochotnica Dolna. W książce Zapis drogi... Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły (Kraków 1998) odnotowane są m.in. następujące wycieczki szlakami przez Ochotnicę: 10 sierpnia 1954 r.: Turbacz - Lubań - Czorsztyn; 20 stycznia 1955 r., 11 sierpnia 1958 r.: Turbacz - Lubań - Krościenko, a było to tuż przed jego biskupią konsekracją. W dniach 1-8 sierpnia 1963 r. kard. Wojtyła wraz z grupą znajomych odbył wycieczkę w Beskid Wyspowy oraz w Gorce i na Turbacz. W wydanej w 2002 r. książce Pilnujcie mi tych szlaków (A. Matuszczyk, U. Własiuk) opisany jest m.in. pobyt Jana Pawła II na ochotnickiej ziemi w styczniu 1955 r. Do umiłowania Gorców nawiązał Jan Paweł II w czasie I pielgrzymki do Ojczyzny, w Nowym Targu, oraz podczas kolejnej - w 1997 r. - w Ludźmierzu, gdy 7 czerwca, patrząc na pasmo Gorców, zachęcał zgromadzone tysiące pielgrzymów do wędrowania, mówiąc: "Chodź na Turbacz! O - widać go". Przed południem tegoż samego dnia Jan Paweł II mógł nacieszyć się widokiem Gorców i podziwiać je z okien helikoptera, lecąc ponad szczytami Turbacza i Lubania w Pieniny.
W roku jubileuszowym 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, o czym informowała także Niedziela (nr z 25 maja 2003 r.) w artykule Tadeusza A. Janusza Szlak papieski w Beskidzie Wyspowym i Gorcach, społeczność wspomnianych pasm górskich postanowiła uczcić tego niezwykłego Turystę, wytyczając przez wzniesienia szczytów i miejscowości szlaki, którymi w przeszłości rzeczywiście wędrował ks. Karol Wojtyła.
By upamiętnić papieskie wędrowanie po Gorcach, w Międzynarodowym Roku Gór i Roku Gorców mieszkańcy Ochotnicy wznieśli w pobliżu niewielką, ale uroczą kapliczkę z kamienia z kopią limanowskiej Piety. Poświęcono ją 29 czerwca 2002 r. Od kilku lat w uroczystość Świętych Piotra i Pawła o godz. 16.00 odprawiana jest pod szczytem Gorca Msza św. za Piotra naszych czasów, a także o błogosławieństwo dla turystów oraz o pomyślny urodzaj grzybów i owoców leśnych, z których te okolice słyną. W tym roku Msza św. na Gorcu poprzedzona będzie jeszcze uroczystym otwarciem Gorczańskiego Szlaku Papieskiego biegnącego przez Ochotnicę i nabożeństwem przy kościele w Ochotnicy Dolnej o godz. 11.00. Na zakończenie sezonu wakacyjnego w Gorcach, pod koniec sierpnia, sprawowana jest Msza św. obok bazy namiotowej na Lubaniu.
Sąsiedzi ochotnickiego kościoła pamiętają, jak w 1978 r. cieszył się wyborem na papieża kard. Wojtyły ich proboszcz - ks. Wojciech Zygmunt i szczycił, mówiąc: "Przecież on nie tak dawno u mnie był i razem jeździliśmy na nartach".
O prywatnej obecności kard. Wojtyły w Ochotnicy Dolnej zdały także relację osoby z krakowskiego "Środowiska" - współautorzy książki Zapis drogi... Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły.
W lipcu 1972 r. trzy matki (Teresa Życzkowska, Maria Heydlowa i Danuta Ciesielska) wraz z dziećmi (w sumie jedenaście osób) przyjechały na wypoczynek do Ochotnicy i zamieszkały w wynajętym nowym domu dość daleko od kościoła. We wsi nie było jeszcze wtedy prądu. Pewnego wieczoru nawiedzili ich niespodziewani, ale jakże zacni goście. Był to kard. Karol Wojtyła wraz ze swym kapelanem - ks. Stanisławem Dziwiszem. Długo nie mogli znaleźć wypoczywających, gdyż nie mieli dokładnego adresu, a Ochotnica to wieś długa i wielu turystów przybywało tu już wtedy na wypoczynek. Kard. Wojtyła był jednak wytrwały w poszukiwaniach i udało się. Ileż było radości z tego spotkania, serdecznych rozmów i żartów z dziećmi. Na zakończenie Ksiądz Kardynał udzielił im błogosławieństwa. Odnajdując teraz papieskie szlaki po Ochotnicy, stwierdziłem, że był to dom Państwa Waresiaków w osiedlu Polisiówka, którzy będąc wówczas nauczycielami, mieszkali w Szczawnicy, a nowo wybudowany dom wynajmowali letnikom.
Znający bliżej Ojca Świętego i jego zamiłowanie do gór ks. prof. Stanisław Nagy, sercanin, potwierdza, że w prywatnych rozmowach z Janem Pawłem II i wspomnieniach dawniejszych wędrówek miejscowość Ochotnica wymieniana jest często.
Bogu dzięki za każdy ślad obecności Ojca Świętego na gorczańskiej ziemi.

Kard. Bassetti: Włochy są ziemią misyjną

2018-05-25 16:02

pb (KAI/ACI/SIR) / Watykan

Kryzys powołań sprawił, że Włochy są ziemią misyjną - oświadczył przewodniczący tamtejszej konferencji episkopatu kard. Gualtiero Bassetti.

wikipedia.org

Na konferencji prasowej po zakończonym w Watykanie 24 maja czterodniowym zgromadzeniu plenarnym Włoskiej Konferencji Biskupiej hierarcha przypomniał, że wśród przyczyn takiego stanu rzeczy jest dominująca „kultura tymczasowości, relatywizmu”, a także zima demograficzna oraz skandale z udziałem księży. Dzieje się to w kraju, który „przez wieki był ziemią powołań”.

Osoba kapłana jest „konieczna dla kształtowania wiary”, przypomniał kardynał. Dlatego papież, który spotkał z się z uczestnikami zgromadzenia 21 maja, zaproponował, by diecezje, które mają księży, posyłały ich do diecezji, którym ich brakuje, na wzór kapłanów fideidonistów - księży diecezjalnych jadących na misje.

Według danych z 31 grudnia 2014 r. we Włoszech było 2753 seminarzystów (spadek o 12 proc. w ciągu 10 lat - w 2004 r. było ich 3145). Także o 12 proc. Spadła liczba święconych księży - z 454 w 2004 r. do 405 w 2014 r. Ogólna liczba księży zmniejszyła się o niespełna 5 proc. - z 33 684 do 32 174.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież zaproszony do Bułgarii

2018-05-25 20:41

pb (KAI/bta.bg/Il sismografo) / Watykan

Premier Bułgarii Bojko Borisow zaprosił papieża do złożenia wizyty w tym kraju. Franciszek przyjął zaproszenie z „widocznym zadowoleniem” - głosi komunikat bułgarskiej agencji BTA. Szaf rządu wyraził nadzieję, że do wizyty będzie mogło dojść w 2019 r.

Grzegorz Gałązka

Wcześniej Ojca Świętego zapraszał do swego kraju prezydent Rosen Plewneliew podczas wizyty w Watykanie w marcu 2016 r.

Borisowowi towarzyszyła liczna delegacja, w skład której weszli: minister kultury, prezes Bułgarskiej Akademii Nauk, rektorzy uniwersytetów dyrektor Filharmonii Sofijskiej, ambasador przy Stolicy Apostolskiej, dwóch metropolitów prawosławnych, a także przedstawiciele Kościoła katolickiego i innych religii.

Okazją do tradycyjnej, dorocznej wizyty bułgarskiej delegacji państwowej w Watykanie była przypadające 24 maja w juliańskim kalendarzu liturgicznym wspomnienie świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowiańszczyzny. Dzień ten jest w Bułgarii Dniem Edukacji, Kultury i Literatury Słowiańskiej. Św. Cyryl spoczywa w w rzymskiej bazylice św. Klemensa.

Z tej samej okazji do Watykanu przybywa delegacja państwowa Macedonii. Dlatego papież przyjął dziś także premiera tego kraju Zorana Zaewa, któremu towarzyszyli ministrowie spraw wewnętrznych i kultury. Rozmawiali oni z Franciszkiem m.in. nt. tradycji tolerancji międzyreligijnej w tej byłej republice Jugosławii, jak również o mającym wkrótce nastąpić otwarciu nuncjatury apostolskiej w Skopje - poinformowała tamtejsza agencja prasowa MIA.

Obaj premierzy odbyli także spotkania z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem