Propozycje

Czystość, dziewictwo, celibat

Drukuj

Bogusława Stanowska-Cichoń

„Od dłuższego czasu pojawiają się różnego rodzaju publikacje na temat celibatu - zarówno o charakterze psychologicznym, jak i historycznym. Znane są opinie, że celibat ogranicza księży i jest powodem różnych problemów, które pojawiają się w życiu kapłana (zdrady celibatu i odejścia od kapłaństwa) oraz przyczyną braku powołań, szczególnie na Zachodzie.
Szafuje się koncepcjami rozwiązań problemów związanych z opanowaniem sfery seksualności przez osoby duchowne i żyjące życiem zakonnym, zapominając, że zarówno w życiu kapłańskim, jak i w życiu małżeńskim wciąż chodzi o ten sam problem - o wierność Chrystusowi, który działa w naszym życiu poprzez przyjęcie sakramentu kapłaństwa, życia konsekrowanego czy małżeństwa”.
Książka ks. prof. Jana Machniaka, kierownika katedry Teologii Duchowości PAT, przybliża tę problematykę, ukazując sens celibatu, dziewictwa i czystości małżeńskiej przez pryzmat Ewangelii. Argumenty za koniecznością zachowania celibatu i dziewictwa znajduje Autor w nauczaniu Kościoła zarówno w przeszłości, jak i we współczesności, odwołując się do nauczania soborowego oraz dokumentów i encyklik papieży Pawła VI i Jana Pawła II.
Książka jest interesującą refleksją nad sensem czystości, dziewictwa i celibatu, ponieważ poparta została doświadczeniem pracy w seminarium, podczas której Autor poszukiwał argumentów dla przybliżenia klerykom sensu celibatu w tradycji chrześcijańskiej i znajdował je u Ojców Kościoła, m. in.: u św. Hieronima, św. Augustyna, św. Jana Chryzostoma i św. Grzegorza Wielkiego.
Na pytanie współczesności: jaki sens ma celibat - Autor odpowiada, że jest on znakiem miłości Chrystusa do Kościoła - całkowitej i gotowej ponieść wszelkie ofiary - w tym także znakiem rezygnacji z życia osobistego na wzór Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim przez krzyż. „Aby odpowiedzieć na tę miłość, trzeba zrezygnować z życia małżeńskiego, z posiadania domu i dzieci, by we wszystkich wierzących mieć braci, siostry, dzieci (…). Celibat nie może być odrzuceniem miłości, która daje szansę dojrzewania osobowego. Przeciwnie, dojrzałe przeżywanie bezżeństwa dla Królestwa niebieskiego jest uwarunkowane doświadczeniem przyjaźni, ofiarności, braterstwa i szczerości”. Wierność Chrystusowi dotyczy nie tylko kapłanów i osób żyjących życiem konsekrowanym, ale także małżonków.
Czystość, dziewictwo i celibat ks. Machniak określa jako największe skarby duchowe Kościoła, które nabierają w świecie chrześcijańskim szczególnej wagi poprzez tajemnicę paschalną Zbawiciela. Autor wskazuje na konieczność dojrzałego przyjęcia swego powołania i potrzebę podjęcia ograniczeń i ascezy w dziedzinie emocjonalnej i płciowej, które pozwalają dojrzewać do wolności w życiu sakramentalnym, rozumianej jako wielki dar Boga.
W wiernym życiu w celibacie Autor widzi szansę dla współczesnego świata, dla którego życie kapłańskie na wzór Chrystusa jest dziś szczególnym znakiem. Ważne jest, ażeby nie bać się krytyki, nawet takiej, która prowokatorsko interpretuje sens celibatu. Najlepszą odpowiedzią jest świadectwo życia kapłanów, biskupów, osób duchownych i sióstr zakonnych.

Niedziela Ogólnopolska 5/2004

E-mail:
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: +48 (34) 365 19 17

Najczęściej czytane

2 VIII Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa, albo św. Piotra J. Eymarda, prezbitera.
Jr 26, 11-16. 24; Ps 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34 (R.: por. 14); Mt 5, 10; Mt 14, 1-12;

Liturgia godzin

Teksty w psałterzu na sobotę I tygodnia – s. 661 [s. 816]. W Godzinie czytań – czytania z soboty 17. tygodnia zwykłego – s. 472.
Albo: wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa. Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne II czytanie w Godzinie czytań – s. 1372 oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – s. 1373 [s. 1387]. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach) – s. 1503 [s. 1672].
Albo: wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera. Wszystko jw. w dzień powszedni. Teksty własne – LG I-IV s. 197 lub s. 205 – dodatek.
Albo: wspomnienie NMP w sobotę. Teksty własne – s. 1432 [s. 1618]. Rozpoczyna się tom IV Liturgii Godzin.
1. Nieszpory z 18. niedzieli zwykłej – s. 672 [s. 829]. Antyfona do pieśni Maryi z roku A – s. 41 [s. 624].

Video-komentarz do Ewangelii

Reklama

Polecamy
Niedziela z kinem


Dwumiesięcznik dla najmłodszych

Tagi

Partnerzy

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij