Reklama

XVI Pielgrzymka Piesza do Amerykańskiej Częstochowy

O. Marian Załęcki OSPPE
Niedziela Ogólnopolska 36/2003


Pielgrzymi wkraczają do Sanktuarium.

10 sierpnia br., w niedzielę, w blaskach popołudniowego słońca, z pieśnią na ustach, z okrzykami radości i gromkich powitań oczekujących nas ludzi, wkroczyliśmy w bramy świętego miejsca - Amerykańskiej Częstochowy. Dzwony na wieży jasnogórskiej daleko niosły tę radość ponad górami i dolinami Bucks County, gdzie Maryja Jasnogórska wybrała sobie swój nowy tron, na górze światłości, zwanej tu Beacon Hill, blisko Filadelfii, w pięknej Pensylwanii. W oczach wielu witających nas były łzy radości i podziwu. A my - zmęczeni, ale szczęśliwi - szliśmy naprzód. Krzyż Chrystusowy torował nam drogę, a obok Krzyża szła z nami Jasnogórska Pani - Mistrzyni naszych polskich dróg do Boga.

W tym roku odbyła się już 16. Piesza Pielgrzymka Polonijna, najliczniejsza z dotychczasowych. Wyruszyła, jak zawsze, z polskiej parafii Świętych Piotra i Pawła w Great Meadows w stanie New Jersey do Amerykańskiej Częstochowy. Pierwsza piesza pielgrzymka zorganizowana została z okazji Roku Maryjnego 1987-88, jej inspiratorką była polska piosenkarka Emilia Gołaszewska. Dziś idą z nami Amerykanie, Europejczycy, Latynosi, Azjaci i inni. Czujemy, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną Bożą, braćmi i siostrami wspólnej Matki, która nas wszystkich kocha bezgranicznie. Pielgrzymka nas zbliża, jednoczy, niezależnie od tego jakim językiem mówimy, jakie jest nasze etniczne pochodzenie czy kolor skóry. Pielgrzymują z nami młodzi i osoby starsze, rodzice z dziećmi, a nawet niemowlętami w wózkach, także matki w stanie błogosławionym.
W Roku Różańca Świętego i Srebrnego Jubileuszu Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II dużo czasu poświęciliśmy na rozważanie tajemnic różańcowych, szczególnie tajemnic światła jako Ewangelii życia, i modlitwie w intencji Ojca Świętego, aby był nadal autorytetem, sumieniem świata i patronem porządku moralnego. Modliliśmy się o pokój na świecie, o poszanowanie wartości rodziny, o szacunek dla życia, także życia dzieci nienarodzonych. Duchowo łączyliśmy się ze wszystkimi pielgrzymami, którzy w tych dniach szli też umęczeni ze wszystkich stron naszej Ojczyzny do Sanktuarium Pani Jasnogórskiej, naszej wspólnej Matki, „danej nam jako znak nadziei i zwycięstwa nad złośliwym wrogiem”. Świadomość jedności serc, która nie zna przestrzeni ani czasu, doświadczenie drogi prowadzącej do celu - dodawały nam siły i były źródłem szczególnej radości. Wiedzieliśmy też, że cała Polska szła z nami! Często słychać było słowa pieśni pielgrzymkowej: Do Częstochowy prowadzisz nas, /do Częstochowy przez góry, las. /Do Częstochowy prowadzi szlak, /by Ci, Maryjo, powiedzieć „tak”.

*

W radości i dziękczynieniu witaliśmy pierwszą pielgrzymkę pieszą z polskiej parafii św. Jadwigi w Trenton, w stanie New Jersey, w diecezji Metuchen. Pielgrzymkę zorganizowały osoby świeckie. Duchowo posługiwali pielgrzymom paulini: o. Faustyn Muir i o. Beniamin Bąkowski. Parafia św. Jadwigi jest głęboko związana z historią Amerykańskiej Częstochowy. Tam pracował założyciel Amerykańskiej Częstochowy - o. Michał M. Zembrzuski.

*

Również w radości i dziękczynieniu witaliśmy drugą pielgrzymkę pieszą z parafii św. Wojciecha w Filadelfii, największej polskiej parafii w archidiecezji filadelfijskiej. Mimo wielu trudności ze strony władz - dzielni polscy kapłani: ks. Tadeusz Górka i ks. Jerome Pohl, rozpoczęli piesze pielgrzymowanie w ubiegłym roku. Obecnie przybyło pątników. Najmłodszy miał 4 miesiące, w ubiegłym roku mama niosła go jeszcze w swoim łonie. Pielgrzymom pomagali duchowo paulini: o. Bogdan Olzacki oraz br. Krzysztof Olesik. W pielgrzymce szła też duża grupa polskich sióstr służebniczek starowiejskich z Cherry Hill, Pensylwania.

Reklama

*

Oczywiście, najstarsza i najliczniejsza pielgrzymka przybyła z Great Meadows, New Jersey, która jak „czcigodna i szlachetna matka urodziła dwie córy” - jak kiedyś pisał św. bp Ignacy Antiocheński w liście do jednego z Kościołów, w drodze do Rzymu - pielgrzymkę filadelfijską i trentońską. Pielgrzymka ta składała się z czterech grup: dwóch polskich, amerykańskiej i hiszpańskiej. Każdej grupie towarzyszyli kapłani, którzy głosili słowo Boże, spowiadali i służyli radą. Szły z nami siostry różnych rodzin zakonnych: benedyktynki misjonarki z Huntington, New York, służebniczki starowiejskie, nazaretanki, franciszkanki i inne. Grupie amerykańskiej przewodniczyli ojcowie i bracia Odnowy Franciszkańskiej - Fraciscan Renewal z Bronx i Yonkers, New York. Tradycyjnie już grupie starszych polskich pielgrzymów przewodniczył o. Jan Kwiecień - redemptorysta, z pomocą innych kapłanów. Nad grupą polskiej młodzieży, która była najliczniejsza, duchową opiekę sprawowali ojcowie i bracia paulini: o. Anzelm Chałupka - podprzeor klasztoru Amerykańskiej Częstochowy, o. dr hab. Andrzej Napiórkowski - przeor klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce, a zarazem rektor skałecznego Seminarium Duchownego, a także piszący te słowa, który chodzi w pielgrzymce już od 15 lat, oraz bracia klerycy: br. diakon Michał Czyżewski, br. Rafał Walczyk, br. Marek Łącki, br. Paweł Przygodzki i wielu kapłanów. Paulińscy bracia klerycy studiują teologię w Seminarium Duchownym w Holy Apostles Seminary & College w Cromwell, diecezja Norwich w stanie Connecticut.
Duchowym przewodnikiem i ojcem tegorocznej pielgrzymki był metropolita mińsko-mohylewski, administrator apostolski diecezji pińskiej - kard. Kazimierz Świątek, „Kardynał ze Wschodnich Rubieży”. Towarzyszył mu jego długoletni współpracownik, dziekan w Brześciu, prześladowany i osadzony w więzieniu przez reżim Łukaszenki - ks. prał. Zbigniew Karolak.

*

We Mszy św. koncelebrowanej wzięło udział 30 kapłanów. Większość z nich uczestniczyła w pielgrzymce. Przed Mszą św. o. Krzysztof Wieliczko, prowincjał Zakonu Paulinów w Stanach Zjednoczonych, serdecznie powitał kard. Świątka, kapłanów, siostry zakonne i uczestników tegorocznych pielgrzymek. Podczas Mszy św. Ksiądz Kardynał mówił o dziedzictwie wiary. Napominał nas, abyśmy pozostali zawsze wierni Bogu, Kościołowi katolickiemu i Ojczyźnie. Na koniec, wzruszony, powiedział: „Ja kocham Białoruś, ja tam pozostanę, tam umrę”. Słowa te - zapadły nam głęboko w serca...
Przed zakończeniem Mszy św. ks. Ignacy Kuziemski w imieniu wszystkich pielgrzymów złożył Księdzu Kardynałowi szczególny dar: umieszczoną na purpurowej poduszce koronę cierniową, z której wyrasta złota róża, a słowa dedykacji brzmią: „Miłości Bożej dźwigać pęta...”. Przed opuszczeniem Sanktuarium Amerykańskiej Częstochowy Ksiądz Kardynał przekazał otrzymany dar Matce Bożej Częstochowskiej. Ostatnim gestem jego pasterskiej dobroci było udzielenie zgromadzonym błogosławieństwa.

Sejm ustanowił Święto Chrztu Polski

2019-02-22 07:03

Biuro Prasowe Prawicy Rzeczypospolitej

22 lutego przed godziną 1 w nocy Sejm przyjął projekt ustawy ustanawiającej Święto Chrztu Polski. Będzie się ono odbywać co roku 14 kwietnia.

pl.wikipedia.org
Jan Matejko "Zaprowadzenie chrześcijaństwa"

Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny i polityczny. Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość. Mimo że w roku 2016 obchodziliśmy jego 1050. rocznicę, niestety praktycznie jest on nieobecny w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa. Z tych przesłanek wyszła inicjatywa ustawodawcza Prawicy Rzeczypospolitej na rzecz ustanowienia Święta Chrztu Polski. Pod projektem, oprócz przedstawiciela Prawicy Rzeczypospolitej - posła Jana Klawitera - podpisało się także kilkudziesięciu innych posłów z różnych środowisk.

Projekt został złożony do Marszałka Sejmu 29 marca 2017 roku. Jego pierwsze czytanie odbyło się 18 lipca 2018 roku, a drugie czytanie 12 września 2018 roku.

W dzisiejszym głosowaniu projekt poparło 279 posłów - 224 z PiS, 11 z PO-KO, 9 z PSL-UED, 3 z WiS, jak również nie zrzeszeni w klubach posłowie: Adam Andruszkiewicz, Piotr Łukasz Babiarz, Magdalena Błeńska (Porozumienie Jarosława Gowina), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Jan Klawiter (Prawica Rzeczypospolitej), Robert Majka, Stanisław Pięta, Janusz Sanocki, Robert Winnicki (Ruch Narodowy).

Przeciw było 125 posłów, a wstrzymało się 14.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież: więcej miejsca w Kościele dla geniuszu kobiecości

2019-02-23 11:55

vaticannews / Watykan (KAI)

W Kościele, który jest matką, trzeba zrobić więcej miejsca dla geniuszu kobiecości, bo poprzez niego Kościół sam się wyraża – w ten spontaniczny sposób Papież zareagował na wystąpienie Lindy Ghisoni. Podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia wskazała na potrzebę komunii, dzielonej odpowiedzialności, prewencji i solidarności wobec osób zranionych duchowo i cieleśnie przez nadużycia w Kościele.

Grzegorz Gałązka

"Zaproszenie kobiety do wygłoszenia referatu nie jest wchodzeniem w kościelny feminizm, gdyż każdy feminizm kończy na maskulizmie w spódnicy. Nie. Zaproszenie kobiety, aby mówiła o ranach Kościoła, jest zaproszeniem samego Kościoła, aby mówił o sobie, o ranach, które nosi. I to jest krok, który moim zdaniem powinniśmy zrobić z wielkim zaangażowaniem: kobieta jest obrazem Kościoła, który jest kobietą, oblubienicą, matką. To jest ten styl. Bez niego będziemy mówić o ludzie Bożym jako organizacji, może synodalnej, ale nie jako o rodzinie zrodzonej przez matkę Kościół. Nie chodzi o to, aby w Kościele dawać kobietom więcej zadań, choć to też jest dobra rzecz, ale w ten sposób nie rozwiąże się problemu. Chodzi o ukazanie w naszej myśli kobiety jako obrazu Kościoła. I o myślenie o Kościele w kategoriach kobiecych" - powiedział Franciszek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem